Byla A-143-1341-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Artūro Drigoto, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens A. K. prašymą dėl išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. V. įmonės apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. V. įmonės skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. V. įmonė (toliau – pareiškėjas) skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės

5tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ papildymo“. Pareiškėjas taip pat prašė imtis reikalavimo užtikrinimo priemonių: sustabdyti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-265 galiojimą ir uždrausti atsakovui Šiaulių apskrities viršininko administracijai vykdyti nuosavybės teisių atkūrimo į L. K. turėtą žemę buvusiame Dainų kaime (žemės sklypo Nr. 21) procedūras iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

6Šiaulių apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 27 d. nutartimi priėmė pareiškėjo skundą ir laikinai, iki skundo išnagrinėjimo teisme, sustabdė Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-265 galiojimą bei uždraudė Šiaulių apskrities viršininko administracijai vykdyti nuosavybės teisių atkūrimo į L. K. turėtą žemę buvusiame Dainų kaime (žemės sklypo Nr. 21) procedūras.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 13 d. nutartimi iš dalies patenkino trečiojo suinteresuoto asmens A. K. (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo) atskirąjį skundą. Teismas panaikino Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 27 d. nutarties dalį, kuria Šiaulių apskrities viršininko administracijai uždrausta vykdyti nuosavybės teisių atkūrimo į L. K. turėtą žemę buvusiame Dainų kaime (žemės sklypo Nr. 21) procedūras, o nutarties dalį, kuria laikinai sustabdytas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-265 galiojimas, paliko nepakeistą.

8Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimu atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 17 d. nutartimi Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimą paliko nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė.

10II.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo 2012 m. balandžio 26 d. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriuo prašė priteisti iš pareiškėjo 5 205,70 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme.

12Pareiškėjas atsiliepimu į prašymą prašė nepatenkinti prašymo.

13Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į prašymą prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra.

14Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyrius atsiliepimu į prašymą prašė spręsti prašymą teismo nuožiūra.

15Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutarties dalimi trečiojo suinteresuoto asmens prašymo dalį dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, priteisimo perdavė nagrinėti pagal kompetenciją Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

16Teismas nurodė, kad trečiojo suinteresuoto asmens prašyme prašoma priteisti 525 Lt už atskirojo skundo rengimą dėl reikalavimo priemonių panaikinimo. Pažymėjo, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. AS525-422/2009, Nr. AS8-83/2007,

17Nr. AS14-1/2007, Nr. AS11-53/2006) prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme. Jei toks prašymas paduotas ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos teismui, šis teismas prašymą turėtų persiųsti apeliacinės instancijos teismui. Pabrėžė, jog nors tiek teisės aktai, tiek teismų praktika teismo išlaidų atlyginimą sieja su ginčo išnagrinėjimu iš esmės, tokia aplinkybė nereiškia, kad teismo išlaidos, patirtos parengiant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui, nelaikytinos išlaidomis, patirtomis bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Todėl, atsižvelgdamas į nurodytą administracinių teismų praktiką, remdamasis teisingumo ir protingumo principais, trečiojo suinteresuoto asmens prašymo dalį dėl 2007 m. rugpjūčio 27 d. atskirojo skundo dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 27 d. nutarties panaikinimo perdavė nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Taip pat išlaidomis, patirtomis parengiant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui, teismas laikė išlaidas, patirtas apmokant 2007 m. rugpjūčio 24 d. antstolio kvitą Nr. 0696703 už 2007 m. rugpjūčio 21 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 28 parengimą (atskirojo skundo priedas Nr. 6). Be to, trečiojo suinteresuoto asmens prašyme prašoma priteisti 10 Lt suma už atsiliepimo į skundą įteikimą teismui 2007 m. rugpjūčio 28 d. (2007 m. lapkričio 7 d. sąskaita už suteiktas teisines paslaugas Nr. 11-196-T/05). Susipažinęs su bylos medžiaga, teismas nustatė, kad Šiaulių apygardos administraciniam teismui 2007 m. rugpjūčio 28 d. buvo įteiktas ne atsiliepimas į skundą, o atskirasis skundas, todėl klausimo dėl išlaidų, susijusių su atskirojo skundo įteikimu, nesprendė pirmosios instancijos teisme ir perdavė nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19III.

20Bylos nagrinėjimas atidėtinas.

21Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

22Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutarties dalimi perdavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui trečiojo suinteresuoto asmens prašymo dėl išlaidų atlyginimo dalį, susijusią su nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme turėtomis išlaidomis. Teismas iš esmės nustatė, jog šios išlaidos patirtos dėl atskirojo skundo su priedais parengimo ir padavimo.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo prašomas priteisti iš pareiškėjo, be kita ko, advokato S. Š. atstovavimo išlaidas grindžia 2007 m. spalio 10 d. sąskaita už suteiktas teisines paslaugas Nr. 10-196-T/05 (III t., b. l. 33). Iš šio dokumento matyti, kad jis išrašytas 2005 m. gruodžio 20 d. teisinių paslaugų teikimo sutarties Nr. 196-T/05 pagrindu (tokios sutarties nėra byloje). Advokatas S. Š. šioje administracinėje byloje atstovavo trečiajam suinteresuotam asmeniui pagal pateiktą 2007 m. rugpjūčio 21 d. teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 88-T/07

24(I t., b. l. 163).

25Atsižvelgiant į tai, siekiant teisingai išspręsti trečiojo suinteresuoto asmens prašymą dėl išlaidų atlyginimo, trečiajam suinteresuotam asmeniui ir S. Š. advokatų kontorai siūlytina pateikti paaiškinimus dėl nurodytų aplinkybių ir atitinkamus įrodymus (teisinių paslaugų teikimo sutartį ir kt.).

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 4 dalimi, 80, 133 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pasiūlyti trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. ir S. Š. advokatų kontorai iki 2012 m. lapkričio 14 d. pateikti paaiškinimus dėl prašomų atlyginti atstovavimo išlaidų ir atitinkamus įrodymus (teisinių paslaugų teikimo sutartį ir kt.).

28Atidėti prašymo nagrinėjimą iki iš paminėtų asmenų bus gauti prašomi dokumentai.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. V. įmonė (toliau – pareiškėjas)... 5. tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų,... 6. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 27 d. nutartimi... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 13 d. nutartimi... 8. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimu... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 17 d.... 10. II.... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo 2012 m. balandžio 26 d. Šiaulių apygardos... 12. Pareiškėjas atsiliepimu į prašymą prašė nepatenkinti prašymo.... 13. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į prašymą... 14. Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 15. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutarties... 16. Teismas nurodė, kad trečiojo suinteresuoto asmens prašyme prašoma priteisti... 17. Nr. AS14-1/2007, Nr. AS11-53/2006) prašymas dėl išlaidų, turėtų... 18. Teisėjų kolegija... 19. III.... 20. Bylos nagrinėjimas atidėtinas.... 21. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalį, dėl... 22. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutarties... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo prašomas priteisti iš pareiškėjo, be kita... 24. (I t., b. l. 163).... 25. Atsižvelgiant į tai, siekiant teisingai išspręsti trečiojo suinteresuoto... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 4 dalimi,... 27. Pasiūlyti trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. ir 28. Atidėti prašymo nagrinėjimą iki iš paminėtų asmenų bus gauti prašomi... 29. Nutartis neskundžiama....