Byla 2A-1415-340/2010

2Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės, kolegijos teisėjų M. Greičiaus, A. Maciejevskio, sekretoriaujant J. Markovičiūtei,

3dalyvaujant atsakovo (apelianto) atstovėms E. Laurinavičiūtei, J. Bikinienei,

4teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Palink“ apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės I. P. ieškinį atsakovui UAB „Palink“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6ieškovė kreipėsi į teismą prašydama 2009-11-07 atleidimą iš darbo pripažinti neteisėtu ir gražinti į pirmesnį darbą pas atsakovą UAB „Palink“; priteisti iš atsakovo jos naudai vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įvykdymo; priteisti iš atsakovo UAB „Palink“ 50 000 Lt neturtinės žalos; priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nuo 2007-08-16 iki atleidimo (2009-11-07) dirbo pas atsakovą IKI prekybos tinklo Visagino miesto parduotuvėse. Atleidimo dieną dirbo parduotuvėje IKI-520, esančioje Veteranų 2, Visagine, vyriasniaja kasininke. Nesutinka su atleidimo pagrindu numatytu DK 136 str. 3 d. 1 p., nes ji nepadarė pažeidimų, dėl kurių jai skirtos drausminės nuobaudos, nebuvo supažindinta su įsakymais skirti drausmines nuobaudas. Dėl neteisėto atleidimo ji patyrusi didelį šoką ir stresą jautėsi pažeminta, nes atsakovas su ja elgėsi kaip su beverčiu žmogumi. Atsakovo buvo verčiama rašyti pareiškimą išeiti iš darbo, buvo vartojamas psichologinis smurtas.

7Atsakovas atsiliepimu prašė ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė atleista DK 136 str. 3d. 1p. pagrindu, nes darbuotoja turėdama galiojančias drausmines nuobaudas dar kartą padarė darbo drausmės pažeidimą dėl ko ir buvo 2009-11-06 įsakymu Nr. 136 pritaikyta griežčiausia drausminės atsakomybės forma– atleidimas. Drausminės nuobaudos skyrimo metu egzistavo visos būtinos drausminės nuobaudos skyrimo sąlygos. Kadangi ieškovė atleista pagrįstai ir teisėtai, todėl nėra pagrindo tenkinti jos ieškininių reikalavimų. Neturtinės žalos taip pat reikalaujama nepagrįstai.

8Visagino r. apylinkės teismas 2010-04-23 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies; panaikino UAB „Palink“ 520 parduotuvės vadovės 2009-11-01 įsakymą Nr. 130, kuriuo I. P. paskirta drausminė nuobauda papeikimas; UAB „Palink“ 520 parduotuvės vadovės 2009-11-05 įsakymą Nr. 135, kuriuo I. P. paskirta drausminė nuobauda papeikimas bei UAB „Palink“ 520 parduotuvės vadovės 2009-11-05 įsakymą Nr. 136 ir 2009-11-06 įsakymą Nr. 137, kuriais I. P. skirta drausminė nuobauda atleidimas iš darbo;

9grąžino I. P. į vyr. kasininkės pareigas UAB „Palink“ parduotuvėje Nr. 520;

10priteisė iš UAB „Palink“ I. P. 8 232,57 Lt vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2009-11-07 iki sprendimo paskelbimo (2010-04-23) ir po 70,24 Lt už kiekvieną paskesnę darbo dieną po 2010-04-23 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo;

11priteisė iš UAB „Palink“ I. P. 1 400 Lt neturtinei žalai atlyginti ir 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų;

12sprendė, kad prendimo dalis, neviršijant vieno mėnesio darbo užmokesčio priteisimo – 1 481,63 Lt iš priteistos 8 232,57 Lt sumos ir dėl I. P. grąžinimo į darbą, vykdytini skubiai;

13iš UAB „Palink“ priteisė valstybės naudai 16,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

14Teismas nustatė, kad ieškovę ir atsakovą darbo teisiniai santykiai sieja nuo 2007-08-14; paskutinė ieškovės darbo vieta pas atsakovą parduotuvė IKI-520 DOMINO, Veteranų g. 2 Visaginas vyr. kasininke. Ieškovei nuo 2009-11-05 per 12 mėnesių skirtos drausminės nuobaudos: 1. 2009-11-01 įsakymu Nr. 130 už darbo drausmės pažeidimą numatytą darbo tvarkos taisyklių 8.1.5. punkte, padarytą 2009-10-11, paskirta drausminė nuobauda–papeikimas; 2. 2009-11-05 įsakymu Nr. 135 už darbo drausmės pažeidimą, numatytą darbo tvarkos taisyklių 8.2.10. punkte, padarytą 2009-11-02, paskirta drausminė nuobauda–papeikimas; 3. 2009-11-06 įsakymu Nr. 137 DK 136 str. 3 d. pagrindu ieškovei paskirta drausminė nuobauda atleidimas iš darbo (yra ir kitas įsakymas 2009-11-05 Nr. 136, kuriuo paskirta drausminė nuobauda atleidimas iš darbo).

15Pirmoji drausminė nuobauda ieškovei paskirta už darbo drausmės pažeidimą, padarytą 2009-10-11; nustačius, kad ieškovė pasisavino du blynelius. Teismas konstatavo, kad darbdavys ieškovės veiksmus įvertino kaip darbo drausmės pažeidimą ir skirdamas drausminę nuobaudą privalėjo išsiaiškinti visas svarbias pažeidimo aplinkybes. Teismas sprendė, kad ieškovė su darbo tvarkos taisyklėmis supažindinta 2009-10-25, t. y. po įvykio, kurį darbdavys įvardino kaip darbo drausmės pažeidimą, praėjus 14 dienų. Ištirti įrodymai leido daryti išvadą, kad ieškovė elgdamasi pagal nusistovėjusią darbovietėje praktiką, žinodama, kad ankstesnė direktorė neatlygintinai leisdavo valgyti maisto produktus, kurių galiojimo terminas baigėsi, ir nežinodama apie tai, kad taip elgtis negalima pasikeitus vadovams, nes iki pažeidimo padarymo dienos nebuvo supažindinta su darbo tvarkos taisyklėmis, nepadarė darbo drausmės pažeidimo ir dėl to jai negalėjo būti skiriama drausminės nuobauda.

16Antroji drausminė nuobauda paskirta už tai, kad ieškovė 2009-11-02 padarė pažeidimą, numatytą darbo tvarkos taisyklių 8.2.10. p. Liudytoja R. Č. paaiškino, kad I. P. drausminė nuobauda paskirta už tai, jog pakartotinai nesusipažino su RVASVT (rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų) programa, kaip ji buvo nurodžiusi įsakyme Nr. 119 iki 2009-10-30. Apie tai, kas supažindino I. P. su RVASVT programos pakeitimais parduotuvės vadovė R. Č. negalėjo nurodyti. Ištirtų įrodymų pagrindu teismas padarė išvadą, kad ieškovė 2009 m. paskutinį ketvirtį su RVASVT programos pakeitimais nebuvo supažindinta, o ši darbdavio prievolė buvo perkelta pačiai ieškovei nurodant iki tam tikro laiko susipažinti savarankiškai; todėl darbdaviui nepagrįstai perkėlus pareigą su darbo tvarkos norminiais dokumentais susipažinti pačiam darbuotojui, darbdavys neturėjo pagrindo nesusipažinusiam darbuotojui skirti drausminės nuobaudos.

172009-11-06 įsakymu Nr. 137 ieškovei paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo, DK 136 str. 3 d. pagrindu. Įsakyme Nr. 136 nurodyta, kad drausminė nuobauda atleidimas paskirtas už tai, kad I. P. pažeidė darbo tvarkos taisyklių 8.1.17. reikalavimus – „pasiaiškinimo nerašymas padarius veiksmus ar neveikimą, kuriuos Darbdavys vertina kaip darbo drausmės pažeidimą“. Teismo posėdžio metu R. Č. paaiškino, kad griežčiausia drausminė nuobauda ieškovei paskirta už tai, kad ji turėdama nuobaudas neįvykdė reikalavimo pasiaiškinti, kodėl nesusipažino su RVASVT programa. Teismas sprendė, I. P. už tai, kad ji nesusipažino su RVASVT programa buvo paskirta drausminė nuobauda, pasiaiškinti darbdaviui I. P. atsisakė tiriant būtent šį pažeidimą ir vykdant įstatymo reikalavimą – suteikti pažeidėjui teisę pasiaiškinti dėl padaryto pažeidimo. Teismas konstatavo, jog įstatymas nenumato pareigos darbuotojui pasiaiškinti dėl padaryto darbo drausmės pažeidimo, o darbo tvarkos taisyklėse atsisakymas pasiaiškinti darbuotojui dėl darbo drausmės pažeidimo (8.1.17.) šiuo atveju negali būti vertinamas kaip darbo drausmės pažeidimas. Kita vertus skiriant pastarąją nuobaudą darbdavys pažeidė DK 240 str. 1 d. nustatytą darbdavio pareigą prieš skiriant drausminę nuobaudą raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Teismas sprendė, kad 2009-11-05 įsakymu Nr. 136 skirta drausminė nuobauda atleidimas darbo tvarkos taisyklių 8.1.17. p. pagrindu ir 2009-11-06 įsakymas Nr. 137 atleisti I. P. pagal DK 136 str. 3 d. yra neteisėti.

18Teismas nustatė, kad ieškovės vidutinis valandinis uždarbis buvo – 8,78 Lt; ieškinį tenkinant ieškovei priteistinas vidutinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos – 2009-11-07 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; t. y. ieškovei priteistina iš atsakovo už laikotarpį nuo 2009-11-07 iki 2010-04-23 8 232,57 Lt kompensacijos už priverstinę pravaikštą. Ieškovės vidutinis darbo dienos užmokestis yra lygus 70,24 Lt, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina po 70,24 Lt vidutinio dienos darbo užmokesčio už laikotarpį nuo teismo sprendimo priėmimo (2010-04-23) iki teismo sprendimo įvykdymo dienos (grąžinimo į darbą). Sprendimo dalys dėl darbo užmokesčio priteisimo – sprendimo dalis neviršijant vieno mėnesio darbo užmokesčio – 1 481,63 Lt ir dėl neteisėtai atleisto darbuotojo grąžinimo į ankstesnį darbą turi būti vykdytinos skubiai. Teismas nustatė, kad atsakovas tendencingai siekė atleisti ieškovę iš darbo, ir todėl tokie darbdavio neteisėti veiksmai neabejotinai sukėlė ieškovei dvasinius išgyvenimus, nestabilumo darbo santykiuose jausmą bei neužtikrintumą savo ateitimi. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovė pas darbdavį dirbo iki atleidimo daugiau nei du metus, sprendė, jog 50 000 Lt neturtinės žalos dydis yra aiškiai per didelis ir vadovaujantis teisingumo protingumo ir sąžiningumo principais turi būti mažinamas. Nustatydamas priteistinos sumos už neturtinę žalą dydį, teismas manė, kad suma artima mėnesio atlyginimo dydžiui pakankamai atitiks kompensacijos dydį už neturtinę žalą.

19Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Visagino m. apylinkės teismo 2010-04-23 sprendimą ir ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovės I. P. visas apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apelianto nuomone, sprendimas priimtas bylos nagrinėjimo metu netinkamai ir neišsamiai ištyrus byloje esančius įrodymus bei faktines aplinkybes, nukrypstant nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, kas turėjo esminės įtakos teismo sprendimui.

20Dėl 2009-11-01 įsakymu Nr. 130 paskirtos drausminės nuobaudos – papeikimo.

21Nurodo, kad akivaizdu, kad ieškovė neteisėtai tyčia pasisavindama apelianto materialines vertybes – blynelius, padarė darbo drausmės pažeidimą, numatytą tiek DK 235 str. 2 d. 4 bei 7 punktuose, tiek lokaliniuose apelianto teisės aktuose, UAB „Palink“ darbo tvarkos taisyklių 8.1.5. p., už ką parduotuvės vadovė, 2009-11-01 įsakymu Nr. 130 ieškovei paskyrė drausminę nuobaudą – papeikimą. Todėl pirmosios instancijos teismo teiginys, jog ieškovė atlikdama neteisėtus veiksmus, pažeidžiančius darbo drausmę, nežinojo, jog tai yra darbo drausmės pažeidimas, kadangi neteisėtų veiksmų atlikimo metu ieškovė nebuvo supažindinta su darbo tvarkos taisyklėmis, yra padarytas neteisingai įvertinus byloje pateiktas faktines aplinkybes, neteisingai interpretuojant DK nuostatas bei nukrypstant nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Pažymi, kad darbo sutarties sudarymo metu ieškovė darbo funkcijas vykdė kitoje UAB „Palink“ parduotuvėje IKI-294; 2007-08-16 buvo pasirašytinai supažindinta su Darbo tvarkos taisyklėmis; ieškovei pradėjus dirbti parduotuvėje IKI 520, ieškovė 2009-10-25 buvo pakartotinai pasirašytinai supažindinta su Darbo tvarkos taisyklėmis.

22Dėl 2009-11-05 įsakymu Nr. 135 paskirtos drausminės nuobaudos – papeikimo.

23Nesutinka su teismo išvada, kad pareigą susipažinti su darbo tvarkos norminiais dokumentais nepagrįstai perkėlė pačiai ieškovei ir neturėjo pagrindo nesusipažinusiam darbuotojui skirti drausminės nuobaudos; ši išvada neatitinka byloje pateiktų faktinių aplinkybių bei įrodymų. Nurodo, kad parduotuvės vadovės įsakyme Nr. 119 minima RVASVT programa priimta bei patvirtinta 2008-10-01, paskutiniai RVASVT pakeitimai atlikti 2009-07-24; su šiais pakeitimais I. P. pasirašytinai supažindinta bei 2009-08-11 – 12 dienomis apmokyta RVASVT programos nustatyta tvarka. 2009-11-02 parduotuvės vadovė R. Č., vadovaudamasi 2009-11-02 M. K. tarnybiniu pranešimu, ieškovei pateikė reikalavimą iki 2009-11-04 pasiaiškinti dėl padaryto darbo drausmės pažeidimo; kurį ieškovė atsisakė priimti. Negavus pasiaiškinimo, įvertinus padaryto darbo drausmės pažeidimo aplinkybes, ieškovės elgesį po darbo drausmės pažeidimo bei kitas reikšmingas sąlygas, 2009-11-05 įsakymu paskirta drausminė nuobauda – papeikimas, pagal Darbo tvarkos taisyklių 8.2.10. p.

24Dėl 2009-11-05 įsakymu Nr. 136 pakirtos drausminės nuobaudos – atleidimo.

25Apeliantas nesutinka su tuo, jog pirmosios instancijos teismas motyvuodamas drausminės nuobaudos – atleidimo, neteisėtumą, savo sprendimą grindė tuo, jog apeliantas, skirdamas drausminę nuobaudą nesilaikė DK 240 str. 1 d. numatytų drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos. Pažymi, kad LAT apžvalgoje numatyta, jog darbuotojo atsisakymas, vengimas priimti DK 240 str. l d. numatytą darbdavio rašytinį reikalavimą prilyginamas jo gavimui. Ieškovė 2009-11-05 parduotuvės vadovės R. Č. reikalavime nurodytu terminu pasiaiškinimo dėl padaryto darbo drausmės pažeidimo nepateikė. Parduotuvės vadovė, vadovaudamasi DK 240 str. l d. nuostatomis, atsižvelgdama į tai, kad ieškovė piktybiškai ir pakartotinai nevykdė parduotuvės vadovės pagrįstų bei teisėtų nurodymų, įsakymų, nevykdė/netinkamai vykdė pareiginiuose nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse numatytus įsipareigojimus, tuo pažeisdama darbo drausmės taisykles, o pats pažeidimas pagal savo pobūdį, pasekmes, darbuotojo kaltės laipsnį ir kitas reikšmingas aplinkybes kvalifikuotinas kaip nusižengimas, kuriuo pažeista darbo drausmė, 2009-11-05 įsakymu Nr. 136 paskyrė ieškovei kraštutinę drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo pagal DK 136 str. 3 d. l p.

26Dėl piniginių reikalavimų.

27Nurodo, jog nors teismas motyvuojamojoje sprendimo dalyje pasisakė, jog ieškovei priteistina 8 232,57 Lt vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2009-11-07 iki 2010-04-23 bei 70,24 Lt vidutinio dienos darbo užmokesčio už laikotarpį nuo sprendimo priėmimo (2010-04-23) iki teismo sprendimo įvykdymo dienos (gražinimo į darbą), tačiau rezoliucinėje dalyje nurodė, jog priteisia 70,24 Lt už kiekvieną paskesnę dieną nuo 2010-04-23 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Kadangi pirmosios instancijos teismas sprendimo dalį kuria ieškovė grąžintina į darbą pripažino vykdytina skubiai, akivaizdu, jog grąžinimo į darbą bei galimo sprendimo visiško įvykdymo terminai nesutampa, todėl pirmosios instancijos teismas rezoliucinėje dalyje priteisdamas ieškovei 70,24 Lt už kiekvieną darbo dieną nuo 2010-04-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pasielgė ne tik neteisėtai bei nepagrįstai, bet ir išėjo už ieškinio ribų. Nurodo, kad ieškovės reikalavimas atlyginti neturtinę žalą yra visiškai nepagrįstas, kadangi iš darbo ieškovė atleista teisėtai už pakartotinį darbo drausmės pažeidimą. Apelianto įsitikinimu, ieškovė iš darbo buvo atleista laikantis visų teisės aktų reikalavimų, todėl atleidimo iš darbo aplinkybės negalėjo sukelti jokių neigiamų pasekmių.

28Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti Visagino m. apylinkės teismo 2010-04-23 sprendimą nepakeistą. Ieškovės nuomone, teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas; teismas išsamiai ir motyvuotai pagrindė savo priimtą sprendimą pagal kiekvieną ieškinio reikalavimą. Apelianto skundo argumentus paneigia teismo posėdyje apklaustų liudytojų parodymai, užfiksuoti teismo posėdžio protokole; apeliantas pastabų dėl protokolo nereiškė. Apelianto naujų įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teismui vertintinas kaip piktnaudžiavimas, kadangi atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, teismas apeliantui buvo nurodęs pateikti visus turimus įrodymus, susijusius su bylos nagrinėjimu.

29Apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas.

30Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl 2009-11-01 UAB „Palink“ 520 parduotuvės vadovės įsakymu Nr. 130 paskirtos drausminės nuobaudos – papeikimo netinkamo vertinimo.

31Ši drausminė nuobauda buvo paskirta ieškovei už darbo tvarkos taisyklių 8.1.5 punkto nesilaikymą; pažeidimas įvyko 2009-10-11 (b.l. 49, t.1). Parduotuvės apsaugos darbuotojai pranešė administracijai, kad ieškovė 2009-10-11 paėmė maisto prekes (blynelius su sūriu) iš SGP šaldytuvo (b.l. 50, 51, t.1). Darbo tvarkos taisyklių 8.1.5 punktas numato, kad darbuotojui drausmės nuobauda gali būti skiriama už sąmoningą bendrovės turto sugadinimą, bendrovės ir jos padalinių praduodamų prekių, už jas nesusimokėjus, valgymą ar kitokį sunaudojimą (b.l. 26, t.1); ieškovė prisipažino padariusi šį pažeidimą, pareiškė, kad gailisi tai padariusi, žadėjo atlyginti padarytą žalą (b.l. 53, t.1). Teisėjų kolegijos vertinimu, darbo drausmės pažeidimo faktas byloje įrodytas, parinkta drausminė nuobauda nebuvo per griežta, atsižvelgiant į tai, kad darbdavys turėjo galimybę įvertinti ieškovės padarytą drausmės pažeidimą kaip turintį administracinės teisės pažeidimo požymius, t. y. šiurkštų drausmės pažeidimą (DK 235 str. 2 d. 7 p.). Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė negalėjo žinoti, apie tai, jog bendrovei priklausančių maisto produktų suvartojimas yra darbo drausmės pažeidimas, nes buvo supažindinta su darbo tvarkos taisyklėmis, draudžiančiomis taip daryti, tik 2009-10-25; nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės paneigia šią teismo išvadą. Pagal bylos medžiagą, darbo tvarkos taisyklės buvo patvirtintos UAB „Palink“ generalinio direktoriaus 2005-01-03 įsakymu Nr. 1, ieškovė pradėjo dirbti atsakovo bendrovėje nuo 2007-08-17 ir buvo supažindinta su taisyklėmis nuo priėmimo į darbą momento – 2007-08-16 (b.l. 26, t.2), t. y. 2009-10-25 ieškovė buvo supažindinta su taisyklėmis jau pakartotinai. Be to, ieškovės padaryta veika turi administracinės teisės pažeidimo požymius; kiekvienas protingas ir sąžiningas asmuo žino, kad pasisavinti svetimą turtą draudžia tiek visuomenėje priimtos moralės, tiek teisės normos; konkrečios draudžiančios tokius veiksmus teisės normos nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su teismo išvada, jog ieškovės darbovietėje buvo nusistovėjusi praktika, kai direktorė leisdavo neatlygintinai valgyti maisto produktus, kurių galiojimo terminas baigėsi. Viena iš parduotuvės buvusių direktorių V. S. paliudyjo, kad kartais leisdavo darbuotojams suvartoti produktus su pasibaigusiu realizavimo terminu, suprasdama, kad jokie aktai neleidžia disponuoti nurašytomis prekėmis; kitas buvęs direktorius, I. P., paliudijo, kad valgyti tokių maisto produktų darbuotojams neleisdavo (b.l. 148-149, t.1). Faktas, kad viena iš buvusių parduotuvės direktorių leisdavo atlikti darbuotojams neteisėtus veiksmus savo rizika ir atsakomybe, negali būti vertinamas, kaip nusistovėjusi praktika darbe, pakeitusi lokalinio darbdavio teisės akto nuostatas; jeigu tokia praktika ir buvo, teismas negali ignoruoti lokalinio darbdavio teisės akto (Darbo tvarkos taisyklių) nuostatų bei pateisinti ir ginti darbuotojo aiškiai neteisėtus veiksmus, nors jie būtų atlikti buvusiam administracijos vadovui leidus.

32Dėl netinkamo faktinių aplinkybių vertinimo bei Darbo kodekso normų aiškinimo ir taikymo teismo sprendimo dalis dėl UAB „Palink“ 520 parduotuvės vadovės 2009-11-01 įsakymo Nr. 130, kuriuo I. P. paskirta drausminė nuobauda – papeikimas panaikinimo, panaikinamas; priimamas naujas sprendimas atmesti šį ieškinio reikalavimą (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

33Su teismo kitų ieškovei skirtų drausminių nuobaudų teisėtumo ir pagrįstumo vertinimu (papeikimas, paskirtas 2009-11-05 įsakymu Nr. 135 už darbo drausmės pažeidimą, numatytą darbo tvarkos taisyklių 8.2.10. punkte, padarytą 2009-11-02, ir atleidimas iš darbo DK 136 str. 3 d. pagrindu pagal 2009-11-05 įsakymą Nr. 136 ir 2009-11-06 įsakymą Nr. 137 atleidimas iš darbo) teisėjų kolegija visiškai sutinka.

34Byloje nustatyta, kad 2009-11-05 įsakymu Nr. 135 ieškovei drausminė nuobauda paskirta už tai, kad ji 2009-11-02 padarė pažeidimą, numatyta darbo tvarkos taisyklių 8.2.10 punkte. Šis taisyklių punktas numato darbuotojo drausminę atsakomybę už kitus nusižengimus, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo drausmė (b.l. 27, t.1). Nagrinėjamu atveju darbdavys kaip šiurkštų darbo drausmės pažeidimą įvertino tai, kad ieškovė nesusipažino pakartotinai su RVASVT (Rizikos veiksnių analizė, svarbiausi valdymo taškai) programa, t.y. su 2009 m. paskutinio ketvirčio RVASVT programos pakeitimais – lokaliniu norminiu aktu, priimtu įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus bei nacionalinių teisės aktus dėl maisto higienos reikalavimų, nevykdė parduotuvės direktorės 2009-10-22 įsakymo Nr. 119 reikalavimo pakartotinai susipažinti su programa (b.l 40, t.1).

35Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais apie RVASVT svarbą, sutinka, kad darbuotojas turi vykdyti lokalinių norminių aktų dėl higienos standartų reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas padarė išvada, kad ieškovė su RVASVT programos 2009 m. paskutinio ketvirčio pakeitimais supažindinta nebuvo ir kad darbdavys be pagrindo įpareigojo darbuotoją susipažinti su programa savarankiškai, taip perkeldamas savo pareigą supažindinti darbuotoją su lokaliniais teisės aktais pačiam darbuotojui. Apeliantas pateikė teisėjų kolegijai papildomus įrodymus, leidžiančius daryti kitokias išvadas. Pagal bylos medžiagą ieškovė I. P. 2009-08-11 - 12 dienomis dalyvavo RVASVT programos apmokymuose ir buvo supažindinta su programa su visais pakeitimais iki 2009-07-24, už ką pasirašė (b.l. 29, t.2); apeliantas skunde nurodė, kad tai-paskutiniai programos pakeitimai (b.l. 8 t.2). Nei bylos nagrinėjimo metu, nei apeliacinės instancijos teisme atsakovo atstovai nepateikė racionalaus paaiškinimo, kokiu pagrindu buvo išleistas parduotuvės direktorės 2009-10-22 įsakymas Nr. 119, įpareigojantis visus darbuotojus pakartotinai susipažinti su RVASVT ir ja vadovautis. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodė, kad parduotuvės vadovė R. Č. privalėjo įsitikinti, kad visi parduotuvės darbuotojai susipažinę su RVASVT programa, tačiau kodėl direktorė negalėjo tuo įsitikinti susipažinusi su dokumentais, kodėl nesivadovavo ieškovės pasirašyto dokumento apie susipažinimą su paminėta programa duomenimis ir reikalavo pakartotino patvirtinimo, liko nepaaiškinta. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tiesioginis darbdavio nurodymas pakartotinai susipažinti su darbdavio lokaliniu norminiu aktu dėl higienos reikalavimų (kai darbuotojas jau yra su juo susipažinęs pasirašytinai) vertinamas kaip nepagrįstas, todėl darbuotojo pakartotinas nesusipažinimas negali būti vertinamas kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas. Apeliacinio skundo argumentus dėl šios drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos teisėjų kolegija vertina kaip teisiškai nereikšmingus ir plačiau dėl jų nepasisako.

36Byloje nustatyta, kad buvo išleisti du analogiški įsakymai dėl ieškovės atleidimo iš darbo – 2009-11-05 įsakymu Nr. 136 I. P. buvo paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo už Darbo tvarkos taisyklių 8.1.17 punkto nesilaikymą; darbo drausmės pažeidimas įvyko 2009-11-05 (b.l. 96, t.1); 2009-11-06 įsakymu Nr. 137 I. P. buvo pakartotinai atleista iš darbo nuo 2009-11-07 pagal 136 str. 3 d. (kai darbuotojas pažeidžia darbo drausmę kai per paskutinius dvylika mėnesių jam buvo pritaikytos drausminės nuobaudos) (b.l. 97, t.1). Apelianto atstovai negalėjo racionaliai paaiškinti, kodėl buvo būtina išleisti net du įsakymus dėl ieškovės atleidimo iš darbo; pagal 2009-11-05 įsakymą Nr. 136, drausmės pažeidimas buvo padarytas tą pačią dieną, 2009-11-05; duomenų, kad ieškovė po 2005-11-05 įsakymo priėmimo būtų padariusi dar vieną drausmės pažeidimą, nėra, todėl kolegija sprendžia, kad abu įsakymai buvo priimti to paties drausmės pažeidimo pagrindu. Darbo tvarkos taisyklių 8.1.17 punktas numato, kad darbdavys priskiria prie darbo drausmės pažeidimų pasiaiškinimo nerašymą padarius veiksmus ar neveikimą, kuriuos darbdavys vertina kaip darbo drausmės pažeidimą. 2009-11-05 parduotuvės direktorė R. Č. raštu pareikalavo pateikti pasiaiškinimą, kodėl ieškovė atsisakė pateikti pasiaiškinimą į parduotuvės vadovės reikalavimą dėl nesusipažinimo su RVASVT programa (Taisyklių 8.1.17 punktas) (b.l. 49, t.2); 2009-11-05 buvo surašytas aktas, kad ieškovė atsisakė susipažinti su 2009-11-05 parduotuvės vadovės reikalavimu (b.l. 50, t.2); tokie darbuotojos veiksmai (atsisakymas pasiaiškinti dėl nesusipažinimo) buvo įvertinti kaip dar vienos savarankiškos drausmės nuobaudos padarymas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad Darbo tvarkos taisyklių 8.1.17 punkto norma, įpareigojanti darbuotoją pateikti pasiaiškinimą dėl darbo drausimės pažeidimo, prieštarauja DK 240 str. 1 d. nuostatoms. Darbdavys privalo raštu pareikalauti, kad darbuotojas pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo, tačiau įstatymas nenumato darbuotojo pareigos tai padaryti ar sankcijų už pasiaiškinimo nepateikimą. Raštiško pasiaiškinimo pateikimas drausminės nuobaudos skyrimo procese yra darbuotojo teisė, drausminės nuobaudos teisėtumo skyrimo garantija. Teismas pagrįstai pripažino ieškovės atkleidimą iš darbo neteisėtu ir nepagrįstu ir panaikino abu įsakymus dėl jos atleidimo.

37Apeliacinio skundo argumentai dėl piniginių reikalavimų atmetami. Atleidimas iš darbo pagrįstai pripažintas neteisėtu, ieškovė teismo sprendimu buvo grąžinta į darbą. Neteisėtai atleistas darbuotojas teismo grąžinamas į darbą ir jam priteisiamas vidutinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iki sprendimo įvykdymo dienos (DK 297 str. 3 d.), taigi apelianto argumentas, kad teismo sprendimas priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką yra nepagrįstas, nes asmuo negali gauti naudos iš savo neteisėtų veiksmų, atmetamas, kaip prieštaraujantis Darbo kodekso normoms. Teismas priteisė darbo užmokestį nuo atleidimo iš darbo dienos iki sprendimo paskelbimo pinigų suma, nuo teismo sprendimo paskelbimo iki darbuotojos gražinimo į darbą – po 70,24 Lt per dieną. Teisėjų kolegija pažymi, kad duomenų apie ieškovės grąžinimą į darbą skubos tvarka, kaip nurodė teismas, byloje nėra, todėl apskaičiuoti viso ieškovei priklausančio darbo užmokesčio sumą neįmanoma. Teisėjų kolegija sutinka su teismo išvada, kad darbdavys tendencingai siekė atleisti ieškovę iš darbo, todėl teismas pagrįstai iš dalies tenkino reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, priteista suma – 1 400 Lt yra adekvati padaryto darbuotojos teisės pažeidimo sunkumui. Apelianto argumentai dėl neteisėto šio reikalavimo tenkinimo atmetami.

38Apeliacinio skundo argumentai nepaneigė šios teismo sprendimo dalies motyvų ir išvadų, dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti arba pakeisti šią skundžiamo teismo sprendimo dalį (CPK 263, 329-330 str.).

39Ieškovas darbo bylose atleistas nuo žyminio mokesčio už ieškinio padavimo (CPK 83 str. 1 d. 1 p.). Patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai (CPK 96 str. 1 d.), tačiau teismo sprendime dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo valstybei nepasisakyta. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą teismas sprendžia ex officio, todėl teisėjų kolegija pašalina šį teismo sprendimo trūkumą – priteisia iš atsakovo žyminį mokestį pirmosios instancijos teisme valstybei. Žyminis mokestis pirmosios instancijos teisme sudaro 420,96 Lt (132 Lt už neturtinį reikalavimą dėl grąžinimo į darbą+ 3 proc. nuo priteistos darbo užmokesčio ir neturtinės žalos atlyginimo sumos (8 232 Lt+1 400 Lt)). Tokio pat dydžio žyminis mokestis turėjo būti sumokėtas ir už apeliacinio skundo padavimą (CPK 80 str. 4 d.), tačiau realiai buvo sumokėta tik 132 Lt (b.l. 12, t.2). Apeliacinį skundą tenkinus tik iš dalies, žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimo nepriemoka (288,96 Lt) taip pat priteisiama iš atsakovo valstybei.

40Iš atsakovo valstybės naudai taip pat priteisiamos dokumentų siuntimo išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme (b.l. 297, t.2) (CPK 79, 88 str.).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str., teismas

Nutarė

42Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 23 d. sprendimą iš dalies pakeisti: panaikinti teismo sprendimo dalį dėl UAB „Palink“ 520 parduotuvės vadovės 2009-11-01 įsakymo Nr. 130, kuriuo I. P. paskirta drausminė nuobauda – papeikimas panaikinimo, panaikinti ir priimti naują sprendimą – atmesti šį ieškinio reikalavimą. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

43Priteisti iš atsakovo UAB „Palink“ 420,96 Lt žyminio mokesčio pirmosios instancijos teisme, ir 288,96 Lt žyminio mokesčio nepriemokos už apeliacinio skundo padavimą, iš viso priteisti 709,92 Lt (septynis šimtus devynis litus, 92 centus) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

44Priteisti iš atsakovo UAB „Palink“ 6,95 Lt (šešis litus, 95 centus) pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui, sumokamų banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
2. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 3. dalyvaujant atsakovo (apelianto) atstovėms E. Laurinavičiūtei, J.... 4. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Palink“... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama 2009-11-07 atleidimą iš darbo... 7. Atsakovas atsiliepimu prašė ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovės... 8. Visagino r. apylinkės teismas 2010-04-23 sprendimu ieškinį tenkino iš... 9. grąžino I. P. į vyr. kasininkės pareigas UAB „Palink“ parduotuvėje Nr.... 10. priteisė iš UAB „Palink“ I. P. 8 232,57 Lt vidutinio darbo užmokesčio... 11. priteisė iš UAB „Palink“ I. P. 1 400 Lt neturtinei žalai atlyginti ir 1... 12. sprendė, kad prendimo dalis, neviršijant vieno mėnesio darbo užmokesčio... 13. iš UAB „Palink“ priteisė valstybės naudai 16,40 Lt išlaidų, susijusių... 14. Teismas nustatė, kad ieškovę ir atsakovą darbo teisiniai santykiai sieja... 15. Pirmoji drausminė nuobauda ieškovei paskirta už darbo drausmės pažeidimą,... 16. Antroji drausminė nuobauda paskirta už tai, kad ieškovė 2009-11-02 padarė... 17. 2009-11-06 įsakymu Nr. 137 ieškovei paskirta drausminė nuobauda –... 18. Teismas nustatė, kad ieškovės vidutinis valandinis uždarbis buvo – 8,78... 19. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Visagino m. apylinkės teismo... 20. Dėl 2009-11-01 įsakymu Nr. 130 paskirtos drausminės nuobaudos – papeikimo.... 21. Nurodo, kad akivaizdu, kad ieškovė neteisėtai tyčia pasisavindama apelianto... 22. Dėl 2009-11-05 įsakymu Nr. 135 paskirtos drausminės nuobaudos – papeikimo.... 23. Nesutinka su teismo išvada, kad pareigą susipažinti su darbo tvarkos... 24. Dėl 2009-11-05 įsakymu Nr. 136 pakirtos drausminės nuobaudos – atleidimo.... 25. Apeliantas nesutinka su tuo, jog pirmosios instancijos teismas motyvuodamas... 26. Dėl piniginių reikalavimų.... 27. Nurodo, jog nors teismas motyvuojamojoje sprendimo dalyje pasisakė, jog... 28. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti... 29. Apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas.... 30. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl 2009-11-01... 31. Ši drausminė nuobauda buvo paskirta ieškovei už darbo tvarkos taisyklių... 32. Dėl netinkamo faktinių aplinkybių vertinimo bei Darbo kodekso normų... 33. Su teismo kitų ieškovei skirtų drausminių nuobaudų teisėtumo ir... 34. Byloje nustatyta, kad 2009-11-05 įsakymu Nr. 135 ieškovei drausminė nuobauda... 35. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais apie RVASVT... 36. Byloje nustatyta, kad buvo išleisti du analogiški įsakymai dėl ieškovės... 37. Apeliacinio skundo argumentai dėl piniginių reikalavimų atmetami. Atleidimas... 38. Apeliacinio skundo argumentai nepaneigė šios teismo sprendimo dalies motyvų... 39. Ieškovas darbo bylose atleistas nuo žyminio mokesčio už ieškinio padavimo... 40. Iš atsakovo valstybės naudai taip pat priteisiamos dokumentų siuntimo... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str.,... 42. Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 23 d. sprendimą iš... 43. Priteisti iš atsakovo UAB „Palink“ 420,96 Lt žyminio mokesčio pirmosios... 44. Priteisti iš atsakovo UAB „Palink“ 6,95 Lt (šešis litus, 95 centus)...