Byla 2S-583-280/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininkės Laimutės Sankauskaitės, Margaritos Dzelzienės, Ramunės Čeknienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos E. M. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės 2010 m. gegužės 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-753-755/2010 pagal pareiškėjos E. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Panevėžio miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriui dėl įpareigojimo įregistruoti santuoką ir išduoti santuokos liudijimą,

Nustatė

4Pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašo įpareigoti suinteresuotąjį asmenį Panevėžio miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyrių įstatymo nustatyta tvarka įregistruoti jos ir V. M. santuoką prieš V. M. mirtį ir išduoti santuokos liudijimą, kad galėtų gauti pensiją iš Rusijos Federacijos (V. M. mirė 1996-02-17). Teismo posėdyje pareiškėja palaikė savo pareiškimą. Nurodė, kad ji su vyru iki jo mirties gyveno kartu. Jai reikia dokumento, kad ji su vyru gyveno santuokoje iki vyro mirties ir kad jie buvo susituokę. Tokį dokumentą reikia pateikti Rusijos Federacijos institucijoms, kad ji galėtų gauti pensiją, bet Civilinės metrikacijos skyrius neišduoda santuokos liudijimo. Reikia, kad civilinės metrikacijos skyrius išduotų dokumentą, kad ji su vyru gyveno santuokoje. Kai gaus tokį dokumentą, galės gauti vyro pensiją. Ji išsituokė su vyru apie 1981 metus, bet tai padarė fiktyviai – tik todėl, kad galėtų pagerinti būsto sąlygas. Kai ji vėl norėjo įregistruoti santuoką su V. M., CMS darbuotojai buvo pas ją atvykę, bet atsisakė ją užregistruoti, kadangi vyras sunkiai sirgo ir po to netrukus mirė.

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010 gegužės 21 d. nutartimi civilinę bylą pagal pareiškėjos E. M. pareiškimą nutraukė, priteisė iš E. M. valstybei 20,40 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

6Teismas nustatė, kad V. M., su kuriuo pareiškėja gyveno santuokoje iki santuokos nutraukimo 1981 m. spalio 9 d., kai teismo sprendimu jų santuoka buvo nutraukta (b.l.89-90), mirė 1996-02-17( b.l.5). Po santuokos nutraukimo, kol V. M. buvo gyvas, šalys naujos santuokos nebeįregistravo. Teismas nustatė, kad 1996 metais, E. M. Civilinės metrikacijos skyriui padavus prašymą iš naujo įregistruoti santuoką su V. M., Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja bei pavaduotoja nuvyko adresu Nemuno g. 2-19, Panevėžyje dėl pareiškėjos santuokos sudarymo su V. M., tačiau santuokos neįregistravo, nes V. M. nesugebėjo pasirašyti prašymo santuokai sudaryti, kadangi buvo nesąmoningas (b. l. 32). Teismas nurodė, kad CK 3.7 str. nustato, jog santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius. Susitarimas tuoktis gali būti išreiktas žodžiu arba raštu, paduodant nustatytos formos prašymus civilinės metrikacijos įstaigai įregistruoti santuoką (CK 3.8, 3.18, 3.299 str.). Norintys susituokti asmeniškai paduoda nustatytos formos prašymą. Santuoka registruojama, kai dalyvauja ketinantys susituokti asmenys ir du liudytojai. Prieš įregistruodamas santuoką, civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnas privalo patikrinti, ar yra įvykdytos CK 3.12 - 3.17 straipsniuose numatytos santuokos sudarymo sąlygos. Teismas nustatė, kad iš pateiktos teismui pareiškėjos E. M. medžiagos ir jos paaiškinimo teismui, pateikto Panevėžio miesto savivaldybės administracijos CMS atsakymo E. M. dėl prašymo įregistruoti santuoką su V. M., V. M. 1996 metais prašymo santuokai sudaryti pasirašyti nesugebėjo dėl sveikatos sutrikimo. Teismas iš to padarė išvadą, kad 1996 metais pareiškėja ir V. M. nepateikė prašymo įregistruoti jų santuoką. Pagal CK 2.18 str. civilinės būklės aktai yra santuokos sudarymas, santuokos nutraukimas it kiti aktai. Siekiant apsaugoti viešąjį interesą, įstatymas nustato privalomą šių įvykių ir veiksmų registravimą. Santuokos sudarymas yra vienas iš civilinės būklės aktų, kurios registravimas galimas tik įstatymų nustatyta tvarka ir įvykdžius CK 3. 12 – 3. 17 straipsniuose numatytas santuokos sudarymo sąlygas.Be to, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006-05-19 įsakymu Nr. 1R-160 patvirtinta tvarka santuokai įregistruoti nustato (55–70 punktai), kad Civilinės metrikacijos įstaiga, priėmusi prašymą, privalo susituokiančiuosius supažindinti su santuokos sudarymo sąlygomis ir santuokos registravimo tvarka, įsitikinti, kad šie asmenys yra vienas kitą painformavę apie savo sveikatos būklę ir šeiminę padėtį, taip pat jiems išaiškinti jų, kaip būsimų sutuoktinių ir tėvų, teises bei pareigas ir įspėti dėl atsakomybės už kliūčių santuokai sudaryti nuslėpimą. Santuoka – tai įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius. Teismas, nustatęs, nurodytas aplinkybes, sprendė, kad prašymas dėl įpareigojimo atlikti civilinės būklės aktų registraciją - įregistruoti santuoką su mirusiu asmeniu, kaip yra šiuo atveju, sutinkamai su nurodytomis CK normomis ir CPK 137 str. 2 d.1 p. nenagrinėtini teisme. Kadangi ši aplinkybė paaiškėjo teismui jau priėmus pareiškimą, tai sprendė, kad byla nutrauktina (CPK 137 str. 2 d.1 p.).

7Nurodė, kad bylinėjimosi išlaidos, sutinkamai su CPK 443 str.6 d., pareiškėjai neatlyginamos.

8Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 gegužės 21 d. nutartį, kuria nutraukta jos byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (priimti sprendimą, kuriuo byla būtų pradėta nagrinėti iš naujo) dėl šių argumentų.

9Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010-05-21 nutartyje nustatė, kad ji su vyru (V. M.) gyveno santuokoje, o jai reikia dokumento, patvirtinančio šį faktą, kad gautų pensiją iš Rusijos Federacijos mirus vyrui. Civilinės metrikacijos darbuotojai, nors ir buvo 1966 metais pas ją atvykę, bet atsisakė registruoti santuoką, kadangi vyras V. M. sunkiai sirgo ir dėl to teismas bylą nutraukė. Su tokia teismo nutartimi ji nesutinka.

10Pirma, Civilinės metrikacijos įstaigos atstovai atsisakė registruoti civilinės būklės aktą dėl santuokos sudarymo pagal jos pateiktą prašymą, todėl teismas tokiu atveju turi nagrinėti jos prašymą (išspręsti bylą). Be to, Panevėžio miesto apylinkės teismas neatsižvelgė į anksčiau priimtus teismo sprendimus - 2004 liepos 16 d. sprendimą ir 2005 m. kovo 24 d. sprendimą. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2005 m. kovo 24 d sprendimu teismas nusprendė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog ji, E. M., a.k. ( - ) gyveno santuokoje su V. M. a.k. 103310642, mirusiu 1996-02-17d. ir vedė su juo bendrą ūkį, buvo jo išlaikoma. Nurodyti teismo sprendimai suteikia teisinį pagrindą ir patvirtina juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji su V. M. gyveno santuokoje, vedė bendrą ūkį. Dėl savo senyvo amžiaus ji negalėjo pateikti kartu su pareiškimu įregistruoti santuoką teismui visų dokumentų t.y. įrodymų, todėl juos pateikia prie atskirojo skundo (b.l.85-100), tarp jų pateikia Panevėžio miesto apylinkės teismo 1981-10-09 sprendimą, kuriuo yra nutraukta jos santuoka su V. M. ir kad pagal šį sprendimą Panevėžio miesto CMS 1982 -07-12 V. M. išdavė ištuokos liudijimą (bl.89-90, 87, 88) bei Panevėžio miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus 2004-02-04 atsakymą Nr.53 E. M., kad V. M. 1996 metais prašymo sudaryti santuoką pasirašyti nesugebėjo, todėl atskirąjį skundą prašo tenkinti. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyrius prašo netenkinti pareiškėjos skundo.

11Nurodo, kad V. M. mirties dieną 1996-02-17 E. ir V. M. buvo oficialiai išsituokę, o naujas prašymas santuokai sudaryti civilinės metrikacijos skyriuje nebuvo pateiktas, dėl to jų santuoka nebuvo įregistruota, todėl nėra teisinio pagrindo išduoti neįregistruotos santuokos liudijimą.

12Atsiliepimu į atskirąjį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjos atskirtąjį skundą netenkinti.

13Nurodo, kad Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos skiriamos ir mokamos remiantis LR Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (Pensijų įstatymu) ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatais nustatyta tvarka ir sąlygomis. Pensijų įstatymo 34 straipsnyje nustatyta, kad teisę gauti našlių pensiją turi mirusiojo (nustatyta tvarka pripažinto mirusiu ar nežinia kur esančiu) asmens sutuoktinis, jeigu asmuo mirties dieną atitiko šio įstatymo nustatytas sąlygas. Nuostatų 58 punkte nurodyti dokumentai, kurie turi būti pridėti prie prašymo skirti našlių pensiją, kurių tarpe privalomas santuokos liudijimas, pažyma apie buvusią santuoką arba santuokos sudarymo įrašo išrašas (nuorašas, kopija) su žyma, ar santuoka nebuvo nutraukta. Nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme nustatyta faktinė aplinkybė, kad ieškovės santuoka su V. M. nutraukta 1981 metais. Tai, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2004-07-16 ir 2005-03-24 sprendimais nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovė iki 1996-02-17, t.y. iki V. M. mirties gyveno su juo santuokoje, vedė bendrą ūkį ir buvo jo išlaikoma, neturi jokio teisinio pagrindo naujos santuokos buvimui ir jos įregistravimui. Santuokos sudarymas yra vienas iš civilinės būklės aktų, kurio registravimas galimas tik įstatymų nustatyta tvarka ir įvykdžius CK 3.12-3.17 straipsniuose numatytas santuokos sudarymo sąlygas. Iš bylos medžiagos ir teismo posėdžio protokolo matyti, kad ieškovės santuoka su V. M. po ištuokos iš naujo nebuvo sudaryta ir įregistruota todėl, kad 1996 metais Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai, nuvykę į besituokiančių namus, konstatavo faktą, jog V. M. dėl sveikatos būklės buvo nesąmoningas ir negalėjo pasirašyti prašymo santuokai sudaryti (CK 3.299 str.), t. y., vieno iš besituokiančių valia sudaryti santuoka nebuvo išreikšta. V. M. mirė 1996-02-17. Todėl pagal CK normas, reglamentuojančias santuokos sudarymą bei jos įregistravimą, ieškovės santuoka su juo negalėjo būti įregistruota nei tuo metu ir negali būti įregistruota dabar. Panevėžio Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrius mano, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl nėra pagrindo ją naikinti.

14Atskirasis skundas netenkintinas (CPK 337 str. 1 p.).

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338, 320 str.).Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

16Pirmosios instancijos teismo 2010 m. gegužės 21 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta ir ją naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai bylą nutraukė, kadangi pareiškėjos prašymas įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyrių įregistruoti santuoką su mirusiu asmeniu ir išduoti santuokos liudijimą nenagrinėtinas teisme (CPK 137 str. 2 d.1 p. CK 3.313 str.. CK 3.299 str. 1 d.).

17Byloje nustatyta, kad pareiškėjos buvęs sutuoktinis, su kuriuo jos santuoka nutraukta 1982 m., V. M. mirė 1996-02-17 (b.l.5, mirties liudijimas). Pareiškėjos santuoka su V. M. nutraukta Panevėžio miesto apylinkės teismo 1981-10-09 sprendimu ir pagal šį sprendimą Panevėžio miesto CMS 1982 -07-12 V. M. išdavė ištuokos liudijimą (b.l.89-90, 87, 88). Taigi nuo 1982 -07-12 santuoka tarp buvusių sutuoktinių pasibaigė. Po santuokos nutraukimo V. M. esant gyvam, pareiškėja su juo naujos santuokos nebeįregistravo, gyveno tik faktinėje, neregistruotoje santuokoje. Tai ji pati nurodo pareiškime teismui. Nors ji vėl norėjo įregistruoti su buvusiu sutuoktiniu santuoką ir tuo tikslu ji Panevėžio miesto CMS padavė prašymą, CMS darbuotojai pagal šį prašymą buvo pas ją atvykę, bet santuoka nebuvo įregistruota, kadangi V. M. sunkiai sirgo. Santuokos nebuvo galima įregistruoti dėl to, kad V. M. dėl sveikatos sutrikimų nesugebėjo pasirašyti prašymo santuokai sudaryti, buvo nesąmoningas (b. l. 32), negalėjo išreikšti savo valios. CK 3.7 straipsnis nustato, jog santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius. Susitarimas tuoktis gali būti išreiktas žodžiu arba raštu, asmeniškai paduodant nustatytos formos prašymus civilinės metrikacijos įstaigai įregistruoti santuoką (CK 3.8, 3.18, 3.299 str.). Pagal CK 2.18 straipsnį civilinės būklės aktu yra santuokos sudarymas, santuokos nutraukimas (ir kiti įstatyme nurodyti aktai). Šiomis aplinkybėmis darytina išvada, kad pareiškėja ir V. M. nepateikė įstatymo nustatyta tvarka prašymo įregistruoti jų santuoką (CPK 185 str.), todėl nėra ir nebuvo pagrindo jai registruoti. Kolegija papildomai nurodo, kad tuo metu (1996 metais) galiojusio LR santuokos šeimos kodekso (SŠK) 194 straipsnis taip pat nustatė, kad norintieji susituokti patys paduoda apie tai pareiškimą civilinės metrikacijos organui. Pareiškime jie turėjo patvirtinti, kad santuokai sudaryti nėra šio kodekso 17 straipsnyje numatytų kliūčių. Todėl pareiškėjos santuoka su V. M. 1996 metais , jam dar esant gyvam , negalėjo būti sudaryta ir įregistruota ir pagal tuo metu galiojusio LR santuokos šeimos kodekso nuostatas, nes vyras negalėjo pareikšti savo valios dėl ligos. Ji negali būti įregistruota ir dabar, nes V. M. mirė 1996-02-17. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs aptartas aplinkybes, pagrįstai sprendė, kad prašymas dėl įpareigojimo atlikti civilinės būklės akto registraciją įregistruoti santuoką su mirusiu asmeniu ir išduoti santuokos liudijimą, kaip yra šiuo atveju, pagal CPK 137 str. 2 d.1 p. nuostatas, nenagrinėtinas teisme. Kadangi ši aplinkybė paaiškėjo teismui jau priėmus pareiškėjos pareiškimą, tai bylą teismas 2010 m. gegužės 21 d. nutartimi nutraukė pagrįstai ir teisėtai (CPK 293 str. 1 p.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.

Nutarė

19Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai