Byla N2-381-231/2012
Dėl esamo nuolatinio rūpintojo atleidimo nuo rūpintojo pareigų, naujo nuolatinio rūpintojo skyrimo ir naujos vaikų gyvenamosios vietos nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei, dalyvaujant pareiškėjo Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Leonardui Urbanovič (Leonard Urbanovič), suinteresuoto asmens Trakų vaikų globos namų atstovei Loretai Bologovaitei, suinteresuoto asmens Trakų rajono Lentvario vaikų globos namų atstovei Vilmai Ramanauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims Trakų vaikų globos namams ir Trakų rajono Lentvario vaikų globos namams dėl esamo nuolatinio rūpintojo atleidimo nuo rūpintojo pareigų, naujo nuolatinio rūpintojo skyrimo ir naujos vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėjas prašo atleisti suinteresuotą asmenį Trakų vaikų globos namus nuo G. D., gimusios ( - ), ir G. D., gimusio ( - ), rūpintojo pareigų, G. D. ir G. D. nuolatiniu rūpintoju paskirti Trakų rajono Lentvario vaikų globos namus, G. D. ir G. D. gyvenamąją vietą nustatyti Trakų rajono Lentvario vaikų globos namuose, esančiuose Klevų al. 24, Lentvario m., Trakų r. sav.

3Pareiškėjo atstovai palaikė pareiškimą ir paaiškino, jog Trakų rajono apylinkės teismo 2006-04-27 sprendimu, dėl vaikų kilmės iš tėvo pusės nėra duomenų, o motina 2006-02-08 mirusi, G. D. ir G. D. nuolatiniu rūpintoju paskirti Trakų vaikų globos namai, vaikų gyvenamoji vieta nustatyta Trakų vaikų globos namuose. Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje nėra gauta kitų fizinių ir juridinių asmenų, kurie norėtų tapti G. D. ir G. D. rūpintojais, prašymų. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. S1-271, siekiant ekonomiškai naudingų, kokybiškų socialinių paslaugų tėvų globos netekusiems vaikams, patvirtintas Trakų vaikų globos namų prijungimo būdu prie Trakų rajono Lentvario vaikų globos namų reorganizavimo sąlygų aprašas, pagal kurį visos Trakų vaikų globos namų prievolės teisės aktų nustatyta tvarka nuo 2012 m. kovo 1 d. pereina Trakų rajono Lentvario vaikų globos namams.

4Suinteresuotas asmuo Trakų vaikų globos namai su pareiškimu sutinka, prašo jį tenkinti.

5Suinteresuotas asmuo Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai su pareiškimu sutinka, prašo jį tenkinti.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Byloje esančios ( - ) gimimo akto įrašo Nr. 21 ir gimimo liudijimo AF Nr. ( - ) kopijos (b. l. 12, 15) patvirtina, jog G. D., gimusios ( - ), tėvai – V. D. ir G. D. Byloje esančios ( - ) gimimo įrašo Nr. 20 ir gimimo liudijimo AF Nr. 055699 kopijos (b. l. 13, 14) patvirtina, jog G. D., gimusio ( - ), tėvai – V. D. ir G. D.

8Trakų vaikų globos namų prijungimo būdu prie Trakų rajono Lentvario vaikų globos namų reorganizavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. S1-271 (toliau tekste – Aprašas), reglamentuoja Trakų vaikų globos namų ir Trakų rajono Lentvario vaikų globos namų reorganizavimą ir nustato Trakų vaikų globos namų reorganizavimą prijungimo prie Trakų rajono Lentvario vaikų globos namų būdu (b. l. 3-6). Aprašo 19 punkte numatyta, jog, pasibaigus juridiniam asmeniui Trakų vaikų globos namams, jo teisės ir pareigos pereina Trakų rajono Lentvario vaikų globos namams nuo 2012 m. kovo 1 d.

9Atsižvelgiant į tai, kad G. D. ir G. D. rūpintojas – juridinis asmuo Trakų vaikų globos namai – yra reorganizuojamas prijungimo prie Trakų rajono Lentvario vaikų globos namų būdu, iš ko darytina išvada, jog Trakų vaikų globos namai, kaip juridinis asmuo, pasibaigs ir jo teisės bei pareigos nuo 2012 m. kovo 1 d. pereis Trakų rajono Lentvario vaikų globos namams, į tai, kad byloje duomenų, patvirtinančių, jog kiti asmenys norėtų būti G. D. ir G. D. rūpintojais, nėra, bei į tai, kad bylos duomenys patvirtina, jog G. D. ir G. D. sutinka, kad Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai būtų jų rūpintoju (b. l. 16, 17), įvertinus visas kitas aukščiau nurodytas, bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad pareiškimas yra pagrįstas ir tenkintinas, Trakų vaikų globos namai atleistini nuo rūpintojo pareigų G. D. ir G. D. atžvilgiu, Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai skirtini G. D. ir G. D. rūpintoju, G. D. ir G. D. gyvenamoji vieta nustatytina Trakų rajono Lentvario vaikų globos namuose.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.246, 3.257, 3.261 straipsniais, 3.264 straipsnio 3 dalimi, 3.265 straipsniu, CPK 497-504 straipsniais, teismas

Nutarė

11pareiškimą patenkinti.

12Atleisti Trakų vaikų globos namus nuo nepilnamečių G. D., a.k. ( - ), gimusio ( - ), ir G. D., a.k. ( - ), gimusios ( - ), rūpintojo pareigų atlikimo.

13Skirti Trakų rajono Lentvario vaikų globos namus, kodas 290997370, adresas Klevų al. 24, Lentvario m., Trakų r. sav., nepilnamečių G. D., a.k. ( - ), gimusio ( - ), ir G. D., a.k. ( - ), gimusio ( - ), nuolatiniu rūpintoju.

14Nustatyti nepilnamečių G. D., a.k. ( - ), gimusios ( - ), ir G. D., a.k. ( - ), gimusio ( - ), gyvenamąją vietą Trakų rajono Lentvario vaikų globos namuose, esančiuose Klevų al. 24, Lentvario m., Trakų r. sav.

15Skirti turto administratoriumi Trakų rajono Lentvario vaikų globos namus nepilnamečiams G. D., a.k. ( - ), gimusio ( - ), ir G. D., a.k. ( - ), gimusio ( - ), nuosavybės teise priklausančio nekilnojamo turto- po ¼ žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), ūkinių pastatų (unikalus Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - )) , kitų statinių (šulinio) (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), Trakų rajono apylinkės teismo 2006-08-17 sprendimu iki vaikų pilnametystės arba emancipacijos.

16Nutartį vykdyti skubiai.

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai