Byla 2-1763-223/2013
Dėl skolos priteisimo pagal UAB „Busto paskolu draudimas“ ieškini atsakovui M. B., ir n u s t a t e :

1Panevežio miesto apylinkes teismo teiseja Birute Melinauskiene, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtaja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla del skolos priteisimo pagal UAB „Busto paskolu draudimas“ ieškini atsakovui M. B., ir n u s t a t e :

2Ieškovas kreipesi i teisma ir prašo priteisti iš atsakovo 2979,11 EUR skolos, 8,15 EUR delspinigiu, 5 proc. dydžio procesines palukanas bei bylinejimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas 2008-09-01 sudare su AB SEB banku Busto kreditavimo sutarti Nr. ( - ), savo isipareigojimus kredito istaigai apdraude su ieškovu 2008-09-01 sudaryta draudimo sutartimi. 2011-01-25 šalys sudare Mokejimu draudimo susitarima prie 2008-09-01 draudimo sutarties, pagal kuri ieškovas isipareigojo išmoketi draudimo išmoka bankui, ir su atsakovu sudare draudimo išmoku mokejimo grafika. Atsakovas nemokejo ieškovui už ji bankui sumoketu sumu, todel ieškovas 2013-01-14 nutrauke Mokejimu draudimo susitarima su atsakovu. Ieškovas remdamasis tarp šaliu sudarytos sutarties nuostatomis atsakovui priskaiciavo 8,15 EUR delspinigiu.

3Teismo pranešimu atsakovas buvo ipareigotas pateikti atsiliepima i ieškini per 14 dienu nuo procesiniu dokumentu iteikimo dienos. Teismo pranešimas atsakovui iteiktas 2013-04-05 viešo paskelbimo budu. Atsiliepimo i pareikšta ieškini, atsakovas nepateike. Darytina išvada, kad tokiu budu atsakovas išreiške pozicija del nagrinejamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendima už akiu, jeigu atsakovas per nustatyta termina nepateiks atsiliepimo i ieškini. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybe teismui remiantis byloje esanciais irodymais priimti sprendima už akiu ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatyta termina nepateike atsiliepimo i ieškini (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalu byloje esanciu irodymu tyrima (netiriant irodymu turinio ir vertinant tik teisini, bet ne faktini ju pagristuma), teismas isitikino, kad pasitvirtinus byloje esanciu irodymu turiniui butu pagrindas ieškini tenkinti (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akiu (LR CPK 142 str. 4 d.)

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas ir AB SEB bankas 2008-09-01 sudare kredito sutarti Nr. ( - ), kurios pagrindu kredito istaiga suteike atsakovui kredita bustui isigyti, o atsakovas isipareigojo dalimis gražinti bankui kredito suma (b.l. 6-8). 2008-09-01 sudaryta Draudimo sutartimi ieškovas suteike draudimine apsauga atsakovo prievoliu vykdymui AB SEB bankas atžvilgiu pagal kredito sutarti Nr. ( - ). Atsakovo iniciatyva tarp šaliu 2011-01-25 buvo sudarytas Mokejimo draudimo susitarimas Nr. ( - ), kurio pagrindu ieškovas isipareigojo sumoketi bankui atsakovo pradelstas moketi imokas, tuo tarpu atsakovo pareiga buvo dalimis sumoketi ieškovui pradelstu imoku suma (b.l. 24-27). Atsakovas nuo 2012-02-01 nevykde pagal Mokejimu draudimo susitarima prisiimtu isipareigojimu gražinti ieškovui jo bankui išmoketu draudimo išmoku gražinimo grafike numatytais terminais. Atsakovas SMS žinutemis, skambuciais buvo nuolat raginamas sumoketi susidariusi isiskolinima. 2012-05-30, 2012-08-24, 2012-12-03 raginimais buvo ispetas del vengimo moketi ieškovui imokas ( b.l. 28-41). Atsakovui nevykdant pareigos moketi imokas ieškovui, 2013-01-14 ieškovas nutrauke Mokejimu draudimo susitarima ir pranešimu informavo atsakova, kad Mokejimo draudimo susitarimas nutraukiamas, tuo tarpu pradelstu imoku isiskolinimo suma sudaro 2979,11 EUR.

7Teismas, ivertines nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovui, isipareigojusiam atsiskaityti su ieškovu už pastarojo vykdytas atsakovo prievoles kredito istaigai, Mokejimo draudimo susitarimo Nr. ( - ) salygu pagrindu atsirado prievole sumoketi mineta suma. Tuo tarpu prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.), taciau atsakovui nepadengus skolos, iš jo ieškovo naudai priteistina 2979,11 EUR suma.

8Atsakovas Mokejimo draudimo susitarimo Nr. ( - ) 20.8 punktu už velavima laiku moketi imokas isipareigojo moketi ieškovui 0,02 proc. per diena dydžio delspinigius nuo laiku nesumoketos imokos sumos (b.l. 42). Tokiu atveju iš atsakovo priteistina 8,15 EUR ieškovo paskaiciuotu delspinigiu (LR CPK 6.37 str.).

9Be to, LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neivykdes savo pinigines prievoles, turi moketi istatymu nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Atsižvelgiant i virš išdestytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos ir 5 proc. dydžio metines palukanos už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo (CK 6.210 str. 1 d., 6.37 str. 2 d.).

10Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetas bylinejimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todel iš atsakovo priteistinos bylinejimosi išlaidos 309 Lt žyminio mokescio, 82,00 Lt išlaidu antstoliui už dokumentu iteikima atsakovui (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Iš atsakovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu (CPK 96 str.)

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,

Nutarė

12Ieškini tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo M. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškoves UAB „Busto paskolu draudimas“, i.k. 110076079, buveine Ulonu g. 5, Vilnius, naudai 2979,11 EUR (du tukstancius devynis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 11 ct.) skolos, 8,15 EUR (aštuonis eurus 15 ct.) delspinigiu, 5 (penkiu) proc. dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo 2013-02-06 bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 309 Lt (tris šimtus devyniss litus)žymini mokesti, 82,00 Lt (aštuoniasdešimt du litus) išlaidu antstoliui už dokumentu iteikima atsakovui.

14Priteisti iš M. B., a.k. ( - ) 16,00 Lt (šešiolika litu) procesiniu dokumentu iteiko išlaidu valstybei, pinigus pervedant i Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR FM, imones kodas 188659752, a. s. Nr. ( - ), banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000, imokos kodas 5660.

15Atsakovas negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 dienu nuo jo priemimo dienos turi teise paduoti Panevežio miesto apylinkes teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

16Ieškovas per 30 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Panevežio apygardos teismui per Panevežio miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai