Byla eB2-1929-324/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo A. D. individualiai įmonei

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo A. D. individualiai įmonei,

Nustatė

2bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3, 5 punktuose numatytais pagrindais. Ieškovas nurodo, kad atsakovės įmonės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018 m. gegužės 14 d. skola sudarė 3364,07 Eur. Atsakovė įpareigojimo mokėti socialinio draudimo įmokas nevykdo nuo 2007 metų, apdraustųjų socialiniu draudimo įmonėje nėra. Antstolė A. K. 2018 m. gegužės 3 d. grąžino Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus 2005-06-20 sprendimą Nr. 337 dėl 168,85 Eur, 2006-01-09 sprendimą Nr. D17-8 dėl 180,14 Eur, 2006-07-31 sprendimą Nr. 1901 dėl 186,80 Eur, 2007-02-09 sprendimą Nr. D17-336 dėl 209,11 Eur bei 2013-04-08 sprendimą Nr. D50-3338 dėl 1525,98 Eur išieškojimo iš skolininkės A. D. IĮ su išieškojimo negalimu aktais, kuriame nurodė, kad turto ar lėšų, į kuriuos būtų galima nukreipti išieškojimą, nėra. VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ bei Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis, turto neturi ir individualios įmonės savininkas A. D.. Dėl nurodytų aplinkybių mano, kad atsakovė yra nemoki.

3Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina iš ieškovo pateiktų ir teismo surinktų įrodymų.

4Pareiškimas patenkintinas.

5VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovės įmonė ir įmonės savininkas neturi nekilnojamojo turto. Iš Kelių transporto priemonių registro duomenų matyti, kad atsakovės įmonės vardu nėra registruota transporto priemonių, įmonės savininko vardu turėta 1987 m. gamybos transporto priemonė yra išregistruota, jos dalyvavimas eisme draudžiamas. Valstybės ir savivaldybės biudžetams atsakovės įmonė nėra skolinga. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis atsakovės įmonė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 3 514,48 Eur. Iš to darytina išvada, kad atsakovė nevykdo finansinių įsipareigojimų kreditoriams. Antstolė A. K. 2018 m. gegužės 3 d. grąžino ieškovui sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka su 2018 m. balandžio 27 d. išieškojimo negalimumo aktais vykdomosiose bylose Nr. 0133/06/01805, Nr. 0133/07/00300, Nr. 0133/13/00925, Nr. 0133/06/00042, Nr. 0133/05/01799, kuriuose nurodė, kad turto ar lėšų, į kuriuos būtų galima nukreipti išieškojimą, nėra. Šių duomenų pagrindu spręstina, jog atsakovės įmonė šiuo metu neturi realaus turto, o jos skolos kreditoriams sudaro ne mažiau kaip 3 514,48 Eur.

6Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius bei turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas A. D. individualios įmonės skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą ir iškelti A. D. individualiai įmonei bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3, 5 punktai, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė MB „Alba prima“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys). Atsakovei nepateikus Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, teismas neturi galimybės jų išsiųsti administratorei pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

7Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo (Individualių įmonių įstatymo 2 straipsnis). Individualios įmonės, kaip neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (CK 2.50 straipsnio 4 dalis) bankroto procesas nuo kitų įmonių bankroto proceso skiriasi tuo, kad, individualiai įmonei iškėlus bankroto bylą, greta pačios individualios įmonės atsakomybės subjektu tampa individualios įmonės savininkas, kuris taip pat yra ir civilinės atsakomybės pagal savo kaip fizinio asmens prievoles subjektas. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, jog tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, jos savininkas per teismo nustatytus terminus privalo pateikti administratoriui viso jo turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Šių normų pagrindu darytina išvada, kad teismas turi imtis priemonių šio turto išsaugojimui iki bylos išnagrinėjimo, kad prireikus būtų galima į jį nukreipti išieškojimą, išskyrus tą jo dalį, į kurią išieškojimas negali būti nukreiptas. Tuo vadovaujantis, atsakovės įmonės savininkas A. D. įtrauktinas dalyvauti byloje bendraatsakovu, areštuotinas jo turtas. Siekiant nepažeisti žmogaus teisių, piniginių lėšų arešto atveju bendraatsakovui pragyvenimui kas mėnesį leistina naudoti atitinkamą sumą, kurios dydį pavestina nustatyti antstoliui.

8Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

9iškelti bankroto bylą A. D. individualiai įmonei, įmonės kodas 153727364, esančiai Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus raj.

10Įmonės bankroto administratore paskirti mažąją bendriją „Alba prima“, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA315.

11Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

12Nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo išsiųsti ieškovui, atsakovei, administratorei.

13Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti apie iškeltą bankroto bylą juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonei, kreditoriams, Lietuvos bankui, jeigu bankroto byla iškelta įmonei, kuri yra Lietuvos banko pagal Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą skelbiamame sistemų dalyvių sąraše, taip pat jeigu bankroto byla iškelta draudimo įmonei, perdraudimo įmonei, finansų maklerio įmonei, valdymo įmonei, investicinei bendrovei arba akcinei bendrovei, kuri laikoma vertybinių popierių emitentu pagal Vertybinių popierių įstatymą.

14Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pranešti juridinių asmenų registrui apie įsiteisėjusią nutartį iškelti bankroto bylą ir paskirtos administratorės duomenis (vardą, pavardę (pavadinimą), asmens kodą (juridinio asmens kodą), gyvenamąją vietą (buveinę).

15Įpareigoti administratorę per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos raštu pranešti apie įsiteisėjusią nutartį iškelti bankroto bylą kreditoriams, visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą, Finansų ministerijai, jeigu įmonė yra paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja, mokesčių, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms ir draudimo įmonėms, aptarnaujančioms šią įmonę, valstybės, savivaldybės bankrutuojančios įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

16Įsiteisėjus teismo nutarčiai, administratorė ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įsiteisėjusios nutarties iškelti įmonei bankroto bylą nuorašo gavimo dienos privalo atvykti į bankrutuojančios įmonės buveinę, nurodytą teismo nutartyje iškelti įmonei bankroto bylą, ir organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punkte nustatyta tvarka.

17Nustatyti, kad įmonės savininkas privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

19Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorė turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakovu A. D., asmens kodas ( - )

21Areštuoti A. D., asmens kodas ( - ) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, turtines teises, priklausančias A. D. ir esančias pas jį arba trečiuosius asmenis.

22Nurodyti, kad nutartį vykdysiantis antstolis turi nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri, jei bus areštuotos bendraatsakovo piniginės lėšos, per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota pragyvenimui.

23Perdavimo antstoliui tikslu nutartį skubiai nusiųsti administratorei.

24Išvardintą turtą surasti ir aprašyti pavesti antstoliui.

25Nutartyje nurodytą turtą palikti saugoti jo savininkui.

26Už nutartyje nurodytų apribojimų pažeidimą A. D. atsako nuo nutarties areštuoti turtą paskelbimo jam momento, o šią nutartį priėmus jam nedalyvaujant – nuo jos įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

27Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra skubiai vykdytina.

28Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

29Likusi nutarties dalis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka... 2. bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3, 5... 3. Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje... 4. Pareiškimas patenkintinas.... 5. VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovės įmonė ir įmonės savininkas... 6. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą... 7. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis... 8. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291... 9. iškelti bankroto bylą A. D. individualiai įmonei, įmonės kodas 153727364,... 10. Įmonės bankroto administratore paskirti mažąją bendriją „Alba prima“,... 11. Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui... 12. Nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo išsiųsti ieškovui, atsakovei,... 13. Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti... 14. Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo... 15. Įpareigoti administratorę per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti... 16. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, administratorė ne vėliau kaip kitą darbo... 17. Nustatyti, kad įmonės savininkas privalo perduoti administratorei įmonės... 18. Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 19. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorė turi pateikti... 20. Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakovu A. D., asmens kodas ( - )... 21. Areštuoti A. D., asmens kodas ( - ) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą,... 22. Nurodyti, kad nutartį vykdysiantis antstolis turi nustatyti konkrečią... 23. Perdavimo antstoliui tikslu nutartį skubiai nusiųsti administratorei.... 24. Išvardintą turtą surasti ir aprašyti pavesti antstoliui.... 25. Nutartyje nurodytą turtą palikti saugoti jo savininkui.... 26. Už nutartyje nurodytų apribojimų pažeidimą A. D. atsako nuo nutarties... 27. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra skubiai... 28. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo per 7 dienas nuo... 29. Likusi nutarties dalis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei...