Byla B2-383-577/2014
Dėl BUAB „Census“ įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič,

2sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios UAB „Census“ administratoriaus UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ įgalioto asmens D. S. prašymą dėl BUAB „Census“ įmonės pabaigos,

Nustatė

3teisme gautas administratoriaus UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ įgalioto asmens D. S. prašymas dėl įmonės pabaigos. Bankroto administratorius teismui pateikė LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2014-07-03 pažymą Nr. VR-14.6-1009 (4 T., b.l. 104), įmonės 2014-07-17 likvidacinį balansą, 2014-06-10 kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 3, iš kurio matyti, kad bankrutuojančios įmonės kreditoriai nusprendė įpareigoti administratorių kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl įmonės pabaigos (4 T., b.l. 76-77). Taip pat teismui buvo pateikta ir bankroto administratoriaus 2014-05-29 ataskaita (4 T., b.l. 78-93). Administratorius teismui pateiktame prašyme nurodė, jog buvo atliktos visos įmonės likvidavimo procedūros, todėl yra pagrindas priimti sprendimą dėl UAB „Census“ pabaigos.

4Prašymas tenkintinas.

5Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi UAB „Census“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Mokumo valdymo sprendimai (buvęs pavadinimas - UAB „LAUTUS verslo sprendimai“). 2011 m. lapkričio 9 d. patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris buvo tikslinamas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas. Iš teismui pateikto 2014-07-17 įmonės likvidacinio balanso matyti, kad įmonė nebeturi jokio turto. 2014-06-10 įvykusio kreditorių susirinkimo metu bankrutavusios UAB „Census“ kreditoriai nutarė įpareigoti administratorių kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl įmonės pabaigos, kai bus baigtos visos įmonės bankroto procedūros (4 T., b.l. 76-77). Iš Lietuvos teismų informacinės duomenų bazės LITEKO matyti, kad bylų, susijusių su bankrutavusia įmone, kituose teismuose nėra. LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2014-07-03 pažymoje Nr. VR-14.6-1009 nurodyta, kad Agentūra neturi duomenų, jog bankrutavusioje UAB „Census“ būtų sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas (4 T., b.l. 104).

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas laiko, kad LR Įmonių bankroto įstatymo nustatytos bankroto procedūros bendrovės atžvilgiu iki sprendimo dėl įmonės pabaigos stadijos yra atliktos.

9Esant tokioms aplinkybėms, pripažintina, kad yra įvykdyti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. reikalavimai, ir yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. ir 5 d., CPK 259 str. – 268 str., teismas

Nutarė

11bankrutavusios UAB „Census“ bankroto administratoriaus UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ įgalioto asmens D. S. prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.

12Bankrutavusią UAB „Census“ (į.k. 300547346, Žygio g. 91-12, Vilnius) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

13Pavesti bankrutavusios UAB „Census“ bankroto administratoriaus UAB „Mokumo valdymo sprendimo“ įgaliotam asmeniui D. S. atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai