Byla e2-33065-863/2016
Dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovui G. G. dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 234,79 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2016 m. liepos 21 d. teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

3Atsakovui ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo buvo išsiųsti ieškinyje nurodytu jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), taip pat darbovietės ( - ) adresu ( - ), tačiau buvo neįteikti ir grąžinti į teismą. Kadangi atsakovui nepavyko įteikti dokumentų aukščiau nurodytu būdu, procesinius dokumentus nutarta atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu. 2016 m. rugsėjo 5 d. procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto puslapyje www.teismai.lt, todėl laikytina, kad atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (el. b. l. 22). Kadangi atsakovas nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Byloje nustatyta, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-29 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ (http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30108861), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 30-8 dėl minėto įsakymo keitimo (http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30179737), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymu „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ (http://www.vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30217806), 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 30-2610 „Dėl Administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 30-2398 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ pakeitimo“ (http://www.vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30218912) buvo paskirtas namo, esančio adresu ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad butas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuo 2000 m. liepos 15 d. nuosavybės teise priklauso atsakovui G. G. (el. b. l. 4).

7Gyvenamasis namas, esantis ( - ), yra daugiabutis, todėl pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82, 4.83 straipsnių nuostatas atsakovui kartu su kitais šio namo butų savininkais bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso minėto namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga, ir jis kartu su kitais bendraturčiais privalo bendro naudojimo objektus tinkamai prižiūrėti ir remontuoti, proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Kaip nurodo ieškovas, atsakovas proporcingai savo nuosavybės daliai mokesčius už daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir komunalines paslaugas mokėjo nereguliariai, todėl už laikotarpį nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn. (imtinai) liko skolingas 202,71 Eur. Vadovaujantis 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 390 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pradėtos skaičiuoti kaupiamosios lėšos, tačiau atsakovas jų nesumokėjo, todėl susidarė 32,08 Eur įsiskolinimas. Atsakovo bendrą 234,79 Eur dydžio įsiskolinimą patvirtina teismui pateiktas apyvartos žiniaraštis už paslaugas ir 2015 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaita-faktūra (el. b. l. 5-6). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs dėl reikalaujamos įsiskolinimo sumos (CPK 178 straipsnis).

8Pagal CK 6.38 straipsnio nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 234,79 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio l dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (234,79 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. liepos 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovo ieškinį patenkinus visa apimtimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur sumokėto žyminio mokesčio (el. b. l. 11-12) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) ir 42,35 Eur už advokato teisinę pagalbą (el. b. l. 7-10) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis), iš viso – 57,35 Eur.

11Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

12Vadovaudamasis CPK 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti.

14Priteisti iš atsakovo G. G., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, juridinio asmens kodas 121452134, naudai 234,79 Eur (dviejų šimtų trisdešimt keturių eurų ir 79 euro centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (234,79 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. liepos 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 57,35 Eur (penkiasdešimt septynių eurų ir 35 euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, bet per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai