Byla 2A-652-640/2015

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Veniulytės-Jankūnienės,

3kolegijos teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Liudos Uckienės,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės V. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės V. B. ieškinį atsakovams N. N., A. M., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui, tretiesiems asmenims VĮ Registrų centras, ( - ), O. J., J. J., N. B., Z. U. dėl nuosavybės teisių atstatymo, žemės sklypo ribų nustatymo, įrašo panaikinimo, dokumento pripažinimo niekiniu, neturtinės žalos atlyginimo, įsakymo pripažinimo negaliojančiu.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6

  1. Ginčo esmė

7Ieškovė V. B. patikslintu ieškiniu (b.l. 97-108, 4 tomas) prašė; 1) patvirtinti, priklausančio V. B. žemės sklypo Nr.( - ) sudarytą 2012-09-28 ribų planą ir nustatyti ir patvirtinti žemės sklypo Nr.( - ) ribas pagal koordinates ir kraštinių linijų ilgį, pažymėtas plane: pagal koordinatę X, kodas R: ( - ); pagal kraštinių ilgį tarp taškų: tarp 1-2 kraštinės ilgis – 29.08 m; tarp 2-3 kraštinės ilgis – 42.18 m; tarp 3-4 kraštinės ilgis – 3.89 m; tarp 4-5 kraštinės ilgis – 39.05m; tarp 5-6 kraštinės ilgis – 6.21 m; tarp 6-1 kraštinės ilgis – 6,81 m; 2) pripažinti 2006-10-31 UAB „Matininko konsultacijų biuras“ žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą Nr. 66 niekiniu ir jį panaikini, o UAB „Geoksis“ sudarytą 2012-09-28 žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą Nr. ( - ) teisėtu ir patvirtinti jame nustatytas žemės sklypo, priklausančio V. B., ribas; 3) pripažinti niekine ir panaikinti UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007-12-12 sudarytą Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir žemės sklypo planą dėl žemės sklypo Nr.( - ) ir įregistruoto N. L.-N. vardu; 4) pripažinti žemės sklypo, įregistruoto N. L.-N. vardu, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. Nr. ( - ) D. k.v., 0,0600 ha ploto, registraciją VĮ „Registrų centras“ neteisėta ir ją panaikinti; 5) panaikinti 2007-10-31 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3.-12285-(41) Dėl sodo sklypo pardavimo N. L. ( - ) ir atnaujinti ieškinio senaties terminą šiam reikalavimui nuginčyti teisme; 6) priteisti iš atsakovų N. L. ir A. M. solidariai ieškovei V. B. 20 000 Lt neturtinei žalai atlyginti bei bylinėjimosi išlaidas; 7) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2013-10-30 įsakymą Nr.48VĮ-(14.48.2)-3503 su priedais „Dėl valstybinės žemės sklypų, esančių ( - ), formavimo ir pertvarkymo projekto (vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento) tvirtinimo visiškai.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014-05-14 sprendimu ieškinį atmetė. Nustatė, kad iš 2012-03-13 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus žemės naudojimo patikrinimo akto Nr.48ŽN-(14,48.73)-21 ir žemės sklypų, kadastrinis Nr.( - ) (priklausantis atsakovei N. L. – N.) ir Nr. ( - ) (priklausantis ieškovei V. B.) schemos (b.l. 86, 1 tomas) matyti, jog Vilniaus rajono žemėtvarkos specialistai patikrinę geodeziniu prietaisu GPS imtuvu (TOPCON GRS-1) minėtų sklypų faktinį naudojimą ir sklypų ribas, nustatė, kad atsakovei priklausančio sklypo, kadastrinis Nr.( - ), faktinis naudojimas neatitinka 2006-10-31 UAB „Matininkų konsultacijų biuras“ parengto žemės sklypo plano, patvirtinto 2007-10-31 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-12285(41); vietovėje nustatyta, kad žemės sklypas, kadastrinis Nr.( - ), pažymėtas riboženkliais, kurie atitinka minėtą planą, linijų ilgiai tarp posūkio taškų 1-2 yra 39,45 m, 2-3 yra 15,56 m, 3-4 yra 36 m, 4-5 yra 16,53 m., tačiau vietovėje žemės sklypas, kadastrinis Nr.( - ), naudojamas ne pagal vietovėje paženklintas ribas; šį faktą patvirtina žemės sklypo 102 kv. m dalies užėmimas (schemoje), minėto žemės sklypo savininkė faktiškai naudojasi 102 kv. m mažesniu plotu nei jai priklauso; taip pat konstatuojama, jog žemės sklypo, Nr. ( - ) (priklausantis ieškovei) faktinis naudojimas neatitinka 1992-05-06 žemės sklypo Nr.65 plano (privatizavimo schemos); šio žemės sklypo savininkė naudojasi gretimo sklypo, kadastrinis Nr.( - ), dalimi, t.y. 102 kv. m plotu; tokia išvada padaryta įvertinus tai, kad žemės sklype, kadastrinis Nr.( - ),esančia suartos žemės dalimi (102 kv. m) naudojasi sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), savininkė, kadangi didžioji žemės arimo dalis yra žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ). Pažymėta, jog, jeigu žemės sklypo Nr.65 kadastriniai matavimai būtų atlikti pagal šio sklypo privatizavimo schemą, tai būtų išlaikytas šio žemės sklypo Nr.65 privatizuotas plotas. Teismas nurodė, kad ieškovė neįrodė, kad jos teisės yra pažeistos būtent dėl atsakovei N. N. priklausančio sklypo, kadastrinis Nr. Nr.( - ), atliktų kadastrinių matavimų. Nurodė, kad ieškovės pateikta UAB „Vilniaus matininkas“ parengtos schemos (b.l.32, t.1 ir b.l.34, t.2), nei UAB „Geoksis“ žemės sklypų parengtos schemos (b.l.128, t.1 ir b.l.33, t.2)), nei 2012-09-28 UAB „Geoksis“ parengtas ieškovei priklausančio žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), prašomas patvirtinti planas-kadastriniai matavimai (b.l.69, t.2 ir priedas prie bylos, t.1; b.l.66-74, t.2), neatitinka teritorijų planavimo dokumentams keliamų reikalavimų bei prieštarauja tiek ieškovės sklypo 1992-05-06 privatizavimo schemai, tiek ( - ) generaliniam planui. Taip pat ieškovei priklausančio žemės sklypo Nr.65 konfigūracija neatitinka privatizavimo schemoje nurodytai sklypo konfigūracijai ir kadastro žemėlapyje pažymėto ieškovės sklypo konfigūracijai, kas tik pagrindžia, kad ieškovė siekia įteisinti savo sklypo faktinį naudojimą, o ne sklypo, kurį įgijo sandorio pagrindu, naudojimą. Be to, ieškovės pateiktoje UAB „Vilniaus matininkas“ schemoje yra užfiksuotas ieškovės sklype esantis statinys (ką patvirtino ieškovė, kad jos sklype yra statinys), kuris kertamas ieškovės sklypo riba, tuo tarpu, 2012-09-28 UAB „Geoksis“ parengtame ieškovei priklausančio žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), prašomas patvirtinti plane tokių duomenų iš viso nėra. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovė praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatytą vieno mėnesio terminą administraciniam aktui -Vilniaus apskrities viršininko 2007-10-31 įsakymui Nr. 2.3-12285-(41) „Dėl sodo sklypo pardavimo N. L. sodininkų bendrijoje ( - )“ ginčyti, todėl ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2007-10-31 įsakymą Nr. 2.3-12285-(41) „Dėl sodo sklypo pardavimo N. L. sodininkų bendrijoje ( - )“ negali būti tenkinamas. Be to ieškovė, prašydama atstatyti terminą šiam administraciniam aktui ginčyti nenurodė ir nepateikė jokių įrodymų, dėl kokių svarbių priežasčių ABTĮ nustatytas 1 mėnesio ieškinio senaties terminas buvo praleistas, todėl šioje dalyje ieškinys atmestinas. Teismas taip pat nurodė, kad Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2013-10-30 įsakymas Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-3503 „Dėl valstybinės žemės sklypų, esančių ( - ), formavimo ir pertvarkymo projekto (vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento) tvirtinimo“ ir ( - ) pertvarkymo planas nepažeidžia ieškovės teises į jai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą Nr.65, jokių tai šią aplinkybė paneigiančių įrodymų ieškovė nepateikė.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Ieškovė V. B. apeliaciniu skundu (b.l. 93-109, 5 tomas) prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Nurodo, kad teismo sprendimas turi būti panaikintas, nes apeliantės ir atsakovės žemės sklypai yra perdengti, ko pasėkoje apeliantės žemės sklypas sumažėjo iki 482 kv.m vietoje 600 kv.m. Taip pat nurodo, kad apeliantė atvyko į vietą, kur buvo numatyti atsakovei priklausančio žemės sklypo kadastriniai matavimai laiku. Tačiau nieko iš nurodytų Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte nustatytoje vietoje nebuvo. Apeliantė laukė jų ne mažiau nei valandą. Taip pat ribų paženklinimo-parodymo aktą pasirašė atsakovės įgaliotas asmuo V. G., kuris akto pasirašymo metu neturėjo šiems veiksmams įgaliojimo. Nurodo, kad atsakovės sklypo (Nr. 66) kadastriniai matavimai atlikti UAB „Matininko konsultavimo biuras“ nėra pritraukti prie aplinkinės ( - ) ribos, kaip nurodoma ( - ) gen.plane, ir, atstatant visiškai nesivadovauta sklypo kadastrinis Nr. ( - ) privatizavimo schema. Todėl, įteisinus VĮ „Registrų centras“ sklypo kadastrinis Nr. ( - ) ribas po kadastrinių matavimų, buvo pažeistos sklypo kadastrinis Nr. ( - ) projektinės ribos, ir todėl apeliantės sklypas sumažėjo iki 482 kv.m vietoje turėtų 600,00 kv.m. Taip pat nurodo, kad 2013-10-30 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 48 VĮ-(14.48.2.)-3503 su planu yra pripažintini niekiniais ir negaliojančiais, nes iš esmės pažeidžia apeliantės teises į esamą ir jau pirktą su nustatytomis pirkimo metų ribom žemės sklypą Nr. 65. Pateiktame žemės sklypų plane, apeliantės žemės sklypas pagal konfigūraciją ir dydį neatitinka iš tikrųjų pirktajam žemės sklypo dydžiui. Atsakovas, NŽT Vilniaus skyrius savavališkai, neatlikus geodezinius matavimus, sumažino priklausančio apeliantei žemės sklypo dydį ir pakeitė žemės sklypo Nr. 65 ribas. Nurodo, kad žemės sklypo ribos kaimo vietovėse gali nesutapti iki 0,6 m, bet ne tokie nesutapimai, už kurių teisėtumą kovojasi atsakovai. Nepaisant to, kad apeliantės žemės sklypas realiai ir faktiškai sumažėjo, ir pasikeitė jo konfigūracija, bendraatsakovas NŽT Vilniaus skyrius įteisina šiuos pažeidimus, o pirmos instancijos teismas savo sprendimu tai patvirtina. Taip pat nurodo, kad nebuvo atskleista bylos esmė, kadangi teismas neatsakė į klausimą, „ar buvo apeliantės sklypas sumažintas ar ne?“

11Atsiliepimu (b.l. 120-123, 5 tomas) į apeliacinį skundą atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) ženklinimas buvo atliktas 2006 m. spalio 31 d., o kvietimai kviestiniams asmenims (gretimų žemės sklypų savininkams) išsiųsti 2006 m. spalio 17 d. (šį faktą patvirtina sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų byloje pridėtas pašto kvitas. Žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), kadastrinius matavimus minėto žemės sklypo ribos atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytas ribas. Todėl nėra teisinio pagrindo naikinti UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007 m. gruodžio 12 d. parengtą minėto žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų bylą. Nurodo, kad tik atstačius žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) ribas pagal teritorijų planavimo dokumentus, būtų galima vertinti minėto žemės sklypo plotą. Todėl ieškovės V. B. teiginiai dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) ploto, atlikus žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastrinius matavimus, sumažėjimo yra nepagrįsti. Nurodo, kad ieškovė praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą administraciniam aktui ginčyti - Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. spalio 31 d. įsakymui Nr. 2.3-12285-(41). Be to, byloje nėra jokių įrodymų, kuriais buvo grindžiami ieškovės teiginiai, kad šis ginčijamas įsakymas buvo priimtas dėl atsakovės N. N. apgaulės ir jos atstovo A. M. piktavališkumo.

12Atsakovė N. N. atsiliepimu (b.l. 125-136, 5 tomas) į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad prieš parduodamas žemės sklypą, Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius šį sklypą įregistravo Nekilnojamojo turto registre. Sklypo ribos 2007-12-12 buvo pažymėtos kadastro žemėlapyje, sklypas buvo įregistruotas žemės savininko - Lietuvos Respublikos vardu. Ieškovei priklausančio žemės sklypo Nr. 65, esančio sodininkų bendrojoje „Žaluma”, ribos yra suformuotos preliminariais matavimais, kadastro žemėlapyje, pagal žemės sklypo privatizavimo planą, ribos pažymėtos 2000-02-22. Nurodo, kad ieškovei priklausančio žemės sklypo Nr. 65 1992-05-06 parengto plano matyti, kad šio sklypo matavimai atlikti nenustatant ribos posūkio taškų koordinačių, o Nekilnojamojo turto registro Nr. 41/27401, sudaryto 2000-02-22, duomenimis nėra nustatytos ir sklypo centro koordinatės. Nurodo, kad iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo žemės sklypas neturėjo jokių, t.t. ir centro koordinačių, todėl neaišku, kokiu pagrindu patikslintame ieškinyje nurodoma, kad atsakovei priklausantis žemės sklypas Nr.66 iki 2006 metų turėjo koordinates X - 46.03, Y - 4.81, jeigu sklypas pirmą kartą buvo suformuotas nustatant ribos posūkio taškų koordinates 2006-11-16 parengtu planu. Nurodo, kad UAB „Geoksis” parengtas kadastrinių matavimų planas neatitinka s/b “Žaluma” genplane nurodytų žemės sklypo Nr. 65 ribų. Taigi, ieškovė prašė nustatyti jai priklausančio žemės sklypo ribas pagal faktinį sklypo naudojimą. Tačiau atliekant privataus žemės sklypo kadastrinius matavimus su nustatytomis ribos posūkio tašku ir riboženklių koordinatėmis, planas turi atitikti sklypo suformavimo dokumentus - teritorijų planavimo dokumentą ir preliminaru planą, kurio ribos yra pažymėtos kadastro žemėlapyje, o ne faktinį naudojimą. Byloje yra Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus 2012-03-13 žemės naudojimo patikrinimo aktas Nr. 48ZN-( 14.48.73)- 21. Kompetentinga institucija nustatė, kad ieškovė naudojasi apie 102 kv. m. metrų atsakovei priklausančiu žemės sklypu. Taip pat nurodo, kad kaip matyti iš teismui pateikto UAB „Geoksis" parengto ieškovei priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų plano, jai priklausantis žemės sklypas tarp taškų Nr. 3 irNr. 4, Nr.5 ir Nr. 6, Nr. 6 ir Nr. 1, ribojasi su valstybine žemę. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog UAB „Geoksis“ paminėtas gretimybes žymi kaip laisvos žemės fondą, tačiau tai yra valstybinė ( - ) bendro naudojimo žemė. Be to, UAB „Geoksis" parengtame ieškovei priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų plane šiaurės-vakarų ir vakarinė sklypo riba yra atitraukta nuo sodininkų bendrijos ribos, kas papildomai patvirtina šio plano ydingumą. Matavimus atlikęs matininkas V. K. bylos nagrinėjimo metu taip pat patvirtino, kad parengė planą tik pagal faktinį naudojimą, pabrėždamas, kad planą pareigė tik kaip siūlymą teismui, o ne pagal pirminius sklypo suformavimo dokumentus. Nurodo, kad skirtingai nei atsakovės žemės sklypas (pietinė sklypo riba pagal genplana nesutampa su s/b „Žaluma” aplinkine riba) ieškovei priklausantis žemės sklypo rytinė riba ir pagal genplaną, ir pagal registracija kadastro žemėlapyje sutampa su s/b „Žaluma” aplinkine riba. Tačiau pagal ieškovės žemės sklypo kadastrinių matavimų planą šio sklypo rytinė riba su s/b „Žaluma” aplinkine riba nesutampa. Nurodo, kad ta aplinkybė, jog ieškovė nedalyvavo atliekant atsakovei parduoto žemės sklypo kadastrinius matavimus, nepasirašė paženklinimo-parodymo akte, savaime nepadaro akto ir kadastro duomenų bylos niekine. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog atsakovei priklausantis žemės sklypas suformuotas teisingai, kadastro duomenų byla atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-14 nutarimu Nr. 534 patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau - Kadastro nuostatai) reikalavimus, o žemės sklypo registracija nekilnojamojo turto registre - teisėta. Nurodo, kad V. G., pasirašydamas paženklinimo-parodymo aktą veikė atsakovės vardu ir jos interesais kaip tinkamas mano įgaliotinis, nes atsakovė patvirtino pastarojo veiksmus išduodama jam notaro patvirtintą įgaliojimą. Nurodo, kad trūkstamą plotą ieškovei buvo siūloma kompensuoti iš bendro naudojimo žemės, tačiau ieškovė atsisakė iškeldama visiškai nepagrįstą ieškinį teisme.

13Atsakovas A. M., ir tretieji asmenys SB “Žaluma”, O. J., J. J., VĮ “Registrų centras”, N. B. ir Z. U. atsiliepimų į pareikštą skundą nepateikė.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16CPK 320 str. nuostatos įpareigoja apeliacinės instancijos teismą, atsižvelgiant į apeliaciniame skunde išdėstytus nesutikimo su teismo sprendimu motyvus bei teisinius argumentus, jeigu nenustatomi absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai ir jeigu peržengti apeliaciniu skundu apibrėžtas nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas nereikalauja viešasis interesas, patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektu. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

17Apeliantė pateikė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau savo prašymo nemotyvavo.

18CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, t.y. jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Apeliantė prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau savo prašymo nemotyvuoja. Teisėjų kolegijos nuomone, šis prašymas netenkinamas, kadangi bylai išnagrinėti reikšmingos aplinkybės pagrįstos pateiktais įrodymais, byloje dalyvaujantys asmenys savo procesiniuose dokumentuose išdėstė savo motyvuotus ir išsamius argumentus. Pažymėtina, kad dalyvaujančio byloje asmens motyvuotas prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka teismui nėra privalomas (CPK 322 str.).

19Byloje yra nustatytos šios faktinės aplinkybės, dėl kurių ginčo nekilo, t.y.: ieškovei V. B. nuosavybės teise priklauso 0.0600 ha ploto žemės sklypas Nr.65 (unikal. Nr.( - ), unikalus Nr.( - )), ( - ), ( - ), Brinkiškių k., Vilniaus r. sav., žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus; šį sodo sklypą Nr.65 ieškovė įsigijo 1993-06-29 Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties Nr.2-3149, pagrindu. 2008-03-17 Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties Nr.2237, pagrindu atsakovė N. N. įsigijo 0.0600 ha žemės sklypą Nr.66 (unikalus Nr.( - ); kadastrinis Nr. ( - )), esantį ( - ), ( - ), Brinkiškių k., Vilniaus r. sav., žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

20Apeliantė iš esmės savo skundą grindžia aplinkybe, jog apeliantės ir atsakovės žemės sklypai yra perdengti, ko pasėkoje apeliantės žemės sklypas sumažėjo iki 482 kv.m vietoje 600 kv.m. Tačiau sutikti su tokiais apeliantės teiginiais nėra jokio teisinio pagrindo. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai nurodė, kad kaip matyti iš 2012-03-13 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus žemės naudojimo patikrinimo akto Nr.48ŽN-(14,48.73)-21 ir žemės sklypų, kadastrinis Nr.( - ) (priklausantis atsakovei N. L. – N.) ir Nr. ( - ) (priklausantis ieškovei V. B.) schemos M:500 (b.l.86a, tomas1), Vilniaus rajono žemėtvarkos specialistai patikrinę geodeziniu prietaisu GPS imtuvu TOPCON GRS-1) minėtų sklypų faktinį naudojimą ir sklypų ribas, nustatė, kad atsakovei priklausančio sklypo, kadastrinis Nr.( - ), faktinis naudojimas neatitinka 2006-10-31 UAB „Matininkų konsultacijų biuras“ parengto žemės sklypo plano, patvirtinto 2007-10-31 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-12285(41); vietovėje nustatyta, kad žemės sklypas, kadastrinis Nr.( - ), pažymėtas riboženkliais, kurie atitinka minėtą planą, linijų ilgiai tarp posūkio taškų 1-2 yra 39,45 m, 2-3 yra 15,56 m, 3-4 yra 36 m, 4-5 yra 16,53 m., tačiau vietovėje žemės sklypas, kadastrinis Nr.( - ), naudojamas ne pagal vietovėje paženklintas ribas. Šį faktą patvirtina žemės sklypo 102 kv. m dalies užėmimas (schemoje), minėto žemės sklypo savininkė faktiškai naudojasi 102 kv. m mažesniu plotu nei jai priklauso. Tai gi, šiuo atveju apeliantės žemės sklypas nebuvo sumažintas, buvo tik patikslinamos atsakovės žemės sklypo ribos tobulesniais prietaisais, kurie nustatė, kad ieškovė iki šiol naudojosi atsakovės žemės sklypu. Taip pat minėtu patikrinimu buvo nustatyta, jog žemės sklypo, Nr. ( - ) (priklausančio ieškovei), faktinis naudojimas neatitinka 1992-05-06 žemės sklypo Nr.65 plano M:500 (privatizavimo schemos), nes šio žemės sklypo savininkė naudojasi gretimo sklypo, kadastrinis Nr.( - ), dalimi, t.y. 102 kv. m plotu. Pakartotinai pažymėtina, kad apeliantė įsigijo sklypą, kuris buvo suformuotas atliekant ne kadastrinius, t.y. tikslius matavimus, o preliminarius, t.y. netikslius. Taip pat, nei ieškovės pateikta UAB „Vilniaus matininkas“ parengtos schemos (b.l.32, tomas 1 ir b.l.34, tomas 2), nei UAB „Geoksis“ žemės sklypų parengtos schemos (b.l.128, tomas 1 ir b.l.33, tomas 2) nei 2012-09-28 UAB „Geoksis“ parengtas ieškovei priklausančio žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), prašomas patvirtinti planas-kadastriniai matavimai (b.l.69, tomas 2 ir priedas prie bylos, tomas 1; b.l.66-74, tomas 2), neatitinka teritorijų planavimo dokumentams keliamų reikalavimų bei prieštarauja tiek ieškovės sklypo 1992-05-06 privatizavimo schemai, tiek ( - ) generaliniam planui (b.l.160, tomas 1, ką patvirtina ieškovės nenuginčytas į bylą pateiktas 2012-03-13 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus žemės naudojimo patikrinimo aktas Nr.48ŽN-(14,48.73)-21, tai patvirtino ir liudytoju apklaustas matininkas A. Š.. Dar daugiau, ieškovei priklausančio žemės sklypo Nr.65 konfigūracija neatitinka privatizavimo schemoje nurodytai sklypo konfigūracijai ir kadastro žemėlapyje pažymėto ieškovės sklypo konfigūracijai, kas tik pagrindžia, kad ieškovė siekia įteisinti savo sklypo faktinį naudojimą, o ne sklypo, kurį įgijo sandorio pagrindu, naudojimą. Nors apeliantė ir pateikė pirmosios instancijos teismui UAB “Geoksis” parengtą apeliantei priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų planą, tačiau šis planas yra netikslus, ką patvirtina aplinkybė, jog plane pažymėto apeliantei priklausančio žemės sklypo šiaurės vakarų ir vakarinė sklypo riba yra atitraukta nuo sodininkų bendrijos ribos. Pažymėtina ir tai, kad matavimus atlikęs matininkas V. K. bylos nagrinėjimo metu patvirtino, kad planą parengė tik pagal faktinį naudojimą, plane pavaizduodamas tokį sklypą, kokiu naudojasi apeliantė, o ne tokį koks jai iš tikro priklauso, taip pat rengiant minėtą planą nebuvo laikomasi Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (32 p.) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr.522 patvirtintos Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių (11 p.). Šią aplinkybė patvirtina ir pati apeliantė savo apeliaciniame skunde (b.l. 101, 5 tomas). Įvertinus aukščiau išdėstytą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog atsakovės N. N. žemės sklypas buvo suformuotas atliekant kadastrinius matavimus, laikantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr.522 patvirtintos Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, tuo tarpu ieškovė neįrodė, kad minėti du ginčo sklypai yra perdengti, ko pasėkoje ieškovės turimas sklypas sumažėjo dėl atsakovei N. N. priklausančio sklypo, kadastrinis Nr. Nr.( - ), atliktų kadastrinių matavimų.

21Apeliantė savo skunde taip pat nurodė, kad turėtų būti panaikintas Vilniaus apskrities viršininko 2007-10-31 įsakymas Nr. 2,3-12285-(41) „dėl sodo sklypo pardavimo N. L. (N.) ( - )“. Tačiau pirmosios instancijos teismas apeliantei aiškiai nurodė, kad ji yra praleidusi įstatymo nustatytą terminą šiam įsakymui ginčyti, su pirmosios instancijos teismo išdėstytomis išvadomis apeliacinės instancijos teismas sutinka visiškai ir daugiau dėl jų nepasisako. Naujų aplinkybių, dėl ko būtų pagrindas daryti išvadą, jog apeliantė nepraleido įstatymo nustatyto termino šiam įsakymui ginčyti apeliantė savo skunde nenurodė, todėl jos argumentai, dėl minėto įsakymo panaikinimo yra atmestini kaip nepagrįsti. Taip pat nėra pagrindo sutikti ir su apeliantės teiginiais, jog 2013-10-30 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 48 VĮ-(14.48.2.)-3503 yra pažeidžiamos apeliantės teises į esamą ir jau pirktą su nustatytomis pirkimo metų ribom žemės sklypą Nr. 65. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, šiuo įsakymu buvo suformuoti nauji valstybinės žemės sklypai ir įsiterpę valstybinės žemės sklypai, o ne pertvarkomi jau suformuoti SB žemės sklypai. Šiuo įsakymu taip pat nebuvo keičiamas ieškovei priklausančio žemės sklypo Nr. 65 plotas.

22Teisėjų kolegija pažymi, kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį arba atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei pažymi, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui teisiškai nėra reikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

23Dėl aukščiau nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

24Nors atsakovė N. N. atsiliepime nurodė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau įrodymų dėl jų nepateikė, todėl prašymas atmestinas.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

26Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Veniulytės-Jankūnienės,... 3. kolegijos teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Liudos Uckienės,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės V. B.... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6.
  1. Ginčo esmė
...
7. Ieškovė V. B. patikslintu ieškiniu (b.l. 97-108, 4 tomas) prašė; 1)... 8. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014-05-14 sprendimu ieškinį atmetė.... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Ieškovė V. B. apeliaciniu skundu (b.l. 93-109, 5 tomas) prašo panaikinti... 11. Atsiliepimu (b.l. 120-123, 5 tomas) į apeliacinį skundą atsakovas... 12. Atsakovė N. N. atsiliepimu (b.l. 125-136, 5 tomas) į apeliacinį skundą... 13. Atsakovas A. M., ir tretieji asmenys SB “Žaluma”, O. J., J. J., VĮ... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. CPK 320 str. nuostatos įpareigoja apeliacinės instancijos teismą,... 17. Apeliantė pateikė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau... 18. CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 19. Byloje yra nustatytos šios faktinės aplinkybės, dėl kurių ginčo nekilo,... 20. Apeliantė iš esmės savo skundą grindžia aplinkybe, jog apeliantės ir... 21. Apeliantė savo skunde taip pat nurodė, kad turėtų būti panaikintas... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 23. Dėl aukščiau nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, jog... 24. Nors atsakovė N. N. atsiliepime nurodė prašymą priteisti bylinėjimosi... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 26. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą palikti...