Byla I-1833-95/2013
Dėl jis nesuteikia M. I. teisės vesti bylą pareiškėjo vardu

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liuda Arlauskienė, susipažinusi su pareiškėjo J. H. (J. H.) 2012-12-31 skundu,

Nustatė

2teisme 2012-12-31 buvo gautas pareiškėjo skundas, kuriame jis prašo patenkinti jo skundą ir leisti jam išduoti nacionalinę viza-D, kad jis galėtų atvykti į Lietuvą dirbti UAB „Rovelta“, Vilniuje. Šį skundą pareiškėjo vardu pasirašė M. I. (M. I.).

3Pagal ABTĮ 23 str. 3 d., prie pareiškėjo atstovo paduodamo skundo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus. Atstovų (ne advokatų) įgaliojimai turi būti nurodyti įgaliojime, išduotame ir įformintame Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (ABTĮ 49 str. 3 d.). Pagal Civilinio proceso kodekso 57 str. 2 d., fizinių asmenų duodami įgaliojimai patvirtinami notarine tvarka.

4Kaip minėta, pareiškėjo vardu skundą pasirašė M. I.. Prie skundo pridėjo Įgaliojimą, tačiau jis nėra patvirtintas notaro. Įgaliojime nurodyta, kad pareiškėjas įgalioja M. I. veikti kaip jo atstovą ir jo vardu skunde prieš ( - ), neigiamą sprendimą išduoti jam nacionalinę vizą D. Teismas pažymi, kad šiame įgaliojime nėra numatyti įgaliojimai pasirašyti ir paduoti skundą teismui arba vesti bylą teisme kaip tai yra nustatyta įstatymo (ABTĮ 50 str. 2 d.).

5ABTĮ 37 str. 2 d. 7 p. reglamentuojama, kad skundą atsisakoma priimti, jeigu jį suinteresuoto asmens vardu paduoda neįgaliotas bylą vesti asmuo.

6Kadangi pateiktas įgaliojimas nėra patvirtintas notaro bei jame nėra numatyti įgaliojimai pasirašyti ir paduoti skundą teismui arba vesti bylą teisme, todėl jis nesuteikia M. I. teisės vesti bylą pareiškėjo vardu.

7Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad skundą J. H. vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, todėl skundą, pagal ABTĮ 37 str. 2 d. 7 p., atsisakytina priimti.

8Vadovaujantis ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p., grąžintinas sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis.

9Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 42 str. 2 d., 37 str. 2 d. 7 p., 105-106 str., 107 str. ir 149 str.,

Nutarė

10atsisakyti priimti J. H. (J. H.) 2012-12-31 skundą.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

12Grąžinti M. S. I. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį (2012-12-31 Mokėjimo nurodymas Nr. 324138, į sąskaitą Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660).

13Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai