Byla 2S-681-212/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Laimutės Sankauskaitės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo D. B. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal AB DnB NORD bankas ieškinį atsakovams D. B. ir I. B. dėl skolos išieškojimo

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė prašė priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 74 992,20 Lt, 15,30 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Šalys 2010-06-22 pateikė taikos sutartį, prašė ją patvirtinti ir bylą nutraukti.

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 22 d. nutartimi prašymą patenkino ir patvirtino taikos sutartį sudarytą tarp ieškovės ir atsakovų. Taikos sutartimi ieškovė patvirtino, kad atsakovas sumokėjo dalį skolos ir taikos sutarties sudarymo dieną skolą sudaro 67 040,23 Lt negrąžinto kredito, 675,39 Lt nesumokėtų palūkanų, 4,60 Lt delspinigių, iš viso – 67 720,22 Lt. Atsakovai visiškai pripažino ieškovės reikalavimus dalyje dėl 67 040,23 Lt negrąžinto kredito, 675,39 Lt nesumokėtų palūkanų, 4,60 Lt delspinigių, iš viso - 67 720,22 Lt, 15,13 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-03-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Atsakovai įsipareigojo atlyginti ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas šioje civilinėje byloje, kurias sudaro 2 420 Lt advokato pagalbai apmokėti, 25 procentai ieškovės sumokėto žyminio mokesčio, kas sudaro 563 Lt, 251,90 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu. Viso po taikos sutarties pasirašymo atsakovas privalo sumokėti ieškovui 70 955, 12 Lt sumą. Atsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos kreiptis į ieškovę su pasiūlymu dėl nurodytos sumos padengimo išdėstymo. Jeigu atsakovo pasiūlymas ieškovei būtų nepriimtinas, ieškovė nėra įpareigota su tokiu pasiūlymu sutikti. Šalims nesusitarus dėl 70 955,12 Lt skolos padengimo, ieškovė turi teisę kreiptis dėl vykdomojo rašto išdavimo. Kadangi atsakovai atlygino dalį ieškinio sumos po ieškinio pateikimo teismui, ieškovė atsisakė dalies ieškinio, kurią sudaro skirtumas tarp ieškinio sumos ir atsakovų pripažįstamos sumos, t.y. 7 271,98 Lt. Atsakovas padengia savo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovų atsakomybė pagal taikos sutartį yra solidarioji. Atsakovai sumoka pašto išlaidas valstybei. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki visiško šios sutarties 70 955,12 Lt sumos sumokėjimo.

7Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-06-22 nutartį ir perduoti klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad nesutinka su teismo nutartimi, nes ieškovė jo atžvilgiu buvo nesąžininga. Atsakovas po taikos sutarties sudarymo kreipėsi į ieškovę ir informavo, kad skolą gali padengti mokant dalimis iki 2010-12-31. Tačiau bankas nesutiko su tokiu pasiūlymu ir pareikalavo, kad atsakovas sumokėtų iš karto 10 000 Lt po 2010-06-22 nutarties įsiteisėjimo, 20 000 Lt praėjus 6 mėnesiems po nutarties įsiteisėjimo, o po 6 mėnesių dar 10 000 Lt. Kadangi atsakovas tokio ieškovės pasiūlymo negali įvykdyti, todėl derybos su banku dėl skolos išdėstymo nepavyko, nes ieškovė visai nebuvo linkusi eiti į kompromisą. Taikos sutarties 5 punkte buvo nurodyta netinkama suma, nes ieškovei atsakovas yra sumokėjęs 9 175,48 Lt. Taip pat netinkamai yra nurodytos metinės palūkanos nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovės turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Nurodo, jog iki pasirašant taikos sutartį, su ieškove buvo sutarta, kad palūkanos sudarys apie 6 proc., tačiau teisme pasirašant taikos sutartį staiga atsirado 15,13 proc. Kadangi taikos sutartis buvo pasirašyta skubotai, atsakovas neatkreipė dėmesio į šį punktą, todėl ją ginčija.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-06-22 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad sudaryta taikos sutartis neprieštarauja nei imperatyvioms įstatymų normoms, nei viešajai tvarkai. Atsakovas atskirąjame skunde nenurodė nė vieno motyvo, kuriuo būtų galima teigti, kad taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajai tvarkai. Be to, taikos sutarties sudarymo iniciatyva priklausė atsakovui, t.y. būtent atsakovas pasiūlė sudaryti taikos sutartį. Ieškovė atsakovui niekada nebuvo įsipareigojusi sutikti su bet kokiomis atsakovo pasiūlytomis skolos mokėjimo sąlygomis. Ieškovė pasiūlė atsakovui kompromisinį skolos išdėstymo būdą, tačiau atsakovas su juo nesutiko. Atsakovas yra suaugęs, verslu užsiimantis žmogus, kuris pasirašydamas visiškai aiškaus turinio taikos sutartį turėjo ir galėjo suvokti sutarties sąlygas bei jos sudarymo pasekmes. Atsakovui buvo pateikti paskaičiavimai, kurių pagrindu dalis atsakovo atliktų skolos mokėjimų buvo panaudota delspinigiams bei palūkanoms, nenurodytoms ieškinyje, dengti. Atsakovas dėl šių paskaičiavimų neprieštaravo, su skolos dydžiu sutiko pasirašydamas taikos sutartį. Palūkanų dydis nustatytas taikos sutartyje yra net šiek tiek mažesnis nei tas, kuris buvo nurodytas ieškinyje, o 6 proc. dydžio palūkanų atsakovui taikos sutartyje niekas negalėjo žadėti, nes toks palūkanų dydis galėtų būti nustatytas tik atsakovui pateikus ieškovei priimtiną skolos mokėjimo grafiką ir tik tada, jei ieškovė su takiu dydžiu sutiktų. Atsakovas nenurodė nė vienos aplinkybės, kuri sudarytų pagrindą pripažinti taikos sutartį negaliojančia. Atsakovas taikos sutartį sudarė laisva valia, jis buvo atstovaujamas kvalifikuoto teisininko, be to, sudaryti taikos sutartį pasiūlė pats atsakovas, taikos sutarties sąlygos su juo buvo derintos.

9Atskirasis skundas atmestinas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-06-22 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

10Byloje nustatyta, kad ieškovė AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų 74 992,20 Lt, 15,30 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-5). Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo sutiko, jog kredito sutarties nutraukimo dienai buvo skolingas 9 771 Lt, tačiau nesutinka su kredito sutarties nutraukimu (b. l. 43-44). Šalių prašymu pirmosios instancijos teismas 2010-06-22 nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį. Atsakovas taikos sutartį, patvirtintą teismo nutartimi ginčija dėl šių motyvų: ieškovė elgėsi nesąžiningai; taikos sutarties 5 punkte nurodyta neteisinga suma, jis ieškovei sumokėjo 9 175,48 Lt; netinkamai nurodytos metinės palūkanos, vietoje 6 % nurodyta 15,13 %; per skubėjimą šių netikslumų nepastebėjo.

11Įstatymas suteikia teisę šalims užbaigti bylą taikos sutartimi (CPK 42 str. 1 d.). Šia teise šalys gali pasinaudoti bet kurioje proceso stadijoje (CPK 140 str. 3 d.). Teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Tvirtindamas taikos sutartį, teismas priima nutartį, kuria nutraukia bylą, nurodo tvirtinamas šalių taikos sutarties sąlygas (CPK 140 str. 3 d.). Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas šių nuostatų laikėsi: 2010-06-22 nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, civilinę bylą nutraukė, šalių taikos sutarties sąlygas nurodė šios nutarties rezoliucinėje dalyje. Prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, teismas išaiškino šalims šio procesinio veiksmo pasekmes, kaip tai numato CPK 293 straipsnio 5 punktas, 294 straipsnio 2 dalis, patikrino ir nustatė, jog šalių taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Iš teismo posėdžio protokolo matyti, kad atsakovas taikos sutarties sudarymo pasekmes suprato ir prašė sutartį tvirtinti, o bylą nutraukti (b. l. 86-87). Apelianto argumentas, kad taikos sutarties 5 punkte nurodyta neteisinga suma, atmestinas, nes ši suma aiškiai įrašyta ranka ir patvirtinta sutartį pasirašančių šalių parašais (b. l. 84-85). Be to, atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių šią aplinkybę bei tai, kad su ieškove tarėsi dėl 6 % metinių palūkanų (CPK 178 str.). Priešingai, ieškovė prašė priteisti 15,30 % metines palūkanas, o taikos sutartyje šalys jas sumažino iki 15,13 %.

12Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog taikos sutartyje atsirado šalių nesuderintų sąlygų ar jos buvo ne taip suformuluotos. Nepagrįstas atsakovo motyvas ir dėl skubotumo pasirašant sutartį. Teismo posėdyje, vykusiame 2010-05-25, šalys prašė skirti joms pakankamai laiko aptarti taikos sutarties sąlygas (b. l. 79-80). Taikos sutartį šalys aptarinėjo ir derino iki 2010-06-22, t. y. beveik mėnesį, atsakovas buvo atstovaujamas advokato, todėl atmestini ir šie jo argumentai. Atsakovas, vykdydamas teismo 2010-06-22 nutartį, kreipėsi į ieškovę dėl skolos mokėjimo grafiko sudarymo, tačiau ta aplinkybė, kad grafiko šalims suderinti nepavyko, nepatvirtina apelianto argumento dėl ieškovės nesąžiningumo. Taikos sutartyje šalys aptarė sąlyga, jog ieškovė neįpareigota sutikti su atsakovo siūlomu skolos mokėjimo išdėstymu.

13Nėra jokio pagrindo teigti, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-06-22 nutartimi patvirtintoje taikos sutartyje nebuvo išreikšta abiejų šalių suderinta valia dėl skolos sumos bei metinių palūkanų, todėl ši nutartis pagrįsta ir naikinti jos atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu

Nutarė

15Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Priteisti iš D. B., a. k. ( - ) 6 Lt (šešis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai