Byla 2S-469-260/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimondo Buzelio, kolegijos teisėjų: Aušros Baubienės ir Birutės Bobrel, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo S. S. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo civilinėje byloje Nr.2-29278-528/2009 pagal ieškovų J. K. ir A. Š. patikslintą prašymą atsakovui S. S., trečiajam asmeniui UAB „Druskininkų autobusų parkas“, ir

Nustatė

2Ieškovai kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo. Prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti S. S. nekilnojamuosius daiktus, o taip pat kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias S. S. ir esančias pas S. S. arba trečiuosius asmenis, kurių suma lygi ieškinio sumos dydžiui – 95000 Lt; uždrausti S. S. priimti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vardu sprendimus, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir bendrovės įstatų yra priskirti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos ir valdybos kompetencijai. Ieškovai nurodė, kad Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009 10 06 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – paskyrė S. S. laikinuoju UAB „Druskininkų autobusų parkas“ turto administratoriumi, nustatant visišką bendrovės turto administravimą paskirtajam administratoriui, nustatant visas bendrovės vadovo teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose bei bendrovės įstatuose iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo. Ieškovai nurodė, kad atsakovas nepaiso nurodytų imperatyvų veikti naudos gavėjo interesais, blogina bendrovės finansinę padėtį ir, veikdamas kaip administratorius, priiminėja neteisėtus sprendimus. Atsakovas sudarė bendrovei nenaudingą taikos sutartį, nutraukė be pagrindo automobilių nuomos sutartis, priėmė į darbą asmenį, kuris buvo atleistas už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, tam įsteigdamas naują pareigybę, neturėdamas tam kompetencijos. Minėtais veiksmais atsakovas padarė žalos, kurią preliminariai ieškovai įvertino 95.000 Lt. Kadangi atsakovas nesilaiko Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 10 06 nutarties ir pažeidinėja turto administravimą reglamentuojančias teisės normas, todėl egzistuoja reali grėsmė, kad atsakovas, pažeisdamas savo kompetenciją, priiminės sprendimus bendrovės vardu, kurie prieštarauja bendrovės ir jos akcininkų teisėtiems interesams.

32009 m. lapkričio 26 d. Kauno miesto apylinkės teismas nutartimi ieškovų patikslintą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo patenkino. Ieškovų J. K. ir A. Š. reikalavimų užtikrinimui teismas nutarė areštuoti atsakovo S. S. nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, bendroje sumoje ne daugiau kaip už 95.000 Lt ir uždraudė atsakovui S. S. priimti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vardu sprendimus, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir bendrovės įstatų yra priskirti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos ir valdybos kompetencijai. Teismas nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, kadangi reikalavimo suma yra didelė, ieškovų teigimu atsakovas, veikdamas kaip administratorius, blogina bendrovės finansinę padėtį ir priiminėja neteisėtus sprendimus, pažeisdamas Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartį.

4Atskiruoju skundu (b.l. 39-44, civilinės bylos Nr.2-29278-528/2009 dalis) atsakovas S. S. prašo panaikinti 2009 m. lapkričio 26 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškovų prašymą atmesti. Skunde nurodo, kad ieškovai nepagrįstai teigia, jog atsakovas blogina administruojamos bendrovės finansinę padėtį, minėtų teiginių nepagrindžia jokiais rašytiniais ar kitokiais įrodymais. Atsakovas nurodo, kad pasirašyta taikos sutartis su skolininku UAB „Druskininkų autobusai" jokios žalos ar nuostolių administruojamai UAB „Druskininkų autobusų parkas“ nepadarė. Ieškovai, būdami UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininkais, turi teisę įstoti į bylą, kurioje sprendžiamas ginčas tarp UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ir UAB „Druskininkų autobusai", trečiaisiais asmenimis, teikti savo pasiūlymus ir argumentus, ginčyti ir skųsti priimtus sprendimus. Nepagrįstas ieškovų teiginys, kad civilinėje byloje Nr.L2-5743-104/2009 dėl atsakovo pasirašytos taikos sutarties UAB „Druskininkų autobusų parkas" prarado pirmumo teisę prieš kitus UAB „Druskininkų autobusai" kreditorius išsiieškoti iš turto, kuris buvo areštuotas. UAB „Druskininkų autobusai" jokio ilgalaikio ar nekilnojamojo turto neturi, todėl jis nebuvo areštuotas. Daugiau kaip 95 procentus viso šios bendrovės turto vertės sudaro į balansą įtrauktų išperkamosios nuomos (lizingo) būdu įgytų autobusų, nuosavybės teise priklausančių lizingo bendrovei, vertė. Dėl tos priežasties ir nebuvo areštuotas UAB „Druskininkų autobusai" turtas - autobusai, nes jie yra lizingo bendrovės turtas. Teismas, prieš priimdamas nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priešingai nei atsakovas, turėjo ir turi galimybes patikrinti ieškovų teiginius apie UAB „Druskininkų autobusai" areštuotą turtą, tačiau to nepadarė ir todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį. Atsakovo nuomone, ieškovai pareiškime nepagrįstai teigia, kad atsakovas be pagrindo nutraukė automobilių nuomos sutartis su UAB „Girobusas" ir IĮ „Vandens filtravimo sistemų servisas". Ieškovų nurodytos nuomos sutartys nėra nutrauktos, kadangi nutraukus sutartis, tokį faktą turėtų patvirtinti UAB „Girobusas" ir IĮ „Vandens filtravimo sistemų servisas". Šios įmonės turėtų nutraukti mokėjimus, darytus po šių sutarčių pasirašymo, grąžinti nuomojamas automašinas ir teisme ginčyti nepagrįstą sutarčių nutraukimą. Tačiau šie veiksmai nebuvo atlikti. Transporto priemones, išnuomotas UAB „Girobusas" bei IĮ „Vandens filtravimo sistemų servisas", UAB „Druskininkų autobusų parkas“ įsigijo išperkamosios nuomos būdu iš UAB „Hansa lizingas" ir UAB SAMPO banko lizingas. Pagal šių sutarčių sąlygas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ be lizingo bendrovės sutikimo neturėjo teisės perleisti automobilius naudoti tretiesiems asmenims ir tai yra savarankiškas pagrindas lizingo bendrovėms vienašališkai nutraukti sutartis. Todėl UAB „Druskininkų autobusų parkas“ galėjo (ir šiuo metu pareikalavus lizingo bendrovėms - gali) patirti nuostolius ne dėl to, kad atsakovas jas ketino nutraukti, o dėl to, kad jos buvo sudarytos. Taip pat atsakovas nesutinka su ieškovų teiginiu, kad ir 60.930,00 Lt suma, kaip negautas nuomos mokestis už lizinguojamų automobilių nuomą tretiesiems asmenims, yra ir/ar galėtų būti laikomi atsakovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ nuostoliais. Ieškovai nepateikė jokių objektyvių įrodymų, leidžiančių manyti, jog UAB „Druskininkų autobusų parkas“ pats naudodamas ir valdydamas lizinguojamą daiktą savo reikmėm gauna mažiau naudos nei iš UAB „Girobusas" ir IĮ „Vandens filtravimo sistemų servisas" gaudamas nuomos mokestį, kurį negalima laikyti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ nauda, pasireiškiančia gaunamomis nuomos lėšomis, nes šias lėšas bendrovė persiunčia lizingo bendrovėms. Atsakovas taip pat nesutinka ir su ieškovų teiginiais apie darbo užmokesčio išmokėjimą tariamai neteisėtai į darbą priimtam asmeniui, nepagrįstai nustačius ar sukūrus direktoriaus pavaduotojo komercijai pareigybę. Šie ieškovų teiginiai nėra pagrįsti jokiais įrodymais. Atsakovas nesutinka, kad įsteigdamas naują pareigybę bei į ją priimdamas naują asmenį, viršijo savo įgaliojimus, kurie atsakovui buvo suteikti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartimi. Teismo nutartimi buvo nustatytas visiškas atsakovo turto administravimas. Atsakovas, kaip laikinasis turto administratorius, manydamas, jog UAB „Druskininkų autobusų parkas“ turto gausinimui ir tvarkymui yra reikalinga nauja pareigybė, turėjo teisę tokią pareigybę įsteigti ir atsakovui suteiktų įgalinimų nebūtų viršijęs, jeigu paaiškėtų, kad tokios pareigybės UAB „Druskininkų autobusų parkas“ nėra. Ieškovai nurodė, kad atsakovo pastangos slėpti informaciją nuo ieškovų įrodo atsakovo ketinimus daryti žalą administruojamai UAB „Druskininkų autobusų parkas“. Tačiau ieškovai neturi ir nevaldo daugiau kaip 1/2 visų akcijų, todėl nėra pagrindo teikti jiems komercinės-ūkinės paskirties informacijos, o informacijos apie akcininkų registraciją, jų veiklą atsakovas neturi galimybės pateikti, nes šių dokumentų neperdavė buvęs bendrovės vadovas. Išnagrinėjus ieškovų prašyme pateiktus teiginius, kurių pagrindu teismas pritaikė atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones, akivaizdu, kad ieškovai įgyvendina savo civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeidžia ir varžo atsakovo teises ir įstatymų saugomus interesus. Lapkričio mėnesio pabaigoje AB „Ūkio bankas" atsakovas ketino paimti paskolą, tačiau to negalėjo padaryti, nes paaiškėjo, kad negali įkeisti jam nuosavybės teise priklausančio turto, nes viso atsakovo turto, vertinamo daugiau kaip 500.000 Lt atžvilgiu galioja turto areštas, todėl notaras negali patvirtinti turto įkeitimo sandorio. Atsakovas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patiria ir ateityje patirs nuostolius, negalėdamas grąžinti skolos.

5Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą (b.l. 71-74, civilinės bylos Nr.2-29278-528/2009 dalis) tretysis asmuo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ prašo palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad atsakovo teiginiai, kad jo pasirašytoji taikos sutartis su skolininku UAB „Druskininkų autobusai“ jokios žalos ar nuostolių bendrovei nepadarė ir pasirašydamas taikos sutartį atsakovas elgėsi labiausiai naudingomis bendrovei sąlygomis, yra melagingi ir klaidinantys teismą. Taip pat yra visiškai nepagrįstas ir atsakovo argumentas, kad bendrovė bet kokiu atveju nebūtų turėjusi realaus pagrindo išsireikalauti skolą iš skolininko UAB „Druskininkų autobusai“. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo skyriuje yra pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr.52-1-01306-09 pagal BK 184 straipsnį dėl turto iššvaistymo atsakovo atžvilgiu. Prokuroras, atsižvelgdamas į atsakovo kaip turto administratoriaus teisei priešingą elgesį, kuriuo jis trukdo tyrimui, slepia savo nusikalstamos veikos pėdsakus ir toliau tęsia nusikalstamą veiką, kreipėsi į teismą dėl turto administratoriaus laikino nušalinimo nuo pareigų. Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 12 31 nutartimi tenkino prokuroro prašymą ir dviem mėnesiams nušalino S. S. nuo bendrovės laikinojo turto administratoriaus pareigų. Tokios nutarties priėmimas liudija, kad turto administratorius veikė neteisėtai ir gali tęsti toliau savo neteisėtus veiksmus, kadangi asmens teisės ir laisvės baudžiamajame procese gali būti apribotos procesinėmis prievartos priemonėmis tik esant įrodymų, kad šis asmuo trukdys tyrimui arba vėl nusikals. Be to Vilniaus apygardos teismas 2010 01 07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-251-567/2010 panaikino Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartį, kuria laikinuoju turto administratoriumi buvo paskirtas S. S., todėl teismo sprendimu buvo panaikintas ir laikinojo turto administratoriaus institutas.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d. ). Absoliučių Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė ( CPK 329 str. 2, 3 d. ).

8Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo. Kadangi būsimuoju ieškiniu ieškovai reikš reikalavimą priteisti iš atsakovo 95.000 Lt žalos atlyginimą, prašė areštuoti atsakovui priklausantį turtą būsimo ieškinio ribose. Taip pat ieškovai prašė uždrausti atsakovui S. S. priimti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vardu sprendimus, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir bendrovės įstatų yra priskirti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos ir valdybos kompetencijai, kadangi atsakovo veiksmais – priimtais sprendimais administruojant UAB „Druskininkų autobusų parkas“, bloginama įmonės finansinė padėtis, todėl egzistuoja reali grėsmė, kad atsakovas, pažeisdamas savo kompetenciją, priiminės sprendimus bendrovės vardu, kurie prieštarauja bendrovės ir jos akcininkų teisėtiems interesams.

9Atskirajame skunde atsakovas S. S. iš esmės nurodo argumentus, kurie laikytini atsikirtimais į būsimą ieškinį (atsakovas nurodo, kad pasirašyta taikos sutartis su skolininku UAB „Druskininkų autobusai" jokios žalos ar nuostolių administruojamai UAB „Druskininkų autobusų parkas“ nepadarė; kad UAB „Druskininkų autobusų parkas“ galėjo (ir šiuo metu pareikalavus lizingo bendrovėms - gali) patirti nuostolius ne dėl to, kad atsakovas sutartis ketino nutraukti, o dėl to, kad jos buvo sudarytos; atsakovas nesutinka su ieškovų teiginiu, kad ir 60.930,00 Lt suma, kaip negautas nuomos mokestis už lizinguojamų automobilių nuomą tretiesiems asmenims, yra ir/ar galėtų būti laikomi atsakovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ nuostoliais; kad įsteigdamas naują pareigybę bei į ją priimdamas naują asmenį, atsakovas neviršijo savo įgaliojimų, suteiktų Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartimi). Visi atsakovo nurodyti argumentai susiję su paties ieškinio pagrįstumu. Pažymėtina, jog teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, ieškinio pagrįstumo nevertina, kadangi ieškinio pagrįstumas vertinamas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos pabaigoje, priimant sprendimą dėl ginčo esmės. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, vertina aplinkybes, t.y. ar yra grėsmė, jog galimas palankus teismo sprendimas bus neįvykdymas nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių iki bylos išnagrinėjimo iš esmės.

10Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai areštavo atsakovui priklausantį turtą būsimo ieškinio ribose, kadangi ginčas yra turtinio pobūdžio, priteistina suma pakankamai didelė, todėl neuždraudus atsakovui disponuoti jam priklausančiu turtu, atsakovas gali savo turtą perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti ir taip apsunkinti galimo teismo sprendimo įvykdymą.

11Apeliantas teigia, jog negali įkeisti jam nuosavybės teise priklausančio turto, nes viso atsakovo turto, vertinamo daugiau kaip 500.000 Lt, atžvilgiu galioja turto areštas, todėl notaras negali patvirtinti turto įkeitimo sandorio. Atsakovas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patiria ir ateityje patirs nuostolius, negalėdamas grąžinti skolos.

12Šie atskirojo skundo argumentai laikytini nepagrįstais. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atsakovo atskirąjį skundą, vertina ar pirmosios instancijos teismas skundžiamos nutarties priėmimo dieną teisėtai ir pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Jei atsakovas mano, kad vykdant teismo nutartį areštuota daugiau turto, nei 95.000 Lt sumai ir dėl to atsakovas patiria ir ateityje patirs nuostolius, atsakovas turi teisę kreiptis į Kauno miesto apylinkės teismą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, ką numato Lietuvos Respublikos CPK 147 straipsnis.

13Apskųstosios teismo nutarties dalis, kuria teismas uždraudė atsakovui S. S. priimti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vardu sprendimus, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir bendrovės įstatų yra priskirti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos ir valdybos kompetencijai, teisėjų kolegijos nuomone, taip pat pagrįsta. Teismas ieškovų prašymu galėjo numatyti priemones, padėsiančias išvengti dar didesnės žalos. Tai, kad , kaip nurodo atsiliepime tretysis asmuo, atsakovas jau nėra UAB „Druskininkų autobusų parkas“ administratoriumi, nedaro 2009 10 06 nutarties neteisėta.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta, todėl atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo jos naikinti.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16atskirąjį skundą atmesti.

17Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai