Byla 2A-349-262/2017
Dėl pasisavintos kapo tvorelės grąžinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijaus Kairevičiaus ir Rūtos Petkuvienės kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės G. M. apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės G. M. ieškinį atsakovei V. V. dėl pasisavintos kapo tvorelės grąžinimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

31. Ieškovė ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę grąžinti pasisavintą U. K. ir kitų artimųjų kapo tvorelę.

42. Ieškovė nurodė, kad 2007 m. apie spalio mėnesį atvykusi į Kazokiškių kapines Elektrėnų savivaldybėje prie savo senelių ir prosenelės U. K. kapo pamatė, kad nuo kapavietės nuimta metalinė tvorelė. Atsakovė vadovavo tvorelės nuėmimo darbams ir tvorelė yra jos žinioje, todėl privalo grąžinti.

53. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ji yra Kazokiškių seniūnė. Kapinės prie Kazokiškių bažnyčios buvo labai apleistos. Neprižiūrimos tvorelės nuo kapų buvo nuimtos, apie 2 mėnesius gulėjo šventoriuje, po to buvo išvežtos į metalo laužą. Kazokiškių seniūnija neturėjo duomenų nei kas palaidotas ieškovės nurodytame kape, nei koks asmuo atsakingas už šios kapavietės priežiūrą. Prašė taikyti trejų metų ieškinio senatį, reikalavimams dėl žalos atlyginimo, nes šiuo ieškiniu ieškovė reiškia reikalavimą dėl žalos atlyginimo. Taip pat nurodė, kad, priimdama sprendimus dėl kapinių tvarkymo, atsakovė veikė ne kaip fizinis asmuo, bet kaip Elektrėnų savivaldybės administracijos pareigūnė, todėl net jei ir būtų konstatuoti jos neteisėti veiksmai, už šiais veiksmais padarytą žalą atsakyti turėtų ne ieškovė bet Elektrėnų savivaldybės administracija. Ieškovė jau kreipėsi į teismą reikalaudama žalos atlyginimo solidariai iš Elektrėnų savivaldybės administracijos ir V. V. už pavogtą kapo tvorelę. 2013-02-11 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu, ieškovės reikalavimas buvo atmestas. Šiuo ieškiniu ji reiškia reikalavimą dėl to paties dalyko tuo pačiu pagrindu.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

64. Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas, iš ieškovės atsakovei priteista 350 Eur bylinėjimosi išlaidų; iš ieškovės valstybei priteista 3,93 Eur bylinėjimosi išlaidų; už piktnaudžiavimą procesu ieškovei skirta 600 Eur bauda, 300 Eur iš šios baudos skirta atsakovei.

75. Teismas nurodė, kad 2013-02-11 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu išnagrinėtoje byloje Nr. I-677-437/2013, G. M. reikalavimas dėl 2617 Lt turtinės žalos atlyginimo buvo reiškiamas solidariai Elektrėnų savivaldybės administracijai ir V. V.. Teismas G. M. ir kitų ieškovų ieškinį atmetė. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2013-10-18 nutartimi atmetus ieškovų apeliacinį skundą, 2013-02-11 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas įsiteisėjo. Šiuo sprendimu buvo nustatyta, kad V. V., priimdama sprendimus ir atlikdama veiksmus dėl Kazokiškių kapinių tvarkymo, veikė kaip institucijos atstovė ir negali būti atsakove pagal pareikštą ieškinį. Atsakovų (Elektrėnų savivaldybės administracijos ir V. V.) veiksmai tvarkant Kazokiškių kapines įsiteisėjusiu teismo sprendimu įvertinti kaip teisėti. Ieškovė teigdama, kad reikalavimą atsakovei reiškia kaip fiziniam asmeniui, jos neteisėtais veiksmais įvardina tuos veiksmus, kurie buvo atlikti kaip seniūnės. Kokių nors kitų atsakovės veiksmų, kurie nebūtų siejami su jos, kaip savivaldybės pareigūnės veikla, ir galėtų būti vertinami kaip fizinio asmens veiksmai, ieškovė nenurodė. Todėl vertinti atsakovės veiksmus kitaip negu jie jau buvo įvertinti 2013-02-11 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu, nėra pagrindo. Ieškovė, žinodama, kad daiktas, kurį ji prašo grąžinti, nėra išlikęs, prašo grąžinti jį natūra. Tokius ieškovės reikalavimus teismas vertina, kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nesąžiningai pareiškiant akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį, ir konstatuoja pagrindą skirti CPK 95 str. 2 d. numatytą baudą.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

86. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad teismui buvo pateiktas patikslintas ir papildytas ieškinys, kuriuo buvo įtraukiamas papildomas atsakovas byloje - A. K. bei keičiamas ieškinio dalykas - vietoje reikalavimo grąžinti pasisavintą kapo tvorelę buvo prašoma atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį, t.y. atstatyti U. K. kapavietės, esančios Kazokiškių bažnyčios komplekso kapinėse, antkapinių statinių dalį - tvorelę. Tačiau 2015 m. spalio 7 d. teismo posėdyje buvo atsisakyta priimti patikslintą ir papildytą ieškinį ir jis grąžintas ieškovei. Taigi, 2015 m. lapkričio 19 d. teismo posėdyje iš esmės buvo nagrinėjamas pradinis ieškinys - dėl pasisavintos kapo tvorelės grąžinimo. Atsisakymas priimti patikslintą ieškinį pažeidė ieškovės konstitucinę teisę į teisminės gynybos prieinamumą, teisę į tinkamą teismo procesą, bei teisėjų nešališkumo ir rungimusi principus. Teismas padarė esminius civilinio proceso pažeidimus, kurie turėjo įtakos nepagristo ir neteisėto teismo sprendimo priėmimui. Dėl šios priežasties byla turi būti perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

97. Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškovė turėjo pakankamai laiko suformuluoti ieškinio dalyką ir ieškinio pagrindą ir todėl vėlesnis patikslinto ieškinio pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą ir todėl pagrįstai atsisakė priimti patikslintą ieškinį.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacinis skundas atmetamas.

118. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

129. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

1310. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c.b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

1411. Apeliantė nurodo, kad jos giminaičių kapavietės tvorelė buvo nuimta neteisėtai. Toks teiginys nepagrįstas. Atsakovė V. V. kaip fizinis asmuo jokių veiksmų, susijusių su ieškovės giminaičių kapavietės ir/ar tvorelės demontavimu bei jos išvežimu, nesiėmė, visus sprendimus dėl Kazokiškių kapinių tvarkymo atsakovė priėmė kaip valstybės valdžios institucijos atstovė, eidama Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių seniūno pareigas.

1512. LR Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 41 p. numato savarankišką savivaldybių funkciją - ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas ir kapinių priežiūros organizavimas. Iki 2008 m. lapkričio 19 d. galiojusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 144 patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių (toliau - taisyklių) 14 p. numato, kad savivaldybės teritorijoje esančių kapinių priežiūrą organizuoja ir lėšas priežiūrai skiria savivaldybė. Šių taisyklių 19 punktas numato, kad atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo (t. y. asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė) turi kapavietę prižiūrėti arba sudaryti jos priežiūros sutartį su kitais asmenimis, kad kapavietė būtų tvarkinga. Tuo atveju, kada kapavietė yra netvarkoma, kapinių prižiūrėtojo iniciatyva seniūnija arba religinė bendruomenė ar bendrija, jeigu konfesinių kapinių priežiūrą pagal kapinių perdavimo sutartį organizuoja religinė bendruomenė ar bendrija, gali sudaryti komisiją, kuri pripažintų šią kapavietę neprižiūrima ir tada jos tvarkymas būtų organizuotas nustatyta tvarka, pagal kurią pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių priežiūrą organizuoja savivaldybė (seniūnija) arba religinė bendruomenė ar bendrija, kuri pagal kapinių perdavimo sutartį organizuoja konfesinių kapinių priežiūrą (taisyklių 21 p., 23 p., 25 p.). Todėl, visi Kazokiškių seniūnės veiksmai priimant sprendimus dėl Kazokiškių kapinių tvarkymo buvo atlikti teisėtai.

1613. Ieškovė nurodo, kad 2015-10-07 pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti jos patikslintą ir papildytą ieškinį ir toks atsisakymas pažeidžia ieškovės teises. Šis teiginys taip pat atmetamas. Iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo ieškovas turi teisę pakeisti ieškinio dalyką arba ieškinio pagrindą. Vėlesnis ieškinio dalyko arba ieškinio pagrindo pakeitimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu tokio pakeitimo būtinumas iškilo vėliau arba jeigu yra gautas priešingos šalies sutikimas, arba jeigu teismas mano, kad tai neužvilkins bylos nagrinėjimo (CPK 141 str. 1 d.). Įvertinus bylos medžiagą bei proceso pirmosios instancijos teisme eigą, darytina išvada, kad ieškovė turėjo pakankamai laiko patikslinti ieškinio dalyką bei pagrindą ir todėl teismas pagrįstai sprendė, jog vėlesnis patikslinto ieškinio pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą ir todėl pagrįstai atsisakė priimti ieškovo patikslintą ieškinį. Taigi, nėra jokio pagrindo bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui.

1714. Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, teisingai aiškio ir taikė materialines ir procesines teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Dėl išvardintų priežasčių skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

1815. Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovės atsakovei priteisiamos 140 Eur bylinėjimosi išlaidos, atsakovės patirtos apeliacinės instancijos teisme (CPK 93, 98 str.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93, 98 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

20Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti atsakovei V. V. iš ieškovės G. M. 140 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. 1. Ieškovė ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę grąžinti pasisavintą 4. 2. Ieškovė nurodė, kad 2007 m. apie spalio mėnesį atvykusi į Kazokiškių... 5. 3. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ji yra Kazokiškių... 6. 4. Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimu ieškinys... 7. 5. Teismas nurodė, kad 2013-02-11 Vilniaus apygardos administracinio teismo... 8. 6. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m.... 9. 7. Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o... 10. Apeliacinis skundas atmetamas.... 11. 8. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 12. 9. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 13. 10. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti... 14. 11. Apeliantė nurodo, kad jos giminaičių kapavietės tvorelė buvo nuimta... 15. 12. LR Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 41 p. numato savarankišką... 16. 13. Ieškovė nurodo, kad 2015-10-07 pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 17. 14. Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmos instancijos teismas... 18. 15. Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovės atsakovei priteisiamos 140 Eur... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93, 98 str., 326... 20. Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimą palikti... 21. Priteisti atsakovei V. V. iš ieškovės