Byla e2S-1797-221/2019

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. K. atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. liepos 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės E. K. ieškinį atsakovui M. K. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, kitų su santuokos nutraukimu susijusių reikalavimų išsprendimo, atsakovo M. K. priešieškinį ieškovei E. K. dėl piniginės kompensacijos priteisimo, trečiasis asmuo – akcinė bendrovė SEB bankas, išvadą duodanti institucija – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. birželio 21 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje pagal ieškovės E. K. (toliau – ieškovė) ieškinį atsakovui M. K. (toliau – atsakovas) dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, kitų su santuokos nutraukimu susijusių reikalavimų išsprendimo, atsakovo priešieškinį ieškovei dėl piniginės kompensacijos priteisimo, trečiasis asmuo – AB SEB bankas, išvadą duodanti institucija – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

82.

9Ieškovė ir atsakovas pateikė apeliacinius skundus dėl Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. birželio 21 d. sprendimo. Ieškovė už apeliacinį skundą sumokėjo 150 Eur žyminį mokestį, prašė atleisti ją nuo likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimo. Šį prašymą ieškovė grindė tuo, kad šiuo metu visas gaunamas pajamas, kurios iš esmės neviršija minimalios mėnesinės algos, ji turi skirti pragyvenimui, būsto išlaikymui, kreditorinių įsipareigojimų vykdymui, vaikų išlaikymui, kitų šeimos poreikių tenkinimui.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. liepos 30 d. nutartimi atidėjo ieškovei žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki teismo sprendimo civilinėje byloje priėmimo.

144.

15Teismas, atsižvelgęs į ieškinio reikalavimus, lygiateisiškumo principą (atsakovas už priešieškinio reikalavimus yra sumokėjęs 259 Eur), aplinkybes, kad ieškovė naudojasi mokamomis teisinėmis paslaugomis, byloje esantys rašytiniai įrodymai neginčijamai nepatvirtina aplinkybės, jog ieškovė dėl turtinės padėties negali sumokėti byloje mokėtino žyminio mokesčio, konstatavo, kad nėra pagrindo atleisti ieškovę nuo likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimo. Siekdamas neužkirsti ieškovei kelio ginti savo interesus teisme, teismas sprendė esant tikslinga atidėti jai žyminio mokesčio už pateiktą apeliacinį skundą mokėjimą iki sprendimo priėmimo nagrinėjamojoje civilinėje byloje.

16III.

17Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

185.

19Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. liepos 30 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės arba pakeisti Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. liepos 30 d. nutartį ir sumažinti mokėtiną 1 127 Eur žyminį mokestį iki 150 Eur, atleidžiant nuo 977 Eur žyminio mokesčio sumokėjimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

205.1.

21Priimant ieškinį ir priimant apeliacinį skundą ieškovės materialinė padėtis vertinta skirtingai, nors ieškovės materialinė padėtis per šį laikotarpį praktiškai nepakito, ji sumokėjo tokį patį žyminį mokestį. Dėl turimo turto ieškovei nepriklauso antrinė teisinė pagalba.

225.2.

23Teismo nuoroda į lygiateisiškumo principą pažeidžia prigimtinius teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Su ieškove lieka gyventi du nepilnamečiai vaikai, kurių interesais ieškovė teikia apeliacinį skundą. Teismas turėjo įvertinti abiejų šalių gaunamų pajamų skirtumus ir galimybes sumokėti atitinkamą žyminį mokestį, reikalavimų apimties skirtumus ir tikslus, kuriais tie reikalavimai yra reiškiami.

245.3.

25Teismas nenurodė ieškovės nesąžiningumo apraiškų, taip pat nepasisakė, kad ieškovės apeliacinis skundas yra aiškiai nepagrįstas.

266.

27Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

286.1.

29Ieškovė po teismo sprendimo priėmimo sudarė teisinės pagalbos sutartis su dviem advokatais, dirbančiais skirtingose kontorose. Tai rodo, kad ieškovė turi lėšų, tačiau jų neatskleidžia. Pati ieškovė pripažįsta, kad pagal turimą turtą ir gaunamas pajamas ji nepriskiriama prie subjektų rato, kuriems valstybė dėl jų sunkios turtinės padėties suteiktų nemokamas ar iš dalies nemokamas teisines paslaugas.

306.2.

31Asmens turtinę padėtį apsprendžia ne tik gaunamos pajamos, tačiau ir turimas turtas, gaunamos išmokos, turimos santaupos, reikalavimo teisės ir kt., todėl ieškovės prašymo motyvavimas vien tik gaunamomis pajamomis nėra pagrįstas. Ieškovės gaunamos pajamos padidėjo nuo 440 Eur iki 610 Eur, todėl ieškovė nepagrįstai teigia, kad jos pajamos išliko tokios pačios. Ieškovė yra įgijusi finansininkės išsilavinimą, todėl turi visas galimybes dirbti pagal išsilavinimą ir gauti didesnes pajamas.

326.3.

33Teismas atidėjo žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, tokiu būdu sudarydamas sąlygas ieškovei pateikti apeliacinį skundą. Jeigu ieškovės apeliacinis skundas bus patenkintas, bylinėjimosi išlaidos, susijusios su žyminio mokesčio sumokėjimu, bus priteistos iš atsakovo, todėl ieškovė nepatirs su tuo susijusių neigiamų pasekmių.

347.

35Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

36Teismas

konstatuoja:

37IV.

38Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

398.

40Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovei atidėtas žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą sumokėjimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

419.

42Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 306 straipsnio 3 dalimi kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikiami duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis ir tai yra viena iš būtinų tinkamo teisės į teisminę gynybą realizavimo elementų. Siekiant, kad žyminio mokesčio mokėjimas netaptų nepakeliama našta, apeliantas, jo prašymu, gali būti iš dalies atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 3 dalis) arba žyminio mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas (CPK 84 straipsnis).

4310.

44Pagal CPK 83 straipsnio 3 dalį, asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Ši norma yra skirta užtikrinti asmenų, kurių materialinė padėtis yra sunki, teisę į teisminę gynybą. Pažymėtina, kad prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas, prie jo turi būti pridedami įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Atitinkamai turi būti motyvuota ir teismo nutartis dėl šio prašymo, t. y. teismas, kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėdamas pareiškėjo prašymą iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, turi įvertinti įrodymų, atspindinčių šalies turtinę padėtį, visumą (prašančiojo asmens pateiktus duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą, gaunamas pajamas ir pan.) bei kitas bylos aplinkybes, ir tik tuomet spręsti, ar pareiškėjas gali sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį. Jeigu teismas pripažįsta, kad pareiškėjo turtinė padėtis neleidžia jam sumokėti visos žyminio mokesčio sumos, teismas turi nustatyti, kokio dydžio žyminio mokesčio dalį pareiškėjas privalo sumokėti per teismo nustatytą terminą ir atitinkamai nuo kokios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo yra pagrindas jį atleisti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1312-186/2016).

4511.

46Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė už apeliacinį skundą sumokėjo 150 Eur, prašė atleisti ją nuo likusios žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą mokėjimo dėl sunkios turtinės padėties. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šį ieškovės prašymą, nurodė, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai neginčijamai nepatvirtina aplinkybės, jog ieškovė dėl turtinės padėties negali sumokėti byloje mokėtino žyminio mokesčio. Nors pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nėra pagrindo atleisti ieškovę nuo likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimo, tačiau, siekdamas ieškovei neužkirsti kelio ginti savo interesus teisme, sprendė esant tikslinga atidėti ieškovei žyminio mokesčio už pateiktą apeliacinį skundą mokėjimą iki sprendimo priėmimo nagrinėjamojoje civilinėje byloje. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesio, kad ieškovė neprašė atidėti už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio dalies sumokėjimo (atskirajame skunde ieškovė taip pat prašo atleisti ją nuo žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą mokėjimo), todėl nepagrįstai sprendė žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą atidėjimo klausimą, neišspręsdamas ieškovės prašymo atleisti ją nuo žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą mokėjimo. Kadangi teismas sprendė prašymą, kurio neturėjo spręsti, ir neišsprendė prašymo, kurį turėjo spręsti, skundžiama teismo nutartis naikintina ir ieškovės atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą mokėjimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

4712.

48Atsižvelgus į tokią bylos procesinę baigtį, kiti atskirojo skundo argumentai neturi reikšmės teisingam nagrinėjimo klausimo išsprendimui, todėl dėl jų nepasisakytina.

49Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

50Panaikinti Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. liepos 30 d. nutartį ir perduoti ieškovės E. K. atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą mokėjimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

51Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. birželio 21 d. priėmė sprendimą... 8. 2.... 9. Ieškovė ir atsakovas pateikė apeliacinius skundus dėl Marijampolės... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. liepos 30 d. nutartimi atidėjo... 14. 4.... 15. Teismas, atsižvelgęs į ieškinio reikalavimus, lygiateisiškumo principą... 16. III.... 17. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 18. 5.... 19. Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Marijampolės apylinkės teismo... 20. 5.1.... 21. Priimant ieškinį ir priimant apeliacinį skundą ieškovės materialinė... 22. 5.2.... 23. Teismo nuoroda į lygiateisiškumo principą pažeidžia prigimtinius... 24. 5.3.... 25. Teismas nenurodė ieškovės nesąžiningumo apraiškų, taip pat nepasisakė,... 26. 6.... 27. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime... 28. 6.1.... 29. Ieškovė po teismo sprendimo priėmimo sudarė teisinės pagalbos sutartis su... 30. 6.2.... 31. Asmens turtinę padėtį apsprendžia ne tik gaunamos pajamos, tačiau ir... 32. 6.3.... 33. Teismas atidėjo žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, tokiu būdu... 34. 7.... 35. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 36. Teismas... 37. IV.... 38. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 39. 8.... 40. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovei... 41. 9.... 42. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 43. 10.... 44. Pagal CPK 83 straipsnio 3 dalį, asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į... 45. 11.... 46. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė už apeliacinį skundą... 47. 12.... 48. Atsižvelgus į tokią bylos procesinę baigtį, kiti atskirojo skundo... 49. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 50. Panaikinti Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. liepos 30 d. nutartį ir... 51. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....