Byla e2S-908-577/2015
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, suinteresuoti asmenys Centrinė hipotekos įstaiga ir AB DNB bankas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, suinteresuoti asmenys Centrinė hipotekos įstaiga ir AB DNB bankas.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Pareiškėjas A. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas įpareigoti Centrinės hipotekos įstaigą ištaisyti duomenis taip, jog nebūtų varžomos jo turtinės teisės į Parkingą Nr. 17 nuo jo įsigijimo momento. Paaiškino, kad 2012-12-14 įvykusiose varžytinėse, kurias organizavo antstolis R. V., nupirko negyvenamąją patalpą – 1/71 dalį parkingo, esantį ( - ), kurio bendras plotas 2 284,12 kv.m., unikalus Nr. ( - ) (automobilio stovėjimo vieta pažymėta Nr. 17, toliau - Parkingas), kurią 2014 m. liepos mėn. nusprendė parduoti, tačiau atvykus pas notarą, pirkimo-pardavimo sandoris nebuvo patvirtintas, nes buvo nustatyta, kad Hipotekos registre nuo 2013-03-08 galioja įrašas, jog Parkingas Nr. 17 yra įkeistas kreditoriui AB DNB bankui. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjas kreipėsi į hipotekos įstaigą dėl klaidų ištaisymo. Centrinė hipotekos įstaiga nurodė, jog 2008-04-28 buvo pateiktas pakeitimas, kuriuo kreditorius AB DNB bankas atsisakė hipotekos 3/71 dalims parkingo, pažymėtais indeksais 15, 16 ir 21, o dėl Parkingo Nr. 17 nurodė, jog jis lieka įkeistas, tačiau, nepaisant šių aplinkybių, hipotekos įstaiga 2008-04-28 išregistravo ir Parkingą Nr. 17. Taip pat hipotekos įstaiga nurodė, jog 2013-03-08 patikslino Hipotekos registro duomenis, t.y. įtraukė parkingą Nr. 17 pagal AB DNB banko prašymą. Pasak pareiškėjo, dėl hipotekos įstaigos kaltės 2008-04-28 jos registre buvo užregistruoti duomenys dėl įkeitimo Parkingui Nr. 17, kurį 2013-02-01 pagal Turto pardavimo iš varžytinių aktą, pareiškėjas įsigijo. Pažymėjo, jog 2013-03-08 hipotekos įstaiga savo nuožiūra įregistravo Parkingo Nr. 17 duomenis į registrą, neįvertinusi aplinkybės, kad Parkingo savininkas yra pasikeitęs. Taip pat atkreipė dėmesį, jog AB DNB bankas 2013-05-23 kreipėsi į teismą dėl antstolio R. V. veiksmų, t.y. jog pardavė Parkingą Nr. 17 ir prašė panaikinti antstolio patvarkymą dėl piniginių lėšų, gautų iš varžytinių pardavus Parkingą 17, paskirstymo. Vilniaus apygardos teismas konstatavo, jog antstolio veiksmai buvo teisėti, o Centrinė hipotekos įstaiga buvo raštu pripažinusi, kad viešai teikė duomenis, jog nurodytas turtas nėra įkeistas.

6Suinteresuotas asmuo Centrinė hipotekos įstaiga su pareiškimu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog pareiškėjas 2014-08-05 ir 2014-08-18 prašymais kreipėsi į hipotekos įstaigą, nurodydamas, jog Parkingą Nr. 17, kuriam nebuvo taikyti suvaržymai, įsigijo 2013-02-01, o įrašas dėl sutartinės hipotekos registre atsirado tik 2013-03-08, t.y. jau po turto įsigijimo. Pareiškėjas prašė išbraukti duomenis apie nuosavybės teise jam priklausančio Parkingo Nr. 17 hipoteką. Pažymėjo, jog hipotekos įstaiga informavo pareiškėją, jog 2013-03-08 tik taisė 2008-04-29 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus padarytą klaidą, kai vietoj 3/71 dalies parkingo hipotekos išregistravimo, buvo išregistruota 4/71 dalies parkingo hipoteka. Taigi klaida pareiškėjo atžvilgiu buvo padaryta ne Centrinės hipotekos įstaigos veiksmais, o kitos registro tvarkymo įstaigos - Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus, vykdžiusio veiklą iki 2010-11-01, darbuotojų veiksmais. Nurodė, jog AB DNB banko raštą hipotekos įstaiga gavo 2013-02-20 ir 2013-03-08 atliko netikslių registro duomenų pataisymus.

7Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas su pareikšimu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pareiškėjas nepateikė hipotekos įstaigai įrodymų, jog hipoteka Parkingui Nr. 17 yra pasibaigusi, todėl pagrįstai buvo atsisakyta ją išregistruoti. Pažymėjo, jog 1/71 dalis parkavimo vietos, Nr. 17, dar 2008-03-13 hipotekos lakštu buvo įkeista bankui. 2008-04-24 atlikus sutartinės hipotekos pakeitimą, hipoteka parkavimo vietai Nr. 17 išliko. Pažymėjo, jog bankas niekada nebuvo atsisakęs hipotekos šio parkavimo vietos atžvilgiu. Priešingai – pastebėjęs klaidą, bankas kreipėsi į Centrinę hipotekos įstaigą dėl klaidos ištaisymo. Atkreipė dėmesį, jog pagal Hipotekos registro objektų įregistravimo ir duomenų teikimo taisyklių 62 p., registro tvarkytojas turi užtikrinti, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti netikslūs, neišsamūs ar neteisingi duomenys.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 3 d. nutartimi pareiškimą atmetė. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus darbuotoja, 2008-04-29 registruodama hipotekos pakeitimą, padarė klaidą - vietoje 3/71 dalių Parkingo hipotekos išregistravimo, išregistravo 4/71 dalies Parkingo hipoteką, t.y. ir 1/71 dalį Parkingo Nr. 17, ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurią pareiškėjas įsigijo 2013-02-01 Turto pardavimo iš varžytinių aktu. Iš 2008-04-24 hipotekos lakšto pakeitimų matyti, jog 1/71 dalis Parkingo Nr. 17 liko įkeista. Tai patvirtina ir 2008-03-18 pažymėjimas apie hipotekos registre įregistruotą dokumentą pagal dokumento kodą. Centrinės hipotekos įstaigos registro išrašo duomenimis nustatyta, kad sutartinė hipoteka 1/71 daliai Parkingo Nr. 17 buvo įregistruota 2008-04-29. Taip pat iš išrašo matyti, jog Centrinė hipotekos įstaiga atliko klaidos ištaisymą, nurodydama, jog 2008-04-24 pakeitimu kreditorius atsisakė 3/71 dalių Parkingo, o 1/71 dalis Nr. 17 liko įkeista. Atsižvelgdamas į Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 str. 6 d. 6 p. ir Hipotekos registro nuostatų 16.13 p.p. bei į byloje konstatuotas aplinkybes, pirmos instancijos teismas sprendė, kad Centrinė hipotekos įstaiga 2013-03-08 teisėtai ir pagrįstai atliko duomenų dėl 1/71 Parkingo dalies Nr. 17 įkeitimo ištaisymą. Taip pat teismas pažymėjo, kad tuo metu, kai pareiškėjas įsigijo Parkingą Nr. 17, jam galiojo sutartinė hipoteka – įkeitimas, į bylą duomenų, jog Centrinei hipotekos įstaigai būtų pateiktas prašymas dėl sutartinės hipotekos išregistravimo parkingui Nr. 17 pateikta nebuvo. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmos instancijos teismo nuomone, nėra jokio teisinio pagrindo įpareigoti Centrinę hipotekos įstaigą atlikti duomenų ištaisymą. Be to, teismas, pareiškėjui išaiškino, jog jis, vadovaudamasi CK 6.271 str., turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu bendrais pagrindais dėl žalos, padarytos valdžios institucijų, o būtent jos tarnautojo veiksmais, atlyginimo.

11III.

12Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Ieškovas A. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 3 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – įpareigoti Centrinę hipotekos įstaigą ištaisyti 2013 m. pareiškėjo atžvilgiu atliktą teisės pažeidimą – klaidą išregistruojant neteisėtą sutartinę hipoteką pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiam Parkingui Nr. 17. Ieškovas pažymi, kad nuo atsakovo padarytos klaidos, trečiojo asmens klaidos pastebėjimo ir klaidos ištaisymo praėjo net penkeri metai. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliantas kelia klausimus: ar atsakovas tikrai galėjo automatiškai remtis Hipotekos registro nuostatų 53 ir 54 punktais, jeigu nuo klaidos padarymo iki jos paaiškėjimo praėjo net penkeri metai; ar trečiasis asmuo AB DNB bankas neturėtų būti laikomas neapdairiu ir pasyviai besidominčiu savo teisėmis. Apelianto nuomone, susidarius tokiai situacijai, kai nuo klaidos padarymo iki jos ištaisymo praėjo penkeri metai, Centrinė hipotekos įstaiga, remdamasi bendraisiais apdairumo principais, privalėjo imtis visų priemonių, kad būtų nustatyta, ar per penkerių metų laikotarpį, kai AB DNB bankas neturėjo kreditoriaus statuso Parkingo Nr. 17 atžvilgiu, neįvyko reikšmingi juridiniai faktai, susiję su Parkingo Nr. 17 perleidimu kitiems asmenims. Ieškovo įsitikinimu, Centrinė hipotekos įstaiga, ištaisydama savo ankstesnę klaidą, padarė naują teisės pažeidimą jo atžvilgiu, o tai be kita ko sąlygojo ir aplaidūs AB DNB banko veiksmai. Taip pat apeliantas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-04-03 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2S-187-619/2013, konstatuota, jog antstolio veiksmai nebuvo neteisėti, antstolis veikė teisės aktų nustatyta tvarka, be to, teismas yra pažymėjęs ir tai, kad Centrinė hipotekos įstaiga yra raštu pripažinusi, kad viešai teikė duomenis, jog Parkingas Nr. 17 nėra įkeistas. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo nuomone, darytina išvada, kad antstolis, realizuodamas turtą, o jis, pirkdamas turtą, veikė išimtinai pagal įstatymus.

14Atsakovas Centrinė hipotekos įstaiga atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, todėl prašo pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Tvirtina, kad nei Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas, nei Hipotekos registro nuostatai nereglamentuoja laiko tarpo, per kurį turėtų būti pastebėta Lietuvos Respublikos hipotekos registro tvarkytojo padaryta klaida, šiuose teisės aktuose tik yra tvirtinta Hipotekos registro tvarkytojo pareiga užtikrinti, kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys ir registro informacija būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti. Atsakovo nuomone, išnagrinėjus AB DNB banko raštą Nr. 30.56-17/349 ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 str. 6 d. 6 p. ir Hipotekos registro nuostatų 16.13 papunkčiu ir 54 punktu, Centrinė hipotekos įstaiga 2013 m. kovo 8 d. teisėtai ir pagrįstai ištaisė netikslius Hipotekos registro duomenis ir įrašė duomenis apie Parkingo dalies Nr. 17 hipoteką. Centrinė hipotekos įstaiga šiuo metu neturi jokio teisinio pagrindo išregistruoti Parkingo dalies Nr. 17 hipoteką, todėl pareiškėjo pareiškimas dėl įpareigojimo Centrinę hipotekos įstaigą atlikti veiksmus pagrįstai buvo atmestas.

15Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas taip pat nesutinka su pareiškėjo atskiruoju skundu ir prašo pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Tvirtina, kad atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą bei susiklosčiusią faktinę situaciją, pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Centrinė hipotekos įstaiga teisėtai ir pagrįstai atliko duomenų dėl 1/17 dalies parkavimo vietos įkeitimo ištaisymą. Pažymi, kad, apeliantui įsigijus nekilnojamąjį turtą, šio turto atžvilgiu hipoteka nepasibaigė. Nors hipotekos registro tvarkymo įstaiga, atlikusi hipotekos lakšto pakeitimus, padarė klaidą ir hipotekos registre nurodė, kad parkavimo vieta pažymėta indeksu 17, nėra įkeista kreditoriui AB DNB bankui, tačiau bankas niekada nebuvo atsisakęs hipotekos minėtos parkavimo vietos atžvilgiu. Priešingai, pastebėjęs klaidą, bankas iškart kreipėsi į Centrinę hipotekos įstaigą dėl šios klaidos ištaisymo, o dabar hipotekos registre nurodyti duomenys yra teisingi, todėl nėra jokio pagrindo juos dabar taisyti. Suinteresuotas asmuo laikosi nuomonės, kad už neteisingų duomenų hipotekos registre įregistravimą yra atsakingas tik hipotekos registro tvarkytojas, todėl nėra jokio pagrindo atsakomybės dėl neteisingų duomenų įregistravimo hipotekos registre perkelti sąžiningam hipotekos kreditoriui. Taip pat AB DNB bankas tvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-04-03 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2S-187-619/2013, nustatytos aplinkybės nėra ir negali būti prejudiciniai faktai šioje byloje, kadangi minėtoje byloje nebuvo nagrinėjami klausimai dėl hipotekos AB DNB banko naudai galiojimo bei pakartotino įkeisto turto realizavimo galimybių.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

18Apeliacine tvarka sprendžiamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi pagrįstai atmetė apelianto pareiškimą dėl įpareigojimo Centrinę hipotekos įstaigą atlikti veiksmus.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolis R. V. 2012-12-14 organizavo varžytines, kuriose pareiškėjas nupirko negyvenamąją patalpą – 1/71 dalį parkingo, esantį ( - ), kurio bendras plotas 2284,12 kv.m., unikalus Nr. ( - ) (automobilio stovėjimo vieta pažymėta Nr. 17, toliau - Parkingas). Tai patvirtina 2013-02-01 Turto pardavimo iš varžytinių aktas. AB DNB bankas 2013-02-20 kreipėsi į Centrinę hipotekos įstaigą, nurodydamas, jog 2008-04-28 pateikė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriui prašymą dėl hipotekos lakšo pakeitimo įregistravimo, kuriame buvo nurodyta, jog bankas atsisako įkeitimo parkingo, unikalus Nr. ( - ), 3 vietų, plane pažymėtų indeksais 15, 16, 21 atžvilgiu, pažymint, kad bankui lieka įkeista parkavimo vieta, pažymėta indeksu Nr. 17, tačiau, patikrinus duomenis Nekilnojamojo turto registre, nustatyta, jog įkeitimas buvo panaikintas ir parkavimo vietai Nr. 17, todėl bankas prašė hipotekos įstaigos nurodyti, kokiu pagrindu panaikintas įkeitimas. Centrinė hipotekos įstaiga, reaguodama į šį banko 2013-02-20 pareiškimą, 2013-03-08 atliko duomenų hipotekos registre ištaisymą, nurodant, jog 2008-04-24 pakeitimu kreditorius atsisakė tik 3/71 dalių parkingo, o 1/71 dalis Nr. 17 liko įkeista. Pareiškėjas 2014-08-05 ir 2014-08-18 prašymais kreipėsi į hipotekos įstaigą, nurodydamas, jog Parkingą Nr. 17, kuriam nebuvo taikyti suvaržymai, įsigijo 2013-02-01, o įrašas dėl sutartinės hipotekos registre atsirado tik 2013-03-08, t.y. jau po turto įsigijimo, todėl prašė išbraukti duomenis apie nuosavybės teise jam priklausančio Parkingo Nr. 17 hipoteką. Centrinei hipotekos įstaigai netenkinus tokio pareiškėjo prašymo, jis kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas įpareigoti Centrinės hipotekos įstaigą ištaisyti duomenis taip, jog nebūtų varžomos jo turtinės teisės į Parkingą Nr. 17 nuo jo įsigijimo momento. Pirmos instancijos teismas skundžiama nutartimi tokį pareiškimą atmetė, pažymėdamas, kad Centrinė hipotekos įstaiga 2013-03-08 teisėtai ir pagrįstai atliko duomenų dėl 1/71 Parkingo dalies Nr. 17 įkeitimo ištaisymą, o pareiškėjas, būdamas sąžiningas Parkingo Nr. 17 įgijėjas, gali kreiptis į teismą su ieškiniu bendrais pagrindais dėl žalos, padarytos valstybės tarnautojo veiksmais, atlyginimo. Pareiškėjas su tokia pirmos instancijos teismo nutartimi nesutinka bei prašo ją panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – įpareigoti Centrinę hipotekos įstaigą ištaisyti 2013 m. pareiškėjo atžvilgiu atliktą teisės pažeidimą – klaidą išregistruojant neteisėtą sutartinę hipoteką pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiam Parkingui Nr. 17.

20Akivaizdu, jog nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus darbuotoja 2008-04-29 registruodama hipotekos pakeitimą, padarė klaidą - vietoje 3/71 dalių parkingo hipotekos išregistravimo, išregistravo 4/71 dalies parkingo hipoteką, t.y. ir 1/71 dalį parkingo Nr. 17, ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurią pareiškėjas įsigijo 2013-02-01 Turto pardavimo iš varžytinių aktu. Kaip ir nurodė pirmos instancijos teismas, pagal Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 str. 6 d. 6 p. ir Hipotekos registro nuostatų 16.13 p. registro tvarkytojas privalo užtikrinti, kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys ir registro informacija būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti. Be to, ir Hipotekos registro nuostatų 53 ir 54 punktuose nurodyta, jog nustačius duomenų netikslumus, jie nedelsiant turi būti ištaisyti. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia teisinio pagrindo nesutikti su pirmos instancijos teismo išvada, kad, atsižvelgiant į minėtas teisės aktų nuostatas bei į byloje konstatuotas aplinkybes, Centrinė hipotekos įstaiga 2013-03-08 teisėtai ir pagrįstai atliko duomenų dėl 1/71 parkingo dalies Nr. 17 įkeitimo ištaisymą. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad, 2008-04-24 atlikus sutartinės hipotekos pakeitimą, hipoteka parkavimo vietai Nr. 17 išliko, nors ji dėl klaidos ir buvo išregistruota, o 2013-03-08 buvo atliktas tiesiog minėtos klaidos ištaisymas. Esant nurodytoms aplinkybėms, Centrinė hipotekos įstaiga šiuo metu neturi jokio teisinio pagrindo išregistruoti Parkingo dalies Nr. 17 hipoteką, todėl pareiškėjo pareiškimas dėl įpareigojimo Centrinę hipotekos įstaigą atlikti veiksmus pagrįstai buvo atmestas.

21Pritartina pirmos instancijos teismo nuomonei, kad susiklosčius tokiai situacijai, pareiškėjas CK 6.271 str. pagrindu turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu bendrais pagrindais dėl žalos, padarytos valstybės tarnautojo veiksmais, atlyginimo.

22Pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

23Taigi, apeliacinės instancijos teismas, neįžvelgdamas teisinio pagrindo nepritarti pirmos instancijos teismo nustatytoms aplinkybėms ir padarytoms išvadoms, konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas A. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 6. Suinteresuotas asmuo Centrinė hipotekos įstaiga su pareiškimu nesutiko ir... 7. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas su pareikšimu nesutiko ir prašė jį... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 3 d. nutartimi pareiškimą... 11. III.... 12. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Ieškovas A. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 14. Atsakovas Centrinė hipotekos įstaiga atsiliepime į atskirąjį skundą... 15. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas taip pat nesutinka su pareiškėjo... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Apeliacine tvarka sprendžiamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolis R. V. 2012-12-14 organizavo... 20. Akivaizdu, jog nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 21. Pritartina pirmos instancijos teismo nuomonei, kad susiklosčius tokiai... 22. Pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti... 23. Taigi, apeliacinės instancijos teismas, neįžvelgdamas teisinio pagrindo... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 3 d. nutartį palikti...