Byla 2A-700/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijų turgus“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijų turgus“ skundą dėl Lietuvos arbitražo teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutarties, kuria išduotas įsiteisėjęs arbitražo teismo įsakymas, arbitražo byloje Nr. 3-3/2011 pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann service“ pareiškimą dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijų turgus“,

Nustatė

3Lietuvos arbitražo teisme buvo nagrinėjama arbitražo byla Nr. 3-3/2011 pagal kreditoriaus UAB „Dussmann Service“ pareiškimą dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko UAB „Kalvarijų turgus“ (šiuo metu bankrutuojanti UAB „Kalvarijų turgus“). Minėto pareiškimo pagrindu Lietuvos arbitražo teismas 2011 m. balandžio 12 d. išdavė kreditoriui arbitražinio teismo įsakymą. Skolininkui nepateikus nustatytų reikalavimų atitinkančių prieštaravimų dėl arbitražinio teismo įsakymo, 2011 m. gegužės 9 d. nutartimi kreditoriui UAB „Dussmann service“ buvo išduotas įsiteisėjęs 2011 m. balandžio 12 d. arbitražinio teismo įsakymas.

4UAB „Kalvarijų turgus“ skundu kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos arbitražo teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartį, kuria nutarta išduoti kreditoriui įsiteisėjusį arbitražinio teismo įsakymą arbitražo byloje Nr. 3-3/2011.

5Teisėjų kolegijai ruošiantis bylos nagrinėjimui buvo nustatyta, jog tam, kad byla būtų išnagrinėta, būtina gauti papildomą informaciją iš bylos šalių, todėl 2012 m. lapkričio 26 d. nutartimi Lietuvos arbitražo teismas buvo įpareigotas pateikti arbitražo bylą Nr. 3-3/2011, bei Lietuvos arbitražo teismo proceso kodekso 3 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka arbitražinės bylos nagrinėjimo metu arbitražo teismui šalių pateiktus dokumentus ir kitą informaciją, UAB „Dussmann service“ buvo nustatytas terminas atsiliepimui pateikti, o BUAB „Kalvarijų turgus“ bankroto administratoriui UAB „Valnetas“ - pateikti informaciją, ar jis palaiko BUAB „Kalvarijų turgus“ pateiktą skundą.

6Ieškovas UAB „Dussmann Service“ atsiliepimu į UAB „Kalvarijų turgus“ skundą prašo procesą, pradėtą skundo pagrindu, nutraukti, kadangi šalys 2011 m. rugsėjo 2 d. sudarė taikos sutartį, kuria išsprendė visus ginčytinus klausimus, tame tarpe ir nagrinėtus Lietuvos arbitražo teisme, o UAB „Kalvarijų turgus“ įsipareigojo atsisakyti Lietuvos apeliaciniam teismui pateikto skundo dėl Lietuvos arbitražo teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutarties. Taikos sutarties sąlygas šalys iš esmės yra įvykdžiusios.

7Lietuvos apeliacinio teismo nustatytu terminu gautas BUAB „Kalvarijų turgus“ bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ atsisakymas nuo skundo. Prašyme nurodoma, kad 2011 m. rugsėjo 2 d. tarp UAB „Dussmann service“ ir UAB „Kalvarijų turgus“ buvo pasirašyta taikos sutartis, kuria šalys tarpusavio derybų būdu taikiai išsprendė tarp šalių kilusius ginčus, jų tarpe ir dėl Lietuvos arbitražo teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutarties arbitražo byloje Nr. 3-3/2011. Taikos sutartimi UAB „Kalvarijų turgus“ turėjo atsisakyti Lietuvos apeliaciniam teismui pateikto skundo dėl minėtos Lietuvos arbitražo teismo nutarties arbitražo byloje Nr. 3-3/2011, tačiau per klaidą tai nebuvo padaryta. Bankroto administratorius pažymėjo, kad taikos sutartis iš esmės yra įvykdyta, šalys viena kitai pretenzijų neturi. Atsisakyme nuo skundo nurodyta, kad BUAB „Kalvarijų turgus“ atsisakymo nuo skundo teisinės pasekmės yra žinomos.

8Procesas nutraukiamas.

9( - ) straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad skundai dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimų, pateikti Komercinio arbitražo įstatymo nustatyta tvarka, nagrinėjami mutatis mutandis taikant CPK XVI skyriuje nustatytas taisykles. Šie skundai paduodami tiesiogiai Lietuvos apeliaciniam teismui. Taigi nors skundas dėl arbitražo teismo sprendimo nėra apeliacinis skundas dėl to sprendimo, jis nagrinėjamas pagal apeliacinių skundų nagrinėjimo taisykles.

10Apeliacinio skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijuojančių asmenų procesinių teisių, kurios įgyvendinimas yra dispozityvumo principo išraiška, t. y. apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva. Kartu toks atsisakymas nuo skundo nėra besąlyginis pagrindas nutraukti bylą, nes teismas nepriima atsisakymo nuo skundo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, (CPK 42 str. 2 d., 308 str. 1 d). Teismas, spręsdamas tokį klausimą, turi įsitikinti, kad byloje dalyvaujančiam asmeniui yra žinomi atsisakymo nuo skundo teisiniai padariniai.

11Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo manyti, jog BUAB „Kalvarijų turgus“ bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ pateiktas atsisakymas nuo apeliacinio skundo prieštarautų įstatymams ar pažeistų BUAB „Kalvarijų turgus“ ir (ar) kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, nenustatytas ir viešojo intereso gynimo poreikis. Tokio poreikio nelemia aplinkybė, kad atsakovui arbitražo teismo byloje yra iškelta bankroto byla. Iš pareiškimo dėl skundo atsisakymo turinio matyti, kad taikos sutartis buvo sudaryta ir iš esmės įvykdyta iki bankroto bylos iškėlimo, šalys viena kitai pretenzijų neturi, BUAB „Kalvarijų turgus“ skundo atsisakymo padariniai yra žinomi, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo nepriimti šio atsisakymo nuo skundo.

12Atsižvelgiant į tai, atsisakymas nuo skundo priimamas, o procesas nutraukiamas (CPK 308 str. 2 d., 338 str.).

13Iš bylos duomenų matyti, kad už skundo padavimą buvo sumokėtas 7992,61 Lt dydžio žyminis mokestis (b.l. 16). Kadangi skundo padavimo metu galiojusi CPK redakcija nenumatė reikalavimo mokėti žyminį mokestį už skundo dėl arbitražo sprendimo padavimą, todėl BUAB „Kalvarijų turgus“ grąžintinas 2011 m. birželio 20 d. mokėjimo nurodymu Nr. 360, sumokėtas 7992,61 Lt dydžio žyminis mokestis (CPK 87 str. 1 d. 1 d.).

14Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartimi civilinėje byloje pagal UAB „Kalvarijų turgus“ skundą dėl Lietuvos arbitražo teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutarties, kuria išduotas įsiteisėjęs arbitražo teismo įsakymas, arbitražo byloje Nr. 3-3/2011, buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas Lietuvos arbitražo teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutarties arbitražo byloje Nr. 3-3/2011 vykdymas iki Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinės skundą dėl Lietuvos arbitražo teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutarties. Kadangi nagrinėjamoje byloje gautas ir priimtas atsisakymas nuo skundo bei procesas nutraukiamas, nebeliko pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl jos naikinamos.

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 301 straipsnio 5 dalimi, 308, 338 straipsniais,

Nutarė

16Priimti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijų turgus“, į.k. 302346858, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valnetas“, į.k. 135778275, atsisakymą nuo skundo dėl Lietuvos arbitražo teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutarties ir nutraukti procesą.

17Grąžinti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kalvarijų turgus“ į.k. 302346858, atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valnetas“, į.k. 135778275, 7992,61 Lt (septynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt dviejų litų ir 61 ct) dydžio žyminį mokestį, sumokėtą 2011 m. birželio 20 d. mokėjimo nurodymu Nr. 360. Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

18Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartimi civilinė byla Nr. 2A-700/2012 pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai