Byla 2S-490-661/2012
Dėl nesumokėto nuomos mokesčio priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. S. atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Trakų rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui A. S., tretiesiems asmenims UAB „Prienų energija“ ir UAB „Trakų vandenys“ dėl nesumokėto nuomos mokesčio priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos,

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovas A. S. prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2011-09-07 sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-2704-213/2011m. pagal ieškovo Trakų rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui A. S., tretiesiems asmenims UAB „Prienų energija“ ir UAB „Trakų vandenys“ dėl nesumokėto nuomos mokesčio priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Nurodė, kad apie teismo posėdį nežinojo, kadangi nėra gavęs teismo siunčiamų procesinių dokumentų. Nurodė, kad pablogėjus sveikatai, laikinai gyveno pas giminaičius Skiemonyse, Anykščių rajono savivaldybėje, todėl apie bylos eigą nežinojo ir laiku nebuvo informuotas apie 2011-09-07 numatytą parengiamąjį teismo posėdį ir neturėjo objektyvių galimybių jame dalyvauti. Pažymėjo, kad apie įvykusį parengiamąjį teismo posėdį sužinojo Trakų savivaldybėje sutikęs buvusį mokytoją, kuris jam nurodė, jog Trakų vietinėje spaudoje matęs jam skirtą šaukimą į teismo posėdį. Šias jo nurodytas nedalyvavimo teismo posėdyje priežastis prašė laikyti svarbiomis. Nurodė, kad nemokėjo nuomos mokesčio pagal 2008-01-31 Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kadangi ilgą laiką neturėjo darbo (pajamų). Pažymėjo, kad siekdamas padengti susidariusį įsiskolinimą 2011-09-26 įsidarbino UAB „INwood“. Nuo šiol gaus pastovias pajamas, yra pasiryžęs sumokėti 720,39 Lt nuomos mokesčio įsiskolinimą. Atkreipė dėmesį, kad neturi kur nuolatos gyventi, vasarą pas giminaičius buvo apsistojęs tik laikinai, kai reikėjo pagalbos su ūkio darbais. Nurodė, kad yra našlaitis, abu jo tėvai yra mirę, artimųjų, kurie galėtų jam suteikti nuolatinį gyvenamąjį plotą neturi. Todėl iškeldinus jį iš nuomojamo būsto nuturėtų kur gyventi ir atsidurtų gatvėje. Pažymėjo, kad jo naujajame darbe gaunamas darbo užmokestis užtikrintų tik minimalų pragyvenimą bei nuomos Trakų rajono savivaldybės administracijai mokėjimą, su tokiomis pajamomis jis neįstengtų privačiai nuomotis jokio kito buto. Nurodė, kad pasikeitusios aplinkybės, t.y. tai, kad įsidarbino bei nuo šiol gaus pastovias pajamas turi įtakos priimto sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui (b.l. 61-63).

5Ieškovas su atsakovo pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nesutiko. Nurodė, kad atsakovo laikinas apsigyvenimas pas giminaičius nelaikytinas svarbia priežastimi, dėl kurios atsakovas galėjo neatvykti į teismo posėdį. Pažymėjo, kad atsakovas nepateikė jokių šią aplinkybę pagrindžiančių įrodymų. Nurodė, kad atsakovas nenurodo, kiek laiko gyveno pas giminaičius, dėl ko ieškovui kyla abejonių, ar atsakovas apskritai naudoja socialinį būstą pagal paskirtį – gyvenimui jame ar tik naudojasi Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo suteikta teise nuomotis socialinį būstą. Nurodė, kad jam nepavysta su atsakovu susisiekti nuo 2008-12-09, jam nuolat buvo siunčiami raginimai susimokėti susidariusį įsiskolinimą, buvo vykta apžiūrėti būsto, tačiau su atsakovu, neaišku dėl kokių priežasčių, nėra tekę bendrauti ir jis nėra sureagavęs į raginimus susimokėti skolas. Nurodė, kad atsakovo informavimas apie parengiamąjį teismo posėdį viešo paskelbimo būdu, laikytinas tinkamu jo informavimu. Pažymėjo, kad tarp jo ir atsakovo sudarytoje nuomos sutartyje numatyta, kad patalpos išnuomojamos už tam tikrą mokestį, joje taip pat numatytos pasekmės, kilsiančios už nuomos mokesčio nemokėjimą ar pavėluotą mokėjimą, todėl atsakovas, pasirašydamas sutartį, susipažino su jos sąlygomis, t.y. turėjo bei galėjo numatyti kilsiančias pasekmes, jei jis nemokės ar pavėluotai mokės nuomos mokestį. Nurodė, kad atsakovas nors ir sumokėsiąs nuomos mokestį ir sumažinsiąs kitus turimus įsiskolinimus už suteiktas komunalines paslaugas, nepaneigs fakto, kad buvo padarytas esminis nuomos sutarties pažeidimas, dėl kurio kyla CK 6.611 str. numatytos pasekmės – iškeldinimas iš nuomojamos patalpos. Pažymėjo, kad atsakovas nepranešė ieškovui apie savo išvykimą iš Trakų rajono, todėl ieškovas negalėjo žinoti, jog atsakovas yra ar gali būti laikinai išvykęs. Be to, atsakovas nėra kreipęsis į Trakų rajono savivaldybės administraciją dėl mažesnio ploto būsto suteikimo, kas sumažintų nuomos mokesčio ir komunalinių mokesčių išlaidas.

6Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Prienų energija“ ir UAB „Trakų vandenys“ atsiliepimo į atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nepateikė.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Trakų rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 7 d. nutartimi netenkino atsakovo A. S. pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje Nr. 2-2704-213/2011. Nurodė, jog atsakovui buvo tinkamai pranešta apie 2011-09-07 parengiamąjį teismo posėdį, o atsakovo nurodytos neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežastys nelaikytinomis svarbiomis (tuo labiau, kad jos nėra įrodytos). Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad sunki asmens materialinė padėtis neatleidžia asmens nuo prisiimtų pagal sutartį įsipareigojimų vykdymo, o atsižvelgiant į sunkią asmens turtinę padėtį ar kitas aplinkybes, yra galimas sprendimo įvykdymo atidėjimas ar išdėstymas. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad atsakovas įsidarbino jau po 2011-09-07 sprendimo už akių priėmimo ir tik po to, kai sužinojo, jog jo atžvilgiu yra priimtas sprendimas už akių (pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovas nurodo, kad apie jo atžvilgiu priimtą sprendimą už akių sužinojo 2011-09-22). Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas savo pareigos mokėti nuomos mokestį nevykdė nuo 2008-01-31, t.y. nuo pat nuomos sutarties sudarymo dienos. Teismas kritiškai vertino atsakovo nurodytos aplinkybės, kad jis neturi kitos gyvenamosios vietos ir jį iškeldinus liktų gatvėje, kadangi atsakovui buvo suteiktas socialinis butas būtent atsižvelgiant į tai, kad jis neturi nuosavybės teise jam priklausančio būsto. Kaip matyti iš tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos 2008-01-31 Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 150 5.6 punkto nuomininkas (atsakovas) įsipareigojo nuosavybės teise įgijus būstą, nutraukti socialinio būsto nuomos sutartį su nuomotoju (ieškovu), todėl jo nurodytos aplinkybės, kad ji iškeldinus jis liktų gatvėje, nes neturi kitos gyvenamosios patalpos, neturi reikšmės priimto sprendimo už akių teisėtumui, kadangi, jei atsakovas turėtų kitą gyvenamąjį patalpą, jam nebūtų suteiktas socialinis būstas. Jo kitos gyvenamosios patalpos neturėjimas nesuteikia jam teisės gyventi socialiniame būste nemokant už jį nustatyto nuomos mokesčio.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas A. S. prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartį bei atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Nurodo, kad nei apie rengiamą Trakų apylinkės teismo posėdį, nei apie turimą pateikti atsiliepimą atsakovas nežinojo, kadangi nebuvo gavęs teismo siunčiamų procesinių dokumentų. Pablogėjus sveikatai bei padažnėjus vizitams pas gydytojus dėl klausos sutrikimų, laikinai apsistojo pas giminaičius, kurie rūpinosi jo gydymu. Dėl šių priežasčių iš savo nuolatinės gyvenamosios vietos buvo išvykęs ir laiku nebuvo informuotas apie bylos iniciavimą bei nagrinėjimą teismo posėdyje. Apeliantas taip pat nurodo, jog nuo šiol dirba ir gauna pastovias finansines pajamas, todėl yra pasirengęs sumokėti nuo 2008 m. susidariusį nuomos mokestį Trakų rajono savivaldybės administracijai (720,39 Lt) bei toliau sąžiningai bei laiku vykdyti iš nuomos sutarties kylančias pareigas bei su jomis susijusius mokėjimus. A. S. pažymi, jog jam suteiktas socialinis būstas yra jo vienintelė gyvenamoji vieta ir daugiau neturi kur išsikraustyti. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Trakų rajono savivaldybės administracija prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas nemano, kad atsakovo laikinas apsigyvenimas pas giminaičius yra svarbi priežastis, dėl kurios atsakovas galėjo neatvykti į teismo posėdį. Be to, atsakovas nepateikia jokių šį faktą įrodančių dokumentų ar kitų tai patvirtinančių įrodymų, nurodytų LR CK 177 straipsnyje. Trakų rajono savivaldybės administracija yra įsitikinusi, kad atsakovas savo išdėstytais argumentais atskirajame skunde nepateikia, neįrodo aplinkybių, kurios būtų reikšmingos ar iki šiol būtų nežinomos teismui. Be kita ko, Trakų rajono savivaldybės administracijos nuomone, neįrodytos ir LR CPK 288 straipsnio 4 dalyje numatytos aplinkybės, kurios gali turėti įtakos teismo priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13CPK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 7 str. 1 d. numatyta, jog bylose, kuriose sprendimai pirmosios instancijos teisme priimti iki Civilinio proceso kodekso įsigaliojimo, apeliaciniai skundai ar atskirieji skundai dėl jų išnagrinėjami pagal procesines teisės normas, galiojusias iki šio Kodekso įsigaliojimo. Kadangi pirmosios instancijos teismas bylą nagrinėjo vadovaujantis CPK redakcija, galiojusia iki 2011 m. spalio 1 d., todėl apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja CPK redakcija, galiojusia iki aukščiau nurodyto įstatymo įsigaliojimo dienos.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

15Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

16Teismas, įvertinęs bylos duomenis, atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

17Sprendimo už akių priėmimas – tai specifinis ginčų civilinėje byloje sprendimo būdas, kai vienai iš proceso šalių be pateisinamų priežasčių procese elgiantis pasyviai, kitos šalies prašymu teismas priima sprendimą už akių byloje pateiktų įrodymų pagrindu. Sprendimo už akių instituto tikslas – išplėsti asmenų subjektinių teisių teisminės gynybos ir dispozityvumo principo ribas, taip pat užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis bei nustatyti šalies pasyvaus elgesio civiliniame procese padarinius. Tuo siekiama skatinti šalis rūpintis proceso eiga, greitu ir ekonomišku bylos išnagrinėjimu, laiku ir rūpestingai pateikti savo poziciją teismui, sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, nevilkinti proceso. Sprendimo už akių priėmimo sąlygos įtvirtintos civilinio proceso kodekso 285 straipsnyje. Minėtas straipsnis numato, kas sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais CPK numatytais atvejais. CPK 142 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad teismas turi teisę priimti sprendimą už akių ir tuo atveju, jeigu, esant ieškovo prašymui, atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį. Taigi sprendimas už akių gali būti priimtas, kai, būdama tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimą, šalis nevykdo procesinės pareigos rūpintis proceso skatinimu arba piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, siekdama nepagrįstai užtęsti (vilkinti) bylos nagrinėjimą.

18CPK 287 straipsnio normos numato specialiam procesiniam dokumentui – pareiškimui peržiūrėti sprendimą už akių, keliamus reikalavimus, nustato jo padavimo terminus ir tvarką. Būtina pažymėti, kad pareiškimo peržiūrėti sprendimą už akių padavimas yra vienintelis būdas pasyviajai šaliai pašalinti savo neatvykimo į teismo posėdį ar kitokio pasyvumo padarinius, nes ji negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka (CPK 285 str. 5 d.).

19Vadovaujantis CPK 288 straipsniu, teismas panaikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą iš esmės jei nustato dviejų sąlygų visumą: 1) atsakovai neatvyko į teismo posėdį (nepateikė atsiliepimo ar parengiamojo procesinio dokumento) dėl svarbių priežasčių ir 2) teismui pateikiami įrodymai, galintys turėti įtakos priimto teismo sprendimo teisėtumui ir/ar pagrįstumui. Įprastai, abi šios sąlygos yra būtinos siekiant teismo priimto sprendimo už akių peržiūrėjimo. Tačiau pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime pripažino, jog Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 288 straipsnio ketvirtoji dalis ta apimtimi, kuria teismui neleidžiama už akių priimtus sprendimus peržiūrėti ir tokiais atvejais, kai jam yra pateikiami tokie įrodymai, kurie patvirtina, kad tas sprendimas buvo akivaizdžiai neteisingas, kad juo buvo akivaizdžiai pažeistos asmens teisės, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams.

20Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė atsakovo pareiškimą, nenustatęs nei vienos iš sąlygų, būtinų panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą. Tokia teismo išvada yra pagrįsta faktiniais bylos duomenimis. Pažymėtina, kad teismas leido ieškovui įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo spaudoje tuomet, kada atsakovui išsiųsti procesiniai dokumentai buvo grąžinti teismui neįteikti. Taip pat į parengiamąjį teismo posėdį atsakovas neatvyko, jam teismo šaukimas neįteiktas. Nesant galimybės įteikti procesinių dokumentų atsakovui pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą konstatuoti, jog adresato gyvenamoji vieta yra nežinoma, juolab, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog atsakovo gyvenamajai ir darbo vietai esant nežinomoms, ir ieškovui neprašant skirti kuratoriaus, egzistuoja procesinės prielaidos įteikimui viešo paskelbimo būdu, kadangi kuratorius gali būti skiriamas tik esant suinteresuotos šalies prašymui (Žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2009). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas skirti kuratoriaus ar įteikti procesinius dokumentus per antstolius neprašė, todėl pirmosios instancijos teismas, procesinius dokumentus atsakovui įteikdamas viešo paskelbimo būdu CPK nuostatų, reglamentuojančių procesinių dokumentų įteikimo tvarką, nepažeidė. Kaip jau minėta, siekdamas sprendimo už akių panaikinimo, atsakovas turėtų įrodyti egzistuojant abi CPK 288 straipsnio 4 dalyje nurodytas sąlygas, išskyrus tuos atvejus, kai teismui pateikiami įrodymai akivaizdžiai patvirtina teismo priimto sprendimo už akių neteisėtumą ir/ar nepagrįstumą. Taigi atsakovui, siekiančiam teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo, ypač tais atvejais, kai nustatoma, jog jis negali pateisinti savo procesinio pasyvumo, nepakanka pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodyti savo nesutikimą ar abejones teismo priimtu sprendimu – atsakovo pateikti įrodymai turi besąlygiškai patvirtinti tai, jog priimtas sprendimas yra akivaizdžiai neteisingas ir turėtų būti teismo panaikintas nepaisant atsakovų netinkamo naudojimosi procesinėmis teisėmis. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog tokių aplinkybių pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovas nenurodė.

21Apeliantas nurodo, kad pablogėjus sveikatai bei padažnėjus vizitams pas gydytojus dėl klausos sutrikimų, laikinai apsistojo pas giminaičius, kurie rūpinosi jo gydymu. Dėl šių priežasčių iš savo nuolatinės gyvenamosios vietos buvo išvykęs ir laiku nebuvo informuotas apie bylos iniciavimą bei nagrinėjimą teismo posėdyje.

22Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog apeliantas nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių, jog jis laikinai gyveno pas giminaičius. Taip pat atsakovas neinformavo ieškovo apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą. Be kita ko, su atsakovu buvo bandyta susisiekti dar iki ieškinio pateikimo teismui dienos, siekiant išvengti ginčo nagrinėjimo teisme, t.y. su apeliantu Trakų rajono savivaldybės administracijai nepavyksta susisiekti nuo 2008-01-31 savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo, tai patvirtina patalpų apžiūros aktai, atsakovui siųsti pranešimai. Teismas taip pat pažymi, jog A. S., sudaręs nuomos sutartį ir nemokėdamas nuomos mokesčių ir mokesčių už komunalinius patarnavimus, galėjo numanyti, kad tokiu savo neveikimu pažeis nuomos sutartį, ko pasėkoje, ieškovas bus priverstas savo pažeistas teises ginti teisme. Todėl teismas negali sutikti su atsakovo argumentu, jog į teismo posėdį jis neatvyko dėl svarbių priežasčių.

23Kitas apelianto argumentas, jog nuo šiol jis dirba ir gauna pastovias finansines pajamas, todėl yra pasirengęs sumokėti nuo 2008 m. susidariusį nuomos mokestį Trakų rajono savivaldybės administracijai (720,39 Lt) bei toliau sąžiningai bei laiku vykdyti iš nuomos sutarties kylančias pareigas bei su jomis susijusius mokėjimus vertintinas kritiškai, kadangi byloje nėra jokių duomenų apie tai ar apeliantas bent iš dalies padengė susidariusią skolą už nuomą bei komunalines paslaugas. Be to, šie apelianto nurodyti argumentai neturi jokios įtakos priimto teismo sprendimo teisėtumui ir/ar pagrįstumui. Bylos duomenys patvirtina, jog 2008-01-31 Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. 150 Trakų rajono savivaldybė išnuomojo atsakovui A. S. butą, o atsakovas įsipareigojo mokėti 30,01 Lt nuomos mokestį kas mėnesį ne vėliau kaip iki kito, po išgyventojo mėnesio, 20 dienos (b.l. 6-8). Nuomos sutarties 10 p. numatė, kad, jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip 3 mėnesius) nemoka buto nuompinigių, nuomos sutartis gali būti vienašališkai nutraukta ir asmenys teismine tvarka iškeldinti iš nuomojamos patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (b.l. 6-8). Atsakovas A. S. nuo pat nuomos sutarties sudarymo dienos nemokėjo ieškovui nuomos mokesčio, todėl teismas pagrįstai nuraukė 2008-01-31 Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 150 tarp A. S. ir Trakų rajono savivaldybės administracijos bei priteisė iš apelianto 720,39 Lt nuomos mokesčio.

24Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad apeliantas nepateikė jokių argumentų, leidžiančių abejoti sprendimo už akių pagrįstumu, nepateikė įrodymų, kad panaikinus sprendimą už akių ir atnaujinus bylos nagrinėjimą būtų galima priimti kitokį sprendimą. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant 2011 m. lapkričio 7 d. Trakų rajono apylinkės teismo nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

26Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas rašytinio proceso... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovas A. S. prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2011-09-07... 5. Ieškovas su atsakovo pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo... 6. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Prienų... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Trakų rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 7 d. nutartimi netenkino... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas A. S. prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 13. CPK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 7 str. 1 d.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra... 16. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, atskirojo skundo bei atsiliepimo į... 17. Sprendimo už akių priėmimas – tai specifinis ginčų civilinėje byloje... 18. CPK 287 straipsnio normos numato specialiam procesiniam dokumentui –... 19. Vadovaujantis CPK 288 straipsniu, teismas panaikina sprendimą už akių ir... 20. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 21. Apeliantas nurodo, kad pablogėjus sveikatai bei padažnėjus vizitams pas... 22. Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog apeliantas... 23. Kitas apelianto argumentas, jog nuo šiol jis dirba ir gauna pastovias... 24. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad apeliantas nepateikė jokių... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 26. Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti...