Byla B2-1018-194/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Glidera“ (registracijos adresas Karklų g. 75, Šiauliai, juridinio asmens kodas 302249633)

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Jolanta Badaugienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ pareiškimą ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Glidera“ (registracijos adresas Karklų g. 75, Šiauliai, juridinio asmens kodas 302249633),

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Noble Group“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Glidera“. Pareiškėjas nurodė, kad 2012-03-07 sutartimi Nr. NOBLE/MV/12/03/07(GLI) UAB „Mineraliniai vandenys“ visas reikalavimo teises į UAB „Glidera“ perleido UAB „Nobkle Group“. Pagal išrašytas UAB „Mineraliniai vandenys“ PVM sąskaitas faktūras Nr. TAB0757571, VIL2159319, VIL2159318 atsakovas pareiškėjui yra skolingas 2 495,03 Lt skolą, 313,37 Lt delspinigių ir 905,70 Lt skolos išieškojimo išlaidų iš viso skolingas 3 714,10 Lt. 2012-03-07, 2012-03-21 ir 2012-04-10 atsakovui buvo išsiųsti pranešimai apie skolos sumokėjimą bei pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. UAB „Glidera“ į tai nesureagavo, nesumokėjo skolos. Pareiškėjo nuomone, atsakovas neketina atsiskaityti kreditoriais ir daro išvadą, kad atsakovas yra nemokus ir jam keltina bankroto byla. Bankroto administratoriumi siūlo UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ (registracijos adresas H. Manto g. 2/17, Klaipėda, leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 60a).

3Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Glidera“. Ieškovas nurodė, kad UAB „Glidera“ privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas, tačiau įmokų nemoka, įmonėje dirba 4 apdraustieji. UAB „Glidera“ skola 2012-07-01 yra 11186,67 Lt. VSDFV Šiaulių skyrius atsakovo atžvilgiu taikė visas įstatymo numatytas sankcijasbei ėmėsi visų priemonių, siekiant išieškoti susidariusią skolą. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-06-30 UAB „Glidera“ piniginių lėšų nepervedė, taip pat piniginių lėšų nepervedė ir antstolio kontora. 2012-04-05 ieškovas raštu Nr. (8.1) S- 13925 informavo UAB „Glidera“, jog įmonei toliau nevykdant pareigų, nemokant valstybinio socialinio draudimo įmokų kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas nesureagavo ir skolos nesumokėjo. Ieškovo nuomone, UAB „Glidera“ negali vykdyti įstatymais numatytų privalomųjų mokėjimų į valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetus bei vykdyti kitus trumpalaikius įsipareigojimus ir daro išvadą, kad atsakovas yra nemokus ir jam keltina bankroto byla. Bankroto administratoriumi siūlo UAB „Tytus“ (registracijos adresas Gytarių g. 21, Šiauliai, leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 128).

4Šiaulių apygardos teismas 2012-09-03 nutartimi įpareigojo atsakovą UAB „Glidera“ pateikti teismui atsiliepimus į ieškinius pagal LR CPK 142 str. nuostatas (sutinka ar nesutinka su ieškiniu dėl bankroto bylos kėlimo, kokia galimybė su kreditoriumi atsiskaityti, jei atsiskaitė, pateikti atsiskaitymo dokumentus teismui), pateikti įmonės balanso kopiją 2012-07-01 (arba 2011-12-31) datai, debitorius ir jų sumas pinigine verte, kreditorius ir skolas jiems pinigine verte, įmonės turtą ir jo vertę pagal paskutinio balanso duomenis, nurodyti, kokie finansiniai įmonės įsipareigojimai yra pradelsti virš nustatytų ar sutartinių terminų daugiau kaip tris mėnesius laiko. Šiaulių apygardos teismas 2012-09-24 nutartimi atsakovui papildomai pratęsė terminą dokumentų pateikimui.

5Atsakovas UAB „Glidera“ nevykdė Šiaulių apygardos teismo nei 2012-09-03, nei 2012-09-24 nutarties ir nepateikė teismui jokių dokumentų. Iš pateikto Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos rašto matyti, kad 2012-07-01 UAB „Glidera“ atsiskaitė su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais. Iš VĮ Registrų centro Šiaulių filialo gauto 2008-12-31 balanso matyti, kad įmonė turto turi iš viso už 10824,00 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 2 937,00 Lt, pagal 2008-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitą grynasis pelnas (-2113,00 Lt) ,bendrovės pagrindinė veikla - didmeninė prekyba.

6Pareiškimas ir ieškinys tenkintini.

7Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio penktos dalies pirmas punktas nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR ĮBĮ 2 straipsnio aštunta dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Iš byloje esančių duomenų: reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. NOBLE/MV/12/03/07(GLI) (12 – 15 b. l.), iš PVM sąskaitų faktūrų (18 – 22 b. l.), pranešimų ir reikalavimų (10 – 11, 16, 17, 49 b. l.), matyti, kad UAB „Glidera“ skolinga ne tik įmonei už pateiktas prekes bet ir valstybinio socialinio draudimo fondui. Iš 2008-12-31 balanso (71 – 72 b. l.), 2008-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitos (73 b. l.), matyti, kad įmonė jau dirbo nuostolingai. Pagal pateiktus duomenis matyti, kad įmonės turtas sudaro tik 10824,00 Lt, o atsakovas skolingas kreditoriams (UAB „Noble Group“- 3714,10 Lt ir VSDFV Šiaulių skyriui -11 186,67 Lt) viso 14 900,77 Lt. Todėl teismas daro išvadą, įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų ( LR ĮBĮ 4 str. 2 p.); įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (LR ĮBĮ 4 str. 3 p.), kad finansinių įsipareigojimų įvykdymo terminai yra suėję ir pradelsti daugiau nei devynis mėnesius, kad įmonės skolos viršija į jos balansą įrašyto turto vertę. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, todėl UAB „Glidera“ keltina bankroto byla (LR ĮBĮ 9 straipsnio penktos dalies pirmas punktas).

9Pareiškėjas UAB „Noble Group“ bankrutuojančios įmonės administratoriumi prašo skirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, kurios buveinė yra H. Manto g. 2/17, Klaipėda, ieškovas VSDFV Šiaulių skyrius prašo skirti UAB „Tytus“ kuri yra adresu Gytarių g. 21, Šiauliai.

10Bylos duomenimis patvirtinta, kad bankroto administratoriai UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ ir UAB „Tytus“ atitinka LR ĮBĮ nustatytus reikalavimus, teismui pateikti sutikimai teikti bankroto administravimo paslaugas, leidimai teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimai. Bankroto administratorių kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie LR Ūkio ministerijos.

11Iš Įmonių bankroto valdymo departamento internetinio puslapio matyti, kad UAB “Klaipėdos administratorių biuras“ šiuo metu vykdo bankroto procedūras 70 įmonėse, baigė bankroto procedūras 168 įmonių, dirba 7 darbuotojai, UAB „Tytus“ šiuo metu vykdo 47 įmonėse bankroto procedūras, baigė bankroto procedūras 41 įmonių, dirba 4 darbuotojai. Teismas pažymi, kad bankroto administratoriaus veiklos vieta yra labai svarbi parenkant bankroto administratorių, nes tai susiję tiek su bankroto administravimo kaštais, tiek su galimybėmis operatyviai spręsti kylančius bankroto administravimo klausimus. Bankroto administratorius UAB “Klaipėdos administratorių biuras “ yra veikiantis Klaipėdos mieste, todėl dėl didelio administruojamos įmonės ir bankroto administratorių buveinės atstumo bankroto administravimo klausimai gali būti sprendžiami ne taip operatyviai, kaip su vietoje esančiais bankroto administratoriais. Dabartinėmis ekonominio sunkmečio sąlygomis teismas vadovaujasi ekonomiškumo ir taupumo principais, todėl bankroto administratoriaus, kurių buveinė yra Klaipėdoje, neskiria administruoti atsakovo įmonės. Bankroto administratorius UAB „Tytus“ buveinė randasi Šiauliuose, t.y. tame rajone, kur yra bankrutuojanti įmonė. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad Šiaulių mieste įregistruotos UAB „Glidera” bankroto procedūras ekonomiškiausiai ir operatyviausiai vykdys būtent tame pačiame rajone, t.y. Šiaulių, dirbantis bankroto administratorius UAB „Tytus“. Jos užimtumas šiuo metu lyginant su kitais pateiktais administratoriais yra vienas iš mažesnių. Teismas daro išvadą, kad šis bankroto administratorius yra labiausiai tinkamas administruoti atsakovą UAB „Glidera“. Šio administratoriaus paskyrimas sudarys prielaidas darniam ir ekonomiškam bankroto procedūrų vykdymui.

12Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovo UAB „Glidera“ administratoriumi skirtina UAB „Tytus“ (registracijos adresas Gytarių g. 21, Šiauliai, leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 128). Nenustatyta aplinkybių, nurodytų LR ĮBĮ 11 straipsnio ketvirtoje dalyje, dėl kurių UAB „Tytus“ negalėtų būti administratoriumi.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., ir 10 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 292 straipsniais, teismas

Nutarė

14Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Glidera“ (registracijos adresas Karklų g. 75, Šiauliai, juridinio asmens kodas 302249633).

15Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Glidera“ administratoriumi paskirti UAB „Tytus“ (registracijos adresas Gytarių g. 21, Šiauliai, leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 128).

16Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Glidera“ (registracijos adresas Karklų g. 75, Šiauliai, juridinio asmens kodas 302249633), kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir pinigines lėšas banke ir sąskaitoje iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

17Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Glidera“ arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

18Uždrausti uždarajai akcinei bendrovei „Glidera“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.

19Nustatyti terminą uždarosios akcinės bendrovės „Glidera“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtos dalies trečiame ir ketvirtame punktuose bei 11 straipsnyje.

21Įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Glidera“ kreditorius dalyvauti bankroto byloje trečiaisiais asmenimis.

22Įpareigoti bankroto administratorių per 20 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

23Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Glidera“ vadovą ar jo pareigas einantį asmenį per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo, perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

24Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

25Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Jolanta Badaugienė, rašytinio proceso... 2. Pareiškėjas UAB „Noble Group“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti... 3. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius... 4. Šiaulių apygardos teismas 2012-09-03 nutartimi įpareigojo atsakovą UAB... 5. Atsakovas UAB „Glidera“ nevykdė Šiaulių apygardos teismo nei 2012-09-03,... 6. Pareiškimas ir ieškinys tenkintini.... 7. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio... 8. Iš byloje esančių duomenų: reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr.... 9. Pareiškėjas UAB „Noble Group“ bankrutuojančios įmonės... 10. Bylos duomenimis patvirtinta, kad bankroto administratoriai UAB „Klaipėdos... 11. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento internetinio puslapio matyti, kad... 12. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovo UAB „Glidera“... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3... 14. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Glidera“... 15. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Glidera“... 16. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti uždarosios akcinės... 17. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl uždarosios... 18. Uždrausti uždarajai akcinei bendrovei „Glidera“ vykdyti visas finansines... 19. Nustatyti terminą uždarosios akcinės bendrovės „Glidera“ kreditorių... 20. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10... 21. Įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Glidera“ kreditorius dalyvauti... 22. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 dienų nuo nutarties iškelti... 23. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Glidera“ vadovą ar jo... 24. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 25. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...