Byla AS-502-785-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Ramūno Gadliausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės vandenys“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės vandenys“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Tauragės rajono savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Tauragės vandenys“ 2014 m. balandžio 8 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. T1-49 „Dėl PVM lėšų dalies, išmokėtos vykdant projektą Nr. 2004/LT/16/C/PE/004 „Nemuno žemupio baseino investicinės programos I etapas“, grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas).

5Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas UAB „Tauragės vandenys“ skundo priėmimo klausimą, 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas pasisakyti šios bylos rūšinio teismingumo klausimu.

62014 m. gegužės 13 d. teisme buvo gautas pareiškėjo prašymas taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. laikinai sustabdyti Įsakymo galiojimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 14 d. raštu informavo pareiškėją, kad vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 4 dalimi jo prašymas bus nagrinėjamas ne vėliau kaip kitą dieną po skundo (prašymo) priėmimo.

72014 m. gegužės 20 d. pareiškėjas pateikė pakartotinį prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, kurį Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė 2014 m. gegužės 21 d. nutartimi. Teismas, sistemiškai įvertinęs ABTĮ 71 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatas, padarė išvadą, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimas gali būti sprendžiamas tik tada, kai skundas yra priimtas, t. y. pagal ABTĮ negalima situacija, kai reikalavimo užtikrinimo priemonės taikomos dar nepriėmus skundo. Šiuo atveju pareiškėjo skundo priėmimo klausimas dar nėra išspręstas, nes teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą 2014 m. balandžio 17 d. nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją. Kadangi bylos teismingumo ir skundo priėmimo klausimai iki šiol nėra išspręsti, nėra pagrindo spręsti ir dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

8II.

9Pareiškėjas UAB „Tauragės vandenys“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 21 d. nutartį ir išspręsti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo klausimą iš esmės.

10Pareiškėjas paaiškina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra galimas bet kuriame proceso etape, nes ABTĮ reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą sieja ne su kokiu nors konkrečiu administracinio proceso etapu ar jo pabaiga, o su visu procesu ir tai patvirtina ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis. Administracinės bylos iškėlimo etapas apima skundo (prašymo) pateikimą teismui, skundo (prašymo) priėmimo klausimo svarstymą, skundo (prašymo) trūkumų šalinamą ir pan., kas reiškia, kad nuo skundo (prašymo) pateikimo teismui prasideda administracinis procesas. Todėl pateikus teismui skundą (prašymą) yra laikoma, kad procesas prasidėjo.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Nagrinėjamos bylos dalykas – reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas.

15Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, aiškindama ABTĮ 71 straipsnio 1 ir 4 dalių reguliavimą, 2012 m. balandžio 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012 konstatavo, kad ABTĮ nustato atskirus procesinius terminus, per kuriuos turi būti nuspręsta dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo: tais atvejais, kai skundas jau yra pateiktas teismui, prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą teisėjas arba teismas išnagrinėja ne vėliau kaip kitą dieną po tokio prašymo gavimo, o tuo atveju, kai prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo paduodamas kartu su skundu (prašymu), jis išnagrinėjamas ne vėliau kaip kitą dieną po skundo (prašymo) priėmimo.

16Pažymėtina, jog nurodytą išvadą suponuoja aplinkybė, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės yra procesinio teisinio, o ne materialaus teisinio pobūdžio instrumentai. Nors šios priemonės ir skirtos materialinio teisinio pobūdžio reikalavimams užtikrinti, tačiau jos nėra materialieji teisiniai asmens subjektinių teisių gynimo būdai, t. y. materialiųjų teisių ribojimai taikomi proceso tikslais. Reikalavimo užtikrinimo priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008), todėl prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 3 dalimi spręstinas tik priėmus skundą teismo žinion (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-428/2010, 2012 m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-654/2012, 2012 m. balandžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS552-299/2012, 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-766/2013).

17Šiuo atveju nustatyta, kad UAB „Tauragės vandenys“ skunde pareikštas reikalavimas panaikinti Įsakymą buvo priimtas nagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartimi. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog iki administracinės bylos iškėlimo dienos minėtas teismas neturėjo įstatyminių prielaidų svarstyti klausimų, susijusių su reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymu, todėl 2014 m. gegužės 21 d. nutartis atmesti pareiškėjo prašymą užtikrinti reikalavimą būsimoje byloje proceso teisės normų taikymo požiūriu pripažintina ydinga. Pažymėtina, jog teismas, laikydamasis ABTĮ nustatytos tvarkos ir terminų, dar kartą analogišką prašymą išnagrinėjo 2014 m. liepos 4 d. nutartimi, priimdamas pareiškėjui palankų procesinį sprendimą laikinai sustabdyti ginčijamo Įsakymo galiojimą. Taigi pareiškėjo siekiamos teisinės pasekmės jau yra įvykusios.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės vandenys“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

20Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 21 d. nutartį panaikinti.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai