Byla e2-419-372/2020
Dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Castrade“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Granterma“ dėl nuostolių atlyginimo bei skolos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė,

2rašytinio proceso tvarka susipažinusi su civiline byla pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Granterma“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Castrade“ dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Castrade“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Granterma“ dėl nuostolių atlyginimo bei skolos priteisimo,

Nustatė

31.

4Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Granterma“ ieškinys dokumentinio proceso tvarka atsakovei UAB „Castrade“ dėl skolos priteisimo; ieškinio suma 18943,07 Eur. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. preliminariu sprendimu ieškovės ieškinys buvo tenkintas visiškai. 2019 m. balandžio 2 d. teisme buvo gauti atsakovės prieštaravimai; prieštaravimai buvo priimti. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 26 d. nutartimi byla paskirta nagrinėti teismo posėdyje 2019 m. gegužės 29 d. 11.00 val. Teismo posėdžiai žodinio proceso tvarka byloje vyko: 2019 m. gegužės 29 d., 2019 m. liepos 3 d., 2019 m. spalio 14 d., 2020 m. sausio 22 d. 2019 m. liepos 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas atsakovės UAB „Castrade“ priešieškinis dėl nuostolių atlyginimo bei skolos priteisimo; priešieškinio suma 21124,80 Eur; priešieškinis buvo priimtas.

52.

6Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 4 d. nutartimi nutarta civilinę bylą sustabdyti; bylą perduoti nagrinėti Šiaulių apygardos teismui. Teismas nutartyje nurodė, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), kurio 29 straipsnis numato, jog nemokumo bylą iškėlusiam teismui perduodamos teismuose esančios civilinės bylos, kuriose juridiniam asmeniui yra pareikšti turtiniai reikalavimai ar turtinius reikalavimus yra pareiškęs juridinis asmuo, kai šiose bylose dar nepriimta nutartis skirti nagrinėti bylą teismo posėdyje. Tai reiškia, kad tiek visos civilinės bylos, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tiek civilinės bylos, kuriose turtinius reikalavimus reiškia pati bankrutuojanti įmonė, nuo 2020 m. sausio 1 d. teismingos bankroto bylą iškėlusiam teismui. Teismas pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, kad ieškinį pareiškė ieškovė, kuriai iškelta bankroto byla, atsakovei pareikštas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, bei į tai, kad civilinė byla nėra paskirta nagrinėti teismo posėdyje, vadovaujantis JANĮ 1 dalimi, CPK 163 straipsnio 1 dalies 5 punktu, civilinė byla stabdytina ir perduotina ieškovės UAB „Granterma“ bankroto bylą nagrinėjančiam Šiaulių apygardos teismui.

7Teismas

konstatuoja:

83.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 25 straipsnyje nustatyta, kad civilines bylas nagrinėja civilines bylas nagrinėja apylinkės ir apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, šio Kodekso nustatyta tvarka. Visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas šio Kodekso 27, 28 straipsniuose (CPK 26 straipsnis).

104.

11Nustatyta, kad ieškovės UAB „Granterma“ ieškinys atsakovei UAB „Castrade“ dėl 18943,07 Eur skolos priteisimo buvo pateiktas Vilniaus miesto apylinkės teismui; ieškinys buvo priimtas; teisme buvo gautas atsakovės UAB „Castrade“ priešieškinis dėl nuostolių atlyginimo bei skolos priteisimo; priešieškinio suma 21124,80 Eur; priešieškinis buvo priimtas; Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 26 d. nutartimi byla paskirta nagrinėti teismo posėdyje 2019 m. gegužės 29 d. 11.00 val.; 2020 m. kovo 4 d. nutartimi byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

125.

13CPK 27 straipsnio 1 punkte įtvirtinta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt tūkstančių eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo. Nustatyta, kad ieškovės UAB „Granterma“ pareikšto ieškinio suma – 18943,07 Eur, atsakovės UAB „Castrade“ priešieškinio suma – 21124,80 Eur.

146.

15JANĮ 29 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nemokumo bylą iškėlusiam teismui perduodamos teismuose esančios civilinės bylos, kuriose juridiniam asmeniui yra pareikšti turtiniai reikalavimai ar turtinius reikalavimus yra pareiškęs juridinis asmuo, kai šiose bylose dar nepriimta nutartis skirti nagrinėti bylą teismo posėdyje. Civilinės bylos medžiaga patvirtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 26 d. nutartimi byla buvo paskirta nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Teismo posėdžiai žodinio proceso tvarka byloje vyko: 2019 m. gegužės 29 d., 2019 m. liepos 3 d., 2019 m. spalio 14 d., 2020 m. sausio 22 d.

167.

17Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2019 m. lapkričio 19 d. nutartimi UAB „Granterma“ iškelta bankroto byla. Teismai perduoda civilines bylas nemokumo bylą iškėlusiam teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos (JANĮ 29 straipsnio 3 dalis).

188.

19Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes (pareikšto ieškinio bei priešieškinio suma nėra didesnė kaip keturiasdešimt tūkstančių eurų, nagrinėjamoje byloje jau priimta nutartis skirti nagrinėti bylą teismo posėdyje, bankroto byla ieškovei UAB „Granterma“ iškelta dar 2019 m. lapkričio 19 d.) sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nutarus civilinę bylą sustabdyti ir perduoti nagrinėti apygardos teismui, buvo pažeisti CPK įtvirtinti proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principai, netinkamai aiškintos civilinio proceso bei JANĮ normos.

209.

21CPK 34 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse numatytus atvejus. Minėto straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse numatytų pagrindų, neleidžiančių bylą nagrinėti teismui, priėmusiam ieškinį, šioje byloje nenustatyta.

2210.

23Aukštesnės pakopos teismas, konstatavęs, kad byla, vadovaujantis šio Kodekso 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu, jam perduota neteisėtai, nutartimi ją perduoda nagrinėti pagal teismingumą. Dėl šios nutarties gali būti duodamas atskirasis skundas (CPK 35 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į nurodytas teisės aktų nuostatas bei minėtas faktines aplinkybes, civilinė byla pagal ieškovės UAB „Granterma“ ieškinį atsakovei UAB „Castrade“ dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovės UAB „Castrade“ priešieškinį ieškovei UAB „Granterma“ dėl nuostolių atlyginimo bei skolos priteisimo perduotina nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus miesto apylinkės teismui.

2411.

25Pažymėtina, jog kai civilinė byla nėra perduodama nemokumo bylą nagrinėjančiam teismui, apie šioje byloje įsiteisėjusį sprendimą teismas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos informuoja nemokumo bylą iškėlusį teismą (JANĮ 29 straipsnio 4 dalis).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 35 straipsnio 1 dalimi, 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

27Civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Granterma“ ieškinį atsakovei UAB „Castrade“ dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovės UAB „Castrade“ priešieškinį ieškovei UAB „Granterma“ dėl nuostolių atlyginimo bei skolos priteisimo perduoti nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai