Byla 2-2040-264/2010

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, išnagrinėjusi pareiškėjo akcinės bendrovės Ūkio bankas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos, kuriuo prašo: 1) areštuoti UAB „Lygus kelias“ turtą, kurio vertė 2 600 797, 54 Lt; 2) uždrausti UAB „Lygus kelias“ perleisti ar kitaip suvaržyti turimas UAB „Dorvis“ akcijas; 3) areštuoti UAB „Dorvis“ iš UAB „Lygus kelias“ įgytą turtą: pastatus, esančius ( - ), bei įrengimus, žaliavas ar kitas gamybos priemones. Pareiškime nurodo, kad UAB „Lygus kelias“ yra skolinga pareiškėjui 2 219 511, 32 Lt, kurių 381 286, 22 Lt dalies grąžinimo terminas yra 2010-01-29 pasibaigęs, priskaičiuoti ir nesumokėti 9 673, 01 Lt delspinigiai. Skolininkas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, be kreditoriaus sutikimo investavo įkeistą bankui turtą į UAB „Dorvis“ . AB Ūkio bankas reikš ieškinį dėl UAB „Lygus kelias“ ir UAB „Dorvis“ akcininkų susirinkimų pripažinimo negaliojančiais ir tai yra neturtinio pobūdžio ieškinys. Nurodo, kad neturi galimybės kartu su šiuo prašymu pateikti ieškinio, nes kol kas nepavyko gauti minėtų bendrovių akcininkų susirinkimo sprendimų, bet tikėtina, kad akcininkų susirinkimų priimtų sprendimų pagrindu perduotas turtas kaip įnašas į įstatinio kapitalo dalį gali būti perleistas tretiesiems asmenims ir dėl to būtų apsunkintas sprendimų įvykdymas.

3Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo dienos atmestinas.

4CPK 144 str. 3 d., 148 str. 2 d. numato, jog teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu iki ieškinio teismui padavimo dienos. CPK 148 straipsnio 3 d. numato, jog asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos privalo nurodyti teismui, dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo paduotas iš karto, ir pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams. Pateikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjas nurodė, kad negali teismui pateikti ieškinio, kadangi kol kas nepavyko gauti minėtų bendrovių akcininkų susirinkimo sprendimų, tačiau nepateikė jokių įrodymų, šioms aplinkybėms pagrįsti ( kad ėmėsi kokių nors aktyvių veiksmų ir pan.). Pareiškime nurodo, kad reikš neturtinio pobūdžio reikalavimą dėl akcininkų sprendimų nuginčijimo, tačiau tokio pobūdžio reikalavimo patenkinimo atveju prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas - nėra susijęs su ketinamu pareikšti ieškiniu ir galimu palankiu būsimu teismo sprendimu, nes nekilnojamasis turtas, akcijos gali būti perleistos tik sandorio pagrindu, kuris yra turinio pobūdžio reikalavimas. Iš pareiškėjo pateikto NTR centrinio duomenų banko 2010-03-31 išrašo matyti, kad prašomi areštuoti pastatai ( - ), perleisti pagal 2010-03-23 akcijų pasirašymo sutartį trečiajam asmeniui.

5Konstatuotina, kad ieškovo nurodyta aplinkybė dėl ieškinio teismui pateikimo negalimumo pripažintina nepagrįsta, todėl prašymas netenkintinas (CPK 178 str.).

6Teismas, vadovaudamasi LR CPK 291-292 straipsniais, 148 straipsniais,

Nutarė

7pareiškėjo akcinės bendrovės Ūkio bankas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo atmesti.

8Ši nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai