Byla 2S-2035-160/2013

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zita Smirnovienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Telšių rajono susivienijimo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-16 nutarties palikti nenagrinėtą ieškovų Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Telšių rajono susivienijimo ieškinį atsakovui Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai dėl Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos valdymo organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais (tretieji asmenys: V. B., Z. J., Laima Juknienė, E. J.),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimas ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Telšių rajono susivienijimas patikslintu ieškiniu prašė pripažinti atsakovo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Koordinacinės tarybos 2012-01-05 posėdį bei jame priimtus sprendimus neteisėtais. 2012-02-29 teisėjos rezoliucija patikslintas ieškinys Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme priimtas (t. I, b. l. 59).

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-03-14 nutartimi nustatė ieškovams terminą iki 2013-04-02 ieškinio trūkumams pašalinti ir patikslintam ieškiniui pateikti. Padarė išvadą, jog patikslintas ieškinys neatitinka CPK 111 str. 2 d. 2 p. nustatytų reikalavimų, kadangi į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis neįtraukti visi asmenys, kurių teisėms ir pareigoms gali turėti įtakos teismo sprendimo byloje priėmimas. Patikslintu ieškiniu ginčijami tokie atsakovo sprendimai kaip eilinio Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos VI suvažiavimo surengimas, suvažiavimo delegatų kvotų pagal rajonų ir miestų susivienijimų narių skaičiaus nustatymas, susitarimo tarp atsakovo ir Švietimo ir mokslo ministerijos atnaujinimas, Šiaulių miesto susivienijimo įregistravimas ir kiti, kuriuos, galimai, pripažinus negaliojančiais, teismo sprendimas turėtų įtakos atitinkamų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms. Todėl jie (įskaitant visų miestų, rajonų ir regionų susivienijimus, atitinkamų centrų padalinius) turi būti įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis (t. IV, b. l. 161). Vilniaus apygardos teismas 2013-07-31, išnagrinėjęs ieškovų atskirąjį skundą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-14 nutartį paliko nepakeistą (t. IV, b. l. 191-193). Kadangi 2013-07-31 įsiteisėjus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-14 nutarčiai terminas trūkumams pašalinti buvo pasibaigęs (iki 2013-04-02), Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-08-08 nutartimi nustatė ieškovams terminą iki 2013-09-04 ieškinio trūkumams, nurodytiems Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-14 nutartyje, pašalinti (t. IV, b. l. 196).

52013-09-04 ieškovų atstovas advokato padėjėjas teismui išsiuntė prašymą, kuriame paaiškino, kad teismo 2013-03-14 nutartyje nurodytos institucijos atsakovo interneto svetainėje nėra nurodytos kaip Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos padaliniai ar kitokie subjektai atsakovo struktūroje, todėl ieškovams nėra žinomas jų teisinis statusas (t. IV, b. l. 199).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-09-16 nutartimi paliko ieškinį nenagrinėtą. Padarė išvadą, jog ieškovai per Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-08 nutartimi nustatytą naują terminą (iki 2013-09-04) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-14 nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti, nepašalino ieškinio trūkumų – nenurodė trečiųjų asmenų, kurių teisėms ir pareigoms gali turėti įtakos teismo sprendimo byloje priėmimas ir nepateikė patikslinto ieškinio. 2013-09-04 ieškovų atstovas prašė įpareigoti atsakovą pateikti duomenis, kuris iš jo viešai nurodytų struktūrinių padalinių turi juridinio asmens statusą, kadangi atsakovas nėra viešai prieinama forma nurodęs jo padalinių juridinio statuso. Tačiau aplinkybė, jog atsakovas nėra viešai prieinama forma nurodęs savo padalinių juridinio statuso, neatleidžia ieškovų nuo pareigos ieškinyje nurodyti visus dalyvaujančius byloje asmenis, kurių teisėms ir pareigoms gali turėti įtakos būsimas teismo sprendimas, o teismo – nuo pareigos užtikrinti, kad būsimu teismo sprendimu nebus nuspręsta dėl nedalyvaujančių byloje asmenų teisų ir pareigų. Ieškovams dalyvaujantys byloje asmenys, su kurias susiję ginčijami sprendimai, yra žinomi iki ieškinio padavimo teismui, todėl būtent ieškovai juos turi nurodyti ieškinyje. Juridinių asmenų registro duomenys yra vieši ir prieinami visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, todėl nė vienas asmuo negali remtis tokių duomenų nežinojimu, juo labiau, kai ieškovą atstovauja kvalifikuotas teisininkas. Todėl ieškovai, naudodamiesi kvalifikuota teisine pagalba ir turėdami pakankamai laiko, t. y. nuo 2013-03-19 iki 2013-09-04, turėjo galimybę šiuos duomenis surinkti iš viešų registrų, kreipdamiesi tiesiogiai į atsakovą ar kitais įstatymų leistinais būdais.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Ieškovai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-16 nutartį. Paaiškino, kad teismui nėra suteikta teisė versti/įpareigoti ieškovą įtraukti į bylą vieną ar kitą asmenį (CPK 111, 135 str.), nes būtų pažeidžiamas teisminės gynybos dispozityvumo principas. Teismui ne kartą buvo nurodyta, jog kai kurie atsakovo padaliniai nėra juridiniai asmenys ir neturi civilinio procesinio teisnumo. Ieškovai taip pat neprašė teismo, jog tam tikri subjektai būtų įtraukti į procesą. Todėl būtų tikslinga įpareigoti atsakovą pateikti duomenis apie atsakovo padalinių įregistravimą Juridinių asmenų registre.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Pagal CPK 296 str. 1 d. 11 p. ieškinys paliekamas nenagrinėtu, jeigu bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu paaiškėja, kad ieškinys neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų. Šiuo pagrindu ieškinys gali būti paliekamas nenagrinėtas tik tuo atveju, jeigu šalis per teismo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, ir tik pirmosios instancijos teisme (2 d.).

12Pagal CPK 115 str. 2 d. kai procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas priima nutartį ir joje nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip 7 dienos, trūkumams pašalinti. Jei asmuo, kuris yra įpareigotas pašalinti trūkumus, dėl nutarties paduoda atskirąjį skundą, nutartis įsiteisėja atskirąjį skundą išnagrinėjus apeliacine tvarka (CPK 279 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismo 2013-03-14 nutartis dėl trūkumų šalinimo įsiteisėjo 2013-07-31, Vilniaus apygardos teismui išnagrinėjus ieškovų atskirąjį skundą (t. IV, b. l. 191-193). Kadangi įpareigojimo pašalinti trūkumus terminas baigėsi 2013-04-02, pirmasis instancijos teismas pakartotinai 2013-08-08 nutartimi nustatė terminą iki 2013-09-04 ieškinio trūkumams, nustatytiems 2013-03-14 nutartyje, pašalinti (t. IV, b. l. 196). 2013-09-04 ieškovų atstovas advokato padėjėjas faksu atsiuntė teismui ištrauką iš atsakovo interneto svetainės ir raštą, kuriame paaiškino, kad teismo įpareigojime nurodytos institucijos atsakovo interneto svetainėje nėra nurodytos kaip atsakovo padaliniai ar kitokie subjektai, todėl ieškovams nėra žinomas jų teisinis statusas. Tačiau ieškovų atstovas nepridėjo jokių įrodymų, jog dėl teismo 2013-03-14 nutarties įvykdymo jis kreipiesi į tiesiogiai atsakovą ar į Juridinių asmenų registrą dėl informacijos suteikimo (CPK 178 str.). Taigi ieškovai, kuriuos atstovauja profesionalus teisininkas, nuo 2013-03-14 žinodami apie ieškinio trūkumus, net ir po 2013-08-08 nustatyto papildomo termino, neįvykdė teismo nutarties dėl trūkumų pašalinimo. Toks procesinis elgesys negali būti laikomas sąžiningu, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą palikti ieškinį nenagrinėtą. Todėl pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį nenustatyta.

13Ieškovas, ištaisęs trūkumus, kurie teismo nustatytu laiku nebuvo ištaisyti, nepraranda teisės kreiptis su ieškiniu į teismą iš naujo (CPK 297 str. 2 d.).

14Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.,

Nutarė

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-16 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai