Byla 2A-88-345/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Almos Urbanavičienės, kolegijos teisėjų Henricho Jaglinskio ir Romualdos Jonovičienės, sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei, dalyvaujant ieškovo A. V. individualios įmonės atstovams A. V. ir advokatui Aivarui Škėmai, atsakovo UAB „Transekspedicija“ atstovui advokatei Ingai Karulaitytei – Kvainauskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. V. Individualios Įmonės apeliacinį skundąs dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo A. V. individualios įmonės ieškinį atsakovui UAB „Transekspedicija“, dėl skolos priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas A. V. individuali įmonė ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo UAB „Transekspedicija“ 5 762,65 Lt skolą, 6 proc. procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su atsakovu 2005-03-07 sudarė Krovinių vežimo sutartį Nr. A-R-154, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo pateiktus užsakymus tiekti krovinių vežimo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už kiekvieną įvykdytą užsakymą per 30 d. nuo sąskaitos pateikimo. Už suteiktas krovinių vežimo paslaugas ieškovas 2007-02-07 atsakovui pateikė apmokėti 5 762,65 Lt sąskaitas Nr. AV 00613, Nr. AV 00614, Nr. AV 00615. Sąskaitos turėjo būti apmokėtos iki 2007-03-09. Atsakovui nevykdant sutartinių įsipareigojimų atsiskaityti su ieškovu du mėnesius, ieškovas 2007-05-10 raštu prašė atsiskaityti su ieškovu bei nutraukti 2005-03-07 sutartį. Nurodė, kad atsakovas pripažįsta, jog nėra atsiskaitęs už suteiktas paslaugas, tačiau nurodo, jog ieškovui priskaičiavo po 50 Lt baudą už sutarties nevykdymą, t.y., po 50 Lt už kiekvieną dieną nuo transporto priemonės nepateikimo dienos, viso 9450 Lt, ir į šią sumą įskaito savo prievolę. Atsakovo įskaitymas yra neteisėtas, nes pritaikytas atsakovui neturint galiojančios reikalavimo teisės į ieškovą. Atsakovas užsakymus dėl transporto priemonės pateikimo krovinio pervežimui už 2007 m. vasario mėnesį pateikė tik šio mėnesio pabaigoje ir tuomet, kai nebuvo atsiskaitęs pagal jau vykdytus užsakymus. Už 2007 m. sausio 15 ir 17 dienomis suteiktas paslaugas atsakovas privalėjo sumokėti per 30 dienų, bet šio įsipareigojimo neįvykdė. Atsakovas vieną sąskaitą apmokėjo 2007 m. vasario 28 d., pradelsęs 10 d., o kitą – 2007 m. kovo 5 d., pradelsęs 16 d. Atsakovui, laiku neapmokėjus ieškovui už suteiktas paslaugas, ieškovas sustabdė savo prievolės suteikti transporto paslaugas vykdymą iki atsakovas atsiskaitys už jau suteiktas paslaugas. Apie prievolės sustabdymą atsakovas buvo informuotas kiekvieną kartą telefonu, kai buvo pranešama apie užsakymą. Tokiu atveju atsakovas neturėjo teisės skaičiuoti baudos.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas yra skolingas atsakovui 9450 Lt netesybų, todėl atsakovas 5762,65 Lt sumą įskaitė kaip priešpriešinį piniginį reikalavimą. Atsakovo atliktas įskaitymas atitinka teisės aktų reikalavimus, nes pagal sutartį prievolės šalis siejo abipusės teisės ir pareigos, abiejų šalių reikalavimai buvo vienarūšiai, abu reikalavimai buvo galiojantys, t.y. reikalavimo terminai jau buvo suėję, reikalavimai kilę iš vienos krovinių vežimo sutarties bei apibrėžti, aiškūs reikalavimo dydžiai, atsakovas informavo ieškovą apie atliktą įskaitymą. Atsakovas turėjo teisę reikalauti vykdyti Sutartį bei skaičiuoti baudą, nes ieškovas priėmęs užsakymus, neatsisakė jų vykdyti. Ieškovas nepareiškė atsakovui, kad sutartį nutraukė dėl esminio jos pažeidimo. Pažymėjo, kad Sutarties 3.5 p. nustato ieškovo atsakomybę už automobilio krovinio pervežimui nepateikimą. Šalys laisva valia susitarė dėl sutarties sąlygos dėl nuostolių dydžio. Prašė taikyti ieškinio senatį, nes pagal CMR 32 str. 1 d. teisė pateikti ieškinį dėl vežimų taikant šią konvenciją prarandama po vienerių metų.

5Ieškovas dublike nurodė, kad atsakovas nuo 2007 m. vasario pabaigos nepateikė jokių užsakymų dėl transporto priemonių pateikimo kroviniams pervežti. Nurodė, kad iš atsakovo pateiktos telefoninių pokalbių išklotinės matyti, kad atsakovas nuo pat 2007-01-18 iki 2007-02-06 nesikreipė į ieškovą. Be to, telefoninių pokalbių išklotinės neįrodo, kad buvo teikiami užsakymai. 2007-02-06 ir 2007-02-07 ieškovui buvo siunčiamos kontraktinio vežėjo darbo laiko apskaitos už įvykdytus užsakymus, bet ne užsakymai suteikti transporto priemones. Ieškovas, remdamasis Sutarties 2.1.1. punktu apie prievolės vykdymo sustabdymą pranešė telefonu. Nurodė, kad atsakovas elgiasi nesąžiningai, nes 2007-05-10 gavęs pranešimą apie sutarties nutraukimą bei raginimą atsiskaityti už atliktus pervežimus, 2007-12-29, t.y. praėjus 7 mėnesiams, atsiuntė pranešimą dėl skolos įskaitymo. Atsakovas nenurodė, nuo kada skaičiavo netesybas ir iš ko jos susidarė. Nurodė, kad CMR konvencija byloje negali būti taikoma, nes nei viename važtaraštyje atsakovas nėra nurodytas nei siuntėju, nei gavėju. Ieškovo ir atsakovo sutartiniai santykiai paremti tuo, kad atsakovas, turėdamas užsakymų iš kitų asmenų nuvežti krovinį ar surasti, kas galėtų tai padaryti, šį užsakymą perduodavo ieškovui. Tokiu atveju ieškovo ir atsakovo sutartiniams santykiams turi būti taikomos CK XL nuostatos.

6Triplike atsakovas nurodė, kad ieškovui kartu su kontraktinio vežėjo darbo laiko apskaitomis buvo siųsti ir užsakymai. Nurodė, kad atsakovas ieškovui siuntė užsakymus visą vasario mėnesį, tačiau ieškovas jų nevykdė. Atsakovas dar nepasibaigus sąskaitų apmokėjimo terminui pateikė ieškovui užsakymus dėl transporto priemonių pateikimo kroviniams pervežti. Nurodė, kad pagal CMR konvenciją ieškovas yra faktinis vežėjas ir pervežimas vyko pagal šią Konvenciją iš Lietuvos į Švediją.

7Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė, bei priteisė atsakovui UAB „Transekspedicija“ iš ieškovo A. V. individualios įmonės 4 232 Lt atstovavimo išlaidų bei 173 Lt žyminio mokesčio. Konstatavo, jog ieškovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų pateikti pagal užsakymą transportą pervežimams, todėl atsakovas pagrįstai taikė sutartyje numatytą 50 Lt baudą už kiekvieną dieną. Teismas taikė CMR 32 str. numatytą 1 metų ieškinio senatį, ir atsakovui prašant, ieškinį atmetė dėl praleisto ieškinio senaties termino.

8Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą panaikinti, ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog teismas pažeidė procesines teisės normas reglamentuojančias įrodymų vertinimą ir sprendimo surašymą, nes rėmėsi tik atsakovo pateiktais duomenimis, ir be motyvų atmetė ieškovo pateiktus įrodymus. Teismas taip pat netinkamai taikė materialines teisės normas, reglamentuojančias ginčo santykį, ir padarė nepagrįstą išvadą, jog tarp šalių kilęs ginčas patenka į CMR konvencijos taikymo sritį ir dėl to nepagrįstai taikė CMR konvencijoje numatytą ieškinio senatį. Nurodo, jog atsakovas nepagrįstai skaičiavo ieškovui po 50 Lt baudą už kiekvieną transporto priemonės nepateikimo dieną, iki sutarties nutraukimo, t.y., nuo 2007-02-02 iki 2007-08-10, ir tokiu būdu be teisėto pagrindo sukūrė sau 9 450 Lt reikalavimą ieškovui. Ieškovas sustabdė savo prievolės, pateikti transporto priemones kroviniams pervežti vykdymą, nes atsakovas užsakymus ieškovui pateikė praleidęs atsiskaitymo terminą. Nuo 2007-01-18 iki 2007-02-06 atsakovas iš viso nesikreipė į ieškovą, o nuo 2007-02-03 iki 2007-02-07 ieškovui nebuvo siunčiami užsakymai. Šias aplinkybes patvirtina ieškovo pateikti kontraktinio vežėjo atlikto darbo apskaitos lapai, kuriuos atsakovas atsiuntė ieškovui 2007-02-06 16:07 val., ir 2007-02-07 16:32 val. Šie rašytiniai įrodymai patvirtina, jog šiuo laikotarpiu ieškovui buvo siunčiami ne užsakymai, o atlikto darbo apskaitos lapai. Todėl pirmos instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovas ieškovui siuntė užsakymus, o ieškovui jų neįvykdžius buvo pagrindas atsakovui skaičiuoti po 50 Lt baudą už kiekvieną transporto priemonės nepateikimo dieną, iki sutarties nutraukimo, t.y., nuo 2007-02-02 iki 2007-08-10. Pažymi, jog atsakovas 2 metus nereiškė ieškovui pretenzijų dėl atsakovui nepateiktų transporto priemonių, nors bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog dėl to patyrė net 41 760 Lt nuostolių. Taip pat nepareiškė priešieškinio dėl šių nuostolių. Šios aplinkybės patvirtina, ieškovo nurodytas faktines bylos aplinkybes. Pažymi, kad atsakovas nei 2007-02-06, nei iki 2007 m. vasario mėnesio pabaigos neteikė užsakymų, todėl nebuvo teisinio pagrindo skaičiuoti baudą nuo 2007-02-02. Atsakovas užsakymą atsiuntė 2007m. kovo pabaigoje, kuomet ieškovas buvo sustabdęs savo prievolės vykdymą atsakovui nevykdant esminės sutarties sąlygos – neapmokant už įvykdytus užsakymus. CMR važtaraščiuose NR. 0338933, Nr. 0338940 ir Nr. 0338953 atsakovas nėra nurodytas nei siuntėju, nei vežėju, nei gavėju, todėl šiuo atveju nėra taikytina nei CMR konvencija, nei joje numatytas 1 metų ieškinio senaties terminas. Teismas priteisė atsakovui atstovavimo išlaidas neatsižvelgiant į LR Teisingumo ministro rekomendacijas, t.y., priteistos atstovavimo išlaidos 432 Lt viršija numatytas rekomendacijas. Taip pat nepagrįstai atsakovui priteistas 173 lt žyminis mokestis, nes šis mokestis buvo ieškovo, o ne atsakovo bylinėjimosi išlaidos.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą palikti nepakeistu.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d.).

12Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2005-03-07 sudarė Krovinių vežimo sutartį Nr. A-R-154, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo pateiktus užsakymus tiekti krovinių vežimo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už kiekvieną įvykdytą užsakymą per 30 d. nuo sąskaitos pateikimo (b.l.5-9). Už suteiktas krovinių vežimo paslaugas pagal CMR važtaraščius Nr.0338933, Nr. 0338940, Nr. 0338953 (90,91,131) ieškovas 2007-02-07 atsakovui pateikė apmokėti 5 762,65 Lt sąskaitas Nr. AV 00613, Nr. AV 00614, Nr. AV 00615. Atsakovas minėtas sąskaitas pagal sutartį turėjo apmokėti iki 2007-03-09. 2007-05-10 ieškovas kreipėsi raštu Nr.A-R-154 į atsakovą prašydamas pilnai atsiskaityti su ieškovu, bei nutraukti 2005-03-07 sutartį (b.l.66). Atsakovas 2007-12-29 Nr.2447 informavo ieškovą, kad ieškovas iki 2007-05-10 siūlymo nutraukti sutartį privalėjo vykdyti įsipareigojimus, t.y., pateikti transportą pervežimams. Atsakovui nevykdant savo įsipareigojimų, atsakovas vadovaujantis 2005-03-07 sutarties 3.5 p., ieškovui skaičiavo po 50 Lt baudą už kiekvieną dieną nuo transporto nepateikimo dienos iki 2005-03-07 Krovinių vežimo sutarties nutraukimo dienos, viso 9450 Lt, ir įskaito ieškovo reikalavimą į šią sumą. Įskaičius priešpriešinius reikalavimus baigėsi atsakovo prievolė ieškovui sumokėti 5762 Lt įsiskolinimą.

13Apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog atsakovas turėjo teisinį pagrindą ieškovui skaičiuoti po 50 Lt baudą už kiekvieną transporto priemonės nepateikimo dieną, iki sutarties nutraukimo, t.y., nuo 2007-02-02 iki 2007-08-10.

14Iš bylos medžiagos matyti, jog pirmos instancijos teismas šias išvadas padarė remiantis atsakovo pateikta telefoninių pokalbių išklotine (b.l.73-74), bei atsakovo pateiktais 2007-02-06, 2007-02-07 užsakymais (b.l.104-107). Tačiau apeliantas pagrįstai nurodo, jog teismas neįvertino ir kitų rašytinių įrodymų, t.y., ieškovo pateiktų įrodymų, iš kurių matyti, jog 2007-02-06 ir 2007-02-07 dienomis būtent tuo laiku, kuris nurodytas atsakovo pateiktose telefoninių pokalbių išklotinėse ieškovas iš atsakovo faksu gavo ne užsakymus, o Kontraktinio vežėjo, t.y., ieškovo įmonės atlikto darbo apskaitos dokumentus (b.l.88-89). Kitų rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų atsakovo argumentus apie ieškovui siųstus užsakymus, ir ieškovo nevykdytus įsipareigojimus pagal 2005-03-07 sutartį, arba atsakovo kreipimąsi į ieškovą dėl pervežimų, byloje nepateikta. Atsakovo pateikti 2007-02-06 ir 2007-02-07 užsakymai nepatvirtina šių aplinkybių, nes telefoninių pokalbių išklotinės bei Kontraktinio vežėjo darbo apskaitos dokumentai, ir ant jų telekomunikacijos įrenginių žymos patvirtina, jog tik šie dokumentai ieškovui buvo išsiųsti. Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovas ieškovui apie priskaičiuotų baudų užskaitymą informaciją pateikė tik 2007 m. gruodžio mėnesį, ir iki šio laiko pretenzijų ieškovui dėl nevykdomos sutarties, ar nuostolių nereiškė. Taigi, šiuo atveju labiau tikėtina, jog atsakovas neteikė ieškovui užsakymų, o laiku neapmokėtos sąskaitos už atsakovui suteiktus pervežimus buvo pagrindas kreiptis į atsakovą dėl 2005-03-07 sutarties nutraukimo. Esant šioms aplinkybėms, kolegija daro išvadą, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai pripažino teisę atsakovui skaičiuoti baudą už netesybas.

15Pagal šalių pasirašytą sutartį, šalis norinti nutraukti vežimo sutartį, apie tai turėjo informuoti kitą šalį prieš 3 mėnesius. Ieškovo 2007-05-10 raštas atsakovui dėl atsiskaitymo ir sutarties nutraukimo laikytinas tinkamu įspėjimu, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog tarp šalių 2005-05-07 Krovinių vežimo sutartis Nr. A-R-154 nutraukta nuo 2007-08-10.

16Byloje nustatyta, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5762,65 Lt skolą už suteiktas krovinių vežimo paslaugas pagal CMR važtaraščius Nr.0338933, Nr. 0338940, Nr. 0338953 (90,91,131) bei už šiuos pervežimus atsakovui pateiktas sąskaitas faktūras Nr. AV 00613, Nr. AV 00614, Nr. AV 00615. Tarptautinių krovinių vežimų keliais santykius reglamentuoja CMR konvencija. CMR konvencijos 32 str. nustato, kad teisė pareikšti ieškinį dėl vežimų, taikant šią konvenciją, dėl senaties prarandama po 1 metų. Atsakovas prašo taikyti 1 metų ieškinio senatį, tuo tarpu ieškovas nesutinka, jog šiuo atveju taikytinas CMR konvencijoje 1 metų ieškinio senaties terminas, ir prašo taikyti LR CK numatytą bendrą 10 metų ieškinio senaties terminą.

17Siekiant nustatyti ar vežimui taikytina CMR konvencija būtina nustatyti, ar buvo vežama kelių transporto priemone, ar sausumos keliais, ar už užmokestį, ar vežimas tarptautinis, ar krovinio išsiuntimo vietos ir/arba krovinio gavimo vietos valstybė yra Konvencijos narė. Šiuo atveju visos sąlygos atitinka CMR konvencijos nuostatas. Pagal LAT senato 2001-06-15 nutarimą Nr. 31, 5 p., jei vežimo sutarčiai yra taikytina CMR konvencija, tai ji turi būti taikoma ne tik ieškiniams, kurie yra reiškiami vežėjams, bet ir vežėjo ieškiniams, tarp jų ir jo reikalavimams dėl atlyginimo už pervežimą. Ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti parėjus 3 mėnesiams nuo vežimo sutarties pasirašymo. Nagrinėjamu atveju ieškovas CMR važtaraštį Nr. 0338933 pasirašė 2007-01-12, Nr. 0338940 - 2007-01-18, o Nr. 0338953 važtaraštį pasirašė 2007-01-26. Ieškinio senaties terminas sueina 2008-04-13, 2008-04-19, 2008-04-27. Ieškovas 2008-06-17 pateikė atsakovui rašytinę pretenziją (b.l.18) dėl apmokėjimo už krovinio pervežimą, o į teismą kreipėsi tik 2008-07-14. Ieškovas praleido CMR konvencijos 32 str. numatytą 1 metų ieškinio senaties terminą, jo atnaujinti neprašė, rašytinių įrodymų, dėl praleisto termino nepateikė, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai atsakovui prašant taikyti ieškinio senatį, ją taikė ir ieškinį atmetė.

18Apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo atsakovui priteistomis bylinėjimosi išlaidomis. Nurodo, jog priteistos 4 232 Lt atstovavimo išlaidos nepagrįstai didelės, o priteistas 173 Lt žyminis mokestis nepagrįstai, nes šias išlaidas turėjo ne atsakovas, o ieškovas.

19LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakyme Nr. 1R-85 rekomenduojama priteisiant atstovavimo išlaidas atsižvelgti, į bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, sprendžiamų tęsinių klausimų naujumą ir bylos nagrinėjimo laiką ir kitas svarbias aplinkybes. Už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama LR Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį nustatytas koeficientas yra 3, t.y., minimali alga 800 Lt x 3 = 2400 Lt. Be atsiliepimo į ieškinį atsakovas pateikė tripliką (800 Lt x 1,75 koeficientas =1400 Lt), prašymą dėl dokumentų prijungimo, dalyvavo teismo posėdyje. Įvertinus bylos apimtį, sudėtingumą, pateiktų procesinių dokumentų kiekį, dalyvavimo teismo posėdyje laiką, pirmos instancijos teismo priteista bylinėjimosi išlaidų suma atitinka LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymo Nr. 1R-85 rekomendacijas, todėl nėra teisinio pagrindo mažinti šias išlaidas. Tačiau kolegija sutinka su apelianto argumentais, jog 173 Lt žyminis mokestis nepagrįstai priteistas atsakovui, nes šias išlaidas paduodant ieškinį turėjo ne atsakovas, o ieškovas. Todėl pirmos instancijos teismo sprendimo dalis, kuria atsakovui iš ieškovo priteistas 173 Lt žyminis mokestis, yra naikintina.

20Vadovaujantis LR CPK 93 str., 98 str., atsakovui iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Atsakovas pateikė rašytinius įrodymus patvirtinančius turėtas 1 428 Lt išlaidas advokato pagalbai, tačiau pagrindiniai įrodymai buvo surinkti nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme, ir atsakovo atstovo darbo sąnaudos apeliacinės instancijos teisme nebuvo didelės, todėl yra pagrindas prašomas 1 428 Lt išlaidas sumažinti iki 800 Lt.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str. 1 d. 1 p., kolegija,

Nutarė

22Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

23Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atsakovui UAB „Transekspedicija“ į.k. 120053837 iš ieškovo A. V. individualios įmonės priteistas 173 Lt žyminis mokestis.

24Kitas teismo sprendimo dalis palikti nepakeistas.

25Priteisti atsakovui UAB „Transekspedicija“ į.k. 120053837 iš ieškovo A. V. individualios įmonės 800 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas A. V. individuali įmonė ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas yra skolingas atsakovui... 5. Ieškovas dublike nurodė, kad atsakovas nuo 2007 m. vasario pabaigos... 6. Triplike atsakovas nurodė, kad ieškovui kartu su kontraktinio vežėjo darbo... 7. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimu... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Vilniaus miesto pirmo... 10. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2005-03-07 sudarė Krovinių... 13. Apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog atsakovas... 14. Iš bylos medžiagos matyti, jog pirmos instancijos teismas šias išvadas... 15. Pagal šalių pasirašytą sutartį, šalis norinti nutraukti vežimo sutartį,... 16. Byloje nustatyta, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5762,65 Lt skolą... 17. Siekiant nustatyti ar vežimui taikytina CMR konvencija būtina nustatyti, ar... 18. Apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo atsakovui priteistomis... 19. LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakyme Nr. 1R-85 rekomenduojama priteisiant... 20. Vadovaujantis LR CPK 93 str., 98 str., atsakovui iš ieškovo priteistinos... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str.... 22. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą iš... 23. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atsakovui UAB „Transekspedicija“... 24. Kitas teismo sprendimo dalis palikti nepakeistas.... 25. Priteisti atsakovui UAB „Transekspedicija“ į.k. 120053837 iš ieškovo A....