Byla e2S-275-265/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys „Bigbank“AS Lietuvos filialas, Seesam Insurance AS, veikianti per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, uždaroji akcinė „Tele2“, AS „PlusPlus Capital“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. V. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo S. V. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys „Bigbank“AS Lietuvos filialas, Seesam Insurance AS, veikianti per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, uždaroji akcinė „Tele2“, AS „PlusPlus Capital“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti jam bankroto bylą, kadangi negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai yra suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA), bankroto administratore skirti uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) ,,Skolvalda“; nustatyti pareiškėjui teisę naudoti 370 Eur dydžio sumą kas mėnesį savo poreikiams patenkinti; nustatyti 4 mėnesių terminą mokumo atkūrimo plano projektui parengti ir pateikti tvirtinti, skaičiuojant nuo nutarties iškelti pareiškėjui bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad jo nemokumą sukėlė tai, kad 2016 m. vasario 28 d. Norvegijoje dėl jo kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas kitas automobilis ir pastarojo keleivių kitas turtas. Dėl šio įvykio suinteresuotas asmuo Seesam Insurance AS Lietuvos filialas (toliau – Seesam Insurance AS) išmokėjo draudimo išmoką ir vėliau pareikalavo, jog pareiškėjas atlygintų žalą. Pareiškėjui neturint galimybės atsiskaityti nedelsiant, su šiuo kreditoriumi nurodytos sumos mokėjimas buvo išdalytas dalimis po 150 Eur per mėnesį, tačiau net ir tokiu atveju pareiškėjas neturi galimybės išmokėti visą skolos sumą. Pripažino, kad vienašališkai nutraukė mokėjimą kreditoriui, kadangi kreditorius prašė sumokėti visą sumą per 4–5 metus, tačiau tokios galimybės neturi, kadangi jo gaunamos pajamos nėra didelės, jų vos užtenka pragyvenimui ir sūnaus išlaikymui, todėl ne visada turi galimybę mokėti kreditoriui ir po 150 Eur per mėnesį, kaip buvo susitarę. Jis anksčiau dirbo Norvegijoje, gaudavo didesnes pajamas. Paaiškino, kad jam būnant komandiruotėse kartu su darbo užmokesčiu yra mokami dienpinigiai. Gyvena su drauge jos nuomojamame bute, jam finansiškai padeda tėvai.

93.

10Suinteresuotas asmuo Seesam Insurance AS pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo prašymu dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Teigė, kad pareiškimas yra nepagrįstas, pateiktas ne siekiant atkurti mokumą, o išvengti skolinių įsipareigojimų. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo skoliniai įsipareigojimai kreditoriui kilo dėl eismo įvykio, kurį pareiškėjas sukėlė būdamas neblaivus. Pareiškėjas, gavęs pretenziją, nedelsiant informavo, kad tokio dydžio sumos iškart sumokėti neturi objektyvių galimybių, todėl kreditorius, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas turi finansinių įsipareigojimų, augina mažametį vaiką, turės sumokėti paskirtą baudą, pasiūlė pirmus šešis mėnesius skolą grąžinti dalimis, kas mėnesį mokant po 150 Eur. Pareiškėjas 6 mėnesius laiku ir tinkamai vykdė mokėjimus, iš viso kreditoriui pervedė 1 050 Eur. 2018 m. kovo 7 d. el. paštu nurodė, kad toliau gali mokėti tokio pat dydžio įmokas, o esant galimybei mokėjimus didins, nors jau 2018 vasario 20 d. su advokatu A. S. buvo sudaręs teisinio atstovavimo sutartį dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Mano, kad tokie pareiškėjo veiksmai turi būti įvertinti kaip nesąžiningi. Be to, 2018 m. liepos 23 d., t. y. kai jau buvo kreipęsis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, pareiškėjas taip pat informavo kreditorių, kad nutraukia susitarimą dėl skolos grąžinimo kas mėnesį po 150 Eur, tokiu būdu siekdamas didinti savo skolinius įsipareigojimus. Pareiškėjas gali vykdyti turimus skolinius įsipareigojimus, be to, ne visų skolinių įsipareigojimų terminai suėję, o ir jų visuma neviršija 25 MMA. Be to, pareiškėjas, be jam mokamo darbo užmokesčio, taip pat gauna ir dienpinigius, kurie svyruoja nuo 1 060 Eur iki 1 431 Eur ir kurie yra neapmokestinami, tačiau jų nepagrįstai nelaiko pajamomis, tokiu būdu siekdamas sudaryti įspūdį, kad gauna labai mažas pajamas. Pažymėjo, kad darbdavys pareiškėjui moka darbo užmokestį, kuris atitinka minimalius reikalavimus, tam, kad dienpinigiai nebūtų apmokestinami. Kadangi pareiškėjui mokami dienpinigiai mokamą darbo užmokestį viršija 2–2,5 karto, neapmokestinami tik dėl to, kad darbo užmokestis nedaug viršija minimalius kriterijus, o pareiškėjas nepateikia jokių įrodymų, kokias padidėjusias išlaidas, susijusias su komandiruotėmis, jis patiria. Mano, kad šios pajamos taip pat turi būti vertinamos kaip pareiškėjui mokamas darbo užmokestis. Be to, iš pareiškėjo pateiktų sąskaitų išrašų nustatyta, kad jis didelę dalį pajamų išleidžia alkoholiui, restoranų paslaugoms. Per analizuojamą laikotarpį, pagal pateiktą banko sąskaitos išrašą, pareiškėjo įplaukos sudarė 6 818,31 Eur, o išlaidos – 6 387,61 Eur, vadinasi, yra teigiamas balansas – 468,85 Eur. Todėl pareiškėjo nurodyta informacija, kad jis neturi galimybės mokėti įmokas kreditoriui, taip pat vertintina kaip nesąžininga, nes vertinant pareiškėjo gaunamų pajamų nuo 2018 m. sausio 1 d. visumą nustatyta, kad vidutiniškai pareiškėjas per mėnesį gauna 1 594,20 Eur, o jo bendri skoliniai įsipareigojimai sudaro apie 230,84 Eur, todėl jam pragyvenimui lieka apie 1 363,36 Eur. Ši suma yra pakankama skoliniams įsipareigojimams įvykdyti ir paneigia pareiškėjo nurodytą aplinkybę dėl jo nemokumo, todėl atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas yra darbingas, jo gaunamų pajamų pakanka vykdyti skoliniams įsipareigojimams tiek šiuo metu, tiek ateityje, skola kreditoriui nors ir didelė, tačiau yra išdėstyta mokėti dalimis, laikantis nustatyto grafiko gali būti sumokėta.

114.

12Suinteresuoti asmenys „Bigbank“ AS Lietuvos filialas, AS „PlusPlus Capital“, UAB „Tele 2“ atsiliepimų į pareiškimą teismo nustatytu terminu nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi pareiškėjo S. V. pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo netenkino – atsisakė iškelti pareiškėjui S. V. fizinio asmens bankroto bylą.

166.

17Teismas nustatė, kad pareiškėjo skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma sudaro apie 32 653,68 Eur, pareiškėjas savo vardu registruoto nekilnojamojo turto bei transporto priemonių neturi, jo pajamas sudaro vidutiniškai 500 Eur darbo užmokestis per mėnesį. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad jo darbas susijęs su komandiruotėmis, jam yra mokami dienpinigiai, kurių dydis skiriasi, tačiau dažniausiai viršija 1 000 Eur per mėnesį. Pareiškėjas turi nepilnametį vaiką M. V., gim. Duomenys neskelbtini. Padarė išvadą, kad pareiškėjas atitinka formalius kriterijus, būtinus fizinio asmens bankroto bylai iškelti, t. y. pareiškėjo įsipareigojimai kreditoriams viršija 25 MMA, šių įsipareigojimų įvykdymo terminas yra suėjęs – pareiškėjo būklė atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 2 straipsnyje įtvirtintą nemokumo sampratą. Tačiau teismas pažymėjo, kad vien formalaus pagrindo tam, kad pareiškėjui būtų iškelta fizinio asmens bankroto byla, nepakanka.

187.

19Nustatė, jog pareiškėjas yra darbingo amžiaus, duomenų, kad jis turi sveikatos problemų, kurios ribotų galimybes dirbti, į bylą nepateikta. Jo turima profesija (stalius) yra paklausi rinkoje – pareiškėjas šiuo metu taip pat turi nuolatinį darbą. Be to, teismo posėdžio metu pareiškėjas paaiškino, kad yra galimybė, jog darbdavys apmokėtų jam mokymosi išlaidas, o tai padidintų galimybę ateityje gauti didesnį, nei šiuo metu jam yra mokamas, darbo užmokestį.

208.

21Pareiškėjo darbas yra susijęs su komandiruotėmis, jam taip pat yra mokami dienpinigiai, kurių dalį, kaip nurodė teismo posėdžio metu pats pareiškėjas, yra galimybė sutaupyti, kadangi darbdavys apmoka jam apgyvendinimo išlaidas komandiruočių metu. Teismo vertinimu, tokia pareiškėjo pozicija, vertinant ją sąžiningumo kontekste, leidžia manyti, jog pareiškėjas nėra suinteresuotas padengti savo skolinius įsipareigojimus, o tikisi, jog ilgainiui jie bus nurašyti.

229.

23Teismo vertinimu, pateiktų pažymų apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas analizė sudaro pagrindą išvadai, kad pareiškėjas yra pajėgus vykdyti turimus įsipareigojimus.

2410.

25Teismas nurodė, jog pareiškėjui kas mėnesį būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalinga suma yra apie 370 Eur, vaiko išlaikymui skiria apie 150 Eur, todėl pareiškėjo skolinio įsipareigojimo kreditoriui Seesam Insurance AS, kuris yra išdėstytas dalimis po 150 Eur per mėnesį, įvertinęs pareiškėjo gaunamas pajamas, nelaikė didele suma. Padarė išvadą, kad likusios sumos pakanka kreditiniams įsipareigojimams vykdyti.

2611.

27Teismo vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės neįrodo, jog pareiškėjas, būdamas jauno, darbingo amžiaus, būtų ėmęsis realių pastangų mažinti turimus skolinius įsipareigojimus. Priešingai, teismo ištirti įrodymai leidžia daryti išvadą, jog pareiškėjas yra nesuinteresuotas vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, o iš esmės galėdamas juos vykdyti siekia per pakankamai neilgą laikotarpį (trejus metus) minėtų įsipareigojimų išvengti. Teismo vertinimu, būtent paties pareiškėjo veiksmai ir itin nerūpestingas bei neatsakingas elgesys apsvaigus nuo alkoholio ir sukėlus eismo įvykį, dėl kurio pareiškėjui kilo pareiga atlyginti žalą, nulėmė pareiškėjo nemokumą.

28III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

2912.

30Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo prašymą iškelti fizinio asmens bankroto bylą tenkinti. Prašo pridėti naujus įrodymą – pažymą apie komandiruotės laikotarpius. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

3112.1.

32Nesutiktina su teismo išvada, kad pareiškėjas siekia išvengti atsiskaitymo su draudimo bendrove, kadangi pagal savo galimybes stengėsi grąžinti skolą draudimo bendrovei, bandė mokėti skolą dalimis, sąžiningai galvojo, kad jam pavyks atsiskaityti su kreditoriumi.

3312.2.

34Teismo išvada, kad pareiškėjas gauna 1 500 Eur pajamas per mėnesį, nepagrįsta. Pareiškėjo darbo užmokestis į rankas siekia tik 439,45 Eur, iš gaunamų dienpinigių komandiruotėms yra atskaičiuojama kelionės bilietams į Švediją ir atgal į Lietuvą keltu, kuro išlaidos, išlaidos maistui, todėl iš tiesų pareiškėjui lieka ne daugiau kaip 200 Eur per mėnesį. Taip pat teismas neatkreipė dėmesio, kad kreditorius Seesam Insurance AS siūlė mėnesines įmokas mokėti po 500 Eur ir palūkanas (iš viso apie 600 Eur), todėl pareiškėjas ir nusprendė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

3512.3.

36Akivaizdu, kad pareiškėjas iš savo gaunamų pajamų neturi realių galimybių per protingą laiką grąžinti skolas kreditoriams, nes jo finansinė padėtis yra sunki, todėl jis pripažintinas nemokiu. Teismas nesvarstė, koks laikotarpis yra protingas, per kurį pareiškėjas turėtų atsiskaityti su kreditoriais.

3712.4.

38Nesutiktina su teismo išvada, kad paties pareiškėjo veiksmai ir itin nerūpestingas bei neatsakingas elgesys apsvaigus nuo alkoholio ir sukėlus eismo įvykį, dėl kurio pareiškėjui kilo pareiga atlyginti žalą, nulėmė pareiškėjo nemokumą, todėl pareiškėjas negali būti laikomas sąžiningu. Pažymėtina, kad pareiškėjas nesėdo už vairo ką tik išgėręs alkoholio, alkoholis kraujyje buvo išlikęs iš vakarykštės dienos, o dieną, kai vairavo ir įvyko eismo įvykis, pareiškėjas jautėsi gerai, buvo išsimiegojęs, pavalgęs ir negalvojo, kad kraujyje galėjo būti likę alkoholio.

3913.

40Suinteresuotas asmuo Seesam Insurance AS atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

4113.1.

42Šiuo metu pareiškėjo skola kreditoriui siekia 30 320,75 Eur, tačiau kreditorius, įvertinęs pareiškėjo finansinius įsipareigojimus, jo gaunamas pajamas, skolos grąžinimą 2018 m. kovo 8 d. raštu Nr. R 17-0639 išdėstė dalimis, kas mėnesį mokant po 150,00 Eur, todėl nėra teisinio pagrindo teigti, kad pareiškėjo pradelstų skolų suma viršija 25 MMA.

4313.2.

44Nesąžiningą pareiškėjo elgesį patvirtina ir aplinkybė, kad, pareiškėjui ir kreditoriui tariantis dėl skolos grąžinimo mėnesinių mokėjimų dydžio, pareiškėjas 2018 m. kovo 7 d. patikino kreditorių, jog įsipareigojimus vykdys, tačiau 2018 m. vasario 20 d. su advokatu buvo sudaręs atstovavimo sutartį. Advokatas A. S. 2018 m. kovo 12 d. informavo kreditorių, kad pareiškėjas iš esmės įsipareigojimų vykdyti neketina, nes rengiasi fizinio asmens bankroto procesui.

4513.3.

46Pareiškėjas teigia, kad jo gaunamos pajamos yra tik darbo užmokestis – 439,45 Eur į rankas per mėnesį, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad kartu su darbo užmokesčiu pareiškėjui yra mokami 2,5–3 kartus didesni dienpinigiai, kurie, pasak Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, laikytini pajamomis, kadangi pajamos yra viskas, kas atneša naudą.

4713.4.

48Pareiškėjui mokami dienpinigiai ne tik turi būti vertinami kaip pareiškėjo gaunamos pajamos, bet faktiškai tai ir yra pajamos, nes visą laiką dienpinigiai buvo naudojami pareiškėjo buitiniams poreikiams tenkinti bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti. Pažymėtina, kad pareiškėjas dideles sumas išleidžia alkoholiui.

4913.5.

50Nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo teigti, kad pareiškėjas sąžiningai siekia bankroto bylos iškėlimo, priešingai, iš byloje esančių įrodymų visumos akivaizdu, jog pareiškėjas gauna pakankamai dideles pajamas, didesnių finansinių įsipareigojimų neturi, gyvena aktyvų gyvenimą, yra sveikas, darbingo amžiaus, dirba rinkoje paklausų ir gerai mokamą darbą, todėl turi visas galimybes dalimis grąžinti įsiskolinimą kreditoriui.

5113.6.

52Skolos mokėjimas išdėstytas 17 metų, tačiau toks terminas, atsižvelgiant į skolos dydį, nėra nepagrįstai ilgas.

53Teismas

konstatuoja:

54IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

55Atskirasis skundas netenkintinas.

5614.

57Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

5815.

59CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju pareiškėjo skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.

60Dėl naujų įrodymų pridėjimo

6116.

62Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę atsisakyti priimti naujus įrodymus, jei šie įrodymai galėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

6317.

64Apeliantas prašo prie bylos pridėti pažymą apie komandiruočių laikotarpius. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad suinteresuotas asmuo turėjo galimybę pateikti savo vertinimą dėl šio įrodymo, ir įvertinęs, kad naujo įrodymo pridėjimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, daro išvadą, kad yra pagrindas šį įrodymą pridėti prie bylos ir jį vertinti.

65Dėl skundžiamos nutarties teisėtumo

6618.

67Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pareiškėjas yra nemokus, t. y. pareiškėjo įsipareigojimai (32 653,68 Eur) viršija 25 MMA, tačiau sprendė, jog pareiškėjas yra nesuinteresuotas vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, o iš esmės galėdamas juos vykdyti siekia per pakankamai neilgą laikotarpį (trejus metus) minėtų įsipareigojimų išvengti. Todėl atsisakė pareiškėjui iškelti bankroto bylą. Apeliantas nesutinka su skundžiama nutartimi ir teigia, jog teismas neteisingai vertino pareiškėjo elgesį ir klaidingai apskaičiavo pareiškėjo pajamas.

6819.

69Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pritariant suinteresuoto asmens Seesam Insurance AS atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentams, nagrinėjamu atveju būtina įvertinti, ar teismas teisingai apskaičiavo pradelstų pareiškėjo įsipareigojimų sumą. Suinteresuotas asmuo akcentuoja, kad pareiškėjo skola kreditoriui siekia 30 320,75 Eur, tačiau kreditorius, įvertinęs pareiškėjo finansinius įsipareigojimus, jo gaunamas pajamas, skolos grąžinimą išdėstė dalimis, kas mėnesį mokant po 150,00 Eur, todėl nėra teisinio pagrindo teigti, kad pareiškėjo pradelstų skolų suma viršija 25 MMA.

7020.

71FABĮ 2 straipsnio 2 dalis numato, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA. 2017 m. spalio 11 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 840 nuo 2018 m. sausio 1 d. patvirtintas minimaliojo mėnesinio darbo užmokesčio dydis yra 400 Eur. Taigi pareiškėjo pradelsti skoliniai įsipareigojimai turi viršyti 10 000 Eur sumą (400 Eur x 25). Teismų praktikoje pripažįstama, kad sąžiningas fizinis asmuo laikytinas visiškai nemokiu tada, kai sąžiningo fizinio asmens finansinė būklė yra kritinė ir jis negali vykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminai yra suėję (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-379-701/2015, 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-309-690/2016).

7221.

73Bylos duomenimis, kreditoriui „Bigbank“ AS pareiškėjo skola 2018 m. balandžio 12 d. yra 78,52 Eur (1 t., b. l. 261). Pareiškėjo skola kreditoriui Seesam Insurance AS sudaro 30 270,75 Eur, jos mokėjimas išdėstytas dalimis pagal mokėjimo grafiką mokant po 150 Eur per mėnesį iki 2035 m. sausio 25 d. (1 t., b. l. 267, 273–274). Kreditorė UAB „Tele 2“ 2018 m. gegužės 23 d. pareiškėjo atstovui pateikė paaiškinimą, kad pareiškėjas pagal 2017 m. balandžio 12 d. sudarytą mobiliojo ryšio paslaugų teikimo sutartį jokių įsiskolinimų neturi (1 t., b. l. 277, 278–280). Pareiškėjas pateikė sąskaitų išrašus iš Norvegijos banko „SpareBank 1 Nordvest“ ir AB „Luminor Bank“ (2 t., b. l. 16–76, 78–111). Iš Socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išrašo nustatyta, kad pareiškėjo gaunamas darbo uždarbis UAB Duomenys neskelbtini“ yra nuo 500 iki 530 Eur (2 t., b. l. 117–120). Iš UAB „Nordecum“ pareiškėjui išduotos 2018 m. gegužės 31 d. pažymos nustatyta, kad pareiškėjas 2018 m. sausio 26 d. sutartimi iš www.smspinigai.lt pasiskolintą pinigų sumą yra grąžinęs (5 t., b. l. 240). Kreditorius „Bigbank“ AS 2018 m. liepos 10 d. informavo pareiškėją, kad perleido reikalavimo teises į pareiškėjo įsiskolinimą kreditoriui „PlusPlus Capital“ AS, bendra įsiskolinimo suma yra 2 382,93 Eur (6 t., b. l. 2, 6, 7).

7422.

75Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs minėtus įrodymus, padarė išvadą, kad pareiškėjas turi skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, dviem kreditoriams, t. y. Seesam Insurance, atstovaujamai Seesam Insurance Lietuvos filialo – 30 270,75 Eur, ir 2 382,93 Eur „PlusPlus Capital“ AS. Apeliacinės instancijos teismas su šia išvada nesutinka.

7623.

77Iš byloje esančio Seesam Insurance AS 2018 m. kovo 8 d. rašto Nr. R 17-0639 nustatyta, kad 2016 m. vasario 28 d. Norvegijoje dėl pareiškėjo kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas kitas automobilis ir jo keleivių kitas turtas. Dėl šio įvykio suinteresuotas asmuo Seesam Insurance AS išmokėjo 31 320,75 Eur draudimo išmoką ir 2017 m. birželio 19 d. pareikalavo iš pareiškėjo atlyginti žalą. Kaip šiame rašte nurodo suinteresuotas asmuo, atsižvelgiant į pareiškėjo finansines galimybes bei įsipareigojimus kitiems kreditoriams buvo sutarta, kad pirmus šešis mėnesius pareiškėjas grąžins dalimis po 150 Eur. Taigi iki 2018 m. kovo 8 d. suinteresuotam asmeniui buvo sumokėta 1 050 Eur. Likusi negrąžinta skolos suma sudaro 30 270,75 Eur. Teismas pažymi, kad šiuo raštu suinteresuotas asmuo pareiškėją informavo, kad atsižvelgęs į pareiškėjo finansines galimybes 30 270,75 Eur sumą išdėstė mokėti dalimis kas mėnesį po 150 Eur (1 t., b. l. 267). Iš prie šio rašto pridėto skolos mokėjimo grafiko nustatyta, kad 30 270,75 Eur suma (mokant per mėnesį po 150 Eur) išdėstyta laikotarpiui nuo 2018 m. balandžio 25 d. iki 2035 m. sausio 25 d. Šie byloje esantys įrodymai patvirtina, kad skundžiamos nutarties priėmimo dieną pareiškėjo pradelsti įsipareigojimai suinteresuotam asmeniui sudaro 750 Eur (150 Eur x 5).

7824.

79Skundžiamos nutarties priėmimo dieną bendra pareiškėjo skolinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminai yra suėję, suma sudaro 3 132,93 Eur (2 382,93 Eur + 750 Eur). Atskirojo skundo nagrinėjimą dieną – 3 532,92 Eur (2 382,92 Eur + 1 150 Eur). Šios faktinės aplinkybės leidžia sutikti su suinteresuoto asmens Seesam Insurance AS argumentais, kad nėra pagrindo teigti, jog pareiškėjas yra nemokus FABĮ 2 straipsnio 2 dalies pagrindu.

8025.

81Teismui nustačius, kad pareiškėjo skolinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminai yra suėję, suma neviršija 25 MMA, konstatuotina, kad pareiškėjas negali būti pripažintas nemokiu ir tokiu atveju jam bankroto byla negali būti iškelta.

8226.

83Dėl kitų šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako, nes jie neturi esminės reikšmės tinkamam bylos išnagrinėjimui ir procesiniam rezultatui byloje.

84Dėl bylos procesinės baigties

8527.

86Išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nors ir netinkamais motyvais, tačiau priėmė teisingą procesinį sprendimą, todėl nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

87Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

8828.

89Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

9029.

91Suinteresuotas asmuo nepateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl klausimas dėl jų priteisimo nespręstinas.

92Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

93Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. V.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti jam... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad jo nemokumą sukėlė tai, kad 2016 m. vasario 28 d.... 9. 3.... 10. Suinteresuotas asmuo Seesam Insurance AS pateikė atsiliepimą į pareiškimą,... 11. 4.... 12. Suinteresuoti asmenys „Bigbank“ AS Lietuvos filialas, AS „PlusPlus... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. rugpjūčio 24 d.... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad pareiškėjo skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo... 18. 7.... 19. Nustatė, jog pareiškėjas yra darbingo amžiaus, duomenų, kad jis turi... 20. 8.... 21. Pareiškėjo darbas yra susijęs su komandiruotėmis, jam taip pat yra mokami... 22. 9.... 23. Teismo vertinimu, pateiktų pažymų apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo... 24. 10.... 25. Teismas nurodė, jog pareiškėjui kas mėnesį būtiniesiems poreikiams... 26. 11.... 27. Teismo vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės neįrodo, jog pareiškėjas,... 28. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 29. 12.... 30. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo... 31. 12.1.... 32. Nesutiktina su teismo išvada, kad pareiškėjas siekia išvengti atsiskaitymo... 33. 12.2.... 34. Teismo išvada, kad pareiškėjas gauna 1 500 Eur pajamas per mėnesį,... 35. 12.3.... 36. Akivaizdu, kad pareiškėjas iš savo gaunamų pajamų neturi realių... 37. 12.4.... 38. Nesutiktina su teismo išvada, kad paties pareiškėjo veiksmai ir itin... 39. 13.... 40. Suinteresuotas asmuo Seesam Insurance AS atsiliepimu į pareiškėjo... 41. 13.1.... 42. Šiuo metu pareiškėjo skola kreditoriui siekia 30 320,75 Eur, tačiau... 43. 13.2.... 44. Nesąžiningą pareiškėjo elgesį patvirtina ir aplinkybė, kad,... 45. 13.3.... 46. Pareiškėjas teigia, kad jo gaunamos pajamos yra tik darbo užmokestis –... 47. 13.4.... 48. Pareiškėjui mokami dienpinigiai ne tik turi būti vertinami kaip pareiškėjo... 49. 13.5.... 50. Nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo teigti, kad pareiškėjas... 51. 13.6.... 52. Skolos mokėjimas išdėstytas 17 metų, tačiau toks terminas, atsižvelgiant... 53. Teismas... 54. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 55. Atskirasis skundas netenkintinas.... 56. 14.... 57. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 58. 15.... 59. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 60. Dėl naujų įrodymų pridėjimo... 61. 16.... 62. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę... 63. 17.... 64. Apeliantas prašo prie bylos pridėti pažymą apie komandiruočių... 65. Dėl skundžiamos nutarties teisėtumo... 66. 18.... 67. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pareiškėjas... 68. 19.... 69. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pritariant suinteresuoto asmens... 70. 20.... 71. FABĮ 2 straipsnio 2 dalis numato, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio... 72. 21.... 73. Bylos duomenimis, kreditoriui „Bigbank“ AS pareiškėjo skola 2018 m.... 74. 22.... 75. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs minėtus įrodymus, padarė... 76. 23.... 77. Iš byloje esančio Seesam Insurance AS 2018 m. kovo 8 d. rašto Nr. R 17-0639... 78. 24.... 79. Skundžiamos nutarties priėmimo dieną bendra pareiškėjo skolinių... 80. 25.... 81. Teismui nustačius, kad pareiškėjo skolinių įsipareigojimų, kurių... 82. 26.... 83. Dėl kitų šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų... 84. Dėl bylos procesinės baigties... 85. 27.... 86. Išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 87. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 88. 28.... 89. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 90. 29.... 91. Suinteresuotas asmuo nepateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių... 92. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339... 93. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugpjūčio 24 d....