Byla e2S-905-656/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-1570-918/2019 pagal pareiškėjos O. L. pareiškimą iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą, suinteresuoti asmenys - UAB „Karpis“, UAB „Paskolų administravimas“, VšĮ „Belvederio dvaras“, antstolė D. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjos (apeliantės) O. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-1570-918/2019 pagal pareiškėjos O. L. pareiškimą iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą, suinteresuoti asmenys - UAB „Karpis“, UAB „Paskolų administravimas“, VšĮ „Belvederio dvaras“, antstolė D. M..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja O. L. kreipėsi į teismą prašydama iškelti jai fizinio asmens bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti MB „Nemokumas“, patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą, patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą 300 Eur sumai, reikalingą bankroto procedūroms atlikti, patvirtinti 200 Eur išlaidų sumą, reikalingą pareiškėjos būtiniesiems poreikiams tenkinti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 26 d. nutartimi atsisakė iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto bylą.

103.

11Teismas, įvertinęs skolininkės turimus kreditorinius įsipareigojimus ir turimą turtą bei gaunamas pajamas, padarė išvadą, kad skolininkė formaliai atitinka FABĮ nurodytą nemokumo būklę. Tačiau teismas, įvertinęs trejų metų laikotarpio pareiškėjos veiksmus, pripažino juos nesąžiningais.

124.

13Teismas nustatė, kad pareiškėja 2013 m. vasario 21 d. buvo įgijusi 347 544,02 Eur reikalavimo teisę į UAB „ABC Investment, tačiau niekada nei pati, nei per įgaliotus asmenis nesiėmė veiksmų realizuoti savo reikalavimo teisę į juridinį asmenį. Teismo vertinimu, toks pareiškėjos elgesys negali būti pateisinamas nei gedulu dėl vyro mirties 2012 m., nei pareiškėjos deklaruojamu nesidomėjimu pasirašomais dokumentais. Teismas nurodė, kad pareiškėjos turinti turinti vienintelį tikslą – nurašyti skolas, kad iš jos pensijos nebūtų vykdomi išieškojimai. Toks pareiškėjos elgesys, teismo vertinimu, rodo, kad pareiškėja iš esmės neturi tikslo atkurti mokumą, o turi tikslą nurašyti skolas. Teismo įsitikinimu, toks pareiškėjos elgesys negali būti traktuojamas kaip sąžiningas FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto prasme. Teismas padarė išvadą, kad bankroto bylos iškėlimas pareiškėjai prieštarautų esminiam FABĮ tikslui – atkurti sąžiningo asmens mokumą, užtikrinant subalansuotą kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Todėl teismas, remiantis FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktu, pareiškėjos pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo atmetė.

14III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

155.

16Pareiškėja prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 26 d. nutartį panaikinti ir klausimą išnagrinėti iš esmės – prašymą dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo tenkinti. Atskirojo skundo argumentai:

175.1.

18Teismas atsisakė iškelti apeliantei bankroto bylą nustatęs jos nesąžiningumą. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad apeliantė iš esmės neturi tikslo atkurti mokumą, o turi tikslą nurašyti skolas, o toks pareiškėjos elgesys negali būti traktuojamas kaip sąžiningas FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto prasme. Apeliantė nesutinka su tokiu teismo nurodytų aplinkybių vertinimu ir nesąžiningumo traktavimu.

195.2.

20Remiantis kasacinio teismo praktika, nesąžiningumas gali būti pagrindas atsisakyti iškelti bankroto bylą tik tuo atveju, jei jis turėjo reikšmingą įtaką asmens nemokumui, t. y. turi būti konstatuotas nesąžiningumo ir nemokumo priežastinis ryšys. Teismo nustatytos nesąžiningumo aplinkybės, t. y. kad apeliantė niekada nei pati, nei per įgaliotus asmenis nebandė realizuoti įgyto 347 544,02 Eur reikalavimo, niekaip nėra priežastiniu ryšiu susijęs nei su apeliantės nemokumu, nei su jos galimybėmis atsiskaityti su kreditoriais. Byloje nėra jokių duomenų, kad UAB „ABC Investment“ trečiosios eilės kreditoriai bankroto procese būtų gavę savo reikalavimo patenkinimą. Tuo atveju, jeigu trečiosios eilės kreditoriai negavo savo reikalavimo patenkinimo, jo negavo ar nebūtų gavusi ir apeliantė, kokius rūpestingus veiksmus ji bebūtų atlikusi. Nesant priežastinio ryšio tarp teismo nustatyto nesidomėjimo ir nesirūpinimo savo reikalavimo teise ir apeliantės nemokumo, šios aplinkybės negalėjo būti pagrindu atsisakyti iškelti bankroto bylą.

215.3.

22Teismas nepagrįstai apeliantės negalėjimą paaiškinti detalesnių aplinkybių tiek apie jos turtinę padėtį, tiek apie kreditorinių įsipareigojimų atsiradimo aplinkybes, vertina kaip vengimą atskleisti tikrąją reikalų padėtį ir tikrąsias priežastis, dėl kurių pareiškėja formaliai atitinka nemokumo būklę. Apeliantė nurodė, kad dalies tokių aplinkybių neatsimena, jų nežino arba ne visai jas suvokė. Apeliantė yra 70 metų amžiaus, teisme nurodė, kad jos išsilavinimas spec. vidurinis, baigta prekybos mokykla, tačiau ji beveik niekada nedirbo, nes vaikus augino ir neturėjo sveikatos. Be to, visus apeliantės finansinius reikalus, ypač susijusius su dvaro įsigijimu ir finansavimu bei skolų susidarymu, tvarkė jos sutuoktinis, kuris yra numiręs, pati apeliantė tuose reikaluose nedalyvavo ir jais nesidomėjo pasitikėdama sutuoktiniu. Atsižvelgiant į amžių, sveikatos būklę bei skolų susidarymo aplinkybes, natūralu, kad apeliantė daug ko neprisimena, nesupranta ar nežino. Tačiau su advokato pagalba ji ėmėsi visų priemonių tokių pateikti teismui pilną ir išsamią informaciją, dokumentus bei paaiškinimus. Taigi teismui buvo prieinama ir pateikta visa reikalinga informacija tiek apie apeliantės skolų susidarymą, tiek apie jos pajamas, turtą, mokumą. Turėdamas visą informaciją, nors dalies jos apeliantė ir negalėjo tiksliai pakomentuoti atsakydama į teismo klausimus, teismas nepagrįstai atsisakė iškelti bankroto bylą.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

246.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis 2, 3 dalys, 338 straipsnis), taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas.

267.

27Bylos nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo sąlygas, ar pagrįstai atsisakė iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankrotą.

288.

29Aptariamu atveju apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytu apeliantės veiksmų sąžiningumo aspektu vertinimu, nesutinka, kad buvo pagrindas atsisakyti iškelti fizinio asmens bankrotą remiantis Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – ir FABĮ) 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto pagrindu.

309.

31Siekiant iškelti fizinio asmens bankroto bylą, nustačius, kad pareiškėjas yra nemokus būtina nustatyti, ar jis tapo nemokus elgdamasis sąžiningai. FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad pasinaudoti fizinio asmens bankroto procedūra gali tik sąžiningi asmenys. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte reikalaujama, jog egzistuotų asmens nesąžiningo elgesio ir jo nemokumo priežastinis ryšys – nesąžiningumas turi daryti reikšmingą įtaką nemokumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014; 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-65/2015).

3210.

33Remiantis FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktu, bankroto byla negali būti iškelta, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių tyčinių veiksmų, kai, prisiimdamas skolinius įsipareigojimus ar sudarydamas kitus sandorius, pateikė neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę, kad išvengtų atsiskaitymo su jais, ar dėl sąmoningo neveikimo, kad išvengtų atsiskaitymo su kreditoriais.

3411.

35Sąžiningumas – tai vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas ir atidus elgesys. Subjektyviuoju požiūriu sąžiningumas nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes.

3612.

37Teismui sprendžiant dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, pareiškėjo sąžiningumas vertintinas dviem aspektais: pirma, ar skolininkas, kreipdamasis dėl bankroto bylos iškėlimo, sąžiningai pateikė visą informaciją, antra, ar jis tapo nemokus elgdamasis sąžiningai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014). Apeliantė atskirajame skunde remiasi tiek pirmuoju, tiek antruoju nurodytais sąžiningumo vertinimo aspektais.

3813.

39Jau nurodyta, kad teismas gali atsisakyti iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą tik tuo atveju, kai aplinkybės apie pareiškėjo nesąžiningumą, pasireiškiantį tikrovės neatitinkančių žinių apie savo mokumą pateikimu, tam tikros reikšmingos informacijos slėpimu ar iškreipimu, yra pagrįstos įrodymais, o ne prielaidomis. Nagrinėjamu atveju jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių pirmiau nurodytas aplinkybes byloje nėra pateikta (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 178, 185 straipsniai).

4014.

41Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad apeliantė, klausiama apie jos turtinę padėtį bei kreditorinių reikalavimų atsiradimo aplinkybes, nurodė, kad arba šių aplinkybių neatsimena, arba jų nežino. Tačiau teismas nesirėmė jokiais duomenimis, kad apeliantė apie tam tikras aplinkybes būtų žinojusi, tačiau sąmoningai jų neatskleidusi. Kaip matyti iš bylos duomenų, apeliantė yra 70 metų amžiaus, spec. vidurinio išsilavinimo, po sutuoktinio mirties (2012 metais) priėmusi palikimą ir paveldėjusi tiek mirusio sutuoktinio turtą, tiek skolas. Ji tvirtina, kad šeimos finansinių reikalų netvarkiusi, nes tuo užsiėmęs sutuoktinis. Todėl tiek dėl savo amžiaus, sveikatos, išsilavinimo bei nedalyvavimo vyro tvarkytuose verslo reikaluose, ji tvirtina, negalėjusi teismui pateikti visų skolų susidarymo aplinkybių. Jos tvirtinimu, su advokato pagalba ėmėsi visų priemonių bendradarbiauti su teismu, pateikiant pilną ir išsamią informaciją.

4215.

43Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bylos duomenys nepagrindžia, kad apeliantė, kreipdamasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, būtų elgusis nesąžiningai, slėpusi bylai reikšmingą informaciją. Sutiktina su atskirojo skundo argumentais, kad detalus visų aplinkybių neatskleidimas, juo labiau, atsižvelgiant į apeliantės amžių, išsilavinimą bei galimai nedalyvavimą verslo reikalauose, negali būti pripažįstamas piktybišku elgesiu, nenoru bendradarbiauti su teismu.

4416.

45Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad jeigu po fizinio asmens bankroto iškėlimo paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane nustatytos priemonės gali būti neįvykdytos, tokiu atveju teismas nutraukia bankroto bylą pagal FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Taigi vien tik bankroto bylos pareiškėjai iškėlimas savaime nereiškia, kad bankroto procesas bus tęsiamas, net ir paaiškėjus, kad egzistuoja tam tikros pirmiau nurodytos aplinkybės.

4617.

47Pastebėtina, kad aplinkybės, ar asmuo tapo nemokus dėl nesąžiningų veiksmų (neveikimo), kiekvienu konkrečiu atveju pirmiausia vertintinos atsižvelgiant į FABĮ tikslą – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą. Teismų praktikoje pažymėta, kad fiziniai asmenys savo bankroto proceso metu turi dėti maksimalias pastangas užsitikrinti didesnių pajamų gavimą, kad susidarytų kaip galima didesnis pajamų ir išlaidų skirtumas, leidžiantis tenkinti kreditorių reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-190-706/2015, 2017 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-434-421/2017).

4818.

49Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėja 2013 m. vasario 21 d. buvo įgijusi reikalavimo teisę į UAB „ABC Investment, tačiau niekada nei pati, nei per įgaliotus asmenis nesiėmė veiksmų realizuoti savo 347 544,02 Eur reikalavimo teisę į juridinį asmenį. Atsižvelgiant į nurodytą informaciją ir bylos duomenis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja per paskutinius trejus metus nedėjo maksimalių pastangų, kad įsipareigojimai kreditoriams būtų kuo greičiau padengti ar bent jau dalinai dengiami.

5019.

51Kasacinis teismas yra nurodęs, kad nors asmens, kuris buvo pernelyg pasyvus ir nesiėmė priemonių savo mokumui pagerinti, neveikimas, sistemiškai aiškinant įstatymą, pripažintinas nesąžiningu tais atvejais, kai nustatomas asmens suvokimas ir siekis savo padėtį bloginti ar jos negerinti, kai akivaizdžiai turi galimybių padėtį gerinti, tačiau nepateisinamai jų nepanaudoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-07-03 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-434-686/2015), tačiau remiantis FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktu, turi egzistuoti asmens nesąžiningo elgesio ir jo nemokumo priežastinis ryšys – nesąžiningumas turi daryti reikšmingą įtaką nemokumui. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad pareiškėja per paskutinius trejus metus nedėjo maksimalių pastangų dėl debitorinės 347 544,02 Eur skolos išieškojimo iš UAB „ABC Investment“, jog įsipareigojimai kreditoriams būtų kuo greičiau padengti ar bent jau dalinai dengiami, tačiau nevertino, ar toks pareiškėjos elgesys padarė reikšmingą įtaką pareiškėjos nemokumui. Neįvertinus nurodytų aplinkybių, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra galimybės daryti kategoriškos išvados dėl apeliantės nesąžiningumo ar jos sąmoningo tyčinio neveikimo siekiant išvengti pareigos vykdyti savo prisiimtus finansinius įsipareigojimus.

5220.

53Kaip matyti iš paties teismo nurodomų aplinkybių, nuo 2016 metų yra vykdomos UAB „ABC Investment“ bankroto procedūros ne teismo tvarka, BUAB „ABC Investment“ kreditorių reikalavimai 2 481 340 Eur sumoje buvo užtikrinti hipoteka, kas reikštų šių reikalavimų tenkinimo pirmumą lyginant su kitais kreditoriais. Bylos duomenimis BUAB „ABC Investment“ balansinis turtas bankroto bylos iškėlimo metu sudarė 1 371 948 Eur. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad apeliantė įstodama į UAB „ABC Investment“ bankroto bylą turėjo realias galimybes atgauti nors dalį 347 544,02 Eur debitorinės skolos. Nagrinėjamu atveju pagal bylos duomenis negalima daryti išvados, kad apeliantė sąmoningai siekė negerinti savo turtinės padėties ar jos neveikimas, jai nesiimant veiksmų atgauti 347 544,02 Eur skolą, būtų padaręs reikšmingos įtakos jos nemokumui, kas būtų pagrindas konstatuoti apeliantės nesąžiningumą.

5421.

55Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas iškelti apeliantei fizinio asmens bankroto bylą FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto pagrindu, netinkamai aiškino ir taikė fizinių asmenų bankrotą reglamentuojančias teisės normas, neteisingai įvertino fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo klausimui teisiškai reikšmingus duomenis, nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos.

5622.

57Apeliantė prašo apeliacinės instancijos teismo, panaikinus ginčijamą nutartį, išspręsti klausimą iš esmės – iškelti jai fizinio asmens bankroto bylą. Pažymėtina, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo sprendimas pagal FABĮ normas priskirtinas pirmosios instancijos teismo, o ne apeliacinės instancijos teismo, kompetencijai. Todėl ginčijama nutartis naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

59Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 26 d. nutartį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui pareiškėjos O. L. fizinio asmeniui bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti iš naujo.

60Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja O. L. kreipėsi į teismą prašydama iškelti jai fizinio asmens... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 26 d. nutartimi atsisakė... 10. 3.... 11. Teismas, įvertinęs skolininkės turimus kreditorinius įsipareigojimus ir... 12. 4.... 13. Teismas nustatė, kad pareiškėja 2013 m. vasario 21 d. buvo įgijusi 347... 14. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 15. 5.... 16. Pareiškėja prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 26 d.... 17. 5.1.... 18. Teismas atsisakė iškelti apeliantei bankroto bylą nustatęs jos... 19. 5.2.... 20. Remiantis kasacinio teismo praktika, nesąžiningumas gali būti pagrindas... 21. 5.3.... 22. Teismas nepagrįstai apeliantės negalėjimą paaiškinti detalesnių... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 24. 6.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 26. 7.... 27. Bylos nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas... 28. 8.... 29. Aptariamu atveju apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytu... 30. 9.... 31. Siekiant iškelti fizinio asmens bankroto bylą, nustačius, kad pareiškėjas... 32. 10.... 33. Remiantis FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktu, bankroto byla negali būti... 34. 11.... 35. Sąžiningumas – tai vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal... 36. 12.... 37. Teismui sprendžiant dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo,... 38. 13.... 39. Jau nurodyta, kad teismas gali atsisakyti iškelti fiziniam asmeniui bankroto... 40. 14.... 41. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad apeliantė, klausiama apie jos... 42. 15.... 43. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bylos duomenys nepagrindžia, kad... 44. 16.... 45. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad jeigu po... 46. 17.... 47. Pastebėtina, kad aplinkybės, ar asmuo tapo nemokus dėl nesąžiningų... 48. 18.... 49. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėja 2013 m. vasario 21 d.... 50. 19.... 51. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad nors asmens, kuris buvo pernelyg pasyvus ir... 52. 20.... 53. Kaip matyti iš paties teismo nurodomų aplinkybių, nuo 2016 metų yra... 54. 21.... 55. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas iškelti... 56. 22.... 57. Apeliantė prašo apeliacinės instancijos teismo, panaikinus ginčijamą... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 59. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 26 d. nutartį panaikinti ir... 60. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo....