Byla A2.3.-528-670/2012
Dėl iškirto medžius. Žalą nukentėjusiesiems atlygino

1Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėjas Raimundas Klimaitis, sekretoriaujant Giedrai Jarušaitienei, S. S. atstovui advokatui Osvaldui Radimonui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs S. S., a.k( - ) vedusio, ūkininko, gyv. ( - ) aukštesniojo išsilavinimo, administracinio teisės pažeidimo bylą,-

Nustatė

2S. S. laikotarpiu nuo 2011 m. liepos mėnesio iki 2011 m.spalio 12 d. Jurbarko ( - ) Raseinių miškų urėdijos Vadžgirio girininkijos kv. 584, sklype 18, žemės valdoje, kadastrinis Nr. ( - ), priklausančioje R. D. J. ir I. B., esančiame miške, neturėdamas tam tikslui privalomo leidimo miškui kirsti ( Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 1994-11-22 Nr.1-671 9 str. 6 d. nurodo, kad draudžiama atlikti kirtimus ir naudoti kitus miško išteklius negavus nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal galiojančius teisės aktus toks leidimas reikalingas) organizavo miško kirtimą, kurio metu buvo nukrista 110,604 kubinių metrų medienos. S. S. visus darbus- medžių kirtimą, medienos ištraukimą, išvežimą iš miško bei pardavimą- vykdė be savininkių R.D. J. ir I. B. leidimo, joms nežinant, tuo padarydamas miško savininkėms 6233,64 Lt turtinę žalą. S. S. pažeidė Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 1994-11-22 Nr. 1-671 9 str. 6 d. ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo 2002-05-13 Nr.237 11 p. reikalavimus.

3Tokiais veiksmais S. S. padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 62/1 str. 3 d. - savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, kai iškertama ar sužalojama nuo vieno šimto iki trijų šimtų kietmetrių medžių ar krūmų; 62/2 str. 3 d. - savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ištraukimas ir išvežimas (be leidimo), kai ištraukiama ir išvežama nuo vieno šimto iki trijų šimtų kietmetrių medžių ir krūmų.

4Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo S. S. parodė, kad nuomojasi kartu su sūnumi žemę. Lauke buvo daug sausuolių ir išvartų, kas trukdė apdirbti žemę. Kreipėsi į girininką ir jis nurodė, kad džiūstantiems medžiams iškirsti leidimo nereikia. Todėl iškirto medžius. Žalą nukentėjusiesiems atlygino.

5Liudytojas G. M. parodė, kad buvo gavę pranešimą apie savavališką kirtimą. Nuvažiavo patikrinti. Patikrinime dalyvavo miško savininkės, S. S., A. T.. Iš pat pradžių buvo apmatuotas tik miškas, kuris buvo iškirstas esant žaliems medžiams ir jiems iškirsti reikėjo leidimo. Buvo apie 30 kietmetrių. Kadangi savininkės nurodė, kad leidimo miško iškirsti nedavė, buvo kitą kartą apmatuoti visi iškirsti medžiai ir bendras kiekis susidarė apie 110 kietmetrių. Sausuoliams ir išvartoms kirsti leidimo nereikia, tačiau turi kirsti pats šeimininkas arba duoti leidimą kirsti kitiems asmenims. Savininkės nurodė, kad leidimo kirsti nebuvo davusios. Iš pateiktų nuotraukų matyti, kad medžiai buvo iškirsti tuo pačiu metu ir tų pačių asmenų.

6Liudytojas A. T. parodė, kad pas jį kreipėsi S. S. ir klausė, ar reikalingas leidimas iškirsti išvartas ir sausuolius. Nurodė, kad leidimas nereikalingas. Po kiek laiko atliko kartu su G. M. patikrinimą ir nustatė, kad buvo iškirsta apie 30 kietmetrių žalio miško ir dar sausuoliai ir išvartos. Viso iškirsta apie 110 kietmetrių. S. S. neneigė, kad kirto mišką.

7Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. S. kaltė dėl padarytųjų pažeidimų įrodyta jo parodymais, liudytojų G. M. ir A. T. parodymais, byloje esančiu 2011-10-12 patikrinimo aktu, iš kurio turinio matosi, jog S. S. iškirto R.D. J. ir I. B. priklausantį mišką (b.l.11-15),byloje esančia savavališkais kirtimais iškirstų medžių kelmų apmatavimo ir tūrio paskaičiavimo pažyma, iš kurios matosi, kad S. S. savavališkai iškirto 110,604 kubinių metrų medienos (b.l.19-20), byloje esančiu nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl miško vagystės, iš kurio turinio matosi, jog S. S. iškirsdamas R.D. J. ir I. B. priklausantį mišką padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 62/1str. (šis nutarimas nebuvo apskųstas) (b.l.8-9), byloje esančiais nukentėjusiųjų I. B. ir R.D. J. pareiškimais, iš kurių matosi, kad S. S. joms padarytą žalą atlygino ir jos pretenzijų neturinčios.

8Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. S. atsakomybę sunkinančių nėra. Atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad jis savanoriškai atlygino padarytą žalą nukentėjusioms, prisipažįsta ir nuoširdžiai gailisi.

9Teismas, skirdamas S. S. nuobaudas už padarytus pažeidimus, atsižvelgia į tai, kad yra tik jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės, į tai, kad pažeidymą įvykdė suklydimo įtakoje, nes buvo įsitikinęs, kad kirsti miškui leidimo nereikia ir nereikalingas savininkų leidimas, nes nuomoja iš jų žemę, aiškinosi dėl leidimų gavimo su girininku, todėl, atsižvelgiant į teisingumo ir protingumo kriterijus, taikytinas LR ATPK 30-1 str. ir jam skirtina mažesnę nuobauda nei numatyta sankcijoje.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 62/1 str. 3 d., 62/2 str. 3 d., 287 str. 1d. 1 p., 30/1 teismas,-

Nutarė

11S. S.,a.k( - )pripažinti kaltu padarius administracinės teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 62/1 str. 3 d., 62/2 str. 3 d. ir paskirti nuobaudas: pagal ATPK 62/1 str. 3 d.- 2000 Lt baudą, pagal 62/2 str. 3 d.- 2000 Lt baudą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso 33 str. 2 d., galutinę subendrintą nuobaudą S. S. paskirti - 2000 Lt (dviejų tūkstančių litų) baudą. (baudą privaloma sumokėti per 40 dienų nuo nutarimo nuorašo gavimo, a.s. Nr.( - ) „Swedbank“, AB, įmokos kodas 6030)

12Neįsiteisėjusio nutarimo nuorašus per 3 dienas išsiųsti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui S. S., nukentėjusiosioms R.D. J., I. B. ir Valstybinės miškų tarnybos Marijampolės poskyriui.

13Dėl nutarimo per 20 dienų gali būti duodamas skundas Kauno apygardos teismui per Jurbarko rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai