Byla e2VP-9490-835/2018
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Audra Dudzinskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos SIA „B2Kapital“ prašymą suinteresuotiems asmenims V. B., R. B., antstoliui S. V. dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja SIA „B2Kapital“ kreipėsi į teismą prašydama nustatyti, kad skolininkui V. B. priklauso 1/2 pajamų, kurias jo sutuoktinė R. B. gauna individualioje įmonėje (toliau – IĮ) ( - ). Nurodė, kad antstolio S. V. kontoroje vykdomas Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 18 d. išduotas vykdomasis dokumentas Nr. eL2-187-1023/2017 dėl 450,73 Eur skolos išieškojimo iš skolininko V. B. išieškotojos SIA „B2Kapital“ naudai. Skolininkas yra sudaręs santuoką su R. B., kuri dirba IĮ ( - ).

5Suinteresuoti asmenys V. B., R. B., antstolis S. V. atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

6Teismas

konstatuoja:

7pareiškimas tenkintinas.

8Iš civilinėje byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolio S. V. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0127/17/00688 pagal Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 18 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. eL2-187-1023/2017 dėl skolos išieškojimo iš skolininko V. B. išieškotojos SIA „B2Kapital“ naudai. Antstolis, vykdydamas priverstinio vykdymo veiksmus, nustatė, kad skolininkas yra sudaręs santuoką su R. B., kuri dirba IĮ ( - ) ir gauna darbo užmokestį. Antstolis vykdomojoje byloje 2018 m. kovo 22 d. patvarkymu areštuoti lėšas Nr. S-2018-2244 areštavo skolininko sutuoktinės gaunamas lėšas, nurodydamas areštuojamos skolos 450,73 Eur, 5 procentų metinių palūkanų ir 106,80 Eur vykdymo išlaidų sumą bei reikalaudamas iš skolininko sutuoktinės 1/2 darbo užmokesčio ar kitų jam prilyginamų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko sutuoktinės 1/2 darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalią mėnesio algą (toliau – MMA), ir 20 procentų nuo 1/2 darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Antstolis 2018 m. kovo 22 d. išsiuntė skolininkui sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka, formą (Nr. S-2018-2245). Skolininkui neįgyvendinus siūlymo, antstolis 2018 m. lapkričio 14 d. patvarkymu dėl turto dalių nustatymo Nr. S-2018-7731 pasiūlė išieškotojai iki 2019 m. sausio 19 d. kreiptis į teismą dėl skolininkui priklausančios turto dalies nustatymo skolininkui ir bendraturčiui bendrai priklausančiame turte.

9Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 666 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo skolininkui per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo ar bent vienas išieškotojas per CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pateikia antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo notarine tvarka, taip pat jeigu per nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo (CPK 667 straipsnio 2 dalis).

10Nagrinėjamu atveju vykdymo procese buvo nustatyta, kad skolininkas V. B. ir R. B. nuo ( - ) yra sutuoktiniai, bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė nepasibaigusi, jų dalys bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nenustatytos. Turtas (piniginės lėšos) bei pajamos, gautos po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, taip pat pajamos, gautos iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos yra laikoma bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 punktas). Vadovaujantis CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punkto, 2 dalies nuostatomis, laikytina, kad R. B. gaunamos pajamos yra bendroji jungtinė jos ir sutuoktinio V. B. nuosavybė, todėl yra pagrindas tenkinti pareiškėjos prašymą ir nustatyti skolininko V. B. turto dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje. Pagal CK 3.87 straipsnio 2 dalies, 3.117 straipsnio 1 dalies nuostatas sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. CK 3.123 straipsnyje nurodytų pagrindų, kurie leidžia teismui nukrypti nuo bendro turto lygių dalių principo, nenustatyta.

11Esant išdėstytoms aplinkybėms, pareiškėjos prašymas tenkintinas ir nustatytina, kad skolininkui V. B. priklauso 1/2 dalis jo sutuoktinės R. B. gaunamo darbo užmokesčio pajamų ir kitų joms prilygintų išmokų (CK 3.88 straipsnio 1dalies 5 punktas, 2 dalis, CPK 667 straipsnis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 667 straipsniu,

Nutarė

13prašymą tenkinti.

14Nustatyti, kad skolininkui V. B. priklauso 1/2 pajamų, kurias jo sutuoktinė R. B. gauna individualioje įmonėje ( - ).

15Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolio S. V. kontorai vykdomąją bylą.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai