Byla 2-596-878/2011
Dėl skolos ir delspinigiu už kolektyvine TV antena, remonto darbus, pastato eksploatacija ir administravima priteisimo

1

2Prienu rajono apylinkes teismo teiseja I. L., rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi civiline byla pagal ieškoves UAB „Prienu butu ukis“ ieškini atsakovui A. I. del skolos ir delspinigiu už kolektyvine TV antena, remonto darbus, pastato eksploatacija ir administravima priteisimo,

3n u s t a t e:

4Ieškove UAB „Prienu butu ukis“ prašo iš atsakovo A. I. priteisti 87,90 Lt už kolektyvine TV antena, 500,58 Lt už remonto darbus, 253,64 Lt už pastato eksploatacija, 149,03 Lt už pastato administravima, 51,59 Lt delspinigiu, 5 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas A. I. gyvena daugiabuciame name, esanciame Vytauto g. 27-37, Prienuose, kuri administruoja ieškove. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalimi atsakovas privalo apmoketi pagal ieškoves pateikta saskaita iki atsiskaitomojo menesio pabaigos už ieškoves, kaip daugiabucio namo administratoriaus, teikiamas paslaugas: kolektyvine TV antena, atliekamus remonto darbus, pastato eksploatacija ir administravima. Atsakovas nuo 2008 m. liepos menesio už suteiktas paslaugas moka nereguliariai arba išvis nemoka, i ieškoves ispejimus apmoketi už suteiktas paslaugas nereaguoja. Laikotarpiu nuo 2008 m. liepos menesio iki 2011 m. kovo menesio atsakovas yra skolingas ieškovei – 1042,74 Lt. Atsakovo pareiga moketi už ieškoves suteiktas komunalines ir pastato administravimo paslaugas numato CK 4.82 str. 3 d., kurioje numatyta, kad butu ir kitu patalpu savininkai privalo proporcingai savo daliai apmoketi išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, moketi mokescius, rinkliavas ir kitas imokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lešas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. CK 4.84 str. 4 d. numatyta, kad administravimo išlaidas apmoka butu ir kitu patalpu savininkai proporcingai ju daliai bendrojoje dalineje nuosavybeje. Kadangi ieškove, Prienu rajono valdybos 2001-06-27 sprendimu Nr. 149, administruoja gyvenamaji nama, kuriame gyvena atsakovas, ir teikia komunalines paslaugas, ji turi teise gauti atlyginima už namo administravima ir teikiamas paslaugas, o atsakovas turi pareiga moketi už suteiktas paslaugas. Atsakovas, laiku neapmokejes už suteiktas paslaugas, privalo moketi 0,03 % delspinigius nuo neapmoketos sumos už kiekviena uždelsta diena. Toki delspinigiu dydi numato 2010-12-08 Lietuvos Respublikos finansu ministro isakymas Nr. 1K-368 „Del delspinigiu dydžio nustatymo 2011 m. pirmajam ketvirciui“. Atsižvelgiant i atsakovo skola ir praleista temina atsiskaityti atsakovas ieškovei turi sumoketi 51,59 Lt delspinigiu.

5Ieškinyje išdestytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškove grindžia buhalterine pažyma (b.l. 5), 2001-06-27 Prienu rajono savivaldybes valdybos sprendimu Nr. 149 „Del daugiabuciu namu administratoriaus skyrimo ir administravimo nuostatu patvirtinimo“ (b.l. 14), Prienu miesto daugiabuciu namu perdavimo-priemimo aktu ir priedu (b.l. 15-18), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išrašais (b.l. 7, 19), Prienu rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu „Del daugiabuciu gyvenamuju namu bendro naudojimo objektu nuolatines technines priežiuros (eksploatavimo) darbu sarašo patvirtinimo“ ir jo priedu, (b.l. 21-24), Prienu rajono savivaldybes tarybos sprendimais del gyvenamuju patalpu eksploatavimo išlaidu nustatymo (b.l. 25-28), gyvenamojo namo technines priežiuros žurnalu (b.l. 29-35), gyvenamojo namo apžiuros aktais (b.l. 36-43), daugiabucio gyvenamojo namo Vytauto g. 27, Prienai gyventoju susirinkimo ir apklausos protokolu (b.l. 44-46), pažyma apie papildomu inašu paskaiciavima už stogo remonta (b.l. 47-49), atliktu darbu aktu Nr. 281 (b.l. 50-51), 2001-2010 m. ataskaitomis apie daugiabucio namo bendrasavininkiu lešu panaudojima (b.l. 61-63), UAB „Prienu butu ukio“ valdybos protokolu išrašais ir ju priedais (b.l. 64-71).

6Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai iteikti bei apie atsakovo teise per 14 d. termina pateikti atsiliepimui pranešta viešo paskelbimo budu 2011-07-02 dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir laikraštyje “Krašto vitrina”. Terminas atsiliepimui pateikti baigesi 2011-07-17. Procesiniai dokumentai atsakovui iteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str.). Atsakovas A. I. per teismo nustatyta termina atsiliepimo i ieškini nepateike.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Atsižvelgiant i tai, kad atsakovas per nustatyta termina nepateike atsiliepimo i ieškini ir, esant ieškoves prašymui priimti sprendima už akiu, priimtinas sprendimas už akiu.

9Vadovaujantis ( - ) str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendima už akiu, atlieka formalu byloje pateiktu irodymu vertinima, t.y. isitikina, kad patvirtinus šiu irodymu turiniui butu pagrindas priimti toki sprendima.

10Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu matyti, kad atsakovas A. I. yra buto, esancio Vytauto g. 27-37, Prienuose, savininkas (b.l. 7). Gyvenamajame name, esanciame Vytauto g. 27, Prienuose, kuriame gyvena atsakovas, neisteigta nei gyvenamojo namo savininku bendrija, nei sudaryta jungtines veiklos sutartis. Jei butu ar kitu patalpu savininkai nera isteige gyvenamojo savininku bendrijos arba nera sudare jungtines veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektu administratorius, kuris veikia pagal savivaldybes mero (valdybos) suteiktus igaliojimus. Iš bylos duomenu matyti, kad 2001-06-27 Prienu rajono savivaldybes valdybos isakymu Nr. 149 „Del daugiabuciu namu administratoriaus skyrimo ir administravimo nuostatu patvirtinimo“ ieškove UAB „Prienu butu ukis“ paskirta daugiabuciu namu butu ir kitu patalpu savininku bendrosios nuosavybes administratoriumi pagal pridedama namu saraša (b.l. 14). UAB „Prienu butu ukis“ administruojamu Prienu mieste daugiabuciu namu saraše yra nurodytas ir gyvenamasis namas, esantis Vytauto g. 27, Prienuose, kuriame yra atsakovui priklausantis gyvenamasis bustas (b.l. 16-18). 2001-07-18 Prienu rajono savivaldybes administracijos Ekonomines pletros, statybos ir ukio valdymo tarnyba ir ieškove pasiraše akta, kuriuo buvo perduoti administruoti daugiabuciai gyvenamieji namai pagal saraša (b.l. 15). Administravimo išlaidas apmoka butu ir kitu patalpu savininkai proporcingai ju daliai bendrojoje dalineje nuosavybeje (CK 4.84 str.). 2006-05-03 Prienu rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu Nr. (7.6)-A3-244 patvirtinti Daugiabuciu gyvenamuju namu bendro naudojimo objektu nuolatines technines priežiuros (eksploatavimo) darbu sarašai (b.l. 21-24). 2006-06-28 Nr. T3-150, 2009-01-29 Nr. T3-30 Prienu rajono savivaldybes taryba sprendimais „Del gyvenamuju patalpu eksploatavimo išlaidu nustatymo“ nustate daugiabuciu gyvenamuju namu bendro naudojimo elementu ir sistemu nuolatines technines privalomosios priežiuros darbu sarašus, eksploatavimo, bendrosios nuosavybes administravimo, nuolatines technines priežiuros tarifus pagal bendraji naudingaji plota, išlaidas už elektros energija - savininkams proporcingai ju bendros nuosavybes daliai (b.l. 25-28). UAB „Prienu butu ukio“ valdybos 2002-09-17 Nr. 16, 2004-03-18 Nr. 22, 2009-01-08 Nr. 1, 2009-12-02 Nr. 8, protokolais patvirtinti kolektyvines TV antenos priežiuros ikainiai (b.l. 64-71). Daugiabucio namo Vytauto g. 27 gyventoju susirinkimo ir apklausos protokolas, patvirtina, kad buvo šio namo gyventojai nusprende atlikti stogo remonto darbus (b.l. 44-45). Atliktu darbu aktas patvirtina, kad ieškove atliko daugiabuciam gyvenamajam namui remonto darbus bei išsamu išlaidu aprašyma (b.l. 50-51). Daugiabucio gyvenamojo namo, esancio Vytauto g. 27, Prienuose, bendrasavininku lešu panaudojima patvirtina ieškoves pateiktos ataskaitos už 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ir 2010 metus (b.l. 52-63). Ieškoves 2011-03-15 buhalterineje pažymoje pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovas skolingas ieškovei per laikotarpi nuo 2008 m. liepos menesio iki 2011 m. kovo menesio 87,90 Lt už kolektyvine TV antena, 500,58 Lt už atliktus stogo remonto darbus, 253,64 Lt už pastato eksploatacija, 149,03 Lt administravimo išlaidu, iš viso 991,15 Lt, o už pradelsta apmokejima priskaiciuota 51,59 Lt delspinigiu (b.l. 5). Rašytiniais bylos duomenimis irodyta, kad ieškove administruoja gyvenamaji nama, kuriame gyvena atsakovas, teises aktu nustatyta tvarka, todel ji turi teise reikalauti iš atsakovo išlaidu už teikiamas paslaugas, o atsakovas turi pareiga atlyginti ieškovei jos turetas išlaidas, kadangi atsakovas už teikiamas paslaugas su ieškove iki galo neatsiskaite, todel ieškovei iš atsakovo A. I. priteistina 991,15 Lt už suteiktas paslaugas ir 51,59 Lt delspinigiu (CK 4.82 str., 4.84 str., 4.237 str., 6.1 str., 6.71 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. gegužes 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintu „Butu ir kitu patalpu savininku bendrosios nuosavybes administravimo pavyzdiniu nuostatu“ 2.2 p., 2.3 p., 5.7 p., 8-9 p.). Iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentu dydžio metines palukanos nuo bylos iškelimo teisme dienos 2011-04-19 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Iš atsakovo priteistinos bylinejimosi išlaidos – 68,00 Lt žyminio mokescio (CPK 93 str. 1 d.) 86,88 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu viešo paskelbimo spaudoje budu ieškoves naudai ir 4,50 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. 1 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

13Ieškini tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo A. I., gim. 1960-12-21, gyv. Vytauto g. 27-37, Prienuose, 87,90 Lt (aštuoniasdešimt septynis litus 90 ct) už kolektyvine TV antena, 500,58 Lt (penkis šimtus litu 58 ct) už atliktus stogo remonto darbus, 253,64 Lt (du šimtus penkiasdešimt tris litus 64 ct) už pastato eksploatacija, 149,03 Lt (viena šimta keturiasdešimt devynis litus 03 ct) už pastato administravima, 51,59 Lt (penkiasdešimt viena lita 59 ct) delspinigiu, 5 (penkiu) procentu dydžio metines palukanas už priteista, 1042,74 Lt suma nuo 2011-04-19 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 68,00 Lt (šešiasdešimt aštuonis litus 00 ct) žyminio mokescio ir 86,88 Lt (aštuoniasdešimt šešis litus 88 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu viešo paskelbimo spaudoje budu ieškoves UAB „Prienu butu ukis“, i.k. 170609076, Kestucio g. 37, 59129, Prienai, a.s. Nr. ( - ), AB DnB Nord bankas, banko kodas 40100, naudai.

15Priteisti iš atsakovo A. I., gim. 1960-12-21, gyv. Vytauto g. 27-37, Prienuose, 4,50 Lt (keturis litus 50 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei, šias išlaidas sumokant i Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos biudžeto pajamu surenkamaja saskaita Nr. ( - ), esancia „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokejimo dokumente nurodant imokos koda 5660.

16Šalis, del kurios buvo priimtas sprendimas už akiu, turi teise sprendima už akiu priemusiam teismui per 20 dienu nuo sprendimo priemimo dienos paduoti pareiškima, atitinkanti Lietuvos Respublikos ( - ) str. 2 ir 3 d. reikalavimus, del sprendimo už akiu peržiurejimo.

17Ieškini pateikusi šalis sprendima per 30 dienu gali apeliaciniu skundu apskusti Kauno apygardos teismui, paduodant skunda per Prienu rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai