Byla 2-7022-877/2014
Dėl skolos priteisimo dokumentinio proceso tvarka

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Cramo“ ieškinį atsakovei UAB „Ekra“ dėl skolos priteisimo dokumentinio proceso tvarka,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Cramo“ kreipėsi į teismą, prašydama dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės UAB „Ekra“ 16218,94 Lt skolą, 141,61 Lt delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovė UAB „Cramo“ ir atsakovė UAB „Ekra“ 2009-10-09 sudarė statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutartį Nr. 2009-584 (toliau – Sutartis), kuria ieškovė išnuomojo atsakovei statybinę įrangą, įrangos perdavimą įformindama atitinkamais įrangos priėmimo – perdavimo aktais. Atsakovė už jai išnuomotą statybinę įrangą bei suteiktas paslaugas įsipareigojo atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų. Ieškovė statybinės įrangos nuomos paslaugas bei kitas atsakovės užsakytas paslaugas suteikė tinkamai ir laiku, tačiau atsakovė su ieškove pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras tinkamai neatsiskaitė ir liko ieškovei skolinga

316218,94 Lt. Atsakovei neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, Sutartyje numatytais pagrindais buvo skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, priskaičiuoti iš viso 141,61 Lt delspinigiai.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš byloje esančios 2009-10-09 statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutarties Nr. 2009-584 matyti, kad ieškovė įsipareigojo išnuomoti atsakovei statybinius mechanizmus bei kitą statybinę įrangą (1.1 straipsnis). Šalys Sutartyje taip pat susitarė dėl nuomos laikotarpio (3 straipsnis), įrangos priėmimo ir perdavimo sąlygų (4 straipsnis), nuomos mokesčio mokėjimo ir atsiskaitymo (6 straipsnis), kitų sąlygų (9-12 b.l.). Iš 2011-12-21 įrangos priėmimo – perdavimo akto Nr. 42010900 ir jo priedų (Nr. 14382, Nr. 15373, Nr. 16011, Nr. 16123, Nr. 16133, ), 2012-04-25 įrangos priėmimo – perdavimo akto Nr. 42011339 ir jo priedo Nr. 15499, 2012-07-26 įrangos priėmimo – perdavimo akto Nr. 42012088, 2012-07-27 įrangos priėmimo – perdavimo akto Nr. 42012103, 2012-11-09 įrangos priėmimo – perdavimo akto Nr. 42012998, 2013-10-03 įrangos priėmimo – perdavimo akto Nr. 42015455 ir jo priedo Nr. 13368, 2013-11-26 įrangos priėmimo – perdavimo akto Nr. 42015978, 2013-11-27 įrangos priėmimo – perdavimo akto Nr. 42015996, matyti, kad ieškovė išnuomojo atsakovei statybos mechanizmus bei įrangą (modulinę patalpą „flexi“, stalą, biuro kėdę, gesintuvą, persirengimo spintelę ir kt.), išsinuomotus daiktus atsakovė turėjo grąžinti iki 2012-01-31, 2012-09-12, 2013-10-11, 2013-10-22, 2013-10-25, 2013-11-27, 2013-11-29, 2014-01-03, 2014-01-28, 2014-02-13 (13-18, 28-37 b.l.). Už įrangos nuomą atsakovei buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros, Serija CRA Nr. 71064846, Serija CRA Nr. 71064846, Serija CRA Nr. 71065904, Serija CRA Nr. 71065904, Serija CRA Nr. 71066871, Serija CRA Nr. 71067874, Serija CRA Nr. 71067874, Serija CRA Nr. 71068803, Serija CRA Nr. 71068970, Serija CRA Nr. 71070455, Serija CRA Nr. 71071245, Serija CRA Nr. 71071978, Serija CRA Nr. 71070455 (38-40 b.l.). Iš 2014-01-24 pretenzijos matyti, kad ieškovė pareikalavo atsakovę sumokėti įsiskolinimą iki 2014-02-03 (41 b.l.). 2014 m. vasario 21 d. delspinigių paskaičiavimo pažyma patvirtina, kad atsakovei už sutartinės prievolės nevykdymą priskaičiuoti 141,61 Lt delspinigiai (42 b.l.).

6Esant nurodytoms aplinkybėms ir teismui pateiktiems įrodymams ieškovės reikalavimai laikytini pagrįstais ir tenkintini (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.260 str., 6.530 str., 6.534 str. 1 d., 6.535 str.).

7Atsakovė neįvykdė prievolės atsiskaityti su ieškove, todėl privalo sumokėti įstatymo nustatytas ir ieškovės prašomas priteisti palūkanas – 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos bylos iškėlimo teisme dienos (2014-03-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., CPK 265 str. 2 d.).

8Ieškovė, kreipdamasi į teismą, patyrė bylinėjimosi išlaidas, sumokėdama 184 Lt žyminį mokestį ir patirdama 1452 Lt teisinių paslaugų išlaidas (8, 44-45 b.l.). Ieškinį tenkinus visiškai, visos ieškovės šioje byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės (CPK 80 str. 7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

9Iš atsakovės priteistinos 6 Lt pašto išlaidos valstybei yra mažesnės nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 str. 6 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 str., 428 str., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti UAB „Cramo“, buveinė Verkių g. 50, Vilniuje, juridinio asmens kodas 300031995, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), iš UAB „Ekra“, buveinė Ateities pl. 30C, Kaune, juridinio asmens kodas 134124027, 16218,94 Lt (šešiolikos tūkstančių dviejų šimtų aštuoniolikos litų 94 ct) skolą, 141,61 Lt (vieno šimto keturiasdešimt vieno lito 61 ct) delspinigius, 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (16360,55 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-03-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1636 Lt (vieno tūkstančio šešių šimtų trisdešimt šešių litų) bylinėjimosi išlaidas.

13Reikalavimas atsakovui: per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba Kauno apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.), turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

14Nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

15Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo sprendimą ir bylą nutraukia.

16Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai