Byla 2-2729-239/2012
Dėl globos S. K. nustatymo ir globėjo paskyrimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus atstovei Silvijai Masiukienei, suinteresuotam asmeniui J. A.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo teismo iniciatyva iškeltą civilinę bylą dėl globos S. K. nustatymo ir globėjo paskyrimo ir

Nustatė

3Trakų rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimu S. K., asmens kodas ( - ), pripažinta neveiksnia.

4Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius prašo nustatyti S. K. globą, jos globėju bei turto administratoriumi paskirti suinteresuotą asmenį.

5Suinteresuotas asmuo prašo nustatyti S. K. globą ir paskirti jį – suinteresuotą asmenį – jos globėju bei turto administratoriumi.

6Įvertinus tą aplinkybę, jog S. K. yra pripažinta neveiksnia, siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti jos teises bei teisėtus interesus, jai nustatytina globa.

7Byloje nustatyta, jog suinteresuotas asmuo sutinka būti S. K. globėju. Suinteresuoto asmens vaikas sutinka, kad suinteresuotas asmuo globotų neveiksnią S. K. (b. l. 5).

8Teismas, ištyręs ir įvertinęs bylos duomenis – 2012 m. rugsėjo 20 d. medicininį pažymėjimą Nr. 574, patvirtinantį, jog suinteresuotas asmuo gali būti S. K. globėju (b. l. 6), suinteresuoto asmens charakteristiką, kurią 2012 m. rugsėjo 24 d. parengė Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnija (b. l. 14), Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus 2012 m. rugsėjo 13 d. išvadą Nr. SD-543 (b. l. 2-3) bei 2012 m. rugsėjo 17 d. asmens buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktą (b. l. 15-19), patvirtinančius, jog suinteresuotas asmuo visapusiškai rūpinasi neveiksnia S. K., teikia tinkamą medicininę ir socialinę pagalbą, užtikrina specialiųjų poreikių įgyvendinimą, kitaip tariant, tinkamai įgyvendina, saugo ir gina neveiksnios S. K. teises bei teisėtus interesus, atsižvelgdamas į tas aplinkybes, jog byloje duomenų, patvirtinančių aplinkybes, dėl kurių suinteresuotas asmuo negali būti neveiksnios S. K. globėjas, nėra, byloje duomenų, patvirtinančių, kad kiti asmenys nori globoti S. K., nėra, neveiksnios S. K. globėja skiria jos dukrą J. A.

9Pagal CPK 493 straipsnio 1 dalį, jei neveiksnus asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, teismas pagal globos ir rūpybos institucijos prašymą ar savo iniciatyva paskiria turto administratorių. Šiuo administratoriumi gali būti skiriamas globėjas arba kitas asmuo. Pastebėtina, jog iš esmės analogiška nuostata yra įtvirtinta CPK 508 straipsnio 3 dalyje.

10Bylos duomenimis – Nekilnojamojo turto registro 2012 m. rugsėjo 17 d. išrašais (b. l. 8-12) – nustatyta, jog neveiksniai S. K. asmeninės nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas – žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), esantis ( - ), žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), esantis ( - ), butas, unikalus numeris ( - ), esantis adresu ( - ), ir 1/8 dalis tvarto, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ).

11Įvertinus neveiksniam asmeniui asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto sudėtį, šio turto pobūdį, pripažintina, jog nurodytam turtui yra reikalinga nuolatinė priežiūra, todėl nagrinėjamu atveju skirtinas turto administratorius. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, neveiksniam asmeniui asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto administratoriumi skirtinas suinteresuotas asmuo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 491-496, 505-508 straipsniais, teismas

Nutarė

13nustatyti S. K., asmens kodas ( - ), gyvenančiai ( - ), globą ir jos globėja paskirti J. A., asmens kodas ( - ), gyvenančią ( - ).

14Skirti J. A., asmens kodas ( - ), S. K. asmeninės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), buto, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ), ir 1/8 dalies tvarto, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ), administratore.

15Nutartis dalyje dėl globos nustatymo ir globėjo skyrimo vykdoma skubiai.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai