Byla 2-1863-717/2014
Dėl atsakovų iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų (duomenys neskelbtini) bei atsakovų priešieškinį ieškovui dėl ieškovo įpareigojimo sudaryti su jais gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant Vaidai Birštonaitei,

2dalyvaujant:

3ieškovo Kauno miesto savivaldybės atstovei L. P., atstovaujančiai pagal nuolatinį įgaliojimą Nr. R3-64, išduotą 2013-10-10,

4atsakovų: D. K. ir A. K. atstovei, advokatei Rasai Gradauskienei, atstovaujančiai pagal atstovavimo sutartį b.l. 48,

5trečiojo asmens AB „YIT Kausta“ atstovei Ž. G., atstovaujančiai pagal įgaliojimą b.l. 38,

6nedalyvaujant atsakovams: D. K. ir A. K.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovams: D. K. ir A. K. ir trečiajam asmeniui AB „YIT Kausta“ dėl atsakovų iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ( - ) bei atsakovų priešieškinį ieškovui dėl ieškovo įpareigojimo sudaryti su jais gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir

Nustatė

8Ieškovas savo ieškinyje ir jo atstovė teismo posėdyje prašė iškeldinti atsakovus iš gyvenamųjų patalpų ( - )su visais jiems priklausančiais daiktais, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, o atsakovų priešieškinį atmesti.

9Ieškovas nurodė, kad jam nuosavybės teise priklauso gyvenamosios patalpos Baltų ( - ), šiame bute nėra asmenų, deklaravusių savo gyvenamąsias vietas. Jam pradėjus statyti Šilainių mikrorajoną ir siekiant statybas vykdančius darbuotojus aprūpinti gyvenamosiomis patalpomis, tuometiniam Kauno valstybiniam statybos kombinatui 1992-11-17 Kauno miesto valdybos potvarkiu Nr. 1107-v „Dėl butų name ( - )panaudojimo“ buvo leista iki bus pabaigta mikrorajono statyba, apgyvendinti specialistus, statybos įmonės darbuotojus, o 1992-10-27 potvarkiu Nr. 1014-v 2 punktu nustatyta, kad kol bus pastatytas Šilainių mikrorajonas, sudaryti su apgyvendintais specialistais terminuotas gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. Nurodytame name gyvenamosios patalpos, butas Nr. 15 buvo suteiktos ir atsakovams. Tretysis asmuo yra Kauno valstybinio statybos kombinato, kuris statė Šilainių mikrorajoną, teisių perėmėjas. Su atsakovais nebuvo sudarytos nei laikinosios, nei terminuotos gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys. Ieškovas mano, kad pabaigus statyti Šilainių mikrorajoną, asmenys, kurie buvo laikinai apgyvendinti jiems suteiktuose butuose, turėtų būti iškeldinti, nes jie šiose patalpose gyvena be teisinio pagrindo, su jais nėra sudarytos nuomos sutartys, nemokami nuomos mokesčiai. Taip pat mano, kad nėra teisinio pagrindo sudaryti su atsakovais gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (b.l. 125-128), nes pagal gyvenamųjų patalpų suteikimo metu galiojusio CK 353 straipsnio nuostatas, pasibaigus gyvenamosios patalpos nuomos sutarties terminui, nuomotojo reikalavimu nuomininkas, jo šeimos nariai ar buvę šeimos nariai turi išsikelti iš gyvenamosios patalpos, o neišsikėlę iš jos iškeldinami, nesuteikiant kitų gyvenamųjų patalpų. Sudaryti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su atsakovais nėra teisinės galimybės ir dėl to, kad jiems gyvenamosios patalpos buvo suteiktos ne ryšium su jų, bet su įmonės, vykdžiusios statybas, veikla. Šiuo metu buvusio statytojo funkcijas perėmusio trečiojo asmens veikla nėra susijusi su Šilainių mikrorajono statyba, šio mikrorajono statyba yra pasibaigusi. Taip pat ieškovo nuomone tarp jo ir atsakovų nėra susiklostę nuomos teisiniai santykiai, todėl dėl nurodytų priežasčių nuomos sutartis su atsakovais negalima.

10Atsakovai į teismo posėdį neatvyko. Savo atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti (b.l. 44-47). Atsakovai taip pat atsiliepime į ieškinį nurodė, kad A. K. Valstybiniame statybos kombinate dirbo geodezininku, dėl ko jam ir jo šeimai ryšium su darbu 1992-11-17 potvarkiu Nr. 1107-v buvo paskirtas butas ( - ). Šis butas nuosavybės teise priklauso ieškovui. Ieškovo potvarkių pagrindu su jais buvo leista sudaryti terminuotą nuomos sutartį, tačiau tokios sutarties su jais niekas nesudarė. Nežiūrint to, atsakovai nuo apsigyvenimo suteiktame bute nuolat vykdė nuomininkų pareigas: remontavo ir prižiūrėjo jiems suteistas patalpas, mokėjo mokesčius už komunalinius patarnavimus, iki 2008 metų mokėjo ieškovui nuomos mokesčius. Mano, kad ieškovas pripažino tarp jo ir atsakovų atsiradusius gyvenamųjų patalpų nuomos teisinius santykius iki 2010-03-29, kai buvo pasiūlyta išsikelti iš užimamų patalpų. Esant faktiniams nuomos santykiams, atsakovai nori, kad šie santykiai būtų įforminti oficialiai, sudarant rašytinę neterminuotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, nes ginčo gyvenamosiose patalpose jie apsigyveno teisėtai, neturi kitų gyvenamųjų patalpų, nėra privatizavę gyvenamųjų patalpų įstatymų nustatyta tvarka ir šiuo metu atsakovas A. K. dirba pas buvusį Valstybinio statybos kombinato teisių perėmėją – tretįjį asmenį. Ieškovas gera valia šių teisinių santykių nepripažino, atsisakė sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje.

11Atsakovai priešieškiniu (b.l. 119-122) prašė įpareigoti ieškovą sudaryti su jais buto, esančio ( - ) rašytinę neterminuotą nuomos sutartį, ieškovo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo visas jų turėtas bylos vedimo išlaidas. Priešieškinėje jie nurodė, kad ginčo patalpos jiems buvo suteiktos teisėtai, Kauno miesto savivaldybės 1992-11-17 potvarkio pagrindu. Gyvenamosiomis patalpomis jie naudojasi virš 20 metų, moka komunalinius ir kitus mokesčius, prižiūri ir remontuoja šias patalpas, t.y. vykdo visas nuomininkų pareigas. Atsakovai ikiteisminio ginčo tvarka ne kartą kreipėsi į ieškovą, prašydami sudaryti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, tačiau ji nebuvo sudaryta.

12Atsakovų atstovė prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį patenkinti visiškai. Ji teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovai ginčo gyvenamosiose patalpose apsigyveno ne savavališkai, kaip teigiama ieškinyje, o teisiniu pagrindu – ieškovo 1992-11-17 potvarkio pagrindu. Suteiktame bute gyvena virš 20 metų, atlieka visas nuomininkų pareigas: naudojasi ir prižiūri gyvenamąsias patalpas, jas remontuoja, moka komunalinius mokesčius (nėra įsiskolinimų už komunalinius patarnavimus), iki 2008 metų mokėjo nuomos mokesčius ieškovui, ginčo gyvenamąsias patalpas yra deklaravę kaip savo nuolatinę gyvenamąją vietą. Atsakovai nuo 1992 metų nėra gavę ar privatizavę jokio kito gyvenamojo būsto. Gyvenamosios patalpos atsakovams buvo suteiktos ryšium su Šilainių mikrorajono statyba iki to termino, kol ši statyba bus pabaigta. Iš atsakovų pateikto rašytinio įrodymo seka, kad Šilainių mikrorajono statyba nėra pabaigta iki šio laiko. Atsakovas A. K. gyvenamųjų patalpų suteikimo metu dirbo Valstybiniame statybos kombinate, kurio teisių perėmėjas yra šios bylos trečiasis asmuo. A. K. ir šiuo metu dirba pas tretįjį asmenį, tretysis asmuo ir šiuo metu pagal poreikius vykdo ieškovo užsakymus.

13Analogišku būdu gyvenamosios patalpos buvo suteiktos ir kitiems tuometinio Valstybinio statybos kombinato darbuotojams. Nors tie darbuotojai šiuo metu ir nedirba pas buvusio Statybos kombinato teisių perėmėją, šios bylos tretįjį asmenį, su jais ieškovas sudarė 1992 metais suteiktų gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, o atsakovų reikalavimus ignoravo, t.y. pareiškė ieškinį dėl jų iškeldinimo. Iškėlus šią civilinę bylą atsakovai kreipėsi pas ieškovą dėl bylos pabaigimo taikos sutartimi, tačiau atsakovas atsisakė tokią taikos sutartį sudaryti. Prijungtoje civilinėje byloje Nr. 2-283-285/2013 situacija yra priešinga.

14Kadangi atsakovai ginčo patalpose apsigyveno teisėtai, nuo 1992 metų tarp jų ir ieškovo susiklostė gyvenamosios patalpos teisiniai santykiai, todėl vadovaujantis įstatymais, galiojusiais šių teisinių santykių atsiradimo metu bei galiojančia teismine praktika, analogija prijungtoje civilinėje byloje, ieškovas turėtų būti įpareigotas sudaryti su atsakovais rašytinę neterminuotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, o jo ieškinys dėl iškeldinimo atmestas.

15Trečiojo asmens atstovė prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį patenkinti visiškai. Atsiliepime į ieškinį (b.l. 35-37) nurodė bei teismo posėdyje ji paaiškino, kad 1988-09-14 Kauno miesto LDT VK sprendimu Nr. 320 tuometiniam susivienijimui „Kaunas“, kurio teisių perėmėjas yra tretysis asmuo, buvo suteikta 60 butų dabartiniame ( - ) name. 1992 šias patalpas ieškovo potvarkiu perėmė Kauno valstybinis statybos kombinatas (tretysis asmuo yra jo teisių perėmėjas). Šie butai buvo suteikti trečiojo asmens darbuotojams ryšium su Šilainių mikrorajono statyba. Tretysis asmuo butą Nr. 15 nurodytame name paskyrė atsakovui A. K. ir jo šeimai, nes jis tuo metu ir dabar dirba pas tretįjį asmenį geodezininku. Nuomos sutartis su atsakovais nebuvo sudaryta, nes tretysis asmuo neturėjo teisės nuomos sutartis sudaryti, o kodėl jų nesudarė ieškovas, nežino. Ieškovo nuosavybės į ginčo gyvenamąsias patalpas įrodymais yra 1992-04-30 savivaldybės mero potvarkis ir 1998-12-23 priėmimo-perdavimo aktas. Priėmimo-perdavimo metu A. K. jau gyveno ginčo bute, todėl laiko, kad ieškovas šias patalpas priėmė kartu su 15-jo buto gyventojais, t.y. žinojo arba turėjo žinoti apie jų gyvenimo bute faktą ir apsigyvenimo teisinį statusą, tačiau daugiau negu 10 metų dėl to nereiškė jokių pretenzijų. Dėl to, jog ieškovas, žinodamas apie esamus nuomininkus ir nereikšdamas jiems pretenzijų dėl gyvenimo 15-me bute, pripažino nuomos teisinius santykius, nors ir nesudarė rašytinės sutarties. Savivaldybės bendrajame plane yra užfiksuota, kad Šilainių mikrorajono statyba nėra baigta, todėl laikytina, kad ir dabar galioja ieškovo potvarkis, kuris nustatė terminą suteikti gyvenamąsias patalpas statybos Šilainių mikrorajone laikotarpiui. Be to, tarp šalių yra susiklostę ilgalaikiai gyvenamųjų patalpų nuomos teisiniai santykiai, kurie turėtų būti įforminti oficialiai.

16Ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas visiškai.

17Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

18Ieškovui nuosavybės teise priklauso gyvenamosios patalpos, esančios ( - ) (b.l. 6). Šiose patalpose niekas nėra deklaravęs gyvenamosios vietos (b.l. 7).

19Statant Šilainių mikrorajoną, Kauno miesto valdybos 1992-11-17 potvarkiu Nr. 1107-v buvo leista Kauno valstybiniam statybos kombinatui laikinai apgyvendinti specialistus bei jų šeimos narius butuose ( - ), kurie kombinatui skirti miesto Valdybos 1992-10-27 potvarkio Nr. 1014-v, t.y. kol bus pastatytas Šilainių gyvenamasis rajonas ir miesto valymo įrenginiai. Šio potvarkio 2 dalimi buvo nurodyta sudaryti su apgyvendintais specialistais atitinkamas terminuotas gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (b.l. 15, 16). Nei terminuotos, nei neterminuotos nuomos sutartys su atsakovais nebuvo sudarytos. Atsakovas A. K. šio potvarkio priėmimo metu dirbo Kauno valstybiniame statybos kombinate geodezininku (b.l. 131), juo dirba ir šiuo metu pas Statybos kombinato teisių perėmėją, šios bylos tretįjį asmenį AB „YIT Kausta“. Kadangi A. K. betarpiškai dalyvavo Šilainių gyvenamojo rajono statyboje, jam ir jo šeimai buvo suteiktas butas Nr. 15 ( - ) name (b.l. 14).

20Tretysis asmuo pateikė teismui Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2003-2013 išrašą (b.l. 39-42), iš kurio seka, kad Šilainių rajonas pradėtas statyti 1980 m ir statomas iki dabar, o miesto struktūros plėtroje 1.3 p. nurodoma, kad nebaigtas statyti Šilainių gyvenamasis rajonas (3,6,8,9 mikrorajonai (b.l. 40-41). Ieškovo atstovė teisme žodžiu paaiškino, kad 1992 metų spalio 27 ir lapkričio 17 d.d. potvarkiai Nr. 1014-v ir 1107-v nėra panaikinti, todėl vadovaujantis Kauno miesto bendrojo plano nuorodomis, kol nėra pabaigta Šilainių gyvenamojo rajono statyba, asmenys, kuriems buvo suteiktos gyvenamosios patalpos ( - ) name ryšium su šio gyvenamojo rajono statyba, gyvenamųjų patalpų savininkas neturi įstatyminio pagrindo keldinti asmenis, tame tarpe ir A. K. bei jo šeimos narius. Ieškovas savo apžiūros aktais (b.l. 8-10) pripažino, kad gyvenamosiomis patalpomis ( - ) naudojasi atsakovai. Ieškovas savo 2010-03-29 raštu atsakovams nurodė (b.l. 11), kad jie privalo iki 2010-04-25 patuštinti užimamas gyvenamąsias patalpas ir jas perduoti AB „City Service“, nes priešingu atveju bus keldinami teismine tvarka. Pakartotinas paraginimas atsakovams išsikelti buvo pasiųstas 2010-04-28 (b.l. 13,14). Į teismą su ieškiniu dėl iškeldinimo ieškovas kreipėsi tik 2013-05-30 (b.l. 3).

21Nors atsakovas A. K. nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ( - ), tačiau jis su savo šeima šiose gyvenamosiose patalpose gyvena nuo 1992 metų, ką patvirtina atsakovų paaiškinimai, rašytiniai įrodymai (b.l. 51-61), kuriuose jis savo gyvenamąją vietą nurodo būtent šiuo adresu. Už nurodytu adresu teikiamas komunalines paslaugas atsakovas moka mokesčius (b.l. 62-91).

22Iš VĮ Registrų centro pateiktų išrašų seka, kad atsakovas A. K. ir jo sutuoktinė neturi kitų gyvenamųjų patalpų, niekada nėra privatizavę gyvenamųjų patalpų.

23Prijungtoje Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-283-285/2013 analogiškas ieškinys buvo pareikštas R. M. ir S. M.. Ieškovas šioje byloje su atsakovais sudarė taikos sutartį, kurią teismas 2013-08-30 nutartimi (nurodytos b.l. 73-74, t.2) patvirtino, o civilinę bylą nutraukė. Taikos sutartimi ieškovas įsipareigojo sudaryti su atsakovais gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį; atsakovai atsisakė savo priešieškinio įpareigoti ieškovą sudaryti su jais gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį.

24Teisės taikymas nustatytoms faktinėms aplinkybėms.

25Dėl ieškinio pagrįstumo.

26Ieškovo pareikštas ieškinys yra neteisėtas, nepagrįstas, todėl negalėtų būti patenkintas.

27Nors ieškovas yra gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ) teisėtas savininkas, jis 1992 m. spalio 27 d. ir 1992-11-17 potvarkiais suteikė teisę laikinai, iki bus pabaigta Šilainių gyvenamojo rajono statyba, gyvenamąsias patalpas suteikti šį gyvenamąjį rajoną statantiems specialistams. Pagal ieškovo patvirtintą ir galiojantį bendrąjį planą 2003-2013 metams, Šilainių gyvenamasis rajonas nėra pabaigtas statyti, t.y. neišnyko asmenų, stačiusių šį gyvenamąjį rajoną teisė naudotis jiems tikslingai suteiktomis gyvenamosiomis patalpomis. Kad atsakovams ši teisė galioja, įrodo ir tai, kad nurodyti ieškovo potvarkiai nėra panaikinti, jie nenustojo juridinės galios, todėl atsakovas ir jo šeimos nariai neprarado teisės ir toliau naudotis jiems suteiktomis gyvenamosiomis patalpomis.

28Ieškovas 1992-10-27 potvarkio Nr. 1014-v 2 punktu buvo įpareigotas sudaryti su asmenimis, apgyvendintais ryšium su gyvenamojo rajono statyba, laikinąsias nuomos sutartis, tačiau tokios sutartys nebuvo sudarytos, todėl laikytina, kad su atsakovais buvo sudarytos nuomos sutartys, susijusios su tam tikro fakto buvimu – gyvenamojo rajono statyba (CK 6.582 straipsnio 3 dalis). Kol Šilainių gyvenamojo rajono statyba nėra baigta, nėra pagrindo manyti, kad išnyko faktas, apibrėžiantis gyvenimo suteiktose patalpose trukmę.

29Taip pat nepagrįstas ieškovo teigimas, kad atsakovas su šeima gyvenamosiose patalpose ( - ) gyvena savavališkai ir neteisėtai. Byloje esantys įrodymai: ieškovo potvarkiai, pažymos apie atsakovo A. K. darbą pas statybos organizacijoje, stačiusioje Šilainių gyvenamąjį rajoną, pažyma apie gyvenamųjų patalpų suteikimą ryšium su darbu, įrodo, kad A. K. ( - ) apsigyveno teisėtai, o ne savavališkai, todėl nėra teisinio pagrindo juos iškeldinti iš užimamų gyvenamųjų patalpų.

30Atsakovų priešieškinys yra teisėtas ir pagrįstas, todėl turėtų būti patenkintas visiškai.

31Atsakovai įrodė, kad jie ginčo gyvenamosiose patalpose ( - ) apsigyveno teisėtai – ryšium su atsakovo A. K. darbu Kauno valstybiname statybos kombinate. Šiomis patalpomis jie naudojasi nuo 1992 metų, t.y. virš 20 metų. Atsakovas nurodė, o ieškovas šių teiginių nepaneigė, kad jis iki 2008 metų mokėjo ieškovui nuomos mokesčius, kas rodo, kad ieškovas pripažino atsakovą ir jo šeimos narius kaip teisėtus nuomininkus. Šie šalių santykiai atitiko CK 6.576 straipsnio reikalavimus. Ieškovas, žinodamas, kad atsakovas nuo 1992 metų naudojasi jam nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis, jų iš ginčo patalpų nekeldino, kas vėlgi rodo, kad jis atsakovus pripažino kaip teisėtus nuomininkus.

32Atsakovo šeima moka mokesčius už komunalinius patarnavimus teikiamus adresu ( - ), atsakovai įvairiuose dokumentuose savo nuolatinę gyvenamąją vietą yra įvardiję nurodytu adresu, tinkamai prižiūri jiems suteiktas gyvenamąsias patalpas, ką patvirtina ieškovo pateikti apžiūros aktai. Atsakovas A. K. ir šiuo metu dirba pas gyvenamojo rajono statytojo teisių perėmėją. Nei atsakovas, nei jo šeimos nariai neturi kitų gyvenamųjų patalpų, nebuvo jokių gyvenamųjų patalpų privatizavę. Visos nustatytos faktinės aplinkybės rodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo bei jo šeimos narių yra susiklostę ilgalaikiai teisiniai gyvenamųjų patalpų nuomos santykiai, kurie atitinka CK 6.576 ir 6.587 nuostatas. Kad tokie teisiniai santykiai yra faktiškai susiklostę įrodo prijungta civilinė byla, kurioje ieškovas analogiškomis sąlygomis tokius santykius pripažino, sutiko sudaryti su atsakovais gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį.

33Nors atsakovui ir jo šeimos nariams gyvenamosios patalpos buvo suteiktos ryšium su darbu tam tikroje įmonėje bei ryšium su tam tikrų funkcijų atlikimu, laikytina, kad gyvenamąsias patalpas atsakovams suteikė ieškovas, kaip institucija, vykdanti viešąjį administravimą bei vykdanti visuomenės poreikių tenkinimo funkcijas – besirūpinanti miesto plėtra, todėl susiklosčius ilgalaikiams nuomos teisiniams santykiams, laikytina, kad ieškovas yra tinkamas subjektas sudaryti su atsakovais gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį.

34Atmetus ieškovo ieškinį ir pilnai patenkinus atsakovų priešieškinį, iš ieškovo atsakovams priteistinos išlaidos, susijusios su bylos vedimu. Šias išlaidas sudaro: 144,00 Lt žyminio mokesčio išlaidos (b.l. 123) ir advokatės atstovavimo išlaidos 1200,00 Lt. (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

35Taip pat iš ieškovo valstybei priteistina 27,92 Lt išlaidų (b.l. 2), susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnis).

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais,

Nutarė

37Ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovams D. K. ir A. K. dėl jų iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ( - ) atmesti.

38Visiškai patenkinti atsakovų: D. K., gim. ( - ) ir A. K., gim. ( - ) priešieškinį ir įpareigoti ieškovą Kauno miesto savivaldybę, į.k. 111106319 sudaryti su atsakovais D. K. ir A. K. buto, esančio ( - ) rašytinę neterminuotą nuomos sutartį.

39Priteisti atsakovams D. K., gim. ( - ) ir A. K., gim. ( - ) iš ieškovo Kauno miesto savivaldybės, į.k. 111106319, a.s. ( - ) AB DNB banke 144,00 Lt žyminio mokesčio išlaidų ir 1200,00 Lt advokatės atstovavimo išlaidų, viso 1344,00 Lt (vienas tūkstantis trys šimtai keturiasdešimt keturi).

40Priteisti iš ieškovo Kauno miesto savivaldybės, į.k. 111106319, a.s. ( - ) AB DNB banke valstybei 27,92 Lt (dvidešimt septyni lt 92 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant:... 3. ieškovo Kauno miesto savivaldybės atstovei L. P., atstovaujančiai pagal... 4. atsakovų: D. K. ir A. K. atstovei, advokatei Rasai Gradauskienei,... 5. trečiojo asmens AB „YIT Kausta“ atstovei Ž. G., atstovaujančiai pagal... 6. nedalyvaujant atsakovams: D. K. ir A. K.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Ieškovas savo ieškinyje ir jo atstovė teismo posėdyje prašė iškeldinti... 9. Ieškovas nurodė, kad jam nuosavybės teise priklauso gyvenamosios patalpos... 10. Atsakovai į teismo posėdį neatvyko. Savo atsiliepimu į ieškinį prašė... 11. Atsakovai priešieškiniu (b.l. 119-122) prašė įpareigoti ieškovą sudaryti... 12. Atsakovų atstovė prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį patenkinti... 13. Analogišku būdu gyvenamosios patalpos buvo suteiktos ir kitiems tuometinio... 14. Kadangi atsakovai ginčo patalpose apsigyveno teisėtai, nuo 1992 metų tarp... 15. Trečiojo asmens atstovė prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį... 16. Ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas visiškai.... 17. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 18. Ieškovui nuosavybės teise priklauso gyvenamosios patalpos, esančios ( - )... 19. Statant Šilainių mikrorajoną, Kauno miesto valdybos 1992-11-17 potvarkiu Nr.... 20. Tretysis asmuo pateikė teismui Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo... 21. Nors atsakovas A. K. nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ( - ), tačiau jis... 22. Iš VĮ Registrų centro pateiktų išrašų seka, kad atsakovas A. K. ir jo... 23. Prijungtoje Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.... 24. Teisės taikymas nustatytoms faktinėms aplinkybėms.... 25. Dėl ieškinio pagrįstumo.... 26. Ieškovo pareikštas ieškinys yra neteisėtas, nepagrįstas, todėl negalėtų... 27. Nors ieškovas yra gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ) teisėtas savininkas,... 28. Ieškovas 1992-10-27 potvarkio Nr. 1014-v 2 punktu buvo įpareigotas sudaryti... 29. Taip pat nepagrįstas ieškovo teigimas, kad atsakovas su šeima gyvenamosiose... 30. Atsakovų priešieškinys yra teisėtas ir pagrįstas, todėl turėtų būti... 31. Atsakovai įrodė, kad jie ginčo gyvenamosiose patalpose ( - ) apsigyveno... 32. Atsakovo šeima moka mokesčius už komunalinius patarnavimus teikiamus adresu... 33. Nors atsakovui ir jo šeimos nariams gyvenamosios patalpos buvo suteiktos... 34. Atmetus ieškovo ieškinį ir pilnai patenkinus atsakovų priešieškinį, iš... 35. Taip pat iš ieškovo valstybei priteistina 27,92 Lt išlaidų (b.l. 2),... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais,... 37. Ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovams D. K. ir A. K. dėl... 38. Visiškai patenkinti atsakovų: D. K., gim. ( - ) ir A. K., gim. ( - )... 39. Priteisti atsakovams D. K., gim. ( - ) ir A. K., gim. ( - ) iš ieškovo Kauno... 40. Priteisti iš ieškovo Kauno miesto savivaldybės, į.k. 111106319, a.s. ( - )... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...