Byla 2-344/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 14 d. nutarties, kuria nutarta pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-499-43/2008 pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Litovskij kurjer“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo bei iškeldinimo iš užimamų patalpų ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Litovskij kurjer“ priešieškinį ieškovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl išlaidų, turėtų išsinuomotų patalpų pagerinimui, priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2006 m. vasario 9 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Litovskij kurjer“, prašydamas nutraukti 1997 m. lapkričio 24 d. negyvenamųjų patalpų, esančių Sodų g. 4, Vilniuje, nuomos sutartį Nr. 1229, iškeldinti atsakovą iš užimamų patalpų bei priteisti 327 694,09 Lt dydžio skolą bei 114 465,41 Lt dydžio delspinigius. Ieškovas ieškinyje taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančius pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, 442 159,50 Lt sumai.

4Vilniaus apygardos teismas 2006 m. vasario 13 d. nutartimi nutarė ieškovo prašymą tenkinti iš dalies ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo ir/ar kito ilgalaikio materialaus turto, esančio pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, areštą 442 159,50 Lt sumai; nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo nekilnojamojo ir/ar kito ilgalaikio materialaus turto, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, ir/ar turtines teises, neviršijant ieškinio sumos.

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. kovo 23 d. nutartimi nutarė pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 13 d. nutartį; Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 13 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę pakeisti ir nutarties rezoliucinę dalį išdėstyti taip: „Areštuoti atsakovo UAB „Litovskij kurjer“ nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį ir/ar kitą ilgalaikį materialųjį turtą, esantį pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, 442 159,50 Lt sumai; nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo nekilnojamojo ir/ar kito ilgalaikio materialaus turto, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, ir/ar turtines teises, neviršijant ieškinio sumos, iš atsiskaitomosios sąskaitos leidžiant mokėti mokesčius, socialinio draudimo įmokas, kitus privalomuosius mokėjimus, taip pat išmokas, susijusias su savaitraščio ,,Litovskij kurjer“ leidyba, tačiau ne didesnes kaip 80 000 Lt kiekvieną mėnesį“.

6Atsakovas UAB „Litovskij kurjer“ 2008 m. vasario 13 d. pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, kuriuo prašė pakeisti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, leidžiant atsakovei išmokėti bendrovės darbuotojams atlyginimus bei atlikti privalomąsias įmokas į VSDF, valstybės biudžeto ir garantinio fondo sąskaitas bei sumokėti priskaičiuotą PVM mokestį į valstybės biudžetą, taip pat disponuoti lėšomis, reikalingomis atsiskaitant su savaitraščio “Litovskij kurjer” parengimo, leidybos ir platinimo paslaugų tiekėjais, neviršijant kas mėnesį 130 000 Lt sumos. Atsakovas nurodė, kad savaitraščio „Litovskij kurjer“ leidyba yra vienintelės atsakovo pajamos, o padidėjus tiekėjų įkainiams už prekes bei paslaugas, reikalingas savaitraščio leidybai, padidėjus kitoms kainoms, teismo leidimas disponuoti 80 000 Lt suma, esant areštuotam turtui bei lėšoms, tapo nepakankamu privalomiesiems mokėjimams bei atsiskaitymui su darbuotojais. Atsakovas pažymėjo, kad šiuo metu minimaliai yra būtina disponuoti 130 000 Lt lėšų suma. Atsakovo nuomone, net ir padidinus leidžiamą naudoti atsiskaitymams bendrovės lėšų sumą, ieškovo interesai nenukentės, nes atsakovas per mėnesį gauna daugiau nei 130 000 Lt pajamų, t. y. 139 734 Lt.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 14 d. nutartimi nutarė atsakovo prašymą tenkinti; pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 13 d. nutartimi ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. kovo 23 d. nutartimi atsakovo UAB „Litovskij kurjer“ turto atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones – leisti atsakovui iš atsiskaitomosios sąskaitos mokėti mokesčius, socialinio draudimo įmokas, kitus privalomuosius mokėjimus, taip pat išmokas, susijusias su savaitraščio „Litovskij kurjer“ leidyba, tačiau ne didesnes kaip 130 000 Lt kiekvieną mėnesį. Teismas nurodė, kad atsakovo pateikta 2008 m. vasario 11 d. pažyma apie savaitraščio „Litovskij kurjer“ vieno mėnesio parengimo bei išleidimo kaštus patvirtina, kad savaitraščio „Litovskij kurjer“ parengimui ir išleidimui, įmokoms, mokesčiam į valstybės biudžetą sumokėti per mėnesį reikalinga 137 296 Lt suma. Teismo teigimu, per dvejus metus, kai buvo pakeista Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 13 d. nutartis, prekių ir paslaugų kainos Lietuvoje žymiai išaugo, todėl akivaizdu, kad padidėjo ir atsakovo leidžiamo savaitraščio parengimo bei išleidimo kaštai. Teismas pažymėjo, kad atsakovas pateikė į bylą ir 2008 m. vasario 11 d. pažymą apie gaunamas vieno mėnesio pajamas, kuri patvirtina, kad atsakovo pajamos nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. sausio 31 d. buvo 139 733,83 Lt, todėl leidimas atsakovui disponuoti 130 000 Lt suma, neturės neigiamų padarinių įmonės kreditorių interesams. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad, siekiant užtikrinti laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamus tikslus, ekonomiškumo bei proceso šalių lygiateisiškumo principus, tikslinga pakeisti atsakovo turto atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant atsakovui iš atsiskaitomosios sąskaitos mokėti mokesčius, socialinio draudimo įmokas, kitus privalomuosius mokėjimus, taip pat išmokas, susijusias su savaitraščio „Litovskij kurjer“ leidyba, tačiau ne didesnes kaip 130 000 Lt kiekvieną mėnesį.

8Atskiruoju skundu ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmesti. Apelianto nuomone, teismas pažeidė proceso šalių interesų pusiausvyros principą, kadangi atsižvelgė tik į skolininko turtinę padėtį bei pateiktus dokumentus, tačiau visiškai ignoravo atsakovo pateiktus dokumentus bei nurodytus faktus. Apelianto nuomone, atsakovas elgiasi piktybiškai ir nesąžiningai nesumokėdamas netgi tos skolos sumos, kurią jis pripažįsta, todėl laikinosios apsaugos priemonės yra būtinos ir nekeistinos, siekiant užtikrinti kreditoriaus teises bei teisėtus interesus. Be to, atsakovo skola per bylinėjimosi laikotarpį dar labiau išaugo ir atsakovas nesistengia ir nemažina šio įsiskolinimo. Apelianto nuomone, akivaizdu, kad, atsakovui leidus naudotis dar didesne suma pinigų, beveik neliks kito turto ir pajamų esamai skolai padengti. Apeliantas pažymi, kad įmonės balanse liekanti 9 734 Lt suma (139 734 Lt - 130 000 Lt) nėra pakankama, nes skola yra keliasdešimt kartų didesnė, todėl nebelieka laikinųjų apsaugos priemonių prevencinės funkcijos ir galima situacija, kad patenkinus ieškovo ieškinį atsakovas visas pajamas bus išleidęs ir kreditoriaus interesai bus pažeisti.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Litovskij kurjer“ nurodo, kad su ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti.

10Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

11Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams. CPK 146 straipsnis reglamentuoja vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo kita klausimą. Minėto straipsnio pirmoji dalis numato, kad teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita.

12Atsakovo UAB „Litovskij kurjer“ 2008 m. vasario 13 d. pateikto prašymo turinys patvirtina, kad atsakovas minėtu prašymu prašė teismą pakeisti laikinųjų apsaugos priemonių mastą, t. y. su areštuotu turtu susijusių teisių apribojimą.

13Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad atsakovo skola per bylinėjimosi laikotarpį išaugo, todėl nėra pagrindo pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių apimtis yra siejama su ieškinio suma. Ieškovas ieškiniu prašo nutraukti 1997 m. lapkričio 24 d. negyvenamųjų patalpų, esančių Sodų g. 4, Vilniuje, nuomos sutartį Nr. 1229, iškeldinti atsakovą iš užimamų patalpų bei priteisti 327 694,09 Lt dydžio skolą bei 114 465,41 Lt dydžio delspinigius, taigi ieškinio suma yra 442 159,50 Lt. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų patikslinęs ieškinio reikalavimus ir padidinęs ieškinio sumą. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimą nėra pagrindo atsižvelgti į atsakovo UAB „Litovskij kurjer“ padidėjusios skolos aplinkybę.

14Ieškovas atskirajame skunde teigia, kad atsakovui leidus naudotis didesne – 130 000 Lt – suma, beveik neliks kito turto ir pajamų esamai skolai padengti ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės neatliks savo prevencinės funkcijos. Bylos duomenys patvirtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 23 d. nutartimi pakeistos Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 13 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuotas atsakovo UAB „Litovskij kurjer“ nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis ir/ar kitas ilgalaikis materialusis turtas, esantis pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, 442 159,50 Lt sumai, o nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo nekilnojamojo ir/ar kito ilgalaikio materialaus turto, areštuotos atsakovo piniginės lėšos, esančios bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, ir/ar turtinės teisės, neviršijant ieškinio sumos, iš atsiskaitomosios sąskaitos leidžiant mokėti mokesčius, socialinio draudimo įmokas, kitus privalomuosius mokėjimus, taip pat išmokas, susijusias su savaitraščio ,,Litovskij kurjer“ leidyba, tačiau ne didesnes kaip 80 000 Lt kiekvieną mėnesį. Taigi atsakovo UAB „Litovskij kurjer“ atžvilgiu taikytas atsakovo turto areštas. Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą nepateikta duomenų, jog vykdant minėtą Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 23 d. nutartį buvo areštuotos tik atsakovui priklausančios piniginės lėšos, netaikius atsakovo UAB „Litovskij kurjer“ nekilnojamojo, kilnojamojo ar kito ilgalaikio materialiojo turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, arešto ir kad atsakovas UAB „Litovskij kurjer“ tokio turto neturi. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo UAB „Litovskij kurjer“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, leidžiant atsakovui iš atsiskaitomosios sąskaitos mokėti mokesčius, socialinio draudimo įmokas, kitus privalomuosius mokėjimus, taip pat išmokas, susijusias su savaitraščio „Litovskij kurjer“ leidyba, tačiau ne didesnes kaip 130 000 Lt kiekvieną mėnesį, yra pakankamos būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymo užtikrinimui.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas UAB „Litovskij kurjer“ yra specifine veikla – savaitraščio „Litovskij kurjer“ leidyba – užsiimanti įmonė, kurios normaliam funkcionavimui yra reikalingos nuolatinės apyvartinės lėšos, todėl manytina, kad, netenkinus atsakovo prašymo padidinti leistinų mokėtinų pinigų sumų dydžio, būtų sutrikdyta įprastinė įmonės ūkinė-komercinė veikla arba jos vykdymas nepagrįstai pasunkėtų ir todėl nebūtų išlaikyta proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyra. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamiems tikslams ir nesuteikia nei vienai iš šalių perdėto pranašumo bei nesuvaržo vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Dėl to teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pakeitė taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant atsakovui iš atsiskaitomosios sąskaitos mokėti mokesčius, socialinio draudimo įmokas, kitus privalomuosius mokėjimus, taip pat išmokas, susijusias su savaitraščio „Litovskij kurjer“ leidyba, tačiau ne didesnes kaip 130 000 Lt kiekvieną mėnesį.

16Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai