Byla 2S-917-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Tatjanos Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, Algirdo Auruškevičiaus,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės E. S. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 3 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla pagal ieškovės E. S. R. ieškinį atsakovams P. B., O. V., S. K. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys 208-oji daugiabučio namo savininkų bendrija „Bebras“, R. R., I. S. R. ir UAB „Swedbank lizingas“, ir atsakovo P. B. priešieškinį dėl butų ir kitų patalpų savininkų bei bendrijos narių 2009-12-15 nutarimo pripažinimo negaliojančiu.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo P. B. 17 332,20 Lt skolos, iš atsakovės O. V. 24 450,13 Lt skolos ir S. K. 17 702,05 Lt skolos bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Atsakovas P. B. pareiškė priešieškinį, kuriame prašė pripažinti negaliojančiais 208-osios DNSB „Bebras“ butų ir kitų patalpų savininkų bei bendrijos narių 2009-12-15 susirinkimo nutarimus (susirinkimo protokolo 1-6 punktai).

8Atsakovo S. K. atstovai prašė bylą stabdyti, nes atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl 208-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos „Bebras“ patalpų savininkų ir bendrijos narių susirinkimo protokolų klastojimo.

9Atsakovas P. B. prašė prašymą tenkinti, nes dalis namo gyventojų nepripažįsta savo parašų 2008-05-20 susirinkimo dalyvių sąraše, gali būti nustatyta, kad susirinkimo nebuvo.

10Ieškovė prašė prašymą dėl sustabdymo atmesti ir nurodė, kad parašai nebuvo klastojami, nors už sąraše nurodytus asmenis galėjo pasirašinėti sutuoktiniai. Ieškinio reikalavimas grindžiamas reikalavimo teisių perleidimo sutartimis, kurios buvo patvirtintos patalpų savininkų bei bendrijos narių 2009-12-15 susirinkime, o ne 2008-05-20 susirinkimo protokolu.

11Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-12-03 nutartimi civilinę bylą Nr.2-9866-656/2010 sustabdė iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr.10-2-00410-10 arba teisme bus išnagrinėta baudžiamoji byla dėl 208-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos „Bebras“ patalpų savininkų ir bendrijos narių 2008-05-20 susirinkimo protokolo suklastojimo. Teismas konstatavo, jog Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyriaus 2010-11-18 pranešime nurodyta, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal BK 300 str. 1 d. (dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas arba realizavimas), dėl to, kad buvo suklastotas H. K. parašas ant bendrijos patalpų savininkų ir bendrijos narių 2008-05-20 susirinkimo protokolo. Byloje teisiškai reikšminga yra aplinkybė, ar buvo namo patalpų savininkų valia imti paskolą. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad namo patalpų savininkai imti paskolą iš ieškovės nutarė būtent bendrijos patalpų savininkų ir bendrijos narių 2008-05-20 susirinkime. Teismas sprendė, kad susirinkimo aplinkybes tiriant baudžiamojo proceso tvarka, yra didesnės galimybės surinkti įrodymus; baudžiamojo proceso tvarka nustatyti faktai gali turėti prejudicinę reikšmę.

12Atskiruoju skundu ieškovė E. S. R. prašo panaikinti 2010-12-03 nutartį ir atmesti atsakovų S. K. bei P. B. prašymą sustabdyti civilinę bylą. Nurodo, jog teismas netinkamai taikė CPK 163 str. 1 d. 3 p., nes ikiteisminio tyrimo rezultatai, skirtingai nuo baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme rezultatų, negali turėti prejudicinės reikšmės šioje byloje. Apeliantės teigimu, teismas taip pat nepagrįstai konstatavo patalpų savininkų ir 208-osios DNSB „Bebras“ bendrijos narių 2008-05-20 susirinkimo protokolo reikšmę sprendimo priėmimui šioje byloje. Pažymi, kad atsakovai šioje byloje neginčija nei 2008-05-20 susirinkimo protokolo, nei 2008-06-27 sudarytos paskolos sutarties, iš kurios kyla reikalavimas atsakovams. 2008-05-20 susirinkimo protokolo galiojimas negali turėti reikšmės šios bylos baigčiai, atitinkamai neturėtų prejudicinės reikšmės ir baudžiamosios bylos (kuri net nėra nagrinėjama teisme) dėl šio susirinkimo protokolo rezultatai.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas P. B. prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-12-03 nutartį. Atsakovo nuomone, CPK 163 str. 1 d. 3 p. prasme baudžiamosios bylos nagrinėjimas turėtų apimti ir baudžiamojo proceso stadiją, kuri vadinama ikiteisminiu tyrimu pagal po CPK įsigaliojimo galiojantį BPK. Nurodo, kad pati ieškovė ieškinį grindžia 2008-05-20 susirinkime priimtais nutarimais; net tuo atveju, jei ikiteisminio tyrimo metu nebūtų nustatyti asmenys, suklastoję parašus, surinkti įrodymai gali būti pagrindu užginčyti ir 2008-05-20 susirinkimo protokolą.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas S. K. prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog ieškinys grindžiamas 208-osios DNSB „Bebras“ 2008-05-20 susirinkimo protokolu, bei jo priėmimo pasekoje priimtais sprendimais, atliktais veiksmais ar darbais, todėl šio dokumento autentiškumas turi esminę reikšmę nagrinėjamai bylai.

15Atskirasis skundas tenkinamas.

16Civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus (CPK 3 str. 7 d.), taigi atskirojo skundo nagrinėjimui taikytinos Civilinio proceso kodekso normos su pakeitimais, numatytais Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo 2011 m. birželio 21 d. įstatymu Nr. XI-1480, ir įsigaliojusiais nuo 2011-10-01; tačiau skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas vadovaujantis nutarties priėmimo metu galiojusiomis Civilinio proceso kodekso normomis.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo bei bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas prašymą dėl bylos sustabdymo neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas, kas sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą nutartį.

18Privalomasis civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Pagal CPK 163 str. 3 p. (įst. red. iki 2011-10-01), kurio pagrindu pirmosios instancijos teismas sustabdė šios bylos nagrinėjimą, teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupomos tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. CPK 163 str. 3 p. įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes.

19Kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė civilinę bylą CPK 163 str. 3 p. pagrindu, kadangi kaip matyti iš šalių argumentų, yra atliekamas tik ikiteisminis tyrimas, t. y. baudžiamoji byla nenagrinėjama teisme ir nenustatyta, jog baudžiamojoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai civilinei bylai, todėl tokiu atveju nėra pagrindo stabdyti civilinę bylą. Kolegija laiko teisiškai nepagrįstais atsakovo P. B. atsiliepimo į atskirąjį skundą samprotavimus dėl CPK 163 str. 3 p. normos aiškinimo. CPK 163 str. 3 d. vienareikšmiškai nustatytas negalimumas nagrinėti bylos, kol bus išspręsta kita byla, o ne atliktas tyrimas ar koks kitoks veiksmas.

20Kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, jog teismas nepagrįstai akcentavo patalpų savininkų ir 208-osios DNSB „Bebras“ bendrijos narių 2008-05-20 susirinkimo protokolo reikšmę sprendimo priėmimui šioje byloje; kadangi kaip matyti iš ieškinio turinio, ieškinys grindžiamas 2008-06-27 paskolos sutartimi bei patalpų savininkų ir 208-osios DNSB „Bebras“ bendrijos narių 2009-12-15 susirinkime priimtais nutarimais. Pateiktu priešieškiniu prašoma pripažinti 2009-12-15 susirinkimo nutarimus negaliojančiais. Kaip matyti iš procesinių dokumentų, šalys mini 2008-05-20 susirinkimą, tačiau jo neginčija, nesiremia dokumentų suklastojimo faktu, todėl negalima daryti prielaidos, kad šio susirinkimo protokolo negaliojimas turės turėti reikšmės šios bylos baigčiai – ikiteisminio tyrimo rezultatas negali turėti įtakos ieškovės ir atsakovų santykiams, pagal 2008-06-27 paskolos sutartį bei patalpų savininkų ir 208-osios DNSB „Bebras“ bendrijos narių 2009-12-15 susirinkime priimtus nutarimus.

21Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 60 str. 4 d., 315 str. 5 d., 338 str., kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti atsakovo S. K. prašymo stabdyti civilinės bylos nagrinėjimą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Tatjanos Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, Algirdo Auruškevičiaus,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės E. S. R.... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo P. B. 17... 7. Atsakovas P. B. pareiškė priešieškinį, kuriame prašė pripažinti... 8. Atsakovo S. K. atstovai prašė bylą stabdyti, nes atliekamas ikiteisminis... 9. Atsakovas P. B. prašė prašymą tenkinti, nes dalis namo gyventojų... 10. Ieškovė prašė prašymą dėl sustabdymo atmesti ir nurodė, kad parašai... 11. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-12-03 nutartimi civilinę bylą... 12. Atskiruoju skundu ieškovė E. S. R. prašo panaikinti 2010-12-03 nutartį ir... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas P. B. prašo atskirąjį skundą... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas S. K. prašo atskirąjį skundą... 15. Atskirasis skundas tenkinamas.... 16. Civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Privalomasis civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių... 19. Kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė... 20. Kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, jog teismas nepagrįstai... 21. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 60 str. 4 d., 315... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutartį panaikinti...