Byla Iv-4664-484/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su R. T. skundu,

Nustatė

2R. T. 2011-12-15 paštu išsiuntė skundą, kuriame prašo: panaikinti Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2011-01-18 įsakymą dėl Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigų panaikinimo ir 2011-06-06 įsakymą „Dėl R. T. atleidimo iš pareigų“ bei įpareigoti Visagino priešgaisrinę gelbėjimo valdybą grąžinti jį į Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigas; priteisti iš Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vidutinį darbo užmokestį ir nepanaudotų atostogų kompensaciją už visą priverstinės pravaikštos laiką - nuo atleidimo iš pareigų dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

5Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teismui ginčija Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2011-01-18 įsakymą Nr. I-17 „Dėl Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigybių sąrašo patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, kuriuo panaikinama Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo B lygio 8 kategorijos) pareigybė.

6Bylos dokumentais nustatyta, kad apie skundžiamo 2011-01-18 įsakymo Nr. I-17 turinį pareiškėjas sužinojo pasirašydamas Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos įteiktą 2011-01-18 Įspėjimą Nr. 4-36. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, skundas dėl Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2011-01-18 įsakymo Nr. I-17 teismui galėjo būti paduotas iki 2011-02-18 imtinai. Pareiškėjas skundą teismui išsiuntė paštu 2011-12-15, t. y. žymiai praleidęs skundo padavimo terminą ir jo atnaujinti neprašo.

7Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, R. T. skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2011-01-18 įsakymą Nr. I-17 atsisakytina priimti, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą.

8Pareiškėjas taip pat teismui ginčija Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2011-06-06 įsakymą „Dėl R. T. atleidimo iš pareigų“ Nr. 2TE-35. Bylos dokumentais nustatyta, kad su šiuo įsakymu pareiškėjas pasirašytinai supažindintas 2011-06-06. Taigi, skundą dėl Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2011-06-06 įsakymo Nr. 2TE-35 pareiškėjas teismui galėjo paduoti iki 2011-07-07 imtinai. Pareiškėjas skundą teismui išsiuntė paštu 2011-12-15, t. y. žymiai praleidęs skundo padavimo terminą ir jo atnaujinti neprašo.

9Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, R. T. skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko įsakymą „Dėl R. T. atleidimo iš pareigų“ Nr. 2TE-35 atsisakytina priimti, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą.

10Pareiškėjo skundo reikalavimai įpareigoti Visagino priešgaisrinę gelbėjimo valdybą grąžinti jį į Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigas ir priteisti iš Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vidutinį darbo užmokestį ir nepanaudotų atostogų kompensaciją už visą priverstinės pravaikštos laiką yra išvestinio pobūdžio iš reikalavimo panaikinti Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko įsakymą „Dėl R. T. atleidimo iš pareigų“ Nr. 2TE-35 ir negali būti nagrinėjami atskirai nuo jo. Todėl vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, pareiškėjo skundą dalyje dėl reikalavimų įpareigoti Visagino priešgaisrinę gelbėjimo valdybą grąžinti jį į Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigas ir priteisti iš Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vidutinį darbo užmokestį ir nepanaudotų atostogų kompensaciją už visą priverstinės pravaikštos laiką, taip pat atsisakytina priimti, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą.

11Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu,

Nutarė

12atsisakyti priimti R. T. skundą, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą.

13Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

14Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, kartu pateikiant motyvuotą ir objektyviais įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą.

15Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai