Byla e2-4812-1140/2020
Dėl skolos priteisimo

1Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Gintarė Bunikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovei K. V. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1 446,81 Eur skolą (kurią sudaro 1 111,92 Eur negrąžintas kreditas, 210,78 Eur palūkanos, 5,11 Eur delspinigiai ir 119 Eur dydžio išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidos), 75 procentų sutartines palūkanas nuo 1 111,92 Eur kredito sumos nuo 2020 m. rugpjūčio 19 d. iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 33 Eur bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį).

3Atsakovei ieškinys ir jo priedai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – per kitą asmenį. Atsakovė per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, taip pat nenurodė atsiliepimo nepateikimo priežasčių ir nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų ieškovės pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje pateiktų rašytinių duomenų nustatyta, kad ieškovė UAB „Sostinės kreditai“ ir atsakovė K. V. 2019 m. lapkričio 18 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 53876 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 1 300 Eur kreditą 690 dienų terminui, o atsakovė įsipareigojo iki 2021 m. spalio 18 d. grąžinti suteiktą kreditą ir sumokėti 75,01 procentų dydžio metines palūkanas. Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir pervedė į atsakovės sąskaitą 1 300 Eur sumą, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir laiku kredito įmokų nemokėjo. Atsakovei nevykdant sutartinių įsipareigojimų ir laiku nemokant sutartyje numatytų įmokų, ieškovė siuntė atsakovei pretenzijas, raginimus telekomunikacinėmis priemonėmis, prašydama sumokėti pradelstas įmokas. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi iš Sutarties kylančias savo pinigines prievoles.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalį kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnis), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas visiškai įvykdo prievolę (CK 6.1 straipsnis). Ieškovė vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai – atsakovei suteikė kreditą, tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – nemokėjo ieškovei mokėtinų įmokų, tuo pažeisdama sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.881, 6.886 straipsniai). Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Kadangi atsakovė nevykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų, iš atsakovės ieškovei priteistina 1 327,81 Eur skola, kurią sudaro: 1 111,92 Eur negrąžintas kreditas, 210,78 Eur palūkanos ir 5,11 Eur delspinigiai.

8Ieškovė ieškiniu taip pat prašė iš atsakovės priteisti 119 Eur išlaidas už skolos išieškojimą ikiteismine tvarka. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2018 m. gruodžio 5 d. tarp ieškovės ir UAB „SE7“ buvo sudaryta skolų išieškojimo ir administravimo ikiteismine tvarka paslaugų teikimo sutartis, pagal kurią paslaugų tiekėjas įsipareigoja ikiteisminiu būdu administruoti skolas, o klientas tinkamai apmokėti sąskaitas. Pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalį, jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą, ieškovė negali prašyti priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, nepriklausomai nuo to, ar išieškojimą ji vykdė pati, ar buvo pasitelkusi trečiuosius asmenis. Mokestis už ikiteisminį skolos išieškojimą yra tiesiogiai susijęs su vartojimo kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų nevykdymu laiku, todėl papildomas jų nustatymas laikytinas prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatoms (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1482-577/2014), todėl šis ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 119 Eur išlaidas už skolos išieškojimą ikiteismine tvarka atmestinas.

9Atsakovė laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnio 2 dalis). Iš šalių sudarytos Sutarties matyti, jog atsakovė be kitų įsipareigojimų, įsipareigojo mokėti 75,01 procentų metines palūkanas, todėl tenkintinas ieškovės reikalavimas priteisti 75 procentų metines palūkanas už 1 111,92 Eur nesumokėtą kredito sumą nuo 2020 m. rugpjūčio 19 d. iki visiško prievolės įvykdymo.

10Iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsnio 2 dalimi, ieškovės reikalavimą dėl skolos priteisimo patenkinus iš dalies (91,78 procentai), proporcingai ieškovės patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteistinas 30 Eur (33 Eur x 91,78 procentai / 100 procentai) žyminis mokestis.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės K. V., asmens kodas ( - ) 1 327,81 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų dvidešimt septynių eurų 81 ct) skolą, 75 procentų dydžio metines palūkanas už 1 111,92 Eur kredito sumą nuo 2020 m. rugpjūčio 19 d. iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 327,81 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2020 m. rugpjūčio 28 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 30 Eur (trisdešimties eurų) žyminį mokestį ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sostinės kreditai“, įmonės kodas 302513887, naudai.

15Likusią ieškinio dalį atmesti.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmus.

Proceso dalyviai