Byla 2-23163-967/2015
Dėl įvaikinimo, dalyvaujant išvadas teikiančioms institucijoms Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, suinteresuotam asmeniui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė, sekretoriaujant Loretai Šidlauskaitei, dalyvaujant pareiškėjams R. G. ir M. G., išvadą duodančių institucijų: Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei Kristinai Liubinskienei, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Meilutei Kinčienei, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų R. G. ir M. G. pareiškimą dėl įvaikinimo, dalyvaujant išvadas teikiančioms institucijoms Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, suinteresuotam asmeniui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, ir

Nustatė

2pareiškėjai R. G. ir M. G. prašo įvaikinti D. D. ir pripažinti pareiškėjus vaiko tėvais, o D. D. pripažinti pareiškėjų sūnumi bei suteikti įvaikintajam vardą „Dovydas“, pavardę „G“. Pareiškėjai susituokė 2010 m. spalio 13 d., santuokoje vaikų nesusilaukė. R. G. dirba UAB ,,Deichman Avalynė“ vedėja, o M. G. dirba UAB ,,EIS Group“. Pareiškėjų pajamos yra pakankamos, kad galėtų išlaikyti vaiką. Abu yra sveiki ir neteisti, išklausė būsimų įtėvių mokymus ir buvo įtraukti į asmenų, pageidaujančių įvaikinti vaiką, apskaitą. Pareiškėjai nori įvaikinti D. D., gimusį 2014 m. birželio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A30-2622 D. D. buvo nustatyta laikinoji globa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. 2015 m. balandžio 24 d. pareiškėjai gavo pasiūlymą dėl D. D. įvaikinimo. Kūdikių namuose augančiu Dovydu motina nesidomėjo, nesiekė jo susigrąžinti ir auginti. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 9 d. sprendimu A. D. neterminuotai apribota motinos valdžia. D. D. 2015 m. balandžio 15 d. įrašytas į galimų įvaikinti vaikų sąrašą.

3Teismo posėdžio metu pareiškėjai palaikė pareiškimą. Papildomai paaiškino, kad su berniuku susipažino prieš mėnesį, lanko kartą per savaitę, jau yra matęsi 5 kartus, įsitikinę, kad ryšys tarp pareiškėjų ir įvaikinamo vaiko yra atsiradęs, teisinės įvaikinimo pasekmės jiems yra žinomos, prašo teismo sprendimą leisti vykdyti skubiai. Pareiškėjai pažymėjo, kad pareiškėja ketina pasinaudoti galimybe imti vaiko priežiūros atostogas ir vienus metus berniuką auginti pati.

4Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė teismo posėdžio metu palaikė 2015 m. gegužės 25 d. išvadą Nr. TGS-2004 joje išdėstytais motyvais. Nurodė, kad nėra kliūčių pareiškėjams įvaikinti D. D., palaikė pareiškėjų prašymą dėl skubaus teismo sprendimo vykdymo.

5Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu palaikė pareiškėjų prašymą dėl įvaikinimo Vaiko teisių apsaugos tarnybos teismui pateiktoje 2015 m. gegužės 14 d. išvadoje Nr. A104-1679/15(2.13.6-AD15) nurodytais motyvais.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš pareiškėjų paaiškinimų bei rašytinių įrodymų nustatyta, kad R. G. ir M. G., gyvenantys pareiškėjams nuosavybės teise priklausančiame 2 aukštų name (b. l. 29), susituokė 2010 m. spalio 13 d. Šv. ap. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, santuoka apskaityta Vilniaus miesto CMS, įrašo Nr. 4422 (b. l. 13), vaikų nesusilaukė.

8R. G. dirba UAB ,,Deichman Avalynė“ vedėja (b. l. 22), M. G. dirba UAB ,,EIS Group“. (b. l. 23). Pareiškėjų pajamos yra pakankamos, kad galėtų išlaikyti vaiką. Pateiktos medicininės pažymos patvirtina pareiškėjų nurodomą aplinkybę, jog abu yra sveiki, neturintys medicininių kontraindikacijų, trukdančių būti įvaikintojais (b. l. 4, 15). Iš Informatikos ir ryšių departamento prie VRM pateiktų duomenų nėra matyti, jog pareiškėjai patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar turi teistumą, iš Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro pažymos matyti, kad pareiškėja nuobaudų neturi, pareiškėjas 2004 m. ir 2007 m. baustas administracine tvarka (b. 1. 18-19). Pareiškėjams nuosavybės teise priklausanti pareiškėjų gyvenamoji vieta (jaukus, naujos statybos būstas, saugi namų aplinka) yra tinkama vaikui augti ir vystytis, atitinka vaiko interesus.

9Bylos medžiaga patvirtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A30-2622 D. D. buvo nustatyta laikinoji globa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (b. l. 7), 2015 m. kovo 9 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu, D. D. motinai A. D. neterminuotai apribota motinos valdžia (b. l. 8-10). D. D. 2015 m. balandžio 14 d. d. įrašytas į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (b. l. 12).

10Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2015 m. gegužės 14 d. išvadoje (b. l. 47-47) patvirtinama, jog pareiškėjai yra pasirengę įvaikinti, įvaikinimo procedūra iki teismo atlikta pilnai. Nuo 2015 m. vasario 6 d. pareiškėjai įrašyti į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą. Aplinkybę, kad pareiškėjai senai apsisprendė įvaikinti vaiką, patvirtino ir teismo posėdyje, taip pat nurodė, kad jie tvirtai apsisprendė įvaikinti D. D., jiems žinomos įvaikinimo pasekmės. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadoje sutinkama su pareiškėjų pareikštais prašymais dėl įvaikinimo, nurodoma, kad berniuko įvaikinimas atitiktų jo interesus augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi (b. l. 51-54).

11Suinteresuotas asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepime dėl D. D. įvaikinimo (b. l. 49) nurodo, kad pareiškėjai, susipažinę ir pabendravę su Dovydu, sutiko jį įvaikinti. Regina ir M. G. nuolat lanko Dovydą kūdikių namuose.

12Teismas sprendžia, kad būsimieji įtėviai supranta, kad Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato materialinės pašalpos įvaikintam vaikui skyrimo, kad įvaikintas vaikas įgaus paveldėjimo teises, kaip biologinis vaikas.

13Nustatyta, jog tiek psichologiniu, tiek moraliniu požiūriu pareiškėjai yra pasiruošę įvaikinimui, turi būtinas materialines sąlygas.

14D. D. atitinka visus CK 3.209 straipsnio įvaikinamam vaikui keliamus reikalavimus. Šią aplinkybę patvirtina ir tokios byloje nustatytos aplinkybės: 2014 m. birželio 12 d. A. D., a. k. ( - ), susilaukė sūnaus D. D., vaiko tėvas nežinomas (b. l. 6); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A30-2622 D. D. buvo nustatyta laikinoji globa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (b. l. 7), 2015 m. kovo 9 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu, D. D. motinai A. D. neterminuotai apribota motinos valdžia (b. l. 8-10). D. D. 2015 m. balandžio 14 d. d. įrašytas į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (b. l. 12). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad D. D. įvaikinimas pareiškėjų šeimoje atitiks jo interesus. Iš išvadą teikiančios institucijos paaiškinimų matyti, kad D. D. motina turi ir kitų biologinių vaikų, tačiau akivaizdu, kad nėra galimybių šiems vaikams augti kartu, dėl to taikytina CK 3.209 straipsnio 6 dalyje numatyta išimtis.

15Esant visumai nustatytų aplinkybių, konstatuotina, jog prašomas įvaikinti vaikas yra CK 3.209 straipsnio 3 dalyje numatyto leidžiamo įvaikinti amžiaus. Pareiškėjai, vadovaujantis CK 3.210 straipsnio 2 dalimi, yra asmenys, turintys teisę įvaikinti. Pareiškėjai pareiškime dėl įvaikinimo prašė D. D. suteikti vardą ,,Dovydas“, o pavardę – ,,G.“, todėl, įtėvių pageidavimu, D. D., gim. 2014 m. birželio 12 d., suteikiamas įtėvių parinktas vardas bei suteikiama įtėvių pavardė, jis vadinamas D. G. (CK 3.228 straipsnis).

16Pažymėtina, jog vadovaujantis CK 3.217 straipsniu, valstybinės įvaikinimo institucijos atestuoti socialiniai darbuotai išsiaiškino, jog būsimiems įtėviams nėra CK trečiojoje knygoje numatytų kliūčių įvaikinti, ištyrė jų gyvenimo sąlygas, būdą, surinko informaciją apie sveikatos būklę ir pateikė teismui išvadą, kuria konstatuoja, jog įvaikinimas Lietuvos Respublikos piliečiams – pareiškėjams, labiausiai atitinka vaiko interesus, jo teisę turėti tėvus, augti šeimoje, gauti tinkamą auklėjimą bei išsilavinimą.

17Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškimas dėl įvaikinimo yra tenkintinas.

18CPK 283 str. numato galimybę teismui leisti skubiai vykdyti sprendimą, esant ypatingoms aplinkybėms. Teismas mano, kad šiuo atveju yra svarbi aplinkybė leisti sprendimą vykdyti skubiai, nes tik įsiteisėjus sprendimui, pareiškėjai bus laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą, atsiras visos įstatymuose nustatytos garantijos jų vaiko atžvilgiu, tame tarpe ir teisė išeiti vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sukaks trys metai. Teismas mano, kad pareiškėjos siekis pačiai prižiūrėti vaiką, išėjus vaiko priežiūros atostogų, padės sustiprinti tėvų ir įvaikio ryšius ir atitiks vaiko interesus. Todėl teismas gindamas viešąjį interesą bei vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principu leidžia skubiai vykdyti sprendimą.

19Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 270, 487 straipsniais

Nutarė

20Pareiškimą tenkinti.

21Pripažinti įvaikintojus R. G., a. k. ( - ), ir M. G., a. k. ( - ), vaiko D. D., a. k. ( - ), gimusio 2014 m. birželio 12 d. Vilniuje, tėvais, o įvaikinamą D. D., a. k. ( - ), R. G., a. k. ( - ), ir M. G., a. k. ( - ), vaiku.

22D. D., a. k. ( - ), vardą suteikti ,,Dovydas“ bei suteikti įtėvių pavardę ,,G.“ ir vadinti jį D. G., a. k. ( - ).

23Leisti sprendimą vykdyti skubiai.

24Teismo sprendimą išsiųsti Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriui.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita... 2. pareiškėjai R. G. ir M. G. prašo įvaikinti D. D. ir pripažinti... 3. Teismo posėdžio metu pareiškėjai palaikė pareiškimą. Papildomai... 4. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės... 5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 6. Pareiškimas tenkintinas.... 7. Iš pareiškėjų paaiškinimų bei rašytinių įrodymų nustatyta, kad R. G.... 8. R. G. dirba UAB ,,Deichman Avalynė“ vedėja (b. l. 22), M. G. dirba UAB... 9. Bylos medžiaga patvirtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 11. Suinteresuotas asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepime... 12. Teismas sprendžia, kad būsimieji įtėviai supranta, kad Lietuvos Respublikos... 13. Nustatyta, jog tiek psichologiniu, tiek moraliniu požiūriu pareiškėjai yra... 14. D. D. atitinka visus CK 3.209 straipsnio įvaikinamam vaikui keliamus... 15. Esant visumai nustatytų aplinkybių, konstatuotina, jog prašomas įvaikinti... 16. Pažymėtina, jog vadovaujantis CK 3.217 straipsniu, valstybinės įvaikinimo... 17. Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškimas dėl įvaikinimo yra tenkintinas.... 18. CPK 283 str. numato galimybę teismui leisti skubiai vykdyti sprendimą, esant... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 270, 487 straipsniais... 20. Pareiškimą tenkinti.... 21. Pripažinti įvaikintojus R. G., a. k. ( - ), ir M. G., a. k. ( - ), vaiko D.... 22. D. D., a. k. ( - ), vardą suteikti ,,Dovydas“ bei suteikti įtėvių... 23. Leisti sprendimą vykdyti skubiai.... 24. Teismo sprendimą išsiųsti Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriui.... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...