Byla 2A-503-173/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Leono Jachimavičiaus(kolegijos pirmininkas) Algimanto Kukalio ir Arvydo Žibo, sekretoriaujant Vaidai Stankevičiūtei, dalyvaujant ieškovei S. R., atsakovui(apeliantui) E. P., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo E. P. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės S. R. ieškinį atsakovui E. P. dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo, institucija duodanti išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2ieškovė S. R. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti, kad atsakovas E. P. yra jos sūnaus D. R., gim. 2009 m. gegužės 14 d., tėvas ir priteisti iš atsakovo sūnui išlaikymą po 350 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo sūnaus gimimo 2009 m. gegužės 14 d. iki jo pilnametystės, bylinėjimosi išlaidas.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimu ieškinį tenkino. Nustatė, kad atsakovas E. P. yra D. R. , gimusio 2009 m. gegužės 14 d. tėvas. Priteisė iš atsakovo E. P. D. R. išlaikymą po 350 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2009 m. gegužės 14 d. iki sūnaus pilnametystės. Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymą uzufrukto teise tvarko įstatyminis nepilnamečio D. R. atstovas S. R..

42010 m. balandžio 29 d. ekspertizės, kurią atliko valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos serologijos ir DNR laboratorija, metu nustatyta, kad E. P. yra vaiko D. R. tėvas su 99, 99998 % tikimybe(b. l. 63-64).

5Išlaikymas vaikui priteistas atsižvelgiant į tėvų finansinę padėtį. Teismas nustatė, kad ieškovė S. R. nedirba, yra vaiko priežiūros atostogose. Jos gaunamos metinės pajamos yra 8631 Lt. Šią pinigų sumą sudaro jos gaunama invalidumo pensija(623, 97 Lt) ir socialinė išmoka vaikui(97 Lt). Ieškovė asmeninės nuosavybės teise turinti 1/8-dalį gyvenamojo namo, esančio Veliuonos g. 9, Kaune. Iš ieškovės pateiktos skaičiuotės nustatyta, kad ji sūnaus išlaikymui išleidžianti apie 500 Lt. Ieškovės finansinė padėtis yra blogesnė, kadangi ji nedarbinga, jai tenka pareiga išlaikyti sūnų, o gaunama vaiko pašalpa yra tik 97 Lt. Atsakovas jau nuo 2005 m. niekur nedirba, yra sveikas, turi pragyvenimo šaltinį, nors ir nedirba. Atsakovas gaus senatvės pensiją, kitų išlaikytinių neturi. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, sprendė, kad atsakovas išgali sūnaus išlaikymui skirti 350 Lt kas mėnesį.

6Atsakovas E. P. apeliaciniu skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimą dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiui sūnui D. R. pakeisti. Priteistą 350 Lt išlaikymą, mokamą kas mėnesį periodinėmis išmokomis, sumažinti iki 125 Lt. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

7Nurodo, kad priteisiant išlaikymo dydį teismas turi vadovautis vaiko interesais, taip pat atsižvelgti ir į tėvų turtinę padėtį. Jo turtinė padėtis yra labai sunki, todėl 350 Lt išlaikymą jis neišgalės mokėti. Jis nuo 2005m. yra bedarbis, serga hipertenzine liga, todėl negalintis susirasti tinkamo darbo. Jo gaunama senatvės pensija yra 428, 19 Lt, kitų pajamų neturintis. Paskutinius metus jį išlaikė sutuoktinė J. Paškevičienė, tačiau ir ji dėl ligos negalinti dirbti.

8Ieškovė S. R. su apeliaciniu skundu nesutinka. Nurodo, kad jos finansinė padėtis yra sunki, bet jai tenka sūnaus išlaikymui skirti didesnę pinigų sumą, kadangi atsakovas neprisidėjo prie sūnaus išlaikymo. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir iš atsakovo priteisė sūnaus išlaikymui 350 Lt kas mėnesį.

9Apeliacinis skundas tenkintinas dalinai. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

10Jungtinių Tautų 1989 m. lapkričio 20 d. Vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad vaikas nuo pat gimimo momento turi teisę, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus ir būti jų globojamas. Pirmosios instancijos teismas nustaė, kad atsakovas yra D. R., gimusio 2009 m. gegužės 14 d., tėvas. Atsakovas apelaiciniu skundu nustatytos tėvystės neginčija.

11Nesantuokinio vaiko tėvas ir motina turi tokias pačias pareigas išlaikyti vaiką, kaip ir jei jis būtų gimęs santuokoje (Europos konvencijos dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso 6 straipsnio 1 dalis). Turi būti imamasi visų reikiamų priemonių, kad vaikas gautų geresnį išlaikymą iš tėvų ar kitų finansiškai už jį atsakingų asmenų tiek valstybės viduje, tiek iš užsienio (Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 4 dalis). Šių konvencijų nuostatų reikalavimai suderinti su nacionalinės teisės aktų nuostatomis. CK 3.192 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Galiojančiuose Lietuvos teisės aktuose vienodai pripažįstama ir ginama tiek gimusio santuokoje vaiko, tiek nesantuokinio vaiko teisė į išlaikymą, nes ši teisė yra prigimtinė. Teismas, nustatydamas nepilnamečių vaikų išlaikymo naštos paskirstymą tarp tėvų ir konkrečią išlaikymo formą bei dydį, turi įvertinti vaiko poreikius bei kiekvieno iš tėvų turtinę padėtį. Šeimos santykių teisinis reglamentavimas grindžiamas prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (CK 3.3 straipsnio 1 dalis). Šio principo turinys, nustatant vaiko išlaikymo formą ir dydį, lemia tai, kad priteisiant išlaikymą reikia atsižvelgti tiek į vaikų, tiek į tėvų interesus, jų pusiausvyrą. Tėvams nesutariant dėl išlaikymo dydžio, teismas apskaičiuoja tokį išlaikymo dydį, kuris užtikrintų vaiko poreikių tenkinimą. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių apie atsakovo darbo užmokestį matyti, kad jis nuo 2005m. yra bedarbis, sega hipertenzine liga, todėl negalintis susirasti tinkamo darbo, paskutinius metus buvo išlaikomas sutuoktinės J. Paškevičienės. Bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje metu pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo skyriaus valdybos Kauno skyriaus Santakos pensijų skyriaus sprendimą dėl valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos skyrimo. Šiuo sprendimu atsakovui E. P. nuo 2010 m. spalio 11 d. iki gyvos galvos paskirta 428, 19 Lt per mėnesį valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija.

12Ieškovė, viena augindama mažametį vaiką, dirbti negali, nes jos darbingumo lygis yra 30 procentų, gaunama invalidumo pašalpa yra 623, 97 Lt, pašalpa vaikui-97 Lt kas mėnesį.

13Iš šių aplinkybių darytina išvada, kad tiek ieškovės, tiek atsakovo finansinė padėtis yra sunki. Nėra kitų duomenų, jog atsakovas turi papildomų pajamų. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė sūnaus išlaikymui kas mėnesį skiria apie 500 Lt. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šalių turtinę padėtį, į mažamečio vaiko poreikius, sprendžia, jog atsakovas E. P. sūnaus išlaikymui turi skirti 250 Lt kas mėnesį. Tai atitinka išlaikymo dydžio ir vaiko tėvų turtinės padėties pusiausvyrą.

14Priteistas 350 Lt išlaikymas mažinamas iki 250 Lt, mokamas kas mėnesį periodinėmis išmokomis kas mėnesį.

15Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nuo žyminio mokesčio atleidžiami ieškovai bylose dėl išlaikymo priteisimo. Žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomas iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.). Ieškinio dėl išlaikymo priteisimo suma, kai išlaikymas priteisiamas periodinėmis išmokomis, nustatoma pagal bendrą išmokų už vienerius metus sumą (CPK 85 str. 1 d. 3 p.). Įvertinus tai, iš atsakovo valstybei priteistas 126 Lt žyminis mokestis mažinamas iki 90 Lt (250Lt x 12 mėn. = 3000 Lt x 3% = 90 Lt).

16Likusioje dalyje teismo sprendimas paliktinas nepakeistu.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

18atsakovo apeliacinį skundą tenkinti dalinai.

19Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimo dalį dėl išlaikymo dydžio, sumažinant iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - ) sūnaus D. R., gimusio 2009 m. gegužės 14 d., išlaikymui priteistas 350 Lt periodines išmokas iki 250 Lt kas mėnesį, jas mokant nuo 2009 m. gegužės 14 d. iki sūnaus pilnametystės.

20Iš atsakovo E. P. priteistą 126 Lt žyminį mokestį sumažinti iki 90 Lt.

21Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė S. R. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti, kad... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimu ieškinį... 4. 2010 m. balandžio 29 d. ekspertizės, kurią atliko valstybinės teismo... 5. Išlaikymas vaikui priteistas atsižvelgiant į tėvų finansinę padėtį.... 6. Atsakovas E. P. apeliaciniu skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010... 7. Nurodo, kad priteisiant išlaikymo dydį teismas turi vadovautis vaiko... 8. Ieškovė S. R. su apeliaciniu skundu nesutinka. Nurodo, kad jos finansinė... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas dalinai. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 10. Jungtinių Tautų 1989 m. lapkričio 20 d. Vaiko teisių konvencijos 7... 11. Nesantuokinio vaiko tėvas ir motina turi tokias pačias pareigas išlaikyti... 12. Ieškovė, viena augindama mažametį vaiką, dirbti negali, nes jos darbingumo... 13. Iš šių aplinkybių darytina išvada, kad tiek ieškovės, tiek atsakovo... 14. Priteistas 350 Lt išlaikymas mažinamas iki 250 Lt, mokamas kas mėnesį... 15. Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nuo žyminio mokesčio... 16. Likusioje dalyje teismo sprendimas paliktinas nepakeistu.... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326... 18. atsakovo apeliacinį skundą tenkinti dalinai.... 19. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimo dalį... 20. Iš atsakovo E. P. priteistą 126 Lt žyminį mokestį sumažinti iki 90 Lt.... 21. Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą....