Byla 1-289-269/2012
Dėl padaryto kaltas pyktis. Pyksta ant brolio, nes buvo susimušę. Dėl padaryto gailisi. Suvokia, kad galėjau brolį užmušti. Labai išgyvena. Ligonių kasų ieškinio neatlygino, tačiau ieškinį pripažįsta. Neturi iš ko jį atlyginti, nes nedirba. Ieškinį galės atlyginti per metus (b.l. 62, 75, 110-113)

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Tadeušas Volkovskis, sekretoriaujant I.Mečkovskajai ir A.Čižienei, dalyvaujant prokurorei I. Kvedaraitei, nukentėjusiajam I. B., vertėjai A. Stančinskai, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą Nr. 1-289-269/2012 (toliau-byla), kurioje V. B. (V. B.) a.k. ( - ) gim. ( - ), Baltarusijoje, gyv. ( - ) LR pilietis, išsiskyręs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, administracine tvarka nebaustas, teistas 2010-12-17 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 138 str. 1 d. laisvės apribojimu vieneriems metams; 2012-01-23 atliko bausmę (teistumas neišnykęs);

2kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., 145 str. 1 d.,

Nustatė

3V. B. grasino nužudyti žmogų, esant pakankamam pagrindui manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, mušdamas nežymiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą, o būtent:

4jis, 2012 m. kovo 15 d., apie 12 val., ( - ), savo bute, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (3,62 prom.), artimoje aplinkoje iš pykčio, dešinėje rankoje laikydamas kirvį trenkė jo buku galu vieną smūgį į I. B. kairės pusės galvos sritį, sakydamas, kad jį nužudys, tuo artimoje aplinkoje grasino I. B. nužudyti, esant pakankamai pagrindui manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas.

5Jis gi, 2012 m. kovo 15 d., apie 12 val., ( - ), savo bute, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (3,62 prom.), artimoje aplinkoje dešinėje rankoje laikydamas kirvį, trenkė su kirvio buku galu vieną smūgį į I. B. kairės pusės galvos sritį, tuo padarydamas nukentėjusiajam kirstinę žaizdą kairės ausies kaušelyje.

6Kaltinamasis V. B. (toliau-kaltinamasis) kaltę pripažino visiškai ir teismui paaiškino, kad 2012-03-15 buvo apsvaigęs nuo alkoholio. Brolis tą dieną užėjo pas jį į butą. Buvo dar jo vaikai. Sutinka, kad iš pykčio trenkė kirvio buku galu broliui per galvą. Galimai sakė, kad nužudys brolį, tačiau to neatsimena, nes buvo girtas. Dėl padaryto kaltas pyktis. Pyksta ant brolio, nes buvo susimušę. Dėl padaryto gailisi. Suvokia, kad galėjau brolį užmušti. Labai išgyvena. Ligonių kasų ieškinio neatlygino, tačiau ieškinį pripažįsta. Neturi iš ko jį atlyginti, nes nedirba. Ieškinį galės atlyginti per metus (b.l. 62, 75, 110-113).

7V. B. savo parodymus patvirtino savo parodymų patvirtinimo vietoje metu (b.l. 65-69).

8Byloje taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas (BPK 273 str.).

9Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:

10VA VPK Vilniaus r. PK tyrėjo tarnybiniu pranešimu, kuriuo pradėtas nusikalstamų veikų numatytų LR BK 140 str. 1 d., 145 str. 1d., ikiteisminis tyrimas ( b.l. 1);

11-nukentėjusiojo I. B. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad 2012-03-15, apie 12 val. jis atvažiavo pas savo brolį V. B., norėdamas pažiūrėti kaip jis gyvena, nes turėjo anksčiau problemų su savo sugyventine ir kurį laiką gyveno pas jį. Užėjus pas brolį pamatė, kad jis girtas, todėl ruošėsi išeiti, tačiau brolis jam būnant buto koridoriuje paėmė kirvį iš virtuvės liepdamas išeiti lauk, nes užmuš ir priėjęs kirviu smogė jam vieną kartą į galvą, ties kaire ausimi. Jis nukrito ir prarado sąmonę, kurią atgavo savo namuose, nes jo sugyventinė L. P. iškvietė greitąją ir jis buvo nuvežtas į Lazdynų ligoninę (b.l. 25-26, 49).

12Nukentėjusysis I. B. (toliau-nukentėjusysis) savo parodymus patvirtino savo parodymų patikrinimo vietoje metu (b . l. 44-48).

13Liudytojos L. P. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad I. B. yra jos sugyventinis, su kuriuo gyvena Juodšilių k., Vilniaus r. 2012-03-15 jie nuvažiavo pas jos mamą L. P., apie 12 val. į Marijampolės k., Liepų g. 9-2. Į butą ji užėjo pirma, I. B. liko mašinoje. Po kurio laiko į butą užėjo I. B. ir ji išgirdo, kaip broliai tarpusavyje pradėjo konfliktuoti. Tuo metu ji išeidinėjo iš namo į lauką ir pastebėjo, kad V. B. paėmė kirvį, kuris stovėjo kampe prie durų ir grasino juo suduoti jos sugyventiniui. Išėjusi į lauką išgirdo garsą panašų į smūgį. Apsisukusi grįžo atgal ir pamatė ant žemės gulintį ant nugaros savo sugyventinį Ivaną. Priėjusi patikrino jo pulsą, nuėjo į mašiną ir iškvietė greitąją pagalbą. Kol ji bendravo su gydytojais, prie mašinos priėjo jos brolis, kuris atvedė jos sugyventinį. Matė, kaip iš I. B. kairės ausies bėga kraujas, todėl jie nuvažiavo į Juodšilių k. laukti greitosios, kuri I. B. išvežė į Lazdynų GMP ligoninę. įvykį galėjo matyti jos brolis A. P. (b.l. 50-51).

14Liudytojo A. P. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad gyvena kartu su motina L. P. ir jos sugyventiniu V. B.. Butas, kuriame jis gyvena, priklauso V. B.. Dėl įvykio paaiškina, kad maždaug prieš dvi savaites iki šio įvykio broliai tarpusavyje buvo susimušę bute Liepų g. 9-2. Jam pasakojo V. B., kad jis buvo susimušęs su savo broliu I. B., kai jie gėrė. V. B. dar sakė, kad pyksta ant brolio ir kad geriau pastarasis nesirodytų. 2012-03-15 V. B. buvo namuose išgėręs, apie 12 val. pas juos atvyko sesuo L. P. su vaikais ir sugyventiniu I. B.. I. B. užėjus į butą tiksliau į buto koridorių, tarp jo ir V. B. kilo žodinis konfliktas. Pamatęs savo brolį I. B. liepė jam išeiti iš buto, įspėdamas, kad jeigu neišeis, trenks jam kirviu, tai išsireiškė necenzūriniais žodžiais, todėl Ivanas lygtai norėjo išeiti, tačiau lyg vėl norėjo užeiti į vidų, tuo metu V. B. paėmęs kirvį su mediniu kirvakočiu, gulėjusį kampe ant grindų, jo buku galu trenkė I. B. vieną kartą į galvą ties kaire ausimi. Kadangi jis tuo metu buvo virtuvėje, visa tai gerai matė. Nuo smūgio I. B. nukrito nugara ant žemės, susitrenkė galva į dujinę plytelę, kuri stovi koridoriuje. V. B. po suduoto smūgio padėjo kirvį ant grindų ir nuėjo į kambarį, o jis priėjo prie gulinčio Ivano, tuo metu priėjo ir jo sesuo L. P.. I. B. galimai buvo kelias minutes

15praradęs sąmonę, o jam atsigavus, jis padėjo atsikelti ir nuvedė jį prie automobilio, kurio L. P. ir jis buvo atvažiavę (b.l. 52).

162012-03-15 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad apžiūros metu apžiūrėtas butas, esantis ( - ) (b.l. 6-14).

17Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 741/12 (01), iš kurios matyti, kad I. B. padarytas galvos kairės pusės sumušimas, paveikus kietu buku daiktu, kirstinė žaizda kairės ausies kaušelyje, paveikus kertančiu įrankiu, galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2012-03-15). Sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimai padaryti 2 trauminiais poveikiais. Neatmetama galimybė, kad galvos kairės pusės sumušimas galėjo susidaryti griuvimo ar atsitrenkimo metu (b.l. 41-43).

18Kaltinamojo kaltė dėl kaltinamajam inkriminuotų nusikaltimų įrodyta ir kita bylos medžiaga (b.l. 10-13, 28-40, 44-48, 54, 56).

19Visi šie veiksmai atlikti laikantis įstatymo reikalavimų, jais gauti duomenys turi reikšmės bylai teisingai išspręsti, todėl jie laikomi įrodymais (BPK 20 str.).

20Įvertinus įrodymų visumą neginčytinai nustatyta, kad kaltinamasis kaltinime nurodytu laiku ir vietoje tyčia artimoje aplinkoje vienodais veiksmais smurtaudamas prieš savo brolį sudavė I. B. vieną kartą kirviu į galvos sritį, sakydamas, kad jį nužudys, sukėlė nukentėjusiajam nežymų sveikatos sutrikdymą, bei grasino jį nužudyti, esant pakankamai pagrindui manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, t.y. jo veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., 145 str. 1 d. kaip šių nusikaltimų idealioji sutaptis.

21Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino dėl inkriminuotų nusikaltimų ir nuoširdžiai gailisi.

22Jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

23Skiriant bausmę atsižvelgta į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, o būtent, kad jis padarė du nesunkius nusikaltimus (BK 11, 12 str.), į jo padarymo aplinkybes, motyvus, kaltės formą – tai, kad abi nusikalstamos veikos padarytos tiesiogine tyčia, ir tai, kad kaltinamasis nukentėjusiojo atsiprašė, į kaltinamojo asmenybę, kuris baustas administracine tvarka, anksčiau teistas už tyčinį nusikaltimą, bausmę atliko, teistumas neišnyko ir vėl padarė tyčinius nusikaltimus, todėl laikytinas recidyvistu, į tai, kad yra jo atsakomybę viena lengvinanti ir viena sunkinanti aplinkybės, nuo nusikaltimų nukentėjo jo brolis (šeimos narys), todėl jam skirtinos sankcijose už padarytas nusikalstamas veikas numatytos bausmės – laisvės atėmimai, kurios BK 63 str. tvarka bendrintinos bausmių apėmimo būdu ir skirtinas galutinis laisvės atėmimas, kurio vykdymas atidėtinas skiriant pareigas, ir-baudžiamojo poveikio priemonė-įpareigojimas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose (BK 72 2 , 75 str.), (b.l. 79-91).

24Į bausmės laiką kaltinamajam įskaitytinas sulaikymo laikas nuo 2012-03-15 iki 2012-03-16 (b.l. 55, 57).

25Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti- naikintina, nuosprendžiui įsiteisėjus (b.l. 76-77).

26Vilniaus valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys dėl 219.92 Lt nukentėjusiojo gydymo išlaidų įrodytas ir pripažintas kaltinamojo, todėl tenkintinas (BPK 115 str. 1 d.), (b.l. 15-24).

27Daiktas turintys reikšmės bylai tirti ir nagrinėti- kirvis nuosprendžiui įsiteisėjus naikintinas (BPK 94 str. 1 d. 1 p. ), (b.l. 7-8, 10-14), (Vilniaus apskrities VPK Vilniaus r. PK 2012-04-17 kvitas B serija BBB Nr. 038684).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 300-308, 313 str.

Nutarė

29V. B. (V. B.) pripažinti kaltu padarius nusikaltimus numatytus

30Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., 145 str. 1 d. ir skirti jam:

31pagal BK 140 str. 1 d. -6 mėnesių laisvės atėmimą.

32pagal BK 145 str. 2 d. -10 mėnesių laisvės atėmimą.

33Vadovaudamasis BK 50 str., 63 str. 1, 2 d., 5 d. 1) p., 7, 8 d. subendrinti V. B. (V. B.) paskirtas bausmes apėmimo būdu ir galutinę bausmę V. B. (V. B.) paskirti laisvės atėmimą 10 (dešimčiai) mėnesių.

34Į bausmės laiką V. B. (V. B.) įskaityti sulaikymo laiką nuo 2012-03-15 iki 2012-03-16.

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., 2 d. 6 p., 3 d. šiuo nuosprendžiu paskirtos 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams ir nuteistąjį įpareigoti per šį laiką dalyvauti elgesio pataisos programoje ir be institucijos prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo nekeisti gyvenamosios vietos ilgiau negu septynioms paroms.

36Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio priėmimo dienos.

37Nuosprendžiu paskirtų pareigų vykdymo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio nuteistojo priežiūrą vykdančioje institucijoje gavimo dienos.

38Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 722 str. skirti V. B. (V. B.) baudžiamojo poveikio priemonę - dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, įpareigojant šią priemonę įvykdyti per 4 (keturis) mėnesius.

39Nuosprendžiu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio nuteistojo priežiūrą vykdančioje institucijoje gavimo dienos.

40Kardomąją priemonę –rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti V. B. (V. B.) iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus panaikinti.

41Vilniaus valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį dėl 219, 92 Lt nukentėjusiojo gydymo išlaidų tenkinti ir iš V. B. (V. B.) šiai kasai priteisti 219, 92 Lt turtinei žalai atlyginti (BPK 115 str. 1 d.).

42Daiktą turintį reikšmės bylai tirti ir nagrinėti- kirvį nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti (BPK 94 str. 1 d. 1 p. ), (Vilniaus apskrities VPK Vilniaus r. PK 2012-04-17 kvitas B serija BBB Nr. 038684).

43Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Tadeušas... 2. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., 145 str. 1 d.,... 3. V. B. grasino nužudyti žmogų, esant pakankamam pagrindui manyti, kad... 4. jis, 2012 m. kovo 15 d., apie 12 val., ( - ), savo bute, būdamas apsvaigęs... 5. Jis gi, 2012 m. kovo 15 d., apie 12 val., ( - ), savo bute, būdamas apsvaigęs... 6. Kaltinamasis V. B. (toliau-kaltinamasis) kaltę pripažino visiškai ir teismui... 7. V. B. savo parodymus patvirtino savo parodymų patvirtinimo vietoje metu (b.l.... 8. Byloje taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas (BPK 273 str.).... 9. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:... 10. VA VPK Vilniaus r. PK tyrėjo tarnybiniu pranešimu, kuriuo pradėtas... 11. -nukentėjusiojo I. B. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad... 12. Nukentėjusysis I. B. (toliau-nukentėjusysis) savo parodymus patvirtino savo... 13. Liudytojos L. P. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad I. B. yra... 14. Liudytojo A. P. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad gyvena kartu... 15. praradęs sąmonę, o jam atsigavus, jis padėjo atsikelti ir nuvedė jį prie... 16. 2012-03-15 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad... 17. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 741/12 (01), iš kurios matyti, kad... 18. Kaltinamojo kaltė dėl kaltinamajam inkriminuotų nusikaltimų įrodyta ir... 19. Visi šie veiksmai atlikti laikantis įstatymo reikalavimų, jais gauti... 20. Įvertinus įrodymų visumą neginčytinai nustatyta, kad kaltinamasis... 21. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino dėl inkriminuotų... 22. Jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir... 23. Skiriant bausmę atsižvelgta į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo... 24. Į bausmės laiką kaltinamajam įskaitytinas sulaikymo laikas nuo 2012-03-15... 25. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti- naikintina,... 26. Vilniaus valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys dėl 219.92 Lt... 27. Daiktas turintys reikšmės bylai tirti ir nagrinėti- kirvis nuosprendžiui... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 300-308, 313 str.... 29. V. B. (V. B.) pripažinti kaltu padarius nusikaltimus numatytus... 30. Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., 145 str. 1 d. ir skirti jam:... 31. pagal BK 140 str. 1 d. -6 mėnesių laisvės atėmimą.... 32. pagal BK 145 str. 2 d. -10 mėnesių laisvės atėmimą.... 33. Vadovaudamasis BK 50 str., 63 str. 1, 2 d., 5 d. 1) p., 7, 8 d. subendrinti V.... 34. Į bausmės laiką V. B. (V. B.) įskaityti sulaikymo laiką nuo 2012-03-15 iki... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., 2 d. 6 p., 3 d. šiuo... 36. Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio priėmimo... 37. Nuosprendžiu paskirtų pareigų vykdymo pradžią skaičiuoti nuo... 38. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 722 str. skirti V. B. (V. B.)... 39. Nuosprendžiu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės pradžią skaičiuoti... 40. Kardomąją priemonę –rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti V. B.... 41. Vilniaus valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį dėl 219, 92 Lt... 42. Daiktą turintį reikšmės bylai tirti ir nagrinėti- kirvį nuosprendžiui... 43. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus...