Byla 2A-1189-580/2016
Dėl skolos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės A. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo 34-osios daugiabučio namo statybos bendrijos ieškinį atsakovei A. Š. dėl skolos ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė 34-oji daugiabučio namo statybos bendrija (toliau – Bendrija) prašė iš atsakovės A. Š. priteisti 613,67 Eur (2 118,87 Lt) skolą, 54,67 Eur (188,77 Lt) palūkanas, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ) (toliau – Butas). Namo, esančio ( - ), butų savininkai yra įkūrę Bendriją. Bendrija kiekvieną mėnesį apskaičiuoja tenkančią mokesčių dalį gyventojams. Už šilumą vartotojai, nesilaikantys visų butų tolygaus šildymo sąlygų, vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsniu bei energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis (toliau – Šilumos tiekimo taisyklės), moka mokestį už papildomą šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpoms šildyti. Šilumos tiekimo taisyklių 29.2.3 punkte numatyta, kad šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo-vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, o kiekviename bute įrengta kolektorinė šildymo sistema su buto įvade įrengtais šilumos ir karšto vandens kiekio apskaitos prietaisais. Ieškovė Bendrijos susirinkimuose nustatytų mokėjimų už komunalines paslaugas pilnai nemoka, nuo 2009 m. pabaigos vėluoja apmokėti sąskaitas, dėl ko susidarė 613,67 Eur (2 118,87 Lt) įsiskolinimas bendrijai.

5Papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose ieškovas nurodė, kad ieškovo atliekami bendro naudojimo objektų priežiūros darbai atsispindi atsakovei išrašytose sąskaitose ir patenka į aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymu Nr. D1-1067 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 priedą – Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašą.

6Atsakovė A. Š. ieškinį prašė atmesti. Pažymėjo, kad ieškovas niekada neveikė ir nebuvo įsteigtas kaip daugiabučio namo savininkų bendrija. Ieškovas neteisingai suformulavo ieškinio pagrindą, neatribojo, kurios išlaidos skirtos bendram turtui išlaikyti ir išsaugoti, o kurios butų savininkų poreikiams tenkinti. Iki 2012-07-01 Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (toliau – DNSBĮ) nebuvo taikomas gyvenamųjų namų statybos bendrijoms, todėl ieškovas neturi reikalavimo teisės. Ieškovas tiesioginių paslaugų atsakovei neteikė, o tik organizavo paslaugų teikimą. Bendrija sudarė sutartis su komunalinių paslaugų, elektros ir šilumos energijos tiekimo įmonėmis, neturėdama tokios teisės.

7Ieškinio dalį dėl šalto ir karšto vandens, šilumos ir karšto vandens tiekimo ir skirstymo, šilumos sistemų priežiūros prašė palikti nenagrinėtą, nes ieškovė nesilaikė išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, o likusią ieškinio dalį atmesti, nes atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi už jai suteiktas komunalines paslaugas, namo priežiūrą ir pateiktą energiją, ieškovė reikalauja apmokėjimo už priežiūros paslaugas, kurios nebuvo būtinos ir dėl kurių atsakovė sutikimo nedavė.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. spalio 9 d. sprendimu ieškinį patenkino. Priteisė iš atsakovės A. Š. 613,67 Eur skolą už laikotarpį nuo 2009-12-01 iki 2012-12-31, 54,67 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (668,34 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-01-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 587,02 Eur advokato pagalbos išlaidas.

10Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovė A. Š. yra Buto savininkė. Namo baigtumas yra 95 procentai, jis nebaigtas, todėl namą eksploatuoja gyvenamojo namo statybos bendrija. Skolos susidarymo laikotarpis nuo 2009-12-01 iki 2012-12-31. Ieškovas teismui pateikė suvestines ir paslaugų teikėjų sąskaitas Bendrijai bei kitus įrodymus dėl paslaugų teikimo, atsakovė nepaneigė ieškovo paskaičiavimų ir ieškinyje nurodytų duomenų pateiktuose rašytiniuose įrodymuose.

11Atsakovės argumentus dėl mokestinių pranešimų neatitikimo Buhalterinės apskaitos įstatymui teismas atmetė, nes paslaugos teikėjas yra paslaugas teikianti įmonė, o atsakovė yra paslaugos vartotoja. Atsakovė savo skaičiavimų pagal pateiktas sąskaitas už ginčo laikotarpį nepateikė. Ieškovo pateikti mokestiniai pranešimai yra aiškaus turinio, nurodyti tarifai, įvardinta paslauga, suvartojimo vienetas, paskaičiuotas mokestis. Atsakovė mokestinio pranešimo duomenis gali pasitikrinti sutikrindama karšto ir šalto vandens skaitiklių rodmenis Bendrijos buhalterijoje arba prašyti išreikalauti paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą. Teismas atsakovės poziciją vertino kaip siekį išvengti prievolės Bendrijai vykdymo, nes atsakovė konkrečiai neginčijo mokesčių dydžių, suvartotos paslaugos vienetų, o abstrakčiai, be įrodymų aiškino apie mokėjimo pranešimų neatitikimą įstatymams, atsisakė nurodyti kaip anksčiau mokėjo mokesčius, ar naudojasi paslaugomis, kokie duomenys mokėjimo pranešimuose neatitinka tikrovės. Pirmosios instancijos teismas įvertino, kad teismui pateikti ieškovo įrodymai atitinka Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 4 dalį.

12Pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovės argumentus dėl ginčo nagrinėjimo neteismine tvarka, nes ieškovas turi konstitucinę teisę kreiptis į teismą. Ginčo dėl teikiamų paslaugų kiekio ir kokybės nėra. Teismas pažymėjo, kad atsakovės atlikta teisės normų analizė nesusijusi su kilusiu ginču. Atsakovės prielaidos ir spėliojimai paneigti įrodymais dėl šilumos ūkio priežiūros atsakingo darbuotojo, metrologijos tarnybos atliktos apskaitos prietaisų sertifikavimo, šilumos ir vandens apskaitos prietaisų nuėmimo, keitimo, perdavimo saugoti aktais, šilumos apskaitos prietaisų parodymų kontrolės žurnalais, šilumos tinklų sistemų praplovimo aktais, hidraulinių bandymų aktais.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atsakovė A. Š. apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui arba priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovė nurodė, kad teismas pažeidė įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, versdamas atsakovę įrodinėti aplinkybes, kurios neegzistuoja arba kuriomis remiasi ieškovas, neatskleidė bylos esmės. Dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas yra naikintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas, o byla grąžintina nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

16Atsakovė teigia, kad teismas neišnagrinėjo ieškovės prašymų dėl įrodymų prijungimo, bylos sujungimo su civiline byla, kurioje ji ginčijo mokesčių už komunalines paslaugas paskaičiavimą, ir teismo posėdžio atidėjimo dėl jos atstovo negalėjimo dalyvauti teismo posėdyje. Ieškovė pateikė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimą, kuriame patvirtinta, kad ieškovė netinkamai paskirstė šilumos energiją name, o taip pat pažymą, jog atsakovė yra permokėjusi už buto statybą bei namo priežiūrą. Pagal buto pirkimo-pardavimo sutartį ieškovė turėjo mokėti 164 983 Lt, tačiau sumokėjo 193 430 Lt. Atsakovės prašymai teisme buvo gauti iki 2015-09-21 įvykusio teismo posėdžio – 8 val. 48 min., o atsakovė nėra atsakinga už teisme gautų dokumentų registraciją. Laikė, jog, nors apeliacinės instancijos teismas gali įvertinti atsakovės naujai pateiktus įrodymus, tačiau prašymų dėl bylų sujungimo ir sustabdymo neišnagrinėjimas sudaro pagrindą bylą grąžinti nagrinėti iš naujo.

17Atsakovės nuomone, namas administruojamas neteisėtai. Visas komunalines paslaugas teikė komunalinių paslaugų teikimo ir pastatų priežiūros įmonės, o ieškovė apsimeta namo administratore ir tikina teismą, jog suorganizavo paslaugų teikimą. Bendrija neturi teisės reikalauti apmokėti išlaidų , skirtų butų savininkų poreikiams tenkinti (elektros energija, šildymas, karštas ir šaltas vanduo ir kita), nes tokią teisę turi tik paslaugų teikėjai. Butų statybos bendrija negali būti tapatinama su daugiabučio namo savininkų bendrija. Pažymėjo, jog pagal CK 4.236 straipsnio 2 dalį administravimas gali būti nustatomas tik teismo nutartimi, įstatymu ar sandoriu, o nustatytais atvejais – administraciniu aktu. Šie juridiniai faktai turi būti įregistruoti viešajame registre. Neįregistravus juridinio fakto, turtą administruojantis asmuo neturi teisės į atlyginimą.

18Ieškovė suvartotos šilumos energijos ir vandens paskirstymą pagal metodą Nr. 3 atliko pažeisdama teisės aktų reikalavimus. Tai konstatuota Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-07-11 sprendimu Nr. R2-1808, kuris yra įsiteisėjęs ir pripažintinas vykdomuoju dokumentu. Šilumos paskirstymo skaičiavimus turėjo atlikti ne ieškovas, o šilumos tiekėjas. Į bylą šilumos energijos tiekėjas nebuvo įtrauktas. Teismo išvada dėl teisingo šilumos energijos paskirstymo butams nepagrįstas, nes byloje nėra nei gyventojų nei šilumos tiekėjo sprendimo dėl šilumos paskirstymo būdo Nr. 3 parinkimo, nei paskaičiavimų, o ne tik skaičiavimo rezultatų. Šilumos paskirstymo pagrįstumą turi įrodyti ieškovas, o ne atsakovė.

19Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovas geriamąjį vandenį paskirsto pagal namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis. Šiame name kiekvienam butui įrengtas atskiras geriamojo vandens apskaitos atsiskaitomasis prietaisas. Atsiskaitymą pagal namo įvadinį skaitiklį draudžia Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnis, nes namo butų ir patalpų savininkai nėra sudarę rašytinio visų savininkų susitarimo ir to nėra numatę sutartyje su vandens tiekėju. Vartotojai turi atsiskaityti pagal geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų ties tiekimo ir vartojimo riba, rodmenis. Atsakovę ir vandens tiekėją nuo 2000 m. siejo ir sieja sutartiniai vandens tiekimo ir vartojimo santykiai. Atsakovė pagrįstai nesutinka su ieškovo 2003-05-09 sudaryta geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo sutartimi, kuri prieštarauja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsniui. Ieškovo taikyta geriamojo vandens paskirstymo tvarka prieštarauja ir Vyriausybės 1997-12-31 nutarimo Nr. 1507 1.4 punkto nuostatoms.

20Atsakovė nesutiko su įsiskolinimo už kaupiamąsias lėšas priteisimu, nurodė, jog Bendrija visuotiniame susirinkime nėra priėmusi sprendimo dėl kaupiamojo mokesčio. Teigė, jog teisė spręsti dėl kaupiamųjų lėšų nustatymo priklauso butų ir patalpų savininkams. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad Bendrijos pirmininkui perduotos visos susirinkimo ir namo bendraturčių teisės ir pareigos.

21Teigė, jog nebuvo atsižvelgta į tai, kad atsakovė yra permokėjusi už tebevykstančią Buto statybą, t. y. ji yra sumokėjusi 193 430 Lt vietoje 164 983 Lt. Nurodė, kad esant permokai ieškovas neturi pagrindo reikalauti apmokėti už statomam Butui suteiktas komunalines paslaugas, nes ieškovė jau yra sumokėjusi avansą už šias paslaugas. Pirmosios instancijos teismas neįvertino šalių teisinių santykių visumos, avanso paskirties bei įskaitymo ir avanso skirtumo, todėl neteisingai kvalifikavo teisinius santykius.

22Atsakovė prašė atmesti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo už advokato suteiktas paslaugas, nes DNSBĮ 3 straipsnio 3 dalies 1 punktas draudžia Bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp Bendrijos valdymo organo ir narių. Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas dėl kaupiamųjų lėšų iššvaistymo. Teisinių paslaugų sutartis su advokatu neatitinka ekonomiškumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

23Ieškovas 34-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija prašė apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašė priteisti 300 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

24Nurodė, kad reikšdama prašymus dėl naujų įrodymų prijungimo, bylų sujungimo ir teismo posėdžio atidėjimo, ieškovė pati prisėmė riziką, kadangi šiuos veiksmus atliko prieš pat teismo posėdį, neinformuodama telefonu nei teismo, nei kitos šalies apie tai, kad prašys atidėti bylos nagrinėjimą, todėl atsakovė piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Ieškovas prašė atsakovės prašymą dėl pateiktų naujų įrodymų prijungimo atmesti.

25Nesutinka su apeliantės argumentais, kad Bendrija neteisėtai administruoja gyvenamąjį namą, kuriame gyvena atsakovė. Bendrijos, kaip administratoriaus, veikimui pritarė 2011-02-15 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad ieškovas skirsto mokesčius už šilumos energiją ir vandenį, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus. 2012-04-12 DNSBĮ 3 straipsnio 1 dalis nustato, jog gyvenamųjų namų statybos bendrijos prilyginamos daugiabučių namų savininkų bendrijoms. Vadovaujantis šia nuostata, 2013-06-28 susirinkime patvirtinti naujos redakcijos Bendrijos įstatai, kurie 2013-07-16 įregistruoti VĮ Registrų centre. Bendrija, kaip namo administratorius, veikė ir iki 2012-04-12 pakeitimo DNSBĮ priėmimo. Bendrijos, kaip administratoriaus, veikimui 2011-02-15 pritarė daugiabučio namo butų ir patalpų savininkų susirinkimas. Dauguma savininkų, įskaitant apeliantus, šio susirinkimo metu raštu pritarė ir pasirašė sutinkantys, kad komunaliniai skaičiavimai už šilumą ir vandenį nebūtų perduoti UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Vilniaus vandenys“. Tuo sutikta, kad namą administruotų ir mokesčius apskaičiuotų Bendrija. Ginčai jau buvo nagrinėti teisme ir argumentai, kad Bendrija neturi teisės administruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektų, buvo atmesti.

26Pažymėjo, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2014-07-11 sprendimą priėmė ne dėl apeliantės, o dėl kito asmens, kuriam priklauso butas Nr. 24. Buvo nagrinėjamas 2013-2014 metų laikotarpis, kuris nesutampa su ginčo periodu. Sprendimas laikytinas tik konsultacija, rekomendacija ir išaiškinimu, nes jame tik dėstoma komisijos nuomonė. Bendrija su raštu nesutiko, bet nelaikydama jo sprendimu, rašto neskundė.

27Apeliantė nepagrįstai nurodė, kad į bylą turėjo būti įtrauktas šilumos tiekėjas, kuris turėjo atlikti šilumos paskirstymo paskaičiavimus. Vilniaus apygardos teismas 2014-04-22 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1591-798/2014 atmetė atsakovės ieškinį dėl įpareigojimo sudaryti tiesioginę šilumos tiekimo sutartį su UAB „Vilniaus energija“. Teismas pripažino, kad Bendrijos 1999-11-09 sudaryta sutartis su UAB „Vilniaus energija“ yra teisėta, Bendrija pagrįstai atsiskaito pagal įvadinį namo šilumos skaitiklį, o šilumos apskaitą vykdo pagal metodą Nr. 3. 2011-02-15 Bendrijos susirinkimo protokolas patvirtina, kad butų savininkai, tame tarpe atsakovė, balsavo už tai, kad komunaliniai skaičiavimai už šilumą, karštą ir šaltą vandenį nebūtų perduoti UAB „Vilniaus energija“.

28Bendrija nesutiko, kad atsiskaitymo už geriamąjį vandenį tvarka prieštarauja teisės aktų reikalavimams. Jau 2001 m., kai atsakovė įsigijo Butą, namui buvo tiekiamas šaltas vanduo. 2003 m. Bendrija su UAB „Vilniaus vandenys“ sudarė naują Šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotėkų šalinimo bei valymo sutartį Nr. 2591. Šalto vandens apskaitos duomenis apeliantė deklaruoja Bendrijai, iš kurios gauna sąskaitas ir jas apmoka. Apeliantės elgesys rodo, jog ji ilgą laiką tokiai tvarkai pritarė, tai patvirtina ir Bendrijos 2011-02-15 susirinkimo protokolas, kuris atitinka Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnį. . tinkamai vykdo sutartį su UAB „Vilniaus vandenys“, ši sutartis yra teisėta, todėl privaloma tiek bendrijai, tiek butų gyventojams, kurie patys pritarė tokiai už geriamąjį vandenį atsiskaitymo tvarkai, kai gyventojai moka bendrijai, o bendrija sumoka UAB „Vilniaus vandenys“. Atsiskaitymo už geriamąjį vandenį tvarka taip pat buvo nagrinėta teismuose.

29Priešingai nei teigia apeliantė, bendrija visuotiniame butų savininkų susirinkime yra priėmusi sprendimą dėl kaupiamųjų lėšų mokesčio nustatymo. Šią aplinkybę patvirtina su patikslintu ieškiniu pateikti dokumentai: 2008-11-15 ir 2011-02-18 nutarimų kopijos, 2012-02-28 ir 2012-06-14 gyventojų susirinkimo protokolo kopijos.

30Taip pat ieškovas nesutinka su apeliantės apeliacinio skundo argumentais, kad atsakovė yra permokėjusi už įsigyjamą butą. Šie argumentai iškelti tik apeliaciniame skunde, jais atsakovė anksčiau nesirėmė. Atsakovė Butą įsigijo 2001 m. ir niekada nereiškė pretenzijų dėl permokėtų sumų, neteikė prašymų dėl įskaitymo.

31Pažymėjo, kad advokato pagalba buvo apmokėta ne iš kaupiamųjų ar pastato priežiūros lėšų. Apeliantė nėra Bendrijos narė, todėl jos atžvilgiu DNSBĮ 3 straipsnio 3 dalies 1 punktas netaikytinas.

32IV Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

33Apeliacinis skundas atmestinas.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas, o taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinio skundo ribos gali būti peržengtos tada, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šiuo atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

35Ginčas byloje kilo dėl atsakovės įsiskolinimo gyvenamųjų namų statybos bendrijai, ieškovo teisės vykdyti namo administratoriaus pareigas ir reikalavimo teisės rinkti mokesčius už komunalines paslaugas iš atsakovės.

36Byloje nėra ginčijami faktai, kad atsakovė yra Buto savininkė. Name, esančiame ( - ), įregistruota 34-oji gyvenamojo namo statybos bendrija. 2011-02-15 Bendrijos gyventojų susirinkime buvo nutarta iki namas nebus priduotas, namo administratoriaus nerinkti (t. 1, b. l. 19-20).

37Atsakovė apeliaciniame skunde teigė, kad Bendrija apsimesdamas namo administratoriumi, tikėtinai tik suorganizavo komunalinių paslaugų teikimą, tačiau nėra paslaugų, skirtų buto savininkų vartojimo poreikiams tenkinti tiekėjas (elektros energija, šildymas, karštas ir šaltas vanduo, atliekų išvežimas), todėl neturi reikalavimo teisės. Ieškovas neturi teisės administruoti namą, kadangi dalį sutarčių su komunalinių paslaugų teikėjais sudarė daugiabučio namo statybos bendrija, todėl jai negali būti taikomas Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymas.

38Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ginčas dėl bendrijos teisės administruoti gyvenamąjį namą jau buvo nagrinėjamas teismuose. Vilniaus apygardos teismas 2015-10-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1931-590/2015, kuria paliko nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-11-24 sprendimą, pažymėjo, jog Bendrija teisėtai valdo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektus. Kolegija atmetė apeliacinio skundo argumentus, kad daugiabučio namo statybos bendrijai negali būti taikomas DNSBĮ ir kad Bendrija neturi teisės valdyti daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų. Kolegija pažymėjo, jog Bendrija atitinka CK 4.83 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

39Vilniaus apygardos teismas 2014-04-22 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1591-798/2014 atmetė ieškovų A. Š., E. F. ir A. D. ieškinį atsakovams UAB „Vilniaus energija“ ir Bendrijai. Teismas pripažino, kad ilgamečiai konkliudentiniai veiksmai rodo statybos bendrijos pareigą surinkti mokesčius už tiektą šilumos energiją ir atsiskaityti su atsakovu UAB „Vilniaus energija“, ir tai atitiko ieškovų ir atsakovų, taip pat ir bendrijos narių valią bei interesus. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-06-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-363-370/2015 Vilniaus apygardos teismo 2014-04-22 sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nurodė, kad nesutinka su apeliantų pozicija, jog Bendrijai negali būti taikomas DNSBĮ ir, kad tokia bendrija neturi teisės sudaryti sutarčių dėl šilumos tiekimo ieškovų butams. Bendrija iš esmės veikia kaip daugiabučio namo savininkų bendrija pagal DNSBĮ, o bylos aplinkybės patvirtina, kad faktiškai tokiu teisiniu statusu bendrija veikė nuo jos įsteigimo.

40Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai prejudiciniais pripažintini tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis. Svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-343-701/2016). Šioje byloje remtinasi ankstesnėse cituotose bylose padarytomis teismų išvadomis, kadangi jos yra aktualios nagrinėjamai bylai, o ieškovė abiejuose procesuose dalyvavo kaip bylos šalis. Pažymėtina, jog šioje byloje surinkti duomenys patvirtina, kad Bendrija iki šiol atlieka namo administratoriaus funkcijas. Namo patalpų ir butų savininkai nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties, taip pat nėra įsteigta butų ir kitų patalpų savininkų bendrija ar pasirinktas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Nesant CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyto galimo bendrojo naudojimo objektų valdymo subjekto, pripažįstama, jog Bendrija vykdo CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatytas pareigas.

41Apeliantė teigė, jog turto administravimas gali būti nustatomas tik pagal CK 4.236 straipsnio 2 dalį teismo nutartimi, įstatymu arba sandoriu. Daugiabučio namo administravimas yra nustatytas įstatymu – CK 4.83 straipsnio 3 dalies norma, įgyvendinus kurioje nustatytas taisykles, sukuriamas turto administravimo santykis.

42Bendrijos renkami mokesčiai yra dvejopos prigimties. Viena vertus, pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų savininkai turi pareigą proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, kita vertus, kiekvienas buto savininkas gauna paslaugas, kurios yra susijusios su jo asmeninių poreikių tenkinimu, mokestį už kurias perskirsto Bendrija. Su pirmųjų mokėjimu atsakovė sutinka, tačiau laiko, jog iš jos be pagrindo prašomas mokestis už komunalines paslaugas.

43Bendrija yra sudariusi sutartis dėl komunalinių paslaugų teikimo (t. 1, b. l. 15-16, 21, 26-38). Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad gyventojai privalo bendrijai mokėti mokesčius pagal 1999-11-09 šilumos energijos termofikaciniu vandeniu tiekimo-vartojimo sutartį Nr. 60159 už šilumą (t. 1, b. l. 15-16); už šilumos punkto priežiūrą namo gyventojai moka pagal 2002-10-15 sutartį (t. 1, b. l. 21); už vandenį – pagal 2003-05-09 Šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotėkų šalinimo bei valymo sutartį Nr. 2591 (t. 1, b. l. 26-27); už elektros energiją – pagal 1999-10-26 elektros energijos tiekimo-vartojimo (pardavimo-pirkimo) sutartį Nr. 4055 (t. 1, b. l. 28-29); už atliekų tvarkymą – pagal 2009 m. susitarimą pakeisti sutartį dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. 1601A (t. 1, b. l. 30-35); už automatinį užraktą – pagal 2002-10-18 automatinio užrakto su pasikalbėjimo įrenginiais garantinės priežiūros sutartį Nr. G/02-63 (t. 1, b. l. 36) ir 2007-11-12 telefonspynės priežiūros sutartį Nr. G/07-186 (t. 1, b. l. 37-38). Bendrijos nariai susirinkimuose priėmė nutarimus kaupti lėšas namo remontui (t. 1, b. l. 42-53).

44Atsakovė nurodo, jog Bendrija neturi teisės reikalauti apmokėti išlaidų, skirtų butų savininkų poreikiams tenkinti (elektros energija, šildymas, karštas ir šaltas vanduo ir kita), nes tokią teisę turi tik paslaugų teikėjai. Apeliacinės instancijos teismas pritaria skundžiamame sprendime dėl atsakovės pareigos atsiskaityti pagal jai pateiktas sąskaitas pateiktais argumentais. Pirmosios instancijos teismas pasirėmė ieškovo pateiktomis suvestinėmis ir paslaugų teikėjų sąskaitomis, išrašytomis Bendrijai (t. 2, b. l. 101-187, t. 3, b. l. 1-17) ir nurodė, kad atsakovė neįrodė savo atsikirtimų. Pažymėtina, kad ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovės skola bendrijai susidarė nuo 2009 m. bei pateikė byloje visų sąskaitų ir atliktų mokėjimų suvestinę, skolos susidarymo laikotarpis nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. (t. 1, b. l. 117-119). Daugiabučio namo, esančio V. G. g. 3, Vilniuje savininkai 2012-05-03 balsų dauguma pritarė šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 taikymui (t. 1, b. l. 17-18). Taip pat namo butų savininkai nusprendė, kad vartotojai, nedeklaravę šilumos skaitiklio parodymų, moka mokesčius už šilumą pagal 2011-02-15 gyventojų susirinkime patvirtintą formulę (t. 1, b. l. 19-20). Atliktų darbų aktai patvirtina šilumos punkto priežiūros atlikimą (t. 1, b. l. 22-25).

45Bendrijos sudarytos sutartys dėl komunalinių paslaugų teikimo bei pateiktos sąskaitos patvirtina, jog namo gyventojai už komunalines paslaugas atsiskaito per Bendriją. Atsakovė neturi tiesioginių sutarčių dėl šilumos tiekimo ar telefonspynės priežiūros, nors šiomis paslaugomis naudojasi. Teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, kad atsakovė nepateikė konkrečių paskaičiavimų, kodėl laiko, jog jai pateiktos sąskaitos yra neteisingos. Nors atsakovė ir nurodo mokesčių paskaičiavimo trūkumus, tačiau, pavyzdžiui, prašo tik pripažinti neteisėtu šilumos energijos paskirstymą, o konkrečių sumų, kurias sutinka mokėti už šilumos energiją arba kaip prašo skaičiuoti šilumos energiją, nenurodo. Kadangi atsakovė neneigia, jog naudojosi šilumos energija, tai jos pareiga atsiskaityti už paslaugą išlieka, o šios pareigos apimtis yra įrodinėjimo dalykas.

46Apeliaciniame skunde atsakovė nurodė, kad Bendrijoje taikoma atsiskaitymo už geriamąjį vandenį tvarka prieštarauja Geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio reikalavimams, kadangi nebuvo sudarytas namo savininkų susitarimas dėl tiekimo ir vartojimo ribos pasirinkimo namo įvade. Informacinės teismų sistemos „Liteko“ esančiais duomenimis nustatyta, kad teismuose buvo nagrinėjamas ginčas dėl atsakovės sutarties su UAB „Vilniaus vandenys“ pripažinimo negaliojančia. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-05-26 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3776-235/2014 atmetė ieškovų A. Š., E. F. ir A. D. ieškinį. Vilniaus apygardos teismo 2014-11-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-2519-392/2014 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-26 sprendimas paliktas nepakeistas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-10-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-499-313/2015 Vilniaus apygardos teismo 2014-11-19 nutartį paliko nepakeistą. Todėl 2003-05-09 Šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotėkų šalinimo bei valymo sutartis Nr. 2591 (t. 1, b. l. 26-27) yra galiojanti, kurios pagrindu atsakovei, kaip ir kitiems namo gyventojams, atsiranda pareiga mokėti už geriamąjį vandenį.

47Atsakovės argumentai, jog geriamojo vandens kiekis skaičiuojamas nuo įvadinio skaitiklio nėra pagrįstas, kadangi, kaip ji pati nurodo, pagal įvadinį skaitiklį skaičiuojamas tik skirtumas tarp įvadinio skaitiklio ir butuose deklaruoto vandens kiekio. Skirtumo susidarymo priežastis yra tyrimų objektas, aiškinantis, ar šis kiekis susidaręs dėl technologinių problemų, ar dėl bendraturčių netinkamo deklaravimo. Nustačius, jog bendraturčiai neteisingai deklaruoja skaitiklių rodmenis, būtų pagrindas padaryti mokėjimo už vandenį perskaičiavimą.

48Esant byloje pateiktiems prievolę patvirtinantiems dokumentams – paslaugų teikėjų sąskaitoms, ieškovė galėjo pati perskaičiuoti mokestiniuose pranešimuose nurodytus mokėjimus arba prašyti specialisto pagalbos. Bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme truko beveik dvejus metus, todėl atsakovė turėjo pakankamai laiko pateikti pagrįstus paskaičiavimus.

49Konstatuotina, kad atsakovė neįrodė savo atsikirtimų (CPK 178 straipsnis). Ieškovas, priešingai, pateikdamas paslaugų tiekėjų sąskaitas įrodė savo teisę paskirstyti mokesčius ir konkliudentiniais veiksmais, apmokant sąskaitas, išreikštą namo butų ir patalpų savininkų sutikimą dėl mokesčių už komunalines paslaugas mokėjimo per ieškovą. Jau buvo minėta, kad 2011-02-15 Bendrijos gyventojų susirinkime buvo nutarta iki namas nebus priduotas, namo administratoriaus nerinkti. Taip pat ieškovo pateikti įrodymai yra pakankami materialiam reikalavimo pagrindui nustatyti. Tuo remiantis konstatuotina, jog ieškovas jam priskirtą įrodinėjimo pareigą įvykdė pilnai.

50Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą šalims ir atsakovė buvo įpareigota įrodinėti aplinkybes, kurias privalo įrodinėti ieškovas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, kad ieškovas, priešingai nei nurodo atsakovė, pateikė suvestines ir paslaugų teikėjų už ginčo laikotarpį išrašytas sąskaitas bendrijai. Tai, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovė nepateikė įrodymų paneigiančių ieškovo pateiktiems rašytiniams įrodymams (CPK 176-179 straipsniai) nereiškia, kad ieškinio dalyko ir pagrindo įrodinėjimą teismas perkėlė atsakovei, tačiau atsakovei nepateikus įrodymų, paneigiančių ieškovo įrodymus, pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį laikė įrodytu. Įstatymo nurodyta įrodinėjimo pareiga vienai ar kitai šaliai neatima teisės visiems kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims įrodinėti bylai reikšmingų aplinkybių, nes įrodinėjimas yra ne tik šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų pareiga, bet ir jų teisė. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant Civilinio proceso kodekso normas, reglamentuojančias įrodinėjimą, apžvalga Nr. 51).

51Atsakovė prašo priimti įrodymus, kurių nepriėmė pirmosios instancijos teismas, t. y. apeliantės skaičiavimus dėl permokos už butą, Valstybinės kainų ir kontrolės komisijos 2014-07-11 raštą Nr. R2-1808 „Dėl šilumos paskirstymo“. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ir kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliantės pateikti įrodymai yra susiję su nagrinėjama byla, todėl prijungiami prie bylos. Ieškovas dėl šių įrodymų prijungimo pasisakė atsiliepime į apeliacinį skundą. Ieškovas prašo prijungti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-09-17 raštą Nr. R2-2284 „Dėl daugiabučio namo ( - ), šilumos paskirstymo“. Ieškovo pateikti įrodymai yra susiję su nagrinėjama byla, ieškovo manymu, paneigia apeliaciniame skunde išdėstytus apeliantės argumentus, todėl prijungiami prie bylos.

52Atsakovė pateikė Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-07-11 raštą Nr. R2-1808 „Dėl šilumos paskirstymo“, kuriame nurodė, kad komisija, išnagrinėjusi bendrijos pateiktus šilumos paskirstymo duomenis nustatė, kad bendrija, atlikdama šilumos paskirstymą pastate( - ), netinkamai taiko metodo Nr. 3 nuostatas. Daugiabučio namo, esančio ( - ), savininkai 2012-05-03 absoliučia balsų dauguma pritarė metodo Nr. 3 taikymui (t. 1, b. l. 17-18). Aplinkybė, kad bendrija netinkamai taiko metodo Nr. 3 nuostatas nepatvirtina fakto, kad atsakovei šilumos paskirstymo mokestis turi būti skaičiuojamas pagal kitą metodą. Sutiktina su ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytais argumentais, kad Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-07-11 raštas Nr. R2-1808 „Dėl šilumos paskirstymo“, kuriuo apeliantė grindžia apeliacinio skundo dalyką, yra dėl namo gyventojo, kuriam priklauso butas, esantis ( - ), o ne dėl atsakovės Buto bei yra tik rekomendacinio pobūdžio ir nelaikytinas vykdomuoju dokumentu pagal Energetikos įstatymo 34 straipsnio 8 dalį. Šiuos ieškovo argumentus patvirtina ieškovo pateiktas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-09-17 raštas Nr. R2-2284 „Dėl daugiabučio namo ( - ), šilumos paskirstymo“. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys buvo paduotas dar 2013-01-16, vertinama, kad atsakovė turėjo dar iki teismo posėdžio parengti tinkamus atsikirtimus, o ne į paskutinį posėdį pristatyti siurprizinius dokumentus.

53Apeliaciniame skunde nurodyta, kad atsakovė pagal 1996-12-06 Buto sutartį dėl buto pirkimo pardavimo už Butą privalėjo sumokėti 477 82,38 Eur (164 983 Lt), tačiau pažymose matyti, kad atsakovė sumokėjo 54 067,13 Eur (186 683 Lt), o pagal pridedamus mokėjimo dokumentus matyti, kad atsakovė yra sumokėjusi 56 021,20 Eur (193 430 Lt), permokėdama 8 247,51 Eur (28 477 Lt) pagal sutartį ir (arba) 1 953,49 Eur (6 745 Lt) pagal mokėjimo lapelius. CPK 306 straipsnio 2 dalis draudžia apeliacinį skundą grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Tuo remiantis atsakovės argumentai dėl permokos, avanso ir įskaitymo neanalizuojami. Ši teismo išvada neturi jokios įtakos atsakovės teisei reikalauti grąžinti permokėtus pinigus. Pažymėtina ir tai, kad apeliantė apeliaciniame skunde išreiškė skirtingas pozicijas. Viena vertus, atsakovė nurodo, kad yra permokėjusi įmokas Bendrijai, kurios turi būti dengiamos komunalinėms išlaidoms dengti ir ieškovas neturi jokios teisės reikalauti mokėjimų iš atsakovės, kol nebus padengta atsakovės permoka komunalinėms išlaidoms dengti. Kita vertus, atsakovė ginčija ieškovo reikalavimo teisę ir nesutinka su prašoma priteisti skola, kas įrodo atsakovės nenuoseklią poziciją dėl pareikšto ieškinio.

54Atsakovė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria buvo patenkintas ieškovo reikalavimas dėl įsiskolinimo už kaupiamąsias lėšas priteisimo, nes Bendrija visuotiniame butų savininkių susirinkime nebuvo priėmusi sprendimo dėl kaupiamųjų lėšų mokesčių nustatymo ir šių sprendimų byloje nėra pateikta. Su tokiais atsakovės argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka, kadangi bylos medžiaga patvirtina, kad Bendrijos nariai susirinkimuose priėmė nutarimus kaupti lėšas namo remontui (t. 1, b. l. 42-53).

55Atsakovė teismo posėdžio dieną 8.48 val. teikė prašymą dėl bylos sujungimo su civilinėmis bylos Nr. e2-38200-872/2015, Nr. 2-1116-294/2015 ir 2-1199-933/2015. Civilinėje byloje Nr. e2-38200-872/2015 atsakovė yra pareiškusi ieškinį Bendrijai, prašydama teismą (1) pripažinti atsakovės atliktą šilumos energijos paskirstymą nuo 2008-01-01 iki 2015-05-01 neteisėtu ieškovų atžvilgiu ir įpareigoti atsakovę atlikti šilumos energijos paskirstymo perskaičiavimą ieškovų atžvilgiu nuo 2008-01-01 iki 2015-05-01 pagal metodo Nr. 3 reikalavimus ir ieškovės buto šilumos skaitiklio rodmenis, ir ištaisyti ieškovams išrašytas sąskaitas (mokėjimo lapelius) už šildymą 2008-01-01 iki 2015-05-01; ir (2) pripažinti atsakovės atliktą geriamojo vandens paskirstymą ir geriamojo vandens likučio mokestį ieškovų atžvilgiu nuo 2005-08-20 iki 2015-08-20 neteisėtu ir įpareigoti atsakovę atlikti ieškovų atžvilgiu geriamojo vandens paskirstymo perskaičiavimą nuo 2005-08-20 iki 2015-08-20 pagal ieškovų buto vandens skaitiklių rodmenis, ir ištaisyti ieškovams išrašytas sąskaitas (mokėjimo lapelius) už geriamąjį vandenį 2008-01-01 iki 2015-05-01.

56Nors abi bylos yra susijusios, tačiau jų išnagrinėjimas atskirai, nesudaro pagrindo šioje byloje priimtą sprendimą laikyti nepagrįstu. Bendrijai atlikus mokesčių perskaičiavimą, tai sudarytų pagrindą perskaičiuoti ir ieškovei tenkančią mokesčių dalį. Bylų sujungimo klausimas buvo išspręstas Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos 2015-09-18 nutartimi ir konstatuota, kad siekiant proceso operatyvumo bylas sujungti netikslinga.

57Dėl kitų atsakovės apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie nelemia skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

58Atsakovė nesutiko su tuo, kad iš jos buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos ieškovo advokato pagalbai apmokėti ir teigė, kad tai prieštarauja DNSBĮ 3 straipsnio 3 dalies 1 punktui. DNSBĮ 3 straipsnio 3 dalies 1 punktu bendrijai draudžiama bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp bendrijos valdymo organo ir bendrijos narių dėl bendrijos valdymo klausimų. Nagrinėjamas ginčas nėra dėl valdymo klausimų, o dėl mokesčių nemokėjimo, atsakovė nėra Bendrijos narė, todėl minimas draudimas byloje netaikytinas.

59Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apskųstąjį pirmosios instancijos teismo sprendimą naikinti ar keisti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl 2015 m. spalio 9 d. sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

60Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovės A. Š. ieškovo naudai priteistinos 300 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

61Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

62Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

63Priteisti iš atsakovės A. Š. a. k. ( - ) ieškovui 34-ąjai gyvenamojo namo daugiabučių bendrijai, į. k. 124803446, 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė 34-oji daugiabučio namo statybos bendrija (toliau – Bendrija)... 4. Ieškovas nurodė, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( -... 5. Papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose ieškovas nurodė, kad ieškovo... 6. Atsakovė A. Š. ieškinį prašė atmesti. Pažymėjo, kad ieškovas niekada... 7. Ieškinio dalį dėl šalto ir karšto vandens, šilumos ir karšto vandens... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. spalio 9 d. sprendimu ieškinį... 10. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovė A. Š. yra Buto... 11. Atsakovės argumentus dėl mokestinių pranešimų neatitikimo Buhalterinės... 12. Pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovės argumentus dėl ginčo... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atsakovė A. Š. apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo... 15. Atsakovė nurodė, kad teismas pažeidė įrodinėjimo naštos paskirstymo... 16. Atsakovė teigia, kad teismas neišnagrinėjo ieškovės prašymų dėl... 17. Atsakovės nuomone, namas administruojamas neteisėtai. Visas komunalines... 18. Ieškovė suvartotos šilumos energijos ir vandens paskirstymą pagal metodą... 19. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovas... 20. Atsakovė nesutiko su įsiskolinimo už kaupiamąsias lėšas priteisimu,... 21. Teigė, jog nebuvo atsižvelgta į tai, kad atsakovė yra permokėjusi už... 22. Atsakovė prašė atmesti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo už... 23. Ieškovas 34-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija prašė apeliacinį... 24. Nurodė, kad reikšdama prašymus dėl naujų įrodymų prijungimo, bylų... 25. Nesutinka su apeliantės argumentais, kad Bendrija neteisėtai administruoja... 26. Pažymėjo, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija... 27. Apeliantė nepagrįstai nurodė, kad į bylą turėjo būti įtrauktas šilumos... 28. Bendrija nesutiko, kad atsiskaitymo už geriamąjį vandenį tvarka... 29. Priešingai nei teigia apeliantė, bendrija visuotiniame butų savininkų... 30. Taip pat ieškovas nesutinka su apeliantės apeliacinio skundo argumentais, kad... 31. Pažymėjo, kad advokato pagalba buvo apmokėta ne iš kaupiamųjų ar pastato... 32. IV Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 33. Apeliacinis skundas atmestinas.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 35. Ginčas byloje kilo dėl atsakovės įsiskolinimo gyvenamųjų namų statybos... 36. Byloje nėra ginčijami faktai, kad atsakovė yra Buto savininkė. Name,... 37. Atsakovė apeliaciniame skunde teigė, kad Bendrija apsimesdamas namo... 38. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ginčas dėl bendrijos teisės... 39. Vilniaus apygardos teismas 2014-04-22 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 40. Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų... 41. Apeliantė teigė, jog turto administravimas gali būti nustatomas tik pagal CK... 42. Bendrijos renkami mokesčiai yra dvejopos prigimties. Viena vertus, pagal CK... 43. Bendrija yra sudariusi sutartis dėl komunalinių paslaugų teikimo (t. 1, b.... 44. Atsakovė nurodo, jog Bendrija neturi teisės reikalauti apmokėti išlaidų,... 45. Bendrijos sudarytos sutartys dėl komunalinių paslaugų teikimo bei pateiktos... 46. Apeliaciniame skunde atsakovė nurodė, kad Bendrijoje taikoma atsiskaitymo už... 47. Atsakovės argumentai, jog geriamojo vandens kiekis skaičiuojamas nuo... 48. Esant byloje pateiktiems prievolę patvirtinantiems dokumentams – paslaugų... 49. Konstatuotina, kad atsakovė neįrodė savo atsikirtimų (CPK 178 straipsnis).... 50. Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 51. Atsakovė prašo priimti įrodymus, kurių nepriėmė pirmosios instancijos... 52. Atsakovė pateikė Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos... 53. Apeliaciniame skunde nurodyta, kad atsakovė pagal 1996-12-06 Buto sutartį... 54. Atsakovė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi,... 55. Atsakovė teismo posėdžio dieną 8.48 val. teikė prašymą dėl bylos... 56. Nors abi bylos yra susijusios, tačiau jų išnagrinėjimas atskirai, nesudaro... 57. Dėl kitų atsakovės apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos... 58. Atsakovė nesutiko su tuo, kad iš jos buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos... 59. Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas... 60. Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovės A. Š. ieškovo naudai priteistinos... 61. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 62. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. sprendimą palikti... 63. Priteisti iš atsakovės A. Š. a. k. ( - ) ieškovui 34-ąjai gyvenamojo namo...