Byla B2-308-544/2011
Dėl UAB „STIKLO SVETAINĖ“ bankroto

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl UAB „STIKLO SVETAINĖ“ bankroto ir

Nustatė

3Bankrutavusios UAB „STIKLO SVETAINĖ“ administratoriaus įgaliotas asmuo Inara Ragaišytė prašė priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos ir šį klausimą išspręsti bankroto administratoriaus atstovui nedalyvaujant. Nurodė, kad įmonės kreditoriai 2011-10-25 kreditorių susirinkime nusprendė įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos, nes įmonės turtas realizuotas nustatyta tvarka, padengti likusių kreditorių reikalavimų galimybės nebėra (3 t., b. l. 1-2, 31).

4Ieškovas UAB „IREC LT“ į teismo posėdį, apie kurio laiką ir vietą pranešta nustatyta tvarka, neatvyko ir prieštaravimų dėl administratoriaus prašymo nepateikė (3 t., b. l. 30).

5Prašymas tenkintinas (ĮBĮ 30 str. 1 d., 32 str. 4 d.).

6Panevėžio apygardos teismo 2010-06-16 nutartimi UAB „STIKLO SVETAINĖ“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „BANKROTO DEPARTAMENTAS LT“ (1 t., b. l. 96-98). 2010-08-27, 2010-09-09, 2010-12-17, 2011-06-02, 2011-08-25, 2011-09-29, 2011-10-05 teismo nutartimis patvirtintas ir patikslintas kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai (1 t., b. l. 166-167, 177-178, 2 t., b. l. 31, 38-40, 129-131, 169, 183-184, 190). 2010-10-28 teismo nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (1 t., b. l. 212-213).

7Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad bendrovės likvidavimo procedūros baigtos. Kreditoriai 2011-10-25 susirinkime nusprendė patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą, pritarė likvidavimo aktui ir balansui bei įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos (3 t., b. l. 8-10). Iš likvidavimo akto, balanso, administratoriaus ataskaitų ir kitų bylos duomenų matyti, kad nelikvidus bendrovės turtas nurašytas kreditorių 2011-09-09 susirinkimo nutarimo nustatyta tvarka, kito turto nebuvo, galimos išieškoti debitorinės skolos išieškotos, teisminiai ginčai baigti (2 t., b. l. 135-138, 3 t., b. l. 23-28). Pajamų gauta iš Garantinio fondo bei išieškojus skolas iš debitorinių, ir jos panaudotos administravimo išlaidoms apmokėti bei pirmosios eilės kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Ginčytinų sandorių nebuvo nenustatyta ir teismuose kitų iškeltų teisminių ginčų nėra. Iš AAD Panevėžio miesto agentūros pažymos matyti, kad neprieštaraujama, jog bendrovė nutrauktų savo veiklą (3 t., b. l. 5-7).

8Kreditorius VSDFV Panevėžio skyrius pateikė dokumentus, patvirtinančius kreditorinio reikalavimo padidėjimą 1363,81 Lt iki 28 073,60 Lt, kurio administratorius neginčija, todėl šio kreditoriaus nepatenkinta kreditorinio reikalavimo suma priimant sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos tikslintina (2 t., b. l. 172, 173, 3 t., b. l. 1-4).

9Taigi, konstatuotina, kad nustatytos faktinės ir teisinės aplinkybės priimti sprendimą dėl BUAB „STIKLO SVETAINĖ“ veiklos pabaigos. Įmonę, kuriai priimtas sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos, išregistruoja Įmonių rejestro tvarkytojas ĮBĮ 32 str. 5, 6 d. nustatyta tvarka.

10Vadovaujantis CPK 259, 263, 268 str., ĮBĮ 30 str. 1d., 32 str. 4 d.

Nutarė

11Pripažinti, kad BUAB „STIKLO SVETAINĖ“ (į. k. 148417595, buveinė – Pramonės g. 10, Panevėžys) veikla pasibaigė dėl bankroto.

12Įpareigoti bankrutavusios BUAB „STIKLO SVETAINĖ“ administratorių UAB „BANKROTO DEPARTAMENTAS LT“ įvykdyti ĮBĮ 32 str. 5 d. reikalavimus ir raštu pranešti teismui apie įmonės išregistravimą iš Įmonių rejestro.

13Patikslinti kreditorių sąrašą ir kreditoriaus VSDFV Panevėžio skyriaus finansinį reikalavimą padidinti 1363,81 Lt iki 28 073,60 Lt.

14Patvirtinti kreditorių, kurių reikalavimai BUAB „STIKLO SVETAINĖ“ bankroto byloje liko nepatenkinti, sąrašą:

 1. UAB "Ūkio bankas"
83.783,25
 1. R. D.
3.793,49
 1. D. S.
1.033,83
 1. M. J.
2.418,64
 1. E. G.
1.461,93
 1. V. K.
1.169,48
 1. P. K.
219,91
 1. Z. J.
1.754,30
 1. G. G.
1.300,27
 1. R. J.
2.583,92
 1. J. Č.
1.951,64
 1. N. A.
528,99
 1. O. V.
871,47
 1. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos
39.110,12
 1. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
7.718,00
 1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius
28.073,60
 1. VĮ Turto bankas
119.397,39
 1. UAB "ALTERNATYVI LOGIKA"
11.159,96
 1. Euler Hermes Kreditversicherungs - Aktiengesellschaft Lietuvos fdialas
378,86
 1. UAB "BALTIJOS BRASTA"
2.079,16
 1. AGATA Lietuvos gretutinių teisių asociacija
89,21
 1. UAB Leipurin
7.288,53
 1. UAB "BALTGINA"
1.131,70
 1. UAB "TELE2"
3.744,38
 1. UAB "Juliroma"
155.357,83
 1. UAB "Senukų prekybos centras"
1.672,35
 1. R. D.
74.900,00
 554.972,21

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai