Byla e2-1319-831/2015
Dėl žalos atlyginimo, atsakovui už akių

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui R. R. dėl žalos atlyginimo, atsakovui už akių,

Nustatė

22015-07-01 Vilkaviškio rajono apylinkės teisme buvo priimtas VSDFV Marijampolės skyriaus ieškinys atsakovui R. R., kuriuo prašoma priteisti iš atsakovo 240,32 Eur turtinės žalos atlyginimo VSDFV Marijampolės skyriaus naudai. 2015-07-03 atsakovui buvo įteiktos ieškinio ir jo priedų kopijos su teismo pranešimu, atsakovas įpareigotas per 15 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jam dienos pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį, atsakovui išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Terminas atsakovo atsiliepimui pateikti baigėsi, šio termino pratęsti atsakovas neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė.

3Kadangi ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių ir teismas turi tokią teisę, ieškovo reikalavimai byloje išspręstini priimant byloje sprendimą atsakovui už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d. ir 285 str. 1 d.).

4Teismas, atlikęs formalų įrodymų tyrimą pagal ieškinio pareiškimą ir ieškovo pateiktus dokumentus-leistinus rašytinius įrodymus, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, nustato, kad :

5Vilkaviškio rajono apylinkės teismas išnagrinėjo baudžiamąją bylą Nr. 1-145-633/2008 ir 2008-11-17 nuosprendžiu pripažino R. R. kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 4 d. ir nuteisė ji 3 metams 2 mėnesiams terminuoto laisvės atėmimo. Teismas nustatė, kad R. R. 2007-10-09 apie 13.30 val. ( - ), kelyje ( - ), apsvaigęs nuo alkoholio ir neturėdamas specialios tam teisės, neatsargiai vairavo automobilį „Audi A4‘, valst. Nr. ( - ) ir pažeidė Kelių eismo saugumo taisyklių 53. 59. 68 ir 172 p. reikalavimus, t. y. nesiėmė visų būtinų atsargumo priemonių, kad nebūtų sukeltas pavojus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ir jų turto saugumui, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, neatsižvelgė į kelio, važiavimo sąlygas, kad galėtų saugiai sustabdyti automobilį iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, dėl to nesuvaldė vairuojamo automobilio, nuvažiavo nuo kelio sankasos ir atsitrenkė į pakelės medžius, sukeltos autoavarijos metu sutrikdė kartu važiavusių keleivių sveikatą: A. M. - nesunkiai, o B. Š. - sunkiai ir pavojingai jos gyvybei.

62013-08-05 B. Š. kreipėsi į VSDFV Marijampolės skyrių su prašymu skirti valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją) ir nurodė, kad tapo nedarbinga eismo įvykio metu .

7Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNT) Kauno VI teritorinis skyrius išdavė B. Š. darbingumo lygio pažymą Nr. 0754534, kurioje jai buvo nustatytas 60 proc. netektas darbingumas nuo 2013-06-27 iki 2014-06-26, diagnozės kodai pagal TLK-10: F25.1, M21.7, M51.1, T91.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu Nr. 55-5692 B. Š., netekusiai 60 proc. darbingumo, buvo paskirta 310 37 Lt per mėnesį netekto darbingumo pensija nuo 2013-06-27 iki 2014-06-30. Siekiant išsiaiškinti ar B. Š. nuo 2013-06-27 nustatytą netektą darbingumą sąlygojo 2007-10-09 įvykusio eismo įvykio metu patirti sužalojimo padariniai, buvo įvertinti B. S. medicininiai dokumentai. Buvo nustatyta, kad pagrindinė diagnozė F25.1 (nesusijusi su 2007-10-09 eismo įvykiu) sąlygojo 50 proc. netektą darbingumą, o diagnozės M21.7. M51.1 ir T91.2 (susijusios su 2007-10-09 eismo įvykiu) sąlygojo 10 proc. netektą darbingumą. Kadangi ne visos darbingumo lygio pažymoje Nr. 0754534 nurodytos diagnozės yra 2007-10-09 įvykusio eismo pasekmė, todėl buvo paskaičiuota, kokio dydžio netekto darbingumo pensija būtų paskirta B. Š. jei nebūtų eismo įvykio padarinių. Anksčiau. B. Š. netekusiai 60 proc. darbingumo, buvo paskaičiuota 310,37 Lt/mėn. netekto darbingumo pensija. Jei B. Š. būtų nustatytas netektas darbingumas - 50 proc. (diagnozė, kuri nesusijusi su eismo įvykio padariniais), tai netekto darbingumo pensijos dydis būtų 155,19 Lt/mėn. t. y. pusė B. Š. paskirtos netekto darbingumo pensijos. Todėl B. Š. mokamos pensijos dalis, kuri susijusi su eismo įvykio padariniais būtų: 310,37 Lt - 155,19 Lt = 155,18 Lt (44,94 Eur)/mėn.

8B. Š. pagal darbingumo lygio pažymą Nr. 0754534 buvo išmokėta netekto darbingumo pensija nuo 2013-06-27 iki 2014-06-30. Atsakovas už laikotarpį nuo 2013-06-27 iki 2014-02-28 atlygino žalą, likusi neatlyginta dalis už laikotarpį nuo 2014-03-01 iki 2014-06-30 yra 4 mėn. x 44,94 Eur = 179,76 Eur.

9NDNT Kauno VI teritorinis skyrius išdavė B. Š. darbingumo lygio pažymą Nr. 0811831, kurioje jai buvo nustatytas 60 proc. netektas darbingumas nuo 2014-06-27 iki 2039-08-06, diagnozės kodai pagal TLK-10: F25.1, M51.1, T91.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2014 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. SP10-1821 B. Š., netekusiai 60 proc. darbingumo, buvo paskirta 310,37 Lt per mėnesį netekto darbingumo pensija nuo 2014-07-01 iki 2039-08-31. Siekiant išsiaiškinti ar B. Š. nuo 2014-06-27 nustatytą netektą darbingumą sąlygojo 2007-10-09 įvykusio eismo įvykio metu patirti sužalojimo padariniai, buvo įvertinti jos medicininiai dokumentai. Buvo nustatyta, kad pagrindinė diagnozė F25.1 (nesusijusi su 2007-10-09 eismo įvykiu) sąlygojo 55 proc. netektą darbingumą, o diagnozės M51.1 ir T91.2 (susijusios su 2007-10-09 eismo įvykiu) sąlygojo 5 proc. netektą darbingumą. Kadangi ne visos darbingumo lygio pažymoje Nr. 081 1831 nurodytos diagnozės yra 2007-10-09 įvykusio eismo pasekmė, todėl buvo paskaičiuota, kokio dydžio netekto darbingumo pensija būtų paskirta B. Š. jei nebūtų eismo įvykio padarinių. B. Š.. netekusiai 60 proc. darbingumo, buvo paskaičiuota 310 37 Lt/mėn. netekto darbingumo pensija. Jei B. Š. būtų nustatytas netektas darbingumas - 55 proc. (diagnozė, kuri nesusijusi su eismo įvykio padariniais), tai netekto darbingumo pensijos dydis būtų 155,19 Lt/mėn.. t. y. pusė B. Š. paskirtos netekto darbingumo pensijos. Todėl B. Š. mokamos pensijos dalis, kuri susijusi su eismo įvykio padariniais būtų: 310,37 Lt - 155,19 Lt = 155,18 Lt (44,94 Eur)/mėn. Atlygintina žala laikotarpiu nuo 2014-07-01 iki 2014-12-31 sudaro: 6 mėn. x 44,49 Eur = 269,64 Eur.

10B. Š. nuo 2015-01-01 mokama 90,52 Eur/mėn. netekto darbingumo pensija. Atlygintinos žalos dydis būtų (pusė mokamos pensijos dydžio) 90,52 Eur :2 = 45,26 Eur/mėn. Atlygintina žala nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30 būtų 6 mėn. x 45,26 Eur = 271,56 Eur.

11Iš viso atlygintiną žalą sudaro: 179,76 Eur + 269,64 Eur + 271,56 Eur = 720,96 Eur

12Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2008-11-17 nuosprendyje nustatė, kad pačios nukentėjusiosios B. Š. neatsargumas buvo labai didelis, todėl R. R. buvo nustatyta pareiga atlyginti 1/3 B. Š. patirtos žalos. Atsižvelgiant į tai, atlygintinos žalos dydis mažinamas: 720,96 Eur : 3 = 240,32 Eur.

13VSDFV Marijampolės skyrius 2015-01-28 raštu Nr. (1.31) S-1918 kreipėsi į atsakovą dėl geranoriško žalos atlyginimo. Tačiau atsakovas žalos neatlygino.

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.290 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus tuos atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusi asmenį mokėjo žalą padarąs asmuo, LR CK 6.280 straipsnio 1 dalis - atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio, o LR CK 6.263 straipsnio 2 dalis - žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais - ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Be to, pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin. 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) 18 straipsnio 1 dalį - juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Kadangi B. Š. neteko darbingumo dėl neteisėtų R. R. veiksmų, todėl atsakovas privalo atlyginti VSDFV Marijampolės skyriui padarytą žalą, kurią sudaro B. Š. išmokėtos socialinio draudimo išmokos.

15Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia ieškiniu (b.l. 4-5), Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014-11-17 nuosprendžio nuorašu (b.l. 6-8), 2013-08-05 B. Š. prašymu skirti netekto darbingumo pensiją (b.l. 9), Duomenimis apie asmens (B. Š.) darbingumo lygį pagal NDNT pateiktus duomenis nuo 2013-06-27 iki 2014-06-26 (b.l. 10), VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu Nr. 55-5692 (b.l. 4), VSDFV Marijampolės skyriaus 2014-02-17 pažyma Nr. (9.47) VL-35 (b.l. 11), VSDFV Marijampolės skyriaus B. S. valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos apskaičiavimu (b.l. 11), Duomenimis apie asmens (B. S.) darbingumo lygį pagal NDNT pateiktus duomenis nuo 2014-06-27 iki 2039-08-06 (b.l. 12), VSDFV Marijampolės skyriaus 2014 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. SP10-1821 (b.l.12), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2014-08-07 pažyma Nr. (9.47) VL-139 (b.l. 13), VSDFV Marijampolės skyriaus B. S. valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos apskaičiavimas (b.l. 13), Pažymos apie asmeniui (B. Š.) priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas nuo 2014-03-01 iki 2014-12-31 nuorašu (b.l. 14), Pažymos apie asmeniui (B. Š.) priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30 nuorašu (b.l. 15), VSDFV Marijampolės skyriaus 2015-01-28 rašto Nr. (1.31) S-1918 nuorašu (b.l. 15-16), Asmens (R. R.) registracijos pagal gyventojų registro pateiktus duomenis už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-06-23 nuorašu (b.l. 17), Informacijos apie asmens (R. R.) valstybinį socialinį draudimą nuo 2015-04-01 iki 2015-06-30 nuorašu (b.l. 17). Atsakovui buvo tinkamai įteikti ieškinio ir jo priedų nuorašai su teismo pranešimu, atsakovas įpareigotas per 15 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jam dienos pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį, atsakovams išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Terminas atsakovui atsiliepimui pateikti baigėsi, šio termino pratęsti atsakovas neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, esant ieškovo ieškinyje suformuluotam prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių ir ieškovui iš atsakovo priteistina 240,32 Eur žalos atlyginimo.

16Taip pat iš atsakovo priteistina 15 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei - žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo atleistas ieškovas pagal įstatymą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 83 str. 1 d. 10 p.), bei 1,05 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str. 1 d.),

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 1, 2 d., 286 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį patenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – R. R., asmens kodas – ( - ) 240,32 Eur (du šimtus keturiasdešimt eurų ir 32 euro ct) žalos atlyginimo ieškovui – VSDFV Marijampolės skyriui, (į.k. 188677622, adresas A. V. g. 2, Marijampolė, a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100).

20Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – R. R., asmens kodas – ( - ) 16,05 Eur (šešiolika eurų ir 5 euro ct) bylinėjimosi išlaidų (15 Eur žyminio mokesčio ir 1,05 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu) valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

21Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Vilkaviškio rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius rašytinio... 2. 2015-07-01 Vilkaviškio rajono apylinkės teisme buvo priimtas VSDFV... 3. Kadangi ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių ir teismas... 4. Teismas, atlikęs formalų įrodymų tyrimą pagal ieškinio pareiškimą ir... 5. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas išnagrinėjo baudžiamąją bylą 6. 2013-08-05 B. Š. kreipėsi į VSDFV Marijampolės skyrių su prašymu skirti... 7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo... 8. B. Š. pagal darbingumo lygio pažymą Nr. 0754534 buvo išmokėta netekto... 9. NDNT Kauno VI teritorinis skyrius išdavė B. Š. darbingumo lygio pažymą Nr.... 10. B. Š. nuo 2015-01-01 mokama 90,52 Eur/mėn. netekto darbingumo pensija.... 11. Iš viso atlygintiną žalą sudaro: 179,76 Eur + 269,64 Eur + 271,56 Eur =... 12. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2008-11-17 nuosprendyje nustatė, kad... 13. VSDFV Marijampolės skyrius 2015-01-28 raštu Nr. (1.31) S-1918 kreipėsi į... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.290 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad... 15. Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia ieškiniu (b.l. 4-5), Vilkaviškio... 16. Taip pat iš atsakovo priteistina 15 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei -... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 1, 2 d., 286... 18. Ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – R. R., asmens kodas – ( - ) 240,32... 20. Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – R. R., asmens kodas – ( - ) 16,05... 21. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio... 22. Ieškovas turi teisę per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...