Byla ATP-151-332/2016
Dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016-02-04 nutarimo, kuriuo Z. D. už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 1 d., padarymą paskirta 57 Eur (penkiasdešimt septynių eurų) bauda, administracinio teisės pažeidimo byla A. C. atžvilgiu nutraukta

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas Jurgaitis

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau ŠRAAD) atstovo direktoriaus K. Š. apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016-02-04 nutarimo, kuriuo Z. D. už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 1 d., padarymą paskirta 57 Eur (penkiasdešimt septynių eurų) bauda, administracinio teisės pažeidimo byla A. C. atžvilgiu nutraukta.

3Teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

4Z. D. 2015-12-09 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. ( - ) pagal Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d. už tai, kad jis 2015-12-08, apie 23 val. E. M. medžioklės ploto vienete sustabdyto automobilio TOYOTA HILUX, valst. Nr. ( - ) kurį vairavo medžiotojas A. C., kėbule, ties ( - ) k., ( - ) r. sav., gabeno paties sumedžiotą stirną ir danieliaus patiną, kurie būdami licencijuojami gyvūnai, nebuvo sužymėti (į ausis nebuvo įverta) specialios paskirties plombomis su ant informacinės plokštelės užklijuota licencija. Tokiais savo veiksmais Z. D. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22, 58.2.3, 74.1 punktų reikalavimus.

5A. C. 2015-12-15 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. ( - ) pagal Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d. už tai, kad jis 2015-12-08 kartu su Z. D. dalyvavęs medžioklėje, vairuodamas automobilį TOYOTA HILUX, valst. Nr. ( - ) E. M. medžioklės ploto vienete, 23 val. šio automobilio kėbule ties ( - ) k., ( - ) r. sav., gabeno Z. D. sumedžiotą danieliaus patiną ir stirnos patelę, kurie būdami licencijuojami gyvūnai, buvo gabenami be į ausis įvertų specialios paskirties plombų su ant informacinės plokštelės užklijuota licencija. Šiuos sumedžiotus žvėris Z. D. po medžioklės padėjo įkelti į automobilio kėbulą ir juos vežė į medžiotojų namelį, esantį ( - ) r. sav., ( - ) k. Tokiais savo veiksmais

6A. C. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22, 58.2.3 punktų reikalavimus.

7Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016-02-04 nutarimu Z. D. už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 1 d. padarymą, nubaustas 57 Eur (penkiasdešimt septynių eurų) bauda, o administracinio teisės pažeidimo byla A. C. atžvilgiu nutraukta, konstatavus, kad gyvūnai, rasti Z. D. valdomame automobilyje, buvo sumedžioti teisėtai, tačiau Z. D. pažeidė Medžioklės taisyklių 22 punkte numatytą įpareigojimą pažymėti sumedžiotą licencijuojamą gyvūną specialios paskirties plomba su licencija dar prieš pradedant sumedžioto gyvūno gabenimą, A. C. licencijuojamų žvėrių nenušovė, o tik vairavo automobilį, pareiga specialiomis plombomis sužymėti nušautus žvėris kilo ne jam, o juos sumedžiojusiam Z. D., todėl A. C. veiksmuose nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties.

8Apeliaciniu skundu ŠRAAD atstovas direktorius K. Š. prašo panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016-02-04 nutarimą ir priimti naują nutarimą – pažeidėjų Z. D. ir A. C. veikas kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d. ir paskirti jiems atitinkamas nuobaudas, numatytas minėtame straipsnyje. ŠRAAD atstovo nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismas, priimdamas 2016-02-04 nutarimą Z. D. ir A. C. administracinio teisės pažeidimo byloje, netinkamai pritaikė materialinės ir procesinės teisės normas, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, nepagrįstai pripažino padarius nešiurkštų medžioklės taisyklių pažeidimą, netinkamai paskyrė administracinę nuobaudą, kuri neatitinka administracinio teisės pažeidimo pobūdžio, pavojingumo laipsnio, teisingumo ir protingumo kriterijų, todėl šis nutarimas naikintinas.

9Apeliaciniame skunde ŠRAAD atstovas nurodo, kad teismas, atsižvelgdamas į Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reglamentavimą ir bylos faktines aplinkybes, žvėrių sumedžiojimo datą, nepagrįstai konstatavo, jog gyvūnai, rasti Z. D. valdomame automobilyje, buvo sumedžioti teisėtai, nes, apelianto tvirtinimu, tik licencijos turėjimas suteikia teisę sumedžioti licencijuojamą gyvūną. Apelianto nuomone, teismas sistemiškai nevertino Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 2.2 p., kuriame sakoma, kad licencija medžiojamam gyvūnui sumedžioti - dokumentas, suteikiantis teisę sumedžioti jame nurodytą medžiojamąjį gyvūną tam tikru laikotarpiu. Licencija yra užklijuota ant specialios paskirties plombos, skirtos pažymėti sumedžiotą licencijuojamą gyvūną, informacinės plokštelės. Specialios paskirties plomba ir licencija yra neatskiriamos, 16.4 p., kuriame sakoma, kad Medžioklės metu privaloma turėti šiuos dokumentus: ...licencijas medžiojamiems gyvūnams sumedžioti, jeigu medžiojami gyvūnai, kurių medžioklė licencijuojama, 17 p., kuriame sakoma, kad ...medžioklės lapas nesuteikia teisės medžioti medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžiojimui reikalingos licencijos, neturint licencijų šiems gyvūnams sumedžioti, 58.2.2 p., kuriame sakoma, kad medžioklėje draudžiama - sumedžioti gyvūną, kurio sumedžioti neturi teisės, išskyrus Medžioklės taisyklių 15.3 ir 28 punktuose nurodytus ir nustatyta tvarka įformintus atvejus. Paminėti Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių punktai nurodo, kad asmuo, neturėdamas licencijos, sumedžioja licencijuojamą gyvūną neteisėtai.

10ŠRAAD atstovo K. Š. teigimu, teismas skundžiamame nutarime taip pat nepagrįstai pažymėjo, kad Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22 p. pakeitimas, įpareigojantis pažymėti sumedžiotą licencijuojamą gyvūną, pradėtas taikyti neseniai, t. y. tik nuo 2015-10-15. Apeliantas nurodo, kad jau 2014-04-09 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-340 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22 p. numatė, kad gyvūno sumedžiojimo vietoje, prieš pradedant sumedžioto gyvūno gabenimą, sumedžiotas licencijuojamas gyvūnas pažymimas specialios paskirties plomba, ant kurios informacinės plokštelės yra užklijuota licencija: plombos dirželis perveriamas per sumedžioto gyvūno ausį, šios plombos dirželį užtraukiant per metalinį užraktą. Vėlesni Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimai detalizavo licencijos taisyklingą naudojimą, tačiau pareiga gyvūno sumedžiojimo vietoje, prieš jį pradedant gabenti, pažymėti specialios paskirties plomba niekur nedingo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apylinkės teismas neteisingai įvertino, kad medžiotojai turėjo per mažai laiko susipažinti su Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22 p. pakeitimais, nes Z. D. ir A. C. jau nuo 2014-04-16 privalėjo žinoti, kad licencijuojamų gyvūnų sumedžiojimo vietoje turėjo juos pažymėti specialia plomba - licencija. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės griežtai nurodo, kad licencija turi būti įsegama į sumedžioto gyvūno ausį jo sumedžiojimo vietoje. Šiuo atveju to nebuvo padaryta iš viso. Iš surinktų duomenų matyti, kad nebuvo jokių priežasčių, dėl kurių buvo būtina sumedžiotus gyvūnus gabenti nepažymėjus licencija ir nebuvo galima konkrečioje medžiojimo vietoje pažymėti gyvūnus medžioklės taisyklėse nustatyta tvarka.

11Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, kad Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.2.3 p. draudžia gabenti ar doroti neteisėtai sumedžiotą kanopinį žvėrį. Administracinio teisės pažeidimo protokole, surašytame Z. D., nurodoma, kad jis 2015-12-08, turėdamas tam teisę medžioti, neteisėtai sumedžiojo stirną ir danieliaus patiną, taip pažeisdamas minėtų taisyklių 22 ir 58.2.3 punktus. Atsakomybė už tai numatyta Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d. Todėl, apelianto nuomone, apylinkės teismas netinkamai įvertino byloje surinktą medžiagą ir pažeidėjui nepagrįstai paskyrė gerokai švelnesnę bausmę, nepagrįstai kvalifikuodamas jo padarytą veiką pagal Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 1 d. ŠRAAD atstovo K. Š. teigimu, apylinkės teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad pažeidėjai sumedžioję licencijuojamus gyvūnus, žinodami, kad medžioklei yra išduotas ribotas licencijų kiekis sumedžioti licencijuojamą gyvūną, nepažymėję jo licencija gabeno gyvūną ir tokiais veiksmais pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22 ir 53.2.3 punktų reikalavimus ir šių pažeidėjų veiksmų visuma sudaro Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d. numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėties požymių visumą, todėl apylinkės teismas nepagrįstai pažeidėjui už padarytą veiką skyrė nuobaudą pagal Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 1 d., o ne pagal Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d.

12Apeliantas pažymi, kad Radviliškio rajono apylinkės teismas, ištyręs faktines aplinkybes, nustatė, jog A. C. vairavo TOYOTA HILUX, valst. Nr. ( - ) kurio kėbule buvo gabenami neteisėtai sumedžioti gyvūnai. ŠRAAD atstovo K. Š. tvirtinimu, A. C. atsakomybei atsirasti pagal Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d. nereikėjo jam pačiam neteisėtai sumedžioti licencijuojamųjų gyvūnų. Vadovaujantis minėtu straipsniu, neteisėtai sumedžioto licencijuojamo gyvūno gabenimas užtraukia administracinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d., todėl apylinkės teismo nutarimas administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti A. C. atžvilgiu, jo veiksmuose nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties, yra nepagrįstas.

13Atsiliepimu į ŠRAAD atstovo direktoriaus K. Š. apeliacinį skundą administracine tvarka nubausto Z. D. atstovas advokatas Egidijus Losis prašo ŠRAAD atstovo apeliacinį skundą atmesti. Jei teismas tenkintų apeliacinį skundą, nubausto Z. D. atstovas advokatas prašo taikyti Lietuvos Respublikos ATPK 301 str. ir neskirti nuobaudos arba skirti švelnesnę nei įstatymas numato nuobaudą, netaikant Z. D. ir A. C. teisės medžioti atėmimo, jų ginklų ir IĮ „( - )“ automobilio konfiskavimo.

14Atsiliepime advokatas nurodo, kad ginčydamas skundžiamo apylinkės teismo nutarimo pagrįstumą apeliantas neteisingai aiškina Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nuostatas, reglamentuojančias licencijuojamų gyvūnų medžioklę, licencijos paskirtį medžioklės procese ir daro klaidingas išvadas, kad Z. D. medžioklė apskritai buvo neteisėta. Advokato teigimu, apylinkės teismas skundžiamame nutarime sistemiškai aiškindamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles pagrįstai nurodė, kad šiose taisyklėse nurodyta aplinkybių visuma – teisės medžioti turėjimas, licencijos medžioti konkretų licencijuojamos rūšies žvėrį turėjimas bei žvėries medžiojimas leidžiamu laikotarpiu, vietoje ir tinkamomis priemonėmis – leidžia konstatuoti medžioklės teisėtumą. Iš bylos medžiagos akivaizdu, kad E. M. medžioklės plotų vienetui buvo išduotos licencijos, pagal kurias ir medžiojo Z. D.. Licencija buvo laikoma medžioklės namelyje, esančiame medžioklės plotų vienete, už kurio ribų išvykta nebuvo. Taigi Z. D. turėjo teisę medžioti licencijuojamus gyvūnus (stirną ir danieliaus patiną), nes jis turėjo medžiotojo bilietą (teisę medžioti) ir jam buvo išduotos licencijos (teisės medžioti licencijuojamus gyvūnus), medžioklė vyko Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatytu laikotarpiu ir leistinu būdu bei priemonėmis. Kadangi Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d. kriminalizuoja tik neteisėtai sumedžioto gyvūno gabenimą, atsižvelgiant į tai, kad gyvūnai buvo sumedžioti teisėtai, tolesni veiksmai atliekami su gyvūnais yra teisėti ir negali būti traktuojami kaip neteisėtas gabenimas, nes tam nėra teisinio pagrindo. Remdamasis nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisiniais argumentais, advokatas daro išvadą, kad Z. D. medžiojo teisėtai, tačiau sumedžiotus gyvūnus gabeno pažeisdamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22 p., todėl Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 1 d. jam taikyta pagrįstai ir teisingai.

15Apeliacinis skundas tenkintinas.

16Iš administracinių teisės pažeidimų protokolų matyti, jog administraciniai kaltinimai

17Z. D. ir A. C. pareikšti dėl to, kad jie gabeno sumedžiotą stirną ir danieliaus patiną, kurie būdami licencijuojami gyvūnai, nebuvo sužymėti (į ausis nebuvo įverta) specialios paskirties plombomis su ant informacinės plokštelės užklijuota licencija, tuo pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22, 58.2.3, 74.1 punktų reikalavimus, t. y. padarė Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d. padarytą pažeidimą.

18Radviliškio rajono apylinkės teismas 2016-02-04 nutarimu nubaudė Z. D. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 1 d. už Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22 punkto pažeidimą, kadangi bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad gyvūnai, rasti Z. D. valdomame automobilyje, buvo sumedžioti teisėtai, tik nebuvo pažymėti specialios paskirties plomba su licencija dar prieš pradedant sumedžioto gyvūno gabenimą. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2016-02-04 nutarimu A. C. atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukė, nesant jo veiksmuose administracinio teisės pažeidimo sudėties, nes A. C. licencijuojamų žvėrių nenušovė, o tik vairavo automobilį, pareiga specialiomis plombomis sužymėti nušautus žvėris kilo ne jam, o juos sumedžiojusiam Z. D..

19Apeliacinį skundą pateikusi Institucija prašo Z. D. ir A. C. veiksmus kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d. ir juos atitinkamai nubausti, todėl apygardos teismas, neišeidamas iš apeliacinio skundo ribų, patikrina skundžiamo apylinkės teismo nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (Lietuvos Respublikos ATPK 30211 str.).

20Pažymėtina, kad administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Asmens padaryta veika pripažįstama administraciniu teisės pažeidimu, kai įrodoma, kad asmens veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK ypatingoje dalyje, sudėtis. Administracinio teisės pažeidimo sudėties įrodymas sudaro pagrindą kilti administracinei atsakomybei, priešingu atveju nėra pagrindo taikyti administracinės atsakomybės priemonių. Kad asmuo būtų pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą, turi būti surinkta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių jo kaltę. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos ATPK 256 str. nuostatomis, įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 257 str., organas (pareigūnas) įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone. Tai reiškia, kad nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertinta byloje surinktų įrodymų visuma, jų pakankamumas, nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-21-2012, 2AT-2-2013, 2AT-9/2014, 2AT-39-2014).

21Aptartų teisės nuostatų pagrindu įvertinus nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje esančius įrodymus bei sugretinus juos tarpusavyje, konstatuotina, kad Radviliškio rajono apylinkės teismas skundžiamu 2016-02-04 nutarimu pripažindamas Z. D. padarius administracinį teisės pažeidimą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 1 d., o A. C. atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukdamas, netinkamai įvertino byloje esančius duomenis ir padarė nepagrįstas išvadas dėl Z. D. ir A. C. kaltės ir pažeidimų kvalifikacijos, kadangi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Z. D. ir A. C. veiksmuose yra Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d. numatyto administracinio teisės pažeidimo įvykis ir sudėtis.

22Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d. numatyta, kad gyvūno, kurį sumedžioti asmuo, turintis teisę medžioti (medžiotojas), neturi teisės, sumedžiojimas arba neteisėtai sumedžioto licencijuojamo gyvūno gabenimas ar dorojimas užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų su teisės medžioti atėmimu nuo vienerių iki penkerių metų ir pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu. Analizuojant šios teisės normos turinį, akivaizdu, jog ji sukonstruota kaip blanketinė, todėl sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą šios normos pagrindu, būtina aptarti ir kitų teisės aktų, į kuriuos nukreipia komentuojamo straipsnio dispozicija, turinį.

23Pagal 2000-06-27 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (su vėlesniais pakeitimais) 22 p. gyvūno sumedžiojimo vietoje, prieš pradedant sumedžioto gyvūno gabenimą, sumedžiotas licencijuojamas gyvūnas pažymimas specialios paskirties plomba, ant kurios informacinės plokštelės yra užklijuota licencija: plombos dirželis perveriamas per sumedžioto gyvūno ausį ir iš licencijos - holograminio lipduko - pusės ties pažymėta rodykle ir užrašu „Insert” perkišamas per metalinį užraktą tiek, kad ne mažiau kaip pusė dirželio ilgio būtų ištraukta per metalinį užraktą. Jei plomba yra pažeista arba plombos dirželio per metalinį užraktą ištraukta mažiau nei pusė ilgio, licencija laikoma negaliojančia; pagal 58.2.3 p. asmeniui, turinčiam teisę medžioti, draudžiama gabenti ar doroti neteisėtai sumedžiotą kanopinį žvėrį; pagal 74.1 p. šiurkščiais medžioklės taisyklių pažeidimais laikomi pažeidimai, kai pažeidžiami Medžioklės taisyklių 58.1-58.5 ir 58.35 papunkčiuose nurodyti draudimai.

24Administracinio teisės pažeidimo byloje esančiais duomenimis (administracinio teisės pažeidimo protokolai (2, 3, 54 b. l.), 2015-12-09 daiktų ar dokumentų paėmimo protokolai prie administracinio teisės pažeidimo protokolo (44, 88 b. l.), 2015-12-09 ŠRAAD patikrinimo aktas

25Nr. ( - ) (35 b. l.) ir prie jo pridėtos fotonuotraukos (5-24 b. l.), 2015-12-09 Z. D. ir A. C. paaiškinimai (33, 79 b. l.), 2015-11-20 medžioklės lapas Nr. ( - ) (39 b. l.), ir kt.) yra neginčijamai įrodyta, kad 2015-12-08 Z. D. kartu su A. C. dalyvavo medžioklėje E. M. medžioklės ploto vienete, ( - ) r. sav., ties ( - ) k.,

26Z. D. sumedžiojęs stirnos patelę ir danieliaus patiną gyvūnų sumedžiojimo vietoje prieš pradėdamas šių gyvūnų gabenimą nepažymėjo jų specialios paskirties plombomis su ant informacinės plokštelės užklijuota licencija. A. C. sumedžiotus žvėris Z. D. po medžioklės padėjo įkelti į automobilio kėbulą ir juos vežė į medžiotojų namelį, esantį ( - ) r. sav., ( - ) k. Kaip jau minėta, apeliacinį skundą pateikusi Institucija prašo šiuos

27Z. D. ir A. C. veiksmus kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d. Tačiau pažymėtina, kad vertinant šiuos Z. D. ir A. C. veiksmus jiems inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d., kontekste, būtina nustatyti, kad gyvūnai, kuriuos sumedžiojo Z. D., buvo sumedžioti neteisėtai.

28Kaip matyti iš skundžiamo apylinkės teismo nutarimo, teismas teisingai nustatęs, kad

29Z. D. yra asmuo, turintis teisę medžioti, jam yra išduotas medžiotojo bilietas, suteikta medžiotojo selekcininko kvalifikacija, kad remiantis E. M. išduotu medžioklės lapu, Z. D. buvo leista 2015 m. gruodžio 8-9 dienomis medžioti ( - ) medžioklės ploto vienete, taip pat atsižvelgdamas į Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reglamentavimą ir į bylos faktines aplinkybes, žvėrių sumedžiojimo datą, konstatavo, kad gyvūnai, rasti Z. D. valdomame automobilyje, buvo sumedžioti teisėtai. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus ir išnagrinėjęs Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimus, daro išvadą, kad ši apylinkės teismo išvada yra nepagrįsta.

30Pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 28 p. danielius ir stirna yra medžiojamieji gyvūnai, kurių naudojimas reguliuojamas licencijuojant jų medžioklę. Todėl medžioklės metu be medžiotojo bilieto, galiojančio medžioklės lapo, galiojančio leidimo laikyti (nešioti) ginklą ir ginklo, kuriuo medžiojama, pažymėjimo, privaloma turėti licenciją medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti (16 p.). Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 2.2. p. nurodyta, kad licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti - dokumentas, suteikiantis teisę sumedžioti jame nurodytą medžiojamąjį gyvūną tam tikru laikotarpiu. Licencija yra užklijuota ant specialios paskirties plombos, skirtos pažymėti sumedžiotą licencijuojamą gyvūną, informacinės plokštelės. Specialios paskirties plomba ir licencija yra neatskiriamos. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 17 p. aiškiai nustatyta, kad medžioklės lapas nesuteikia teisės medžioti medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžiojimui reikalingos licencijos, neturint licencijų šiems gyvūnams sumedžioti. Atsižvelgiant į paminėtus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimus, darytina išvada, kad medžiojamieji gyvūnai, kurių medžiojimui reikalingos licencijos, sumedžioti neturint licencijos, laikomi sumedžioti neteisėtai.

31Kaip jau minėta, byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2015-12-08 Z. D. ir A. C. gabenami sumedžioti stirnos patelė ir danieliaus patinas nebuvo pažymėti specialios paskirties plombomis su ant informacinės plokštelės užklijuota licencija. Tiek 2015-12-09 rašytiniuose paaiškinimuose (33, 79 b. l.), tiek apklausiami apylinkės teisme (145-147 b. l.) Z. D. ir A. C. nurodė, kad 2015-12-08 vykusios medžioklės metu Z. D. sumedžiojus stirnos patelę ir danieliaus patiną, kartu juos susidėjo į automobilį, kurį vairavo A. C., ir važiavo į ( - ) k. esantį medžiotojų namelį pasiimti licencijų sumedžiotiems žvėrims suženklinti. Taigi atsižvelgiant į tai, kad tik licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti suteikia teisę sumedžioti jame nurodytą medžiojamąjį gyvūną tam tikru laikotarpiu ir į tai, kad 2015-12-08 vykusios medžioklės metu nei Z. D., nei A. C. licencijų sumedžioti stirnos patelę ir danieliaus patiną, kaip to reikalauja Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 16 p., su savimi neturėjo, teismas daro išvadą, kad stirnos patelė ir danieliaus patinas, kuriuos 2015-12-08 vykusios medžioklės metu sumedžiojo

32Z. D., buvo sumedžioti neteisėtai.

33Teismas kiekvienu atveju turi visapusiškai įvertinti visus byloje surinktus įrodymus ir nuspręsti, ar jų pakanka konstatuoti, kad buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar pažeidimą padarė tas asmuo, kuris patrauktas administracinėn atsakomybėn. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Atsižvelgiant į išdėstytų duomenų visumą, jų kontekste sprendžiant klausimą dėl Z. D. ir A. C. inkriminuoto administracinio teisės pažeidimo, įtvirtinto Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d., galima daryti išvadą, kad byloje surinkti įrodymai neginčijamai patvirtina Z. D. ir A. C. kaltę padarius minėtą administracinį teisės pažeidimą.

34Esant nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad:

35Z. D. 2015-12-08, apie 23 val. E. M. medžioklės ploto vienete ( - ) r. sav., ties ( - ) k. sustabdyto automobilio TOYOTA HILUX, valst. Nr. ( - ) kurį vairavo medžiotojas A. C., kėbule, gabeno paties sumedžiotą stirną ir danieliaus patiną, kurie būdami licencijuojami gyvūnai, nebuvo sužymėti (į ausis nebuvo įverta) specialios paskirties plombomis su ant informacinės plokštelės užklijuota licencija, tuo pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22, 58.2.3., 74.1. punktų reikalavimus ir padarė administracinį tesės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d.

36A. C. 2015-12-08 kartu su Z. D. dalyvavęs medžioklėje, 23 val. vairuodamas automobilį TOYOTA HILUX, valst. Nr. ( - ) E. M. medžioklės ploto vienete, ( - ) r. sav., ties ( - ) k. šio automobilio kėbule gabeno Z. D. sumedžiotą danieliaus patiną ir stirnos patelę, kurie būdami licencijuojami gyvūnai, buvo gabenami be į ausis įvertų specialios paskirties plombų su ant informacinės plokštelės užklijuota licencija. Tokiais savo veiksmais A. C. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22, 58.2.3. punktų reikalavimus ir padarė administracinį tesės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d.

37Išdėstytų duomenų visumos pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apylinkės teismas skundžiamą nutarimą priėmė tinkamai neištyręs visų byloje esančių įrodymų, visapusiškai neištyręs ir neįvertinęs visų svarbių bylai aplinkybių, todėl Z. D. veiksmai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 1 d., A. C. atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo byla nutraukta nepagrįstai, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos ATPK 248, 257, 284 str. nuostatas. Esant šioms aplinkybėms, ŠRAAD atstovo direktoriaus K. Š. apeliacinis skundas tenkinamas, Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016-02-04 nutarimas naikintinas ir priimtinas naujas nutarimas, pripažįstant Z. D. ir A. C. kaltais padarius Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d. numatytą administracinį teisės pažeidimą.

38Skirdamas administracines nuobaudas, teismas atsižvelgia į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, jo padarymo aplinkybes – Z. D. ir A. C. padarė tyčinį šiurkštų medžioklės taisyklių pažeidimą, padaryta žala gamtai, pažeidėjų Z. D. ir A. C. asmenybes – Z. D. baustas administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų, dirba savo individualioje įmonėje „( - )“, charakterizuojamas teigiamai, aktyvus visuomenės veikėjas, užsiima parama ir labdara, A. C. – baustas administracine tvarka, charakterizuojamas teigiamai, dirba, augina nepilnametį vaiką, į tai, kad Z. D. ir A. C. tokį teisės pažeidimą padarė pirmą kartą, Z. D. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tai, kad jis nuoširdžiai gailisi ir savo noru atlygino padarytą žalą gamtai, A. C. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis nuoširdžiai gailisi, Z. D. ir A. C. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Esant aptartoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Z. D. ir A. C. už padarytą Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pažeidimą, skirtinos minimalios Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d. sankcijoje numatytos nuobaudos – 868 Eur bauda su teisės medžioti atėmimu 1 metams ir transporto priemonės sumedžiotiems gyvūnams gabenti konfiskavimu. Įvertinus visumą nuobaudos skyrimui reikšmingų aplinkybių, daroma išvada, kad paskyrus pažeidėjams minimalią nuobaudą pavyks pasiekti Lietuvos Respublikos ATPK 20 str. numatytus administracinės nuobaudos tikslus.

39Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju automobilis TOYOTA HILUX, valst. Nr. ( - ) buvo naudojamas neteisėtai sumedžiotų gyvūnų gabenimui, kas neabejotinai palengvino pažeidimo padarymą, nes tik su šios transporto priemonės pagalba buvo įmanomas tokios masės (dydžio bei svorio) gyvūnų gabenimas, todėl automobilis laikytinas teisės pažeidimo įrankiu (priemone). Transporto priemonė panaudota šiurkščiai pažeidžiant medžioklės taisykles (medžioklės taisyklių 74.1 p.). Nors iš bylos duomenų matyti, kad nagrinėjamu atveju automobilis TOYOTA HILUX, valst. Nr. ( - ) priklauso Z. D. individualiai įmonei „( - )“. Tačiau Z. D., būdamas individualios įmonės „( - )“ savininku, turėjo teisinį pagrindą naudotis minėtu automobiliu, byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų manyti, kad jis automobilį naudojo neteisėtu pagrindu. Be to, Konstitucinis Teismas 1997 m. balandžio 8 d. nutarime „Dėl ATPK 26 straipsnio 1 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstatavo, kad atsižvelgiant į saugomų visuomeninių santykių reikšmę administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankio ar tiesioginio objekto konfiskavimas administracinių teisės pažeidimų bylose neprieštarauja Konstitucijai. Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, kad nuosavybės teisė yra prigimtinė žmogaus teisė, ginama įstatymo, tačiau ji nėra absoliuti. Vienas iš nuosavybės teises ribojančių požymių yra draudimas panaudoti turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei dėl to būtų padaryta žalos. Šis draudimas išlieka nepaisant to, ar turtą valdo, juo naudojasi bei disponuoja pats savininkas, ar jis yra perduotas valdyti ar naudotis kitiems asmenims, todėl ATPK 26 straipsnio 1 dalyje nustatytas tretiesiems asmenims priklausančio daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo įrankis, konfiskavimas prilygintinas jo faktiniam žuvimui, dėl to savininkas praranda galimybę susigrąžinti jį natūra. Tačiau jis gali reikalauti iš tokį teisės pažeidimą padariusio jo daikto valdytojo ar naudotojo atlyginti žalą. Toks teisinių santykių sureguliavimas ginčijamu įstatymu yra skirtas teisės pažeidėjo atsakomybės už savo veiksmus sugriežtinimui ir negali būti vertinamas kaip trečiųjų asmenų nubaudimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-30-2013).

40Atsižvelgiant į tai, kad Z. D. ir A. C. inkriminuojamas tik neteisėtai sumedžiotų licencijuojamų gyvūnų gabenimas, konfiskuotina tik transporto priemonė, kuria buvo gabenti sumedžioti gyvūnai. Z. D. ir A. C. priklausantys medžiokliniai ginklai nagrinėjamu atveju nelaikytini pažeidimo padarymo įrankiais ir grąžintini savininkams.

41Atsiliepimu į ŠRAAD atstovo direktoriaus K. Š. apeliacinį skundą administracine tvarka nubausto Z. D. atstovas advokatas prašo taikyti Lietuvos Respublikos ATPK 301 str. nuostatas ir neskirti nuobaudos arba skirti švelnesnę nei įstatymas numato nuobaudą, netaikant Z. D. ir A. C. teisės medžioti atėmimo, jų ginklų ir IĮ „( - )“ priklausančio automobilio konfiskavimo.

42Galimybę skirti mažesnę nuobaudą, nei numatyta straipsnio sankcijoje, arba jos neskirti numato Lietuvos Respublikos ATPK 301 str. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 301 str. nuostatomis, mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimas arba jos neskyrimas yra sietini tik su tam tikrų išskirtinių aplinkybių, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip ypatingai švelninančios jo atsakomybę, konstatavimu. Įvertinus šios bylos medžiagą daroma išvada, kad tokių aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas taikyti Lietuvos Respublikos ATPK 301 str. nuostatas ir Z. D. ir A. C. neskirti nuobaudos arba skirti švelnesnę nei įstatymas numato nuobaudą, netaikant jiems teisės medžioti atėmimo ir IĮ „( - )“ priklausančio automobilio konfiskavimo, šioje byloje nėra.

43Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 2 dalimi,

Nutarė

44Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016-02-04 nutarimą panaikinti ir priimti naują nutarimą:

45Z. D. pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 85 straipsnio 6 dalyje, ir skirti jam 868 Eur baudą su teisės medžioti atėmimu 1 metams ir su transporto priemonės sumedžiotam gyvūnui gabenti Z. D. individualiai įmonei „( - )“, į. k. ( - ), priklausančio automobilio TOYOTA HILUX, valst. Nr. ( - ) kėbulo Nr. ( - ), paimto 2015-12-09 Sausumos transporto priemonės būklės aprašymo ir paėmimo protokolu ir saugomo ( - ) regiono aplinkos apsaugos departamento ( - ) rajono agentūroje, ( - ) g. ( - ), ( - ), konfiskavimu.

46Z. D. medžiotojo bilietą Nr. ( - ), paimtą 2015-12-09 daiktų ar dokumentų paėmimo protokolu prie administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. ( - ) ir saugomą ( - ) regiono aplinkos apsaugos departamento ( - ) rajono agentūroje, ( - ) g. ( - ), ( - ), palikti ( - ) regiono aplinkos apsaugos departamento ( - ) rajono agentūroje.

47Graižtvinį šautuvą STRASSER RS05, 7 mm Remington Magnum, Nr. ( - ) su medžiaginiu diržu, žalios spalvos dėklu, su dėtuve, paimtą 2015-12-09 ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo protokolu Nr. ( - ) ir saugomą laikinojo saugojimo vietoje ( - ) regiono aplinkos apsaugos departamento patalpose, grąžinti savininkui Z. D..

48A. C. pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 85 straipsnio 6 dalyje, ir skirti jam 868 Eur baudą su teisės medžioti atėmimu 1 metams.

49A. C. medžiotojo bilietą Nr. ( - ), paimtą 2015-12-09 daiktų ar dokumentų paėmimo protokolu prie administracinio teisės pažeidimo protokolo ir saugomą ( - ) regiono aplinkos apsaugos departamento ( - ) rajono agentūroje, ( - ) g. ( - ), ( - ), palikti ( - ) regiono aplinkos apsaugos departamento ( - ) rajono agentūroje.

50Graižtvinį šautuvą MANNLICCHER CLASSIC 308 Winchester Nr. ( - ) su rudos spalvos diržu, optiniu taikikliu, su juodu ginklo dėklu, be dėtuvės, paimtą 2015-12-09 ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo protokolu Nr. ( - ) ir saugomą laikinojo saugojimo vietoje ( - ) regiono aplinkos apsaugos departamento patalpose, grąžinti savininkui A. C..

51Licenciją sumedžioti danieliaus patiną Nr. ( - ), paimtą 2015-12-09 daiktų ar dokumentų paėmimo protokolu prie administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. ( - ) ir saugomą ( - ) regiono aplinkos apsaugos departamento ( - ) rajono agentūroje, ( - ) g. ( - ), ( - ), palikti ( - ) regiono aplinkos apsaugos departamento ( - ) rajono agentūroje.

52Stirnos patelę ir danieliaus patiną, paimtus 2015-12-09 daiktų ar dokumentų paėmimo protokolu prie administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. ( - ) ir 2015-12-09 ( - ) regiono aplinkos apsaugos departamento perdavimo-priėmimo aktu perduotus VĮ ( - ) miškų urėdijai, į. k. ( - ), konfiskuoti.

53Nutarimas įsiteisėja jo paskelbimo dieną ir yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio... 3. Teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą,... 4. Z. D. 2015-12-09 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas... 5. A. C. 2015-12-15 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas... 6. A. C. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22,... 7. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016-02-04 nutarimu Z. D. už pažeidimo,... 8. Apeliaciniu skundu ŠRAAD atstovas direktorius K. Š. prašo panaikinti... 9. Apeliaciniame skunde ŠRAAD atstovas nurodo, kad teismas, atsižvelgdamas į... 10. ŠRAAD atstovo K. Š. teigimu, teismas skundžiamame nutarime taip pat... 11. Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, kad Medžioklės Lietuvos Respublikos... 12. Apeliantas pažymi, kad Radviliškio rajono apylinkės teismas, ištyręs... 13. Atsiliepimu į ŠRAAD atstovo direktoriaus K. Š. apeliacinį skundą... 14. Atsiliepime advokatas nurodo, kad ginčydamas skundžiamo apylinkės teismo... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 16. Iš administracinių teisės pažeidimų protokolų matyti, jog... 17. Z. D. ir A. C. pareikšti dėl to, kad jie gabeno sumedžiotą stirną ir... 18. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2016-02-04 nutarimu nubaudė Z. D. pagal... 19. Apeliacinį skundą pateikusi Institucija prašo Z. D. ir A. C. veiksmus... 20. Pažymėtina, kad administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas... 21. Aptartų teisės nuostatų pagrindu įvertinus nagrinėjamoje administracinio... 22. Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6 d. numatyta, kad gyvūno, kurį sumedžioti... 23. Pagal 2000-06-27 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 258... 24. Administracinio teisės pažeidimo byloje esančiais duomenimis... 25. Nr. ( - ) (35 b. l.) ir prie jo pridėtos fotonuotraukos (5-24 b. l.),... 26. Z. D. sumedžiojęs stirnos patelę ir danieliaus patiną gyvūnų... 27. Z. D. ir A. C. veiksmus kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 6... 28. Kaip matyti iš skundžiamo apylinkės teismo nutarimo, teismas teisingai... 29. Z. D. yra asmuo, turintis teisę medžioti, jam yra išduotas medžiotojo... 30. Pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 28 p. danielius... 31. Kaip jau minėta, byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2015-12-08 Z. D.... 32. Z. D., buvo sumedžioti neteisėtai.... 33. Teismas kiekvienu atveju turi visapusiškai įvertinti visus byloje surinktus... 34. Esant nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad:... 35. Z. D. 2015-12-08, apie 23 val. E. M. medžioklės ploto vienete ( - ) r. sav.,... 36. A. C. 2015-12-08 kartu su Z. D. dalyvavęs medžioklėje, 23 val. vairuodamas... 37. Išdėstytų duomenų visumos pagrindu apeliacinės instancijos teismas... 38. Skirdamas administracines nuobaudas, teismas atsižvelgia į padaryto... 39. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju automobilis TOYOTA HILUX, valst. Nr. ( -... 40. Atsižvelgiant į tai, kad Z. D. ir A. C. inkriminuojamas tik neteisėtai... 41. Atsiliepimu į ŠRAAD atstovo direktoriaus K. Š. apeliacinį skundą... 42. Galimybę skirti mažesnę nuobaudą, nei numatyta straipsnio sankcijoje, arba... 43. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 44. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016-02-04 nutarimą panaikinti ir... 45. Z. D. pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą... 46. Z. D. medžiotojo bilietą Nr. ( - ), paimtą 2015-12-09 daiktų ar dokumentų... 47. Graižtvinį šautuvą STRASSER RS05, 7 mm Remington Magnum, Nr. ( - ) su... 48. A. C. pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą... 49. A. C. medžiotojo bilietą Nr. ( - ), paimtą 2015-12-09 daiktų ar dokumentų... 50. Graižtvinį šautuvą MANNLICCHER CLASSIC 308 Winchester Nr. ( - ) su rudos... 51. Licenciją sumedžioti danieliaus patiną Nr. ( - ), paimtą 2015-12-09 daiktų... 52. Stirnos patelę ir danieliaus patiną, paimtus 2015-12-09 daiktų ar dokumentų... 53. Nutarimas įsiteisėja jo paskelbimo dieną ir yra neskundžiamas....