Byla 2S-576-40/2009
Dėl aritmetines klaidos ištaisymo

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Liudvikos Tupiene,

2kolegijos teiseju: Vytauto Kurseviciaus, Danutes Matiukienes, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovo UAB „Vaivorykšte“ atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 25 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas del aritmetines klaidos ištaisymo.

3Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla,

4n u s t a t e :

5Ieškovas UAB „Vaivorykšte“ pateike Šiauliu miesto apylinkes teismui prašyma ištaisyti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 2 d. sprendime padaryta aritmetine klaida.

6Nurode, kad Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 2 d. sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodoma, kad teismas ieškini tenkina iš dalies, t.y. 72,12 proc. visu reikalavimu. Skaiciuojant išlaidas advokato pagalbai apmoketi pagal proporcija, i skaiciuote nebuvo itraukta priešieškinio suma. Teismas priešieškini atmete, t.y. byla šioje dalyje išsprende 100 proc. ieškovo naudai, todel pagal LR CPK 98 str. 1 d. ieškovas šioje dalyje turi teise i išlaidu advokato pagalbai atlyginima. Visa ginco suma buvo 29261,76 Lt (15334,33 Lt ieškinio suma + 13927,43 Lt priešieškinio suma). Teismas byla ieškovo naudai išsprende, vertinant skaitmenine išraiška, 24986,00 Lt verte. Tai sudaro 85,39 proc. visos ginco sumos. Todel ieškovui proporcingai turejo buti priteista 85,39 proc. išlaidu advokato pagalbai apmoketi, kas sudaro ne 3157,00 Lt bet 3738,37 Lt.

7Šiauliu miesto apylinkes teismas 2009 m. birželio 25 d. nutartimi prašymo del aritmetines klaidos ištaisymo netenkino.

8Nurode, kad toks teismo sprendimas del atstovavimo išlaidu buvo priimtas del pasirinkto atstovavimo išlaidu paskaiciavimo budo, todel tai negali buti laikoma aritmetine klaida.

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Vaivorykšte“ prašo panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 25 d. nutarti ir priimti nauja nutarti – tenkinti ieškovo pareiškima ir ištaisyti aritmetine klaida. Sprendimo rezoliucines dalies šeštaja pastraipa išdestyti taip: „Priteisti iš atsakovo R. L. bylinejimosi išlaidu 322,09 Lt žyminio mokescio bei 3738,37 Lt atstovavimo išlaidu UAB „Vaivorykšte“ naudai.

10Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

11Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo prašyma, motyvavo tuo, kad tai ne aritmetine klaida, o skirtingas atstovavimo išlaidu apskaiciavimo budas. Tokiu budu teismas pripažino savo klaida, bet jos neištaise. Nutartis priimta formaliais pagrindais. Teismas, pripažines, kad padare klaida, bet jos neištaises, pažeide viena iš fundamentaliu teises principu, jog teise negali gimti iš ne teises. Tokia teismo nutartis prieštarauja LR CK 1.5 str. itvirtintiems teisingumo, protingumo, sažiningumo principams. Aplinkybe, jog teismas, apskaiciuodamas bylinejimosi išlaidu atlyginima prie ieškinio sumos nepridejo priešieškinio sumos, laikytina aritmetine klaida, kuri padaryta ne del rašymo apsirikimo, nurodžius vietoj vieno skaiciaus kita, o del to, jog teismas dalies aritmetiniu veiksmu apskirtai neatliko.

12Atsiliepimas i ieškovo atskiraji skunda negautas.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisetuma ir pagristuma apskustoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus istatyme numatytas išimtis. Absoliuciu skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (LR CPK 329 str., 338 str.).

15Istatymas, suteikdamas teise tikrinti sprendimo teisetuma ir pagristuma aukštesnes instancijos teismui, kartu numato išimti, pagal kuria ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ir aiškias aritmetines klaidas LR CPK 276 str. nustatyta tvarka gali sprendima priemes teismas. Aukštesnes instancijos teismo isikišimas šiuo atveju nera butinas, nes taisomi rašymo apsirikimai ar aritmetines klaidos nekeicia teismo sprendimo esmes. Pagal LR CPK 276 str. 2 d. teismas savo iniciatyva ar dalyvaujanciu byloje asmenu pareiškimu gali ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kuriu ištaisymas nekeicia sprendimo esmes, t. y. nekeicia sprendime nustatytu faktu, šaliu teisiu ir pareigu, ju turinio, realizavimo salygu. Gali buti taisomos tik neesmines klaidos, kurios gali ateityje trukdyti ivykdyti sprendima, ir taisytinais rašymo apsirikimais gali buti laikomi dalyvaujanciu byloje asmenu vardu, pavardžiu, pavadinimu iškraipymai, klaidos nurodant valiuta, banko saskaitos numeri, civilines bukles akto irašo numeri bei kiti panašaus pobudžio netikslumai. Rašymo apsirikimo ar aiškiu aritmetiniu klaidu ištaisymo sprendime klausimas išsprendžiamas priimant nutarti rašytinio proceso tvarka. Tokia nutartis yra sudetine teismo sprendimo dalis (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 9 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-61/2009).

16Aiškiomis aritmetinemis klaidomis laikytini skaiciavimu atliekant aritmetinius veiksmus suklydimai. Aiškiu aritmetiniu klaidu ištaisymas, kiek tai susije su priteistos sumos dydžio apskaiciavimu, yra galimas tik tokiais atvejais, jeigu klaida sprendime leme suklydimas atliekant aritmetinius veiksmus arba rašant sprendimo teksta. Jeigu neteisinga apskaiciavima leme klaidingas teises aktu supratimas, aiškinimas ar taikymas, netinkamas faktiniu aplinkybiu (irodymu) ivertinimas, LR CPK 276 straipsnis negali buti taikomas.

17Pirmosios instancijos teismas 2009 m. birželio 2 d. sprendime, atlikdamas aritmetinius veiksmus, apskaiciuojant proporcingai patenkintu reikalavimu daliai ieškovui iš atsakovo priteistina advokato atstovavimo išlaidu suma, aiškios aritmetines klaidos nepadare. Teismas ieškovui iš atsakovo priteistina advokato atstovavimo išlaidu suma skaiciavo proporcingai nuo patenkintos ieškinio sumos, taciau apelianto manymu, i suma, nuo kurios skaiciuojama patenkintu reikalavimu procentine išraiška, turejo itraukti ne tik ieškinio, bet ir priešieškinio suma, nes priešieškinis buvo atmestas. Todel šiuo konkreciu atveju teismo sprendimu priteista ieškovui iš atsakovo advokato atstovavimo išlaidu suma nera ir negali buti laikoma rašymo apsirikimu, o gali buti tik apeliacinio skundo argumentas del LR CPK 93 str. 2 d., 98 str. 1 d. nuostatu taikymo. Todel, teiseju kolegijos vertinimu, apelianto prašymo patenkinimas reikštu ne aritmetines klaidos ištaisyma, o advokato atstovavimo išlaidu priteistinos sumos apskaiciavimo tvarkos pakeitima, o tai prieštarautu LR CPK 276 str. nuostatoms.

18Atmestini atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, neva, pripažino, kad padare aritmetine klaida, taciau jos neištaise.

19Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodo, kad ieškovo nurodytos aplinkybes negali buti laikomos aritmetine klaida, nes toks sprendimas buvo priimtas del atstovavimo išlaidu apskaiciavimo budo (I tomas b.l. 221). Duomenu, kad pirmosios instancijos teismas pripažista, jog sprendime buvo padaryta aritmetine klaida, byloje nera.

20Del išdestyto, ieškovo UAB „Vaivorykšte“ atskirasis skundas netenkintinas, Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartis paliktina nepakeista.

21Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Palikti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 25 d. nutarti nepakeista. Kolegijos pirmininke

23Liudvika Tupiene

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. kolegijos teiseju: Vytauto Kurseviciaus, Danutes Matiukienes, teismo posedyje... 3. Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla,... 4. n u s t a t e :... 5. Ieškovas UAB „Vaivorykšte“ pateike Šiauliu miesto apylinkes teismui... 6. Nurode, kad Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 2 d. sprendimo... 7. Šiauliu miesto apylinkes teismas 2009 m. birželio 25 d. nutartimi prašymo... 8. Nurode, kad toks teismo sprendimas del atstovavimo išlaidu buvo priimtas del... 9. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Vaivorykšte“ prašo panaikinti Šiauliu... 10. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 11. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo prašyma,... 12. Atsiliepimas i ieškovo atskiraji skunda negautas.... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Istatymas, suteikdamas teise tikrinti sprendimo 16. Aiškiomis aritmetinemis klaidomis laikytini skaiciavimu atliekant aritmetinius... 17. Pirmosios instancijos teismas 2009 m. birželio 2 d. sprendime, atlikdamas... 18. Atmestini atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, neva,... 19. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas nutarties... 20. Del išdestyto, ieškovo UAB „Vaivorykšte“ atskirasis skundas... 21. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 22. Palikti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 25 d. nutarti... 23. Liudvika Tupiene...