Byla 2S-580-275/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Dalia Kačinskienė ir Virginija Volskienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Karmo“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 25 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Karmo“ ieškinį atsakovams A. P., A. O., J. M., V. L., R. Ž., T. Ž. dėl atsakovų atsisakymo duoti sutikimą gauti projektavimo sąlygų sąvadą pripažinimo nepagrįstu ir dėl teisės gauti projektavimo sąlygų sąvadą namo rekonstrukcijai be atsakovų sutikimo pripažinimo, tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Ieškinys pareikštas dėl atsakovų atsisakymo duoti sutikimą gauti projektavimo sąlygų sąvadą namo, esančio Giedraičių g. 18, Vilniuje, pažymėto indeksu 2A1m, pripažinimo nepagrįstu ir dėl teisės gauti projektavimo sąlygų sąvadą nurodyto namo rekonstrukcijai be atsakovų sutikimo pripažinimo.

8Atsakovo A. O. atstovas prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą iki tol, kol bus išnagrinėta kita Vilniaus mieto 1-ojo apylinkės teismo civilinė byla (Nr. 2-3125-619/2008) pagal A. O. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad K. O. 1992-06-30 sutartimi įsigijo rūsio patalpą, esančią pastate Giedraičių g. 18, Vilniuje, pažymėtame indeksu 2A1m. Atsakovas A. P., kitų atsakovų atstovai šį prašymą palaikė.

9Ieškovo atstovai su prašymu nesutiko, nurodė, kad rekonstruojamas namas yra avarinės būklės, pagal registro duomenis jame nėra atsakovui priklausančio rūsio, be to, dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo gali kreiptis ir vienas savininkas, todėl nepritarė prašymui dėl bylos sustabdymo.

10II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

11Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008-04-25 nutartimi sustabdė civilinę bylą iki bus išnagrinėta Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-3125-619/2008. Teismas konstatavo, kad pagal atsakovo A. O. pareiškimą yra iškelta civilinė byla Nr. 2-3125-619/2008 dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kurioje ieškovas UAB „Karmo“ yra patrauktas suinteresuotu asmeniu, o juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas siejamas su A. O. daiktinėmis teisėmis į rūsio patalpas, esančias pastate, pažymėtame indeksu 2A1m, Giedraičių g. 18, Vilniuje, t.y. tame pačiame pastate dėl kurio projektavimo sąlygų sąvado gavimo kilo ginčas nagrinėjamoje byloje. Teismas padarė išvadą, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas gali turėti įtakos teisingam ginčo tarp šalių išsprendimui nagrinėjamoje byloje.

14III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

16Ieškovas UAB „Karmo“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008-04-25 nutartį kaip nepagrįstą ir neteisėtą ir klausimą dėl bylos sustabdymo išnagrinėti iš esmės. Nurodo, kad iš byloje esančios medžiagos matyti, jog šiuo metu UAB „Karmo“ ir K. J., kaip visų gyvenamųjų ir kitų patalpų, esančių Giedraičių g. 18, Vilniuje, pažymėtame indeksu 2Alm pastate, savininkai, siekia rekonstruoti minėtą pastatą kadangi jis yra sudegęs, o Vilniaus miesto savivaldybės energetikos ir būsto skyriaus sudarytos komisijos patikrinimo metu pripažintas avarinės būklės ir keliantis grėsmę žmonių sveikatai bei gyvybei. Siekdamas rekonstruoti minėtą pastatą ir pašalinti jo keliamą grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei, ieškovas kreipėsi į žemės sklypo bendraturčius (atsakovus) prašydamas duoti sutikimą projektavimo sąlygų sąvadui namo rekonstrukcijai gauti. Tačiau atsakovams nesutikus duoti minėto sutikimo, ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą, kadangi nori rekonstruoti namą, esantį Giedraičių g. 18, Vilniuje, ir taip pasiekti, kad jis nekeltų grėsmės žmonių sveikatai ir gyvybei. Šiuo metu ieškovas yra dviprasmiškoje teisinėje situacijoje, kadangi neturėdamas projektavimo sąlygų sąvado negali rengti namo rekonstrukcijos projekto, kurio pagrindu būtų išduotas statybų (šiuo atveju - rekonstrukcijos) leidimas ir pradėti rekonstravimo darbai, tačiau gali būti patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 158 straipsnį dėl gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių pažeidimo. Iš byloje esančio VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog visų gyvenamųjų ir kitų patalpų, esančių Giedraičių g. 18, Vilniuje, pastate, savininkai yra UAB „Karmo“ bei K. J., kaip fizinis asmuo. Todėl šiuo atveju norint gauti projektavimo sąlygų sąvadą, reikalinga gauti tik žemės sklypo bendraturčių sutikimą. Tai, ar A. O. civilinėje byloje Nr. 2-3125-619/2008 teismas nustatys juridinę reikmę turintį faktą, kad jis turi daiktines teises į rūsio patalpas, esančias pastate, Giedraičių g. 18, Vilniuje, t.y. tame pačiame pastate, dėl kurio projektavimo sąlygų sąvado gavimo kilo ginčas šioje byloje, visiškai neturi įtakos šioje byloje nagrinėjamo ginčo išsprendimui, kadangi A. O., kaip galimas rūsio patalpų savininkas, yra suinteresuotas avarinio ir žmonių gyvybei pavojų keliančio pastato atstatymu, t.y. rekonstrukcija, o sutikimo projektavimo sąlygų sąvadui gauti ieškovui nesutinka duoti kitu pagrindu, t.y. dėl to, jog nėra nustatyta bendraturčių naudojimosi žemės sklypu tvarka.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Ieškovo atskirojo skundo esmė – jo nuomone, nepagrįstas civilinės bylos sustabdymas vadovaujantis CPK 163 str. 3 p. Teismas, vadovaudamasis CPK 163 str. 3 p., privalo sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Vadinasi, remiantis nurodyta CPK norma yra teisinis pagrindas sustabdyti civilinę bylą tada, jei tarp teisme nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje nagrinėjamoje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t.y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės teismo sprendimui nagrinėjamoje civilinėje byloje.

20Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus mieto 1-ajame apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3125-619/2008 pagal A. O. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad K. O. 1992-06-30 sutartimi įsigijo rūsio patalpą, esančią pastate Giedraičių g. 18, Vilniuje, pažymėtame indeksu 2A1m, nustatymo. Šioje byloje suinteresuotais asmenimis patraukti UAB „Karmo“, K. J., V. L., Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir VĮ „Registrų centras“. Teismas, nustatęs tokias aplinkybes, pripažino, jog nagrinėjama civilinė byla dėl atsisakymo duoti sutikimą gauti projektavimo sąlygų sąvadą namo rekonstrukcijai pripažinimo nepagrįstu turi būti sustabdyta iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-3125-619/2008, kadangi, teismo nuomone, Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo procesiniu sprendimu (civilinėje byloje Nr. 2-3125-619/2008) nustatyti faktai gali tapti prejudiciniais, nes toje byloje nustatytinas juridinis faktas siejamas su A. O. daiktinėmis teisėmis į rūsio patalpas, esančias pastate, pažymėtame indeksu 2A1m, Giedraičių g. 18, Vilniuje, t.y. tame pačiame pastate dėl kurio projektavimo sąlygų sąvado gavimo kilo ginčas nagrinėjamoje byloje. Teisėjų kolegija tokiai pirmosios instancijos teismo išvadai pritaria.

21CPK 182 str. 2 p. numato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Taigi civilinę bylą pagal CPK 163 str. 3 p. sustabdyti yra teisinis pagrindas tada, kai tarp nagrinėjamos teisme civilinės bylos ir aplinkybių, nustatytų teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t.y., kai kitoje byloje nustatytos aplinkybės turės tiesioginės teisinės reikšmės sprendimui nagrinėjamoje civilinėje byloje. Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, turi teisę savo nuožiūra nuspręsti, ar galima išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje byloje. Būtinumą sustabdyti bylą, kol teisme bus išnagrinėta kita byla, kaip rodo teismų praktika, lemia tiek faktų prejudicinė reikšmė ir įsiteisėjusių teismo sprendimų privalomumas, tiek kiti įsiteisėjusių teismo sprendimų res judicata galios aspektai.

22Teisėjų kolegija sprendžia, kad aplinkybės dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, jog K. O. 1992-06-30 sutartimi įsigijo rūsio patalpą, esančią pastate Giedraičių g. 18, Vilniuje, turės teisinės reikšmės teismo sprendimui dėl atsakovų atsisakymo duoti sutikimą gauti projektavimo sąlygų sąvadą pripažinimo nepagrįstu bei teisės gauti projektavimo sąlygų sąvadą namo rekonstrukcijai be atsakovų sutikimo pripažinimo. Todėl pirma turėtų būti išsprendžiamas klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, o po to - ar yra pagrindas atsakovų atsisakymą duoti sutikimą gauti projektavimo sąlygų sąvadą namo, esančio Giedraičių g. 18, Vilniuje, pripažinti nepagrįstu.

23Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atskirajame skunde nurodyti argumentai, jog ieškovas gali būti patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 158 str. dėl gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių pažeidimo, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kadangi neišnagrinėjus bylos iš esmės, nėra pagrindo konstatuoti, jog rekonstrukcijos darbai negali būti vykdomi dėl atsakovų nepagrįsto atsisakymo duoti sutikimą ieškovams gauti projektavimo darbų sąvadą, kurio pagrindu būtų išduotas statybų (šiuo atveju - rekonstrukcijos) leidimas ir pradėti rekonstravimo darbai.

24Taigi šių ir kitų su jomis susijusių aplinkybių išaiškinimui yra būtinas įsiteisėjęs teismo sprendimas Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-3125-619/2008. Pripažinus, kad yra aplinkybių, sudarančių civilinės bylos privalomojo sustabdymo pagrindą, teismas privalo sustabdyti bylą. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria sustabdyta nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Karmo“ ieškinį atsakovams A. P., A. O., J. M., V. L., R. Ž., T. Ž. dėl atsakovų atsisakymo duoti sutikimą gauti projektavimo sąlygų sąvadą pripažinimo nepagrįstu ir dėl teisės gauti projektavimo sąlygų sąvadą namo rekonstrukcijai be atsakovų sutikimo pripažinimo, pripažintina teisinga. Esant nurodytoms aplinkybėms skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis dėl civilinės bylos sustabdymo paliekama galioti.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

27Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,... 3. kolegijos teisėjai Dalia Kačinskienė ir Virginija Volskienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Ieškinys pareikštas dėl atsakovų atsisakymo duoti sutikimą gauti... 8. Atsakovo A. O. atstovas prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą iki tol, kol bus... 9. Ieškovo atstovai su prašymu nesutiko, nurodė, kad rekonstruojamas namas yra... 10. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008-04-25 nutartimi sustabdė... 14. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 16. Ieškovas UAB „Karmo“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 17. Teisėjų kolegija... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Ieškovo atskirojo skundo esmė – jo nuomone, nepagrįstas civilinės bylos... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus mieto 1-ajame apylinkės teisme yra... 21. CPK 182 str. 2 p. numato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų... 22. Teisėjų kolegija sprendžia, kad aplinkybės dėl juridinę reikšmę... 23. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atskirajame skunde nurodyti... 24. Taigi šių ir kitų su jomis susijusių aplinkybių išaiškinimui yra... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 27. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 25 d. nutartį...