Byla 2A-312-479/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Ž. Bertašiaus, kolegijos teisėjų A. Maškevičienės ir A. Padvelskio, sekretoriaujant D. Rimgailienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui adv. R.Kairiui, suinteresuotiems asmenims G.D., A.D., suinteresuotų asmenų atstovui adv. O. Drobitkai, viešame kolegijos posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl asmens pripažinimo neveiksniu, suinteresuoti asmenys V. K., V. K., P. K., R. K. ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius bei A. D. ir G. D. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2008-10-27 sprendimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas A. K. kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti savo motiną V. K. neveiksnia. Nurodė, kad motina serga senatvės silpnaprotyste, dėl to jai reikalinga nuolatinė pagalba, nes pati negali savimi pasirūpinti, nesugeba išreikšti savo valios, jai dingsta atmintis, dažnai nesiorientuoja aplinkoje, dėl to kyla pavojus jos sveikatai ir gyvybei.

4Šilutės rajono apylinkės teismas 2008-10-27 sprendimu pareiškimą tenkino – pripažino

5V. K. neveiksnia.

6Apeliantai A. D. ir G. D. apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, prašo jį panaikinti ir netenkinti pareiškimo dėl V. K. pripažinimo neveiksnia. Apeliantai taip pat prašo byloje skirti pakartotinę ambulatorinę V. K. teismo psichiatrinę ekspertizę, pateikia ekspertams suformuluotus klausimus. Nurodo, kad teismas, 2008-10-27 nutartimi atsisakęs įtraukti juos į bylą suinteresuotais asmenimis, užkirto jiems kelią ginti savo teises. Apeliantai tvirtina, kad bylos baigtis tiesiogiai įtakoja jų teises ir interesus, nes kitoje civilinėje byloje tuo pagrindu, jog V. K. negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, ginčijamas jos ir apeliantų sudarytas nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandoris. A. D. ir G. D. nesutinka su teismo išvada, kad V. K. pripažintina neveiksnia, nes 2007-02-10 buto pirkimo-pardavimo sandoris, sudarytas tarp A. ir G. D. bei V. K., patvirtintas notaro ir sudarytas jo akivaizdoje, iš kitų byloje esančių dokumentų taip pat matyti, jog V. K. yra savarankiška ir gyvena viena, pati rūpinasi savo buitimi, gauna jai skirtą pensiją bei ja disponuoja ir pan. Apeliantai teigia, kad teismas nepagrįstai atsisakė įtraukti juos į bylą suinteresuotais asmenimis, todėl priimtas sprendimas neteisėtas ir naikintinas.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas A. K. su juo nesutinka ir prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

8Apeliacinis procesas nutrauktinas.

9Apeliantai A.D. bei G. D. pateikė teismui prašymą įraukti į bylos nagrinėjimą suinteresuotais asmenimis, tačiau 2008-10-27 teismo nutartimi jų prašymas buvo atmestas (b.l. 30). Taigi A.D. bei G.D. nebuvo įtraukti į nagrinėjimą bylos pagal pareiškėjo A.K. pareiškimą dėl asmens pripažinimo neveiksniu.

10LR CPK 305 str. yra nustatyta, kad apeliacinį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Taigi A.D. bei G.D. neturėjo teisės paduoti apeliacinį skundą ir teismas nepagrįstai perdavė jų apeliacinį skundą nagrinėti apeliacine tvarka.

11Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad A.D. bei G.D. turi teisę į proceso atnaujinimą, jeigu priimtas teismo sprendimas turi įtakos jų teisėms bei pareigoms (LR CPK 366 str.). Apeliantai privalo atsižvelgti į tai, kad teismo sprendimas pripažinti asmenį neveiksniu yra pagrindas šiam asmeniui skirti globėją, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo atlikti to asmens veiksmai yra laikomi teisėtais.

12Akivaizdu yra tai, kad apeliantai nesutinka su teismo psichiatrinės ekspertizės išvadomis dėl asmens pripažinimo neveiksniu ir prašo skirti pakartotinę ekspertizę. Apeliantai privalo atsižvelgti į tai, kad byla dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kurioje ir buvo atlikta ekspertizė, yra nebaigta. Taigi šioje byloje galima reikšti prašymus dėl pakartotinės ekspertizės atlikimo, teikti įrodymus, patvirtinančius apeliantų atsikirtimus. Taigi negalima sutikti su apeliantų nuostata, kad sprendimas dėl V.K. pripažinimo neveiksnia turi įtakos apeliantų procesinėms teisėms civilinėje byloje dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

13Kadangi apeliacinis skundas negalėjo būti priimtas, yra pagrindas grąžinti apeliantams sumokėtą žyminį mokestį (LR CPK 87 str. 3 p.).

14Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 315 str. 5 d., teisėjų kolegija

Nutarė

15nutraukti apeliacinį procesą pagal A. D. ir G. D. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2008-10-27 sprendimo.

16Įpareigoti LR valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti A. D. 127,30 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai