Byla 2S-359-544/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Ramunės Čeknienės (pranešėja), kolegijos teisėjų Birutės Jonaitienės, Laimanto Misiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Policijos departamento prie LR VRM atskirąjį skundą dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-170-752-2009 pagal ieškovo Policijos Departamento prie LR VRM ieškinį atsakovui Ž. K., tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, Panevėžio AVPK, dėl 31 608 Lt priteisimo žalai atlyginti.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

42009-01-26 iškelta civilinė byla pagal ieškovo Policijos Departamento prie LR VRM ieškinį atsakovui Ž. K., tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, Panevėžio AVPK, dėl 31 608 Lt priteisimo žalai atlyginti (b. l. 3-5). 2009-03-10 Biržų rajono apylinkės teismo nutartimi byla paskirta nagrinėti parengiamajame posėdyje 2009-04-07 d. 10.00 val. (b. l. 41). Į šį parengiamąjį posėdį neatvyko ieškovas, kuris prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b. l. 45). Šiame posėdyje teismas nutarė, kad be ieškovo dalyvavimo nėra galimybės išnagrinėti bylą, todėl ieškovo dalyvavimą parengiamajame posėdyje pripažino būtinu, o parengiamąjį posėdį atidėjo 2009-05-19 d. 10.00 val. (b. l. 50). Ieškovui pranešimas apie tai, kad jo dalyvavimas parengiamajame teismo posėdyje teismo nutartimi pripažintas būtinu bei teismo šaukimas, informuojantis apie parengiamojo posėdžio laiką ir vietą, įteiktas tinkamai (b. l. 52, 53). Į 2009-05-19 d. 10.00 val. parengiamąjį posėdį ieškovas neatvyko (b. l. 56-57). Todėl teismas atsakovo prašymu priėmė nutartį ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtą CPK 246 str. 1 d. pagrindu, nes atsakovas neprašė priimti sprendimo už akių. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas nesinaudojo sąžiningai procesinėmis teisėmis, nesilaikė civilinio proceso koncentracijos, ekonomiškumo principų, neatvyko į parengiamąjį posėdį ir apie savo neatvykimo priežastis nepranešė (b. l. 58).

5Ieškovas Policijos departamentas prie LR VRM atskiruoju skundu prašo panaikinti 2009-05-19 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirajam skundui pagrįsti nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas ir nepagrįstai nusprendė ieškinį palikti nenagrinėtą. Išdėstęs faktinį ieškinio pagrindą nurodo, kad ieškiniui pagrįsti į bylą buvo pateikęs visus dokumentus. 2009-04-06 informavo teismą, kad palaiko savo reikalavimus ir prašo bylą nagrinėti ieškovui nedalyvaujant. Pagal skirtingas šalių pozicijas procesiniuose dokumentuose nebuvo pagrindo spręsti, kad byloje gali būti pasirašyta taikos sutartis. Mano, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 230 str. 2 d., 3 d., 246 str. 1 d., , 285 str., nes ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą, nors atvykusios šalies prašymu turėjo priimti sprendimą už akių. Mano, kad neatvykus ieškovui atsakovas parengiamojo posėdžio metu negalėjo prašyti teismo ieškinį palikti nenagrinėtą, nes atsiliepime prašė priimti sprendimą už akių. Savo nuomonę dėl sprendimo už akių priėmimo ieškinyje buvo išdėstęs ir ieškovas. Todėl mano, kad teismas negalėjo tenkinti atsakovo prašymo parengiamajame posėdyje ieškinį palikti nenagrinėtą (b. l. 64-66).

6Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo jo netenkinti, nes skundžiamoji nutartis teisėta ir pagrįsta. Nurodo, kad dauguma ieškovo atskirojo skundo argumentų yra nenagrinėti, nes skundžiamas ne teismo sprendimas, o teismo nutartis dėl pasekmių taikymo į posėdį neatvykusiai šaliai. Mano, jog teismas tinkamai taikė CPK 225 str., 6 p., 228 str. 1 p. nuostatas, nes pasirinkti kokiu būdu pasirengti bylos nagrinėjimui teisme sprendžia teismas. Parengiamasis posėdis skiriamas ne tik tada, kai yra galimybė sudaryti taikos sutartį, bet ir tada, kai teismas nusprendžia, kad tokiame posėdyje bus geriau ir išsamiau pasirengta nagrinėti bylą teisme. Ieškovas neišreiškė nuomonės dėl pasirengimo nagrinėti bylą teisme būdo. Šioje byloje teismas protokoline nutartimi buvo pripažinęs, kad ieškovo dalyvavimas parengiamajame teismo posėdyje yra būtinas. Parengiamasis posėdis vyksta pagal bendrąsias proceso pirmojoje instancijoje taisykles (CPK 230 str. 4 d.). Todėl teismas turėjo teisę vadovautis CPK 246 str. 1 d.., numatančia, kad tais atvejais, kai ieškovas apie posėdį tinkamai informuotas ir nėra jo prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, teismas atsakovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių, o kai atsakovas to neprašo – ieškinį palieka nenagrinėtą. Ieškovas neprašė 2009-05-19 teismo posėdyje bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Nors atsiliepime prašė priimti sprendimą už akių esant CPK numatytiems pagrindams (CPK 142 str. 2 d. 4 p.,), tačiau tai nėra savarankiškas reikalavimas ir ieškovo pareiga. Prašyti priimti sprendimą už akių yra atsakovo teisė, o jei toks prašymas ir buvo pareikštas, tai jis gali būti pakeistas bylos nagrinėjimo metu. Kadangi pasinaudojo šia teise ir parengiamajame posėdyje neprašė priimti sprendimo už akių, teismas pagrįstai vadovavosi CPK 246 str. 1 d. ir paliko ieškinį nenagrinėtą (b. l. 74-76).

7Atskirasis skundas tenkintinas. Biržų rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 19 d. nutartis naikintina, o byla perduotina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui nuo parengiamojo posėdžio stadijos (CPK 337 str. 3 p.). Atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir taikė CPK 230 str. 2 d., 4 d., 246 str. 1 d., 5 d. 285 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p. nuostatas, nenustatė ir neįvertino visų šiam klausimui išspręsti svarbių aplinkybių, dėl ko nagrinėjamas klausimas buvo išspręstas neteisingai (CPK 329 str. 1 d.).

8CPK 296 str. 1 d. 5 p. nurodyto ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindo taikymas tiesiogiai susijęs su šalių neatvykimo į teismo posėdį padariniais, išdėstytais CPK 246 str. Civilinio proceso kodeksas orientuoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.). Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį, tarp kurių yra ir ieškinio palikimas nenagrinėtu, sudaro galimybes nevilkinti proceso. Tačiau civilinio proceso paskirtis – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų išsprendimą. Į pirmą vietą iškėlus materialiosios tiesos nustatymo tikslą, proceso koncentracija turėtų tapti jam pavaldi. Kilus šių dviejų tikslų kolizijai (LR CPK 2 str.), pirmenybę reikia skirti tiesos nustatymo tikslui. Aiškindamas ir taikydamas įstatymus, teismas taip pat privalo vadovautis teisingumo ir protingumo principais (LR CPK 3 str. 1 d.).

9Pagal CPK nuostatas, neatvykus į teismo posėdį ieškovui, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, teismas gali atidėti bylos nagrinėjimą (CPK 155 str. 1 d., 156 str. 1 d.), arba palikti ieškinį nenagrinėtą, jei nebuvo ieškovo prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, arba priimti sprendimą už akių (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.). CPK 230 str. 2 d. numatyta, kad dėl neatvykusios į parengiamąjį posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta, ir atvykusios šalies prašymu bylą nagrinėjantis teismas CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. CPK 246 str. 1 d. nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, kai ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Tačiau šiuo atveju teismas 2009-04-07 nutartimi buvo pripažinęs ieškovo dalyvavimą parengiamajame teismo posėdyje būtinu, ir apie tai tinkamai pranešęs ieškovui (b. l. 50, 52, 53). CPK 230 str. 4 d. numatyta, kad parengiamasis teismo posėdis vyksta pagal bendrąsias proceso pirmojoje instancijoje taisykles. CPK 246 str. 5 dalyje numatyta, kad jeigu teismas pripažįsta, kad šalies dalyvavimas būtinas ir ji neatvyksta į teismo posėdį, teismas priima sprendimą už akių. Todėl pagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad teismas netinkamai taikė virš minėtas procesinės teisės normas, dėl ko priėmė neteisėtą sprendimą ieškinį palikti nenagrinėtą, kai turėjo svarstyti, ar nėra įstatyme numatytų sąlygų priimti sprendimą už akių, nors atsakovas to ir neprašytų.

10Taip išsprendus klausimą dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kurie nebeturi teisinės reikšmės, teisėjų kolegija nepasisako.

11Teisėjų kolegija vadovaudamasi CPK 337 str. 3p.,

Nutarė

12Biržų rajono apylinkės teismo 2009m. gegužės 19 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo nuo parengiamojo posėdžio stadijos.

Proceso dalyviai