Byla 2-2287-650/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, sekretoriaujant Jūratei Jasmontaitei, dalyvaujant pareiškėjui E. V., suinteresuoto asmens atstovei Vilchelminai Pipinienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo E. V. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui, ir

Nustatė

2pareiškėjas E. V. prašo teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog jis nuo 1990-02-20 iki 1991-05-20 dirbo Lietuvos Futbolo sąjungos Šiaulių miesto futbolo klube, o nuo 1991-05-20 iki 1991-06-01 pakeitus klubo pavadinimą į Futbolo klubą „Sakalas“, tęsė savo darbinę veiklą iki 1991-06-01, tikslu šį darbo laikotarpį įskaityti į darbo stažą valstybinio socialinio draudimo pensijai gauti.

3Pareiškėjas teismo posėdyje palaikė pareiškimo reikalavimą ir paaiškino, kad dėl dokumentų netikslumo jam nebuvo užskaitytas visas darbo stažas. Laikotarpiu nuo 1990-02-20 iki 1993-12-31 dirbo Futbolo klube „Sakalas“, tačiau šis laikotarpis nebuvo užskaitytas į darbo stažą pensijai gauti, nes įregistravus šį klubą nuo 1990-02-05 jis iš pradžių buvo pavadintas Lietuvos Futbolo sąjungos Šiaulių miesto futbolo klubu, o tuo tarpu jo darbo knygelėje buvo įrašyta, kad jis priimtas dirbti administratoriumi nuo 1990-02-20 Šiaulių futbolo klube „Sakalas“. Tai tas pats futbolo klubas, jis tuo metu nežinojo, kad keitėsi to klubo pavadinimas. Šiaulių futbolo klubas „Sakalas“ tokiu pavadinimu įregistruotas tik 1991-05-20. Valstybinio socialinio draudimo Fondo Šiaulių skyrius šio jo darbo laikotarpio neužskaitė. Kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos archyvą dėl dokumentų pateikimo, tačiau buvo informuotas, kad futbolo klubo „Sakalas“ dokumentai nebuvo perduoti saugojimui, mano, kad to nepadarė vyr. buhalteris A. P., kuris tvarkė visą klubo buhalterinę apskaitą ir kas mėnesį mokėdavo darbo užmokestį visiems darbuotojams, duodamas pasirašyti ant atitinkamų žiniaraščių. Kitokiu būdu gauti dokumentų apie jo darbą klube jis negali. Darbo laikotarpis nustatytinas valstybinio socialinio draudimo pensijai perskaičiuoti.

4Liudytojai S. M. ir S. B. parodė, kad pareiškėjas dirbo pagal darbo sutartį administratoriumi 1990 m. susikūrusiame Lietuvos Futbolo sąjungos Šiaulių miesto futbolo klube, kuris tik kitais metais buvo pavadintas Šiaulių futbolo klubu „Sakalas“; ir toliau tęsė savo darbinę veiklą tame klube. Pareiškėjas, kaip ir kiti klubo darbuotojai gaudavo kiekvieną mėnesį apskaičiuotą darbo užmokestį. Liudytojų nuomone, klubo veiklos dokumentai nebuvo perduoti savivaldybės archyvui nustatyta tvarka, nes tuo metu buvo didelės permainos ir niekas tiksliai nežinojo, kaip reikia vesti naujai susikūrusio sporto klubo buhalterinę apskaitą; be to tai galėjo sąlygoti ir paties klubo vyriausio buhalterio A. P. aplaidūs veiksmai.

5Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus atstovė palaikė savo pateiktą atsiliepimą į pareiškimą, nurodė, kad iš esmės neprieštarauja pareiškimo tenkinimui, t.y. kad valstybinio socialinio draudimo pensijai perskaičiuoti būtų įrodytas juridinę reikšmę turintis faktas apie pareiškėjo darbą, remiantis liudytojų parodymais, kitais surinktais įrodymais byloje.

6Pareiškimas tenkinamas.

7Pareiškėjo, suinteresuoto asmens atstovės paaiškinimais, liudytojų S. M. ir S. B. parodymais, byloje esančiais rašytiniais dokumentais nustatyta, kad 1990-02-05 Šiaulių miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 50 įregistruotas Lietuvos Futbolo sąjungos Šiaulių miesto futbolo klubas (b.l.9), tačiau pareiškėjo darbo knygelėje yra duomenys, kad jis nuo 1990-02-20 priimtas dirbti Šiaulių futbolo klube „Sakalas“ administratoriaus pareigoms (b.l. 21-22). Iš 2012-02-13 VSDFV Šiaulių skyriaus sprendimo matyti, kad pareiškėjui paskirta 383,60 Lt netekto darbingumo pensija (b.l.3). Iš VSDFV Šiaulių skyriaus atsakymo į E. V. prašymą matyti, kad apskaičiuojant valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą darbo laikotarpis nuo 1990-02-20 iki 1993-12-31 nebuvo įskaičiuotas, nes pagal įrašą darbo knygelėje pareiškėjas priimtas į futbolo klubą „Sakalas“ nuo 1990-02-20, o Šiaulių miesto valdyboje ši įmonė įregistruota tik 1991-05-20 potvarkiu Nr. 148 (b.l. 20). Be to 2011-12-29 pateiktoje pažymoje Šiaulių miesto savivaldybės administracijos kanceliarija nurodo, kad duomenų apie E. V. darbo užmokestį futbolo klube „Sakalas“ suteikti negali, nes įmonės dokumentai Šiaulių miesto savivaldybės archyvui saugoti neperduoti (b.l. 5).

8Pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų (LR Vyriausybės 1994-11-18 nutarimas Nr. 1156, LR Vyriausybės 2005-07-01 nutarimo Nr.757 nauja redakcija) 24 punktą, darbo stažas nustatinėjamas teismine tvarka, jeigu asmuo dokumentais negali įrodyti Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme stažui prilygintų darbo laikotarpių, dirbtų iki 1993 m. gruodžio 31 d., dėl to, kad visi įmonės dokumentai ar jų dalis neišsaugoti, nepaisant priežasčių. Be to Lietuvos Respublikos CPK 3 str. l d. numato, kad teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. Todėl teismas, vadovaudamasis šiais principais, mano, jog E. V. negali atsakyti už sporto klubo administracijos veiksmus, kuriais nebuvo tinkamai įformintas pareiškėjo, kaip dirbančio įmonėje asmens, priėmimas į darbą ir neužtikrintas jo darbo apskaitos duomenų išsaugojimas. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, pareiškėjo ir liudytojų parodymų teismas daro išvadas, kad darbo knygelėje klaidingai nurodytas pareiškėjo darbovietės pavadinimas, ir kad pareiškėjas E. V. pagal darbo sutartį nuo 1990-02-20 iki 1991-05-20 dirbo Lietuvos sąjungos Šiaulių miesto futbolo klube administratoriaus pareigose, o nuo 1991-05-20 iki 1991-06-01 tęsdamas darbinę veiklą, pakeitus šio klubo pavadinimą, dirbo tose pačiose pareigose futbolo klube „Sakalas“. Pareiškimas tenkinamas, nes pareiškėjas įrodė, kad kitokia tvarka negali gauti šį faktą patvirtinančių dokumentų, ir juridinio fakto nustatymas pareiškėjui sukelia teisines pasekmes – teisę į valstybinio socialinio draudimo pensijos dydžio perskaičiavimą (CPK 445 - 447 str.).

9Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 1 d., 2 d. 9 p., 448 str., 259-260 str., 263 – 265 str., 268 str., 270 str., teismas,

Nutarė

10pareiškimą tenkinti ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėjas E. V., a.k. ( - ) pagal darbo sutartį nuo 1990-02-20 iki 1991-05-20 dirbo Lietuvos Futbolo sąjungos Šiaulių miesto futbolo klube administratoriaus pareigose, o nuo 1991-05-20 pakeitus klubo pavadinimą į Šiaulių miesto futbolo klubą „Sakalas“, tęsė savo darbinę veiklą ir iki 1991-06-01 dirbo Šiaulių miesto futbolo klube „Sakalas“ administratoriumi.

11Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas E. V. valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos dydžio perskaičiavimui.

12Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai