Byla e2-18818-868/2020
Dėl užmokesčio už suteiktas UAB „Tele2“ ryšio paslaugas priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Tele2“ ieškinį atsakovui P. Z. dėl užmokesčio už suteiktas UAB „Tele2“ ryšio paslaugas priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo 861,81 Eur užmokestį už suteiktas UAB „Tele2“ ryšio paslaugas, 31,03 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje parašyta, kad atsakovas su ieškovu sudarė judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartis, pagal kurias ieškovas atsakovui pagal sutartyje numatytas sąlygas suteikė judriojo ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. Atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir liko skolingas ieškovui. Atsakovas skolos neapmokėjo, todėl ieškovas nutraukė sutartį su atsakovu nuo 2018 m. spalio 29 d. Dėl šių faktinių pagrindų ieškovas prašo patenkinti ieškinį.

5Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimas įteikti 2020 m. gegužės 29 d., CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (šeimos nariui). Per teismo nustatytą 14 dienų laikotarpį atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 straipsnyje nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas su ieškovu 2018 m. vasario 5 d. sudarė judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr. 1.69a-60253139-27059 ir 2018 m. vasario 17 d. sudarė judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr. 1.57a-68493824-15172, pagal kurias ieškovas atsakovui pagal sutartyje numatytas sąlygas suteikė judriojo ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. Ieškovas už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas – faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. Atsakovo skola ieškovui – 861,81 Eur.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusia prievole, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakovas prievolės pagal sutartį neįvykdė, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas užmokestis už suteiktas UAB „Tele2“ ryšio paslaugas – 861,81 Eur.

10Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). Ieškovo paskaičiavimu, atsakovas turi sumokėti 31,03 Eur delspinigių (0,02 proc. norma per dieną). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku neatsiskaitė su ieškovu, ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 31,03 Eur delspinigių yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis)

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – laiku prievolės pagal sutartį neįvykdė, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio palūkanos už priteistą 892,84 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. gegužės 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Ieškovas už ieškinį sumokėjo 20 Eur žyminį mokestį, turėjo 20,57 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Patenkinus ieškinį, šios bylinėjimosi išlaidos – 40,57 Eur priteistinos ieškovui iš atsakovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaudamasis CPK 285 straipsniu, 286 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovui UAB „Tele2“, į. k. 111471645, iš atsakovo P. Z., a. k. ( - ) 861,81 Eur (aštuonis šimtus šešiasdešimt vieną eurą ir 81 ct) užmokestį už suteiktas UAB „Tele2“ ryšio paslaugas, 31,03 Eur (trisdešimt vieną eurą ir 3 ct) delspinigius, 5 proc. metines palūkanas už priteistą 892,84 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. gegužės 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 40,57 Eur (keturiasdešimt eurų ir 57 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

17Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai