Byla T-222-405/2018
Dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė Lisauskienė, sekretoriaujant Vilmai Vilkoicienei, dalyvaujant prokurorui Janui Paškevičiui (Jan Paškevič), pareiškėjo atstovei Oksanai Pavliukevičienei, teismo posėdyje išnagrinėjo Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3Švenčionių rajono apylinkės teismo 2017-11-02 nuosprendžiu B. S. nuteistas pagal LR BK 145 str. 2 d. laisvės atėmimu devyniems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Pritaikius BK 75 str., paskirtos bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams šešiems mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nesilankyti nukentėjusiųjų gyvenamojoje vietoje ir nebendrauti su nukentėjusiomis, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų ir per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dalyvauti elgesio pataisos programoje.

4Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovė O. Pavliukevičienė paaiškino, kad probacijos skyrius nuteistojo B. S. elgesį kontroliuoja nuo 2017-12-07. Nuteistasis bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu administracine tvarka nebuvo nubaustas, nenustatyti įpareigojimo nesilankyti nukentėjusiųjų gyvenamojoje vietoje ir nebendrauti su nukentėjusiomis pažeidimai, negauta duomenų apie tai, kad nuteistasis nedalyvautų elgesio pataisos programoje, tačiau nuteistasis nevykdo įpareigojimo nevartoti psichiką veikiančių medžiagų – 2018-03-06, 2018-03-09, 2018-03-23 nustatyta, kad nuteistasis buvo neblaivus. Taip pat nuteistasis nevykdo bendrųjų probuojamojo pareigų – 2018-02-19 ir 2018-03-19 nenuvyko į VšĮ Švenčionių PSPC Psichikos sveikatos centrą pas gydytoją psichiatrą į priėmimą, 2018-02-15 neatvyko į susitikimą su Savivaldybių probacijos skyriaus specialiste, 2018-02-15 neatvyko atsiskaityti už probacijos sąlygų vykdymą ir individualiam darbui. Nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizika vidutinė ir toliau auga.

5Prokuroras J. Paškevič nurodė, kad teikimą palaiko ir prašo panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą nuteistajam, kadangi nuteistasis nepateisino teismo pasitikėjimo ir nevykdo jam paskirtų įpareigojimų. Negauta jokių duomenų apie tai, kad buvo pateisinamo pobūdžio aplinkybės, dėl kurių nuteistasis nevykdė įpareigojimų.

6Teikimas netenkinamas.

7Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyrius nuteistojo B. S. elgesį kontroliuoja nuo 2017-12-07. Iš Savivaldybių probacijos skyriaus atstovės paaiškinimų, asmens byloje esančių duomenų nustatyta, kad nuteistasis nevykdo nuosprendžiu paskirto įpareigojimo nevartoti psichiką veikiančių medžiagų – 2018-03-06, 2018-03-09 ir 2018-03-23 buvo neblaivus. Bausmės vykdymo atidėjimo metu nenustatyta, kad nuteistasis nevykdytų kitų nuosprendžiu paskirtų įpareigojimų – nenustatyta įpareigojimo nesilankyti nukentėjusiųjų gyvenamojoje vietoje ir nebendrauti su nukentėjusiomis pažeidimų, taip pat negauta duomenų apie tai, kad nuteistasis nedalyvautų elgesio pataisos programoje. Iš byloje esančių duomenų neabejotinai nustatyta, kad nuteistasis vartoja psichiką veikiančias medžiagas, tačiau jam vieną kartą nustatytos 1,33 promilės alkoholio iškvepiamame ore, o kitus du kartus – 0,20 ir 0,07 promilės, asmens byloje esančiuose paaiškinimuose nuteistasis nurodė, kad šiuos kartus nepavyko susilaikyti nuo alkoholio vartojimo. Nuteistasis lankosi pas psichiatrą, dalyvauja elgesio pataisos programoje, ir nors ne visada nuvyksta, tačiau paaiškinimuose nurodo, kad to priežastis liga arba lėšų neturėjimas. Nuteistajam trūksta motyvacijos iš esmės pakeisti savo elgesį, jam 2018-03-23 lankantis pas psichiatrą (asmens byla, b. l. 63), gydytojas konstatavo, kad nuteistasis nepakankamai kritiškas, tačiau nuteistasis deda pastangas ir vykdo dalį įpareigojimų bei nedaro administracinių nusižengimų ir naujų nusikalstamų veikų, todėl teismas, atsižvelgdamas į visas nustatytas aplinkybes, mano, jog trys bausmės vykdymo atidėjimo mėnesiai nepakankamas laiko tarpas tam, kad būtų galima padaryti išvadą, jog nuteistasis piktybiškai vengia vykdyti teismo įpareigojimus ir nėra jokios tikimybės, kad pakeis savo elgesį, o bausmės tikslai nebus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, ir dėl to panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą nėra pagrindo.

8Vadovaudamasis LR BK 75 str., LR Probacijos įstatymo 30 str. 2 d. 3 p., BPK 358, 362 str., teismas

Nutarė

9Netenkinti Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimo dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2017-11-02 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-141-763/2017 B. S., gim. ( - ) , paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo.

10Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti apskųsta Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

Proceso dalyviai