Byla 1-2371-836/2018
Dėl muštinės žaizdos kaktoje bei pjautinės žaizdos dešinėje plaštakoje sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Henryta Gerdvilė, sekretoriaujant Reginai Leonavičienei, dalyvaujant: prokurorei Ingai Balkūnei, kaltinamajai L. K., nedalyvaujant nukentėjusiesiems V. B. ir J. R.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3L. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, rusė, netekėjusi, vidurinio išsilavinimo, nedirbanti, darbo biržoje neregistruota, gyvenanti ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), neteista, kaltinama padariusi nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 138 straipsnio 1 dalyje, 140 straipsnio 1 dalyje.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5L. K., būdama apsvaigusi nuo alkoholio, 2018-03-21, apie 17.10 val. bute, esančiame ( - ), tyčia sudavė keptuve ne mažiau nei dešimt kartų V. B. į galvos sritį, po ko dūrė peiliu ne mažiau nei tris kartus nukentėjusiajam į galvos sritį, taip smurtaudama padarė V. B. muštinę žaizdą viršugalvyje, poodines kraujosruvas kaktoje, dešiniajame žande, pareinant į pažandę, smilkinį, skruostą, odos nubrozdinimus ir poodines kraujosruvas kairiame smilkinyje, pereinant į skruostą, dešiniame antakyje, odos nubrozdinimus kairiame momenyje, viršugalvyje, kairiajame antakyje, kaktoje, durtinę žaizdą kaktoje, pjautinę žaizdą dešiniajame delne, odos nubrozdinimą dešinėje plaštakoje, tai yra nežymų sveikatos sutrikdymą.

6Be to, L. K., būdama apsvaigusi nuo alkoholio, 2018-03-21, apie 17.10 val., bute, esančiame ( - ), tyčia sudavė keptuve ne mažiau nei keturis kartus J. R. į galvos sritį, bei dūrė peiliu ne mažiau nei dešimt kartų J. R. į rankas ir ne mažiau nei du kartus į kairiąją koją, taip smurtaudama padarė nukentėjusiajai J. R. muštinę žaizdą kaktoje, poodinę kraujosruvą dešiniajame skruoste, kairės plaštakos sumušimą ir poodinę kraujosruvą, odos nubrozdinimą kairėje plaštakoje, pjautines žaizdas plaštakose, durtinę - pjautinę žaizdą ir poodinę kraujosruvą kairėje šlaunyje, durtinę - pjautinę žaizdą kairėje plaštakoje, tai yra nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl muštinės žaizdos kaktoje bei pjautinės žaizdos dešinėje plaštakoje sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui.

7Kaltinamoji L. K. kalta prisipažino visiškai ir paaiškino, kad datos tiksliai nepamena, bet galėjo būti kaip nurodyta kaltinamajame akte, 2018-03-21 ji nuėjo pas J. R. į butą, esantį ( - ), kur buvo J. R., T. K., G. L., V. B.. Visi kartu vartojo alkoholinius gėrimus. Atsisėdo ant lovos, o R. norėjo iš kišenių pavogti pinigus, tai jai trenkė, bet dėl girtumo ne viską pamena. Nepamena ar keptuve, ar samčiu metė į R. ir jai pataikė. Dėl girtumo neprisimena, kad būtų dūrusi peiliu R. į rankas ir kojas, bet taip galėjo būti. Po to sukonfliktavo su B., nes kai jam atsisėdo ant kelių, jis negražiai jai pasakė. Susinervino ir jam trenkė keptuve kelis kartus ir ji sulūžo. Jam trankė per galvą ir per koją. Galėjo būti, kad B. sudavė apie 10 kartų. Gal ir dūrė peiliu B., to neneigia, nes neprisimena dėl girtumo. Gailisi. Atsiprašė nukentėjusiųjų. Su teritorinės ligonių kasos 190,03 Eur ieškiniu sutinka, bet neturi kaip jį sumokėti. Po įvykio su nukentėjusiais bendravo, susitaikė, jie jai atleido, pretenzijų neturi. Prieš vieną ar dvi dienas nukentėjusieji buvo pagėrę ir matomai dėl to neatvyko į posėdį. Blaiva nebūtų taip pasielgusi. Nukentėjusieji apie posėdį žinojo ir žadėjo ateiti. Neturi jokių pajamų, tik sugyventinio mama padeda. Turi sveikatos problemų-debetas, spaudimas, inkstų ligos, širdies nepakankamumas, bet neįgalumo neturi. Alkoholio vartojimas kenkia, todėl retai išgeriu, į metus 1-2 kartus. Tą dieną išgėrė, nes susipyko su sugyventiniu. Buvo registruota darbo biržoje, bet iš sąrašų išbraukta, todėl galės tik rugsėjo mėn. užsiregistruoti.

8Kaltinamosios ir prokurorės sutikimu įrodymų tyrimas sutrumpinamas (BPK 273 str.).

9Be kaltinamosios visiško prisipažinimo jos kaltė įrodyta baudžiamojoje byloje surinktais ir teisme Lietuvos Respublikos BPK 291 str. 2 d. tvarka ištirtais kitais įrodymais:

102018-03-21 tarnybiniu pranešimu apie pradėtą ikiteisminį tyrimą (1 t., b. l. 12).

112018-03-21 apžiūros protokolu nustatyta ir apžiūrėta įvykio vieta – butas, esantis P. Lukšio g. 2-432, Kėdainiai, padarytos nuotraukos, rasti ir paimti daiktai: peilis, keptuvės rankena, keptuvė, šukės (2 vnt.), puodo rankena, puodas, samtis (1 t., b. l. 14-28).

122018-03-28 apžiūros protokole nurodyti peilio, keptuvės rankenos, keptuvės, šukių (2 vnt.), puodo rankenos, puodo, samčio požymiai, ant jų esantys pėdsakai - raudonos spalvos dėmės, panašios į kraują (1 t., b. l. 29-41).

13J. R. pareiškimu, kuriame nurodyta, kad 2018-03-21 apie 17:00 val. bute, esančiame ( - ), išgertuvių metu L. K. keptuve jai sudavė į galvos sritį ne mažiau nei keturis kartus, dėl ko jai buvo prakirsta galva, kakta, abejos rankos ir dėl ko ji patyrė fizinį skausmą. (1 t. b. l. 50);

14Nukentėjusiosios J. R. apklausos protokolu, kuriame ji nurodė, kad 2018-03-21 bute, esančiame ( - ), kartu su sugyventiniu T. K., pažįstamais G. L. ir V. B. vartojo alkoholinius gėrimus. Apie 16:00 val. atėjo kaimynė L. K., kuri jau buvo neblaivi, ir kartu su jais gėrė alkoholį. Tiksliai neprisimena kodėl, bet L. K. susinervino, nubėgo į virtuvę ir, grįžusi atgal, su keptuve kelis kartus sudavė V. B. per galvą. Ji pradėjo ginti B. ir tuomet L. keptuve jai sudavė į galvą - pataikė į kaktą, galvos viršugalvį. Ji bandė dengtis rankomis, todėl smūgių teko ir rankoms. Teigia, kad kaimynė jai sudavė ne mažiau keturių smūgių. Smūgių sudavimo metu juto skausmą. Peilio ji nematė, tačiau po įvykio pastebėjo, kad yra perpjauta kairės kojos šlaunis, supjaustytos abi rankos. Su L. jau susitaikė, L. jos atsiprašė, pretenzijų jai neturi, civilinio ieškinio nereiškia, prašo nutraukti ikiteisminį tyrimą (1 t., b. l. 53-54, 59-60);

15VTMT Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad J. R. konstatuota muštinė žaizda kaktoje, poodinė kraujosruva dešiniajame skruoste, kairės plaštakos sumušimas ir poodinė kraujosruva, odos nubrozdinimai kairėje plaštakoje, padaryti ne mažiau keturių trauminių poveikių pasėkoje, pjautinės žaizdos plaštakose, padarytos ne mažiau dešimties trauminių poveikių pasėkoje, durtinė - pjautinė žaizda ir poodinė kraujosruva kairėje šlaunyje, durtinė - pjautinė žaizda kairėje plaštakoje, padarytos dviejų trauminių poveikių pasėkoje. Dėl muštinės žaizdos kaktoje bei pjautinės žaizdos dešinėje plaštakoje nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas (1 t., b. l. 68-69).

16Nukentėjusiojo V. B. apklausos protokolu, kuriame jis nurodė, kad neturi pastovios gyvenamosios vietos. Šiuo metu laikinai gyvena pas J. R. bute, esančiame ( - ) name. 2018-03-21 jis kartu su J., jos sugyventiniu T. K. ir G. L. vartojo alkoholinius gėrimus, kai atėjo L. K.. Išgertuvių metu jis kažką pasakė L. ir po to ši atbėgo iš virtuvės ir keptuve sudavė jam per galvą. Jis prarado sąmonę ir negali pasakyti, kiek jam smūgių buvo suduota. Sąmonę atgavo tik ligoninėje. Kaip atsirado durtinė žaizda kaktoje - nežino. Tvirtina, kad prieš šį įvykį jis konfliktų neturėjo, susimušęs nebuvo, pats nesusižalojo. L. K. jo atsiprašė, jis jai atleido, pretenzijų jai neturi, civilinio ieškinio nereiškia, prašo nutraukti ikiteisminį tyrimą (1 t. b. l. 73-74, 78-79).

17VTMT Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. ( - ) nurodyta, kad V. B. konstatuota muštinė žaizda viršugalvyje, poodinės kraujosruvos kaktoje, dešiniajame žande, pareinant į pažandę, smilkinį, skruostą, odos nubrozdinimai ir poodinės kraujosruvos kairiame smilkinyje, pereinant į skruostą, dešiniame antakyje, odos nubrozdinimai kairiame momenyje, viršugalvyje, kairiajame antakyje, kaktoje padaryti ne mažiau dešimties trauminių poveikių pasėkoje, durtinė žaizda kaktoje, pjautinė žaizda dešiniajame delne, odos nubrozdinimas dešinėje plaštakoje padaryti trijų trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą (1 t., b. l. 88-89).

18Liudytojo T. K. K. apklausos protokolu, kuriame jis nurodė, kad 2018-03-21 vartojo alkoholinius gėrimus kartu su L. S. ir L. K. bute, esančiame ( - ). Po to jis grįžo namo, adresu ( - ), kur alkoholį vartojo jo sugyventinė J. R., pažįstami V. B. ir G. L.. Jis nuėjo miegoti ir nieko daugiau nematė ir negirdėjo. Atvykę policijos pareigūnai jį pažadino, tačiau jis nesuprato dėl ko. Vėliau sužinojo, kad L. K. sužalojo jo sugyventinę J. R. ir V. B. (1 t., b. l. 102-103).

19Liudytojo G. L. apklausos protokolu, kuriame jis nurodė, kad 2018-03-21 vartojo alkoholinius gėrimus kartu su J. R., T. K., V. B. bute, esančiame ( - ). Po kiek laiko atėjo L. K.. Išgertuvių metu L. atsisėdo ant jo kelių, tačiau jis ją nustūmė. Tuomet ji atsisėdo ant V. kelių ir šis ją nuvarė bei negražiai jai pasakė. L. dėl to labai supyko, pasakė atgal kelis negražius žodžius ir, pasiėmusi keptuvę, V. B. sudavė kelis kartus į galvą. V. ginti stojo J. R., kuriai L. K. sudavė keptuve taip pat ne vieną kartą. Jie žinojo, kad L. K., būdama girta, yra labai agresyvi, todėl daugiau niekas jai neprieštaravo. Po įvykio, jis atsistojo ir išėjo į kiemą. Teigia, kad jokio konflikto dėl pinigų nebuvo (1 t., b. l. 111-112).

20L. K. 2018-03-21 18.31 nustatytas 1,95 promilės girtumas (1 t., b. l. 121-123).

212018-05-28 parodymų patikrinimo vietoje protokolu nustatyta kaip, kur ir kokiu būdu kaltinamoji padarė nusikalstamą veiką, padarytos nuotraukos (2 t., b. l. 14-21).

22Pagal BK 138 straipsnį atsako tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių.

23BK 140 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino.

24Teismas išanalizavęs įrodymų visumą, daro išvadą, kad kaltinamoji padarė minėtus nusikaltimus. Teisiamojo posėdžio metu nustatyta, kad kaltinamoji naudojo smurtą nukentėjusiųjų atžvilgiu iš asmeninių motyvų. Teismas daro išvadą, kad kaltinamosios veiksmai pagal tyčios turinį ir kryptingumą, pagal nusikaltimo padarymo vietą, veiksmų pobūdį bei pagrindinį nusikalstamų veiksmų objektą vertinami kaip nusikaltimai prieš asmenį, t. y. nusikaltimai žmogaus sveikatai. Kaltinamoji uždraustus veiksmus atliko prieš jai gerai pažįstamus asmenis, panaudodama fizinį smurtą, nukentėjusiajam V. B. padarydama nežymų sveikatos sutrikdymą, ką patvirtina specialisto išvada Nr. ( - ), o nukentėjusiajai J. R. – nesunkų sveikatos sutrikdymą, kas patvirtinta specialisto išvadoje Nr. ( - ). Teismas daro išvadą, kad kaltinamosios nusikalstamos veikos kvalifikuotos teisingai, smurto prieš nukentėjusįjį V. B. atveju atitinka Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalį, o smurto prieš nukentėjusiąją J. R. atveju – BK 138 straipsnio 1 dalį.

25Teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą, padarytų nusikaltimų motyvus ir tikslus, kaltinamosios asmenybę, atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes bei kitas BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes. Kaltinamosios atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad prisipažino padariusi nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintinas kaltinamosios apsvaigimas nuo alkoholio, nes teismas daro išvadą, kad ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui. Kaltinamosios padaryti nusikaltimai, numatyti BK 138 straipsnio 1 dalyje ir BK 140 straipsnio 1 dalyje, yra nesunkūs (BK 11 str.), kaltinamoji neteista (2 t., b. l. 30-31), bausta administracine tvarka, nedirba (2 t., b. l. 32-33, 34-35), Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos ir Priklausomybės ligų grupėse nėra įrašyta (2 t., b. l. 36). Teismas kaltinamajai bausmę skiria vadovaujantis LR BK 54 str. 61 str. nuostatomis. Teismas mano, jog kaltinamajai bausmės tikslai numatyti LR BK 41 str., bus pasiekti paskyrus sankcijoje už padarytus nusikaltimus numatytą laisvės apribojimo bausmę, paskiriant įpareigojimus, numatytus LR BK 48 straipsnio 6 dalyje 1 ir 3 punktuose. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d. paskirtas bausmes subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu prie griežčiausios paskirtos bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės dalies. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamoji visiškai pripažino kaltę, gailisi, atsiprašė nukentėjusiųjų, neteista, kritiškai įvertino savo elgesį, todėl teismas prie griežčiausios paskirtos bausmės prideda minimalią bausmės dalį.

26Baudžiamojoje byloje buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas BPK 273 str. numatyta tvarka, kaltinamoji prisipažino esą kalta dėl jai inkriminuotų veikų. Šios sąlygos lemia taikymą BK 641 str. (redakcija nuo 2013-07-13, Žin. 2013, Nr. 75-3770) nuostatų, pagal kurias teismas privalo šias sąlygas atitinkančiai kaltinamajai tuo pačiu nuosprendžiu skiriamą bausmę sumažinti vienu trečdaliu.

27Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytinas laikas, kaltinamosios išbūtas laikiname sulaikyme nuo 2018-03-21 iki 2018-03-22 (viena diena) (1 t., b. l. 124, 130).

28Byloje pareikštas Kauno teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys, kuriuo prašoma priteisti iš kaltinamosios L. K. PSDF biudžetui padarytą 190,03 Eur žalą už nukentėjusiųjų V. B. ir J. R. gydymą pinigus pervedant Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (1 t., b. l. 93-94). Kaltinamoji su civiliniu ieškiniu sutiko visiškai. Sprendimą patenkinti civilinį ieškinį teismas priima tuo atveju, kai, remdamasis byloje esančiais įrodymais, nustato, kad ieškinys yra pagrįstas, t. y. fiziniam ar juridiniam asmeniui padaryta turtinė ar neturtinė žala; kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; tarp kaltinamojo veikos ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-299-699/2016). Byloje esant turtinę žalą pagrindžiantiems įrodymams, Kauno teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas, priteisiant 190,03 Eur iš kaltinamosios L. K..

29Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti (2 t., b. l. 22), nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

30Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 2018-03-21 apžiūros metu paimtus peilį, keptuvės rankeną, keptuvę, šukes (2 vnt.), puodo rankeną, puodą, samtį (1 t., b. l. 42-44), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

31Laikinas nuosavybės teisių apribojimas netaikytas.

32Vadovaujantis LR BPK 103 str., 105 str. 1 d. 2 d. iš kaltinamosios, priteistina proceso išlaidos – (pašto išlaidos), valstybės naudai.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 298 straipsniu, 301- 302 straipsniais, 303 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 304 – 305 straipsniais, 307 -308 straipsniais, 313 straipsniu,

Nutarė

34L. K. pripažinti kalta padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje, 138 straipsnio 1 dalyje ir

35pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį nubausti ją laisvės apribojimu 9 (devyniems) mėnesiams, įpareigojant: nuo 22.00 val. iki 06.00 val. neišeiti iš namų, jei tai nesusiję su darbu ir per 1 mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

36pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį nubausti ją laisvės apribojimu 1 (vieneriems) metams ir 2 (dviem) mėnesiams, įpareigojant: nuo 22.00 val. iki 06.00 val. neišeiti iš namų, jei tai nesusiję su darbu ir per 1 mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

37Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir subendrintą bausmę paskirti jai laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant: nuo 22.00 val. iki 06.00 val. neišeiti iš namų, jei tai nesusiję su darbu ir per 1 mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

38Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti galutinę bausmę 1 (vienerius) metus laisvės apribojimo, įpareigojant L. K.:

  1. nuo 22.00 val. iki 06.00 val. neišeiti iš namų, jei tai nesusiję su darbu;
  2. per 1 mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

39Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2018-03-21 iki 2018-03-22 (viena diena).

40Teismas išaiškina, kad asmenys nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo: be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamos vietos; vykdyti nustatytus įpareigojimus ir draudimus; nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus).

41Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

42Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

43Civilinį ieškinį pareikštą Kauno teritorinės ligonių kasos tenkinti pilnai.

44Priteisti iš L. K., asmens kodas ( - ) 190,03 Eur (vieno šimto devyniasdešimties eurų 03 ct), PSDF biudžetui padarytą turtinę žalą už nukentėjusiųjų gydymą, pinigus pervedant Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžetui padarytos žalos surenkamąją sąskaitą ( - ), Swedbank, AB, banko kodas 73000.

45Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: peilį, keptuvės rankeną, keptuvę, stiklo šukes (2 vnt.), puodo rankeną, puodą, samtį, nuosprendžiui įsiteisėjus. sunaikinti.

46Priteisti iš L. K. proceso (pašto) išlaidas – 5,56 Eur (penkis eurus 56 ct) valstybės naudai.

47Nuosprendis per dvidešimt dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam teismui (išaiškinti, kad jei bus teikiamas skundas, skunde turi būti nurodyta, ar apeliacinėje instancijoje skundas turėtų būti nagrinėjamas rašytinio ar žodinio proceso tvarka).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Henryta... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. L. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, rusė,... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. L. K., būdama apsvaigusi nuo alkoholio, 2018-03-21, apie 17.10 val. bute,... 6. Be to, L. K., būdama apsvaigusi nuo alkoholio, 2018-03-21, apie 17.10 val.,... 7. Kaltinamoji L. K. kalta prisipažino visiškai ir paaiškino, kad datos... 8. Kaltinamosios ir prokurorės sutikimu įrodymų tyrimas sutrumpinamas (BPK 273... 9. Be kaltinamosios visiško prisipažinimo jos kaltė įrodyta baudžiamojoje... 10. 2018-03-21 tarnybiniu pranešimu apie pradėtą ikiteisminį tyrimą (1 t., b.... 11. 2018-03-21 apžiūros protokolu nustatyta ir apžiūrėta įvykio vieta –... 12. 2018-03-28 apžiūros protokole nurodyti peilio, keptuvės rankenos, keptuvės,... 13. J. R. pareiškimu, kuriame nurodyta, kad 2018-03-21 apie 17:00 val. bute,... 14. Nukentėjusiosios J. R. apklausos protokolu, kuriame ji nurodė, kad 2018-03-21... 15. VTMT Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad J. R.... 16. Nukentėjusiojo V. B. apklausos protokolu, kuriame jis nurodė, kad neturi... 17. VTMT Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. ( - ) nurodyta, kad V. B.... 18. Liudytojo T. K. K. apklausos protokolu, kuriame jis nurodė, kad 2018-03-21... 19. Liudytojo G. L. apklausos protokolu, kuriame jis nurodė, kad 2018-03-21... 20. L. K. 2018-03-21 18.31 nustatytas 1,95 promilės girtumas (1 t., b. l.... 21. 2018-05-28 parodymų patikrinimo vietoje protokolu nustatyta kaip, kur ir kokiu... 22. Pagal BK 138 straipsnį atsako tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu... 23. BK 140 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas mušdamas ar kitaip... 24. Teismas išanalizavęs įrodymų visumą, daro išvadą, kad kaltinamoji... 25. Teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį,... 26. Baudžiamojoje byloje buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas BPK 273 str.... 27. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytinas laikas,... 28. Byloje pareikštas Kauno teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys,... 29. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti (2 t., b. l.... 30. Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 31. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas netaikytas.... 32. Vadovaujantis LR BPK 103 str., 105 str. 1 d. 2 d. iš kaltinamosios,... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 34. L. K. pripažinti kalta padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 35. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį nubausti... 36. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį nubausti... 37. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4... 38. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio 1 dalies nuostatomis,... 39. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo... 40. Teismas išaiškina, kad asmenys nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo:... 41. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.... 42. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 43. Civilinį ieškinį pareikštą Kauno teritorinės ligonių kasos tenkinti... 44. Priteisti iš L. K., asmens kodas ( - ) 190,03 Eur (vieno šimto... 45. Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: peilį,... 46. Priteisti iš L. K. proceso (pašto) išlaidas – 5,56 Eur (penkis eurus 56... 47. Nuosprendis per dvidešimt dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka...